Amsterdam Bewaar

Stadsgezichten: Westerkade/Marnixstraat

Stadsgezichten: Westerkade/Marnixstraat
© Klaas Fopma

Drie panden tussen de Marnixstraat en de Westerkade zijn al enkele malen verschenen in het Amsterdamse nieuws. Het Stadsdeel Centrum wil geen woningen meer in eigendom en beheer hebben en gevreesd wordt dat het stadsdeel de drie karakteristieke panden zal verkopen aan een projectontwikkelaar. Huurders schatten de kans klein dat zij na verkoop kunnen blijven.

Halverwege de negentiende eeuw nam de bevolkingsgroei flink toe in Amsterdam door de industrialisatie. Voor het eerst werd besloten buiten de zeventiende-eeuwse stadsgrenzen te bouwen. Amsterdam liet in 1850 op de zeventiende-eeuwse stadswal de Marnixstraat aanleggen, langs de Lijnbaansgracht. Waar in andere Nederlandse steden de voormalige stadswallen omgetoverd werden tot glooiende parken, werd in Amsterdam de grond uit geldnoodzaak verkocht. Verschillende bestemmingen en bebouwingen waren het gevolg, de stadsuitbreiding had geen samenhangend plan.

De panden waar het omgaat, liggen verscholen tussen die oude zeventiende-eeuwse stadswal, de nieuw aangelegde Marnixstraat, en de Lijnbaansgracht. De panden zijn nog van voor 1850 en liggen twee meter lager dan de rest van de omliggende bebouwing. Ondanks de slechte staat is het stedebouwkundig een bijzonder deel van de binnenstad. Het stukje wal wat hier nog zichtbaar is en de laaggelegen panden vertellen de geschiedenis van de Amsterdamse stadsuitbreiding in de zeventiende en negentiende eeuw.

Verschillende woningcorporaties kregen van het stadsdeel als eerste een koopaanbod maar zij waren niet geïnteresseerd, de verwaarloosde staat was de reden. Omdat de panden als één geheel verkocht moeten worden, kunnen de huidige huurders het zelf niet kopen. Bewoners zijn dan ook bang voor verkoop via een veiling. Dit zou betekenen dat zij moeten verhuizen en dat de panden, die niet op de monumentenlijst staan, ingrijpend verbouwd of gesloopt kunnen worden. Het stadsdeel wilde de panden in december 2011 al laten veilen maar dat hebben verschillende politieke partijen, onder andere GroenLinks, de SP en de PvdA verhinderd. Uitstel is nodig om de kwestie met de commissie Bouwen & Wonen te bespreken. Stadsherstel heeft de commotie opgepakt en gaat kijken wat zij kunnen doen voor de historische panden en de bewoners. (ARCAM/Ilse Visser)

Adres: Westerkade 23-24-25

Foto Klaas Fopma, klaasfopma.nl