Amsterdam Bewaar

Taximarkt Amsterdam drastisch op de schop

Reizigers wachten op een taxi bij de standplaats op CS.
Reizigers wachten op een taxi bij de standplaats op CS. © ANP

Het college van B&W in Amsterdam is akkoord gegaan met de 'Taxiverordening Amsterdam 2012'. Hierin staat hoe de gemeente, samen met de taxibranche, de komende jaren de taximarkt gaat aanpakken om ervoor te zorgen dat de klant betere service en kwaliteit krijgt. De gemeenteraad neemt in oktober het definitieve besluit over de nieuwe verordening.

Vanaf november kunnen de eerste veranderingen merkbaar zijn voor de klant. Vanaf mei 2013 zijn alle taxichauffeurs verplicht aangesloten bij een Toegelaten Taxiorganisatie, hebben taxi's een herkenbaar daklicht met een uniek nummer en zijn ze overal te volgen via een zogenaamd track en trace-systeem.

Wethouder Wiebes verwacht dat de relatief kleine groep taxichauffeurs die veel problemen en klachten veroorzaakt door de nieuwe regelgeving van de standplaatsen verdwijnt. 'Daardoor blijft er meer werk over voor de professionele, goede chauffeurs. Als de kwaliteit van de taxi's in Amsterdam door de gezamenlijke inspanning verbetert, betekent dat meer taxiritten en daardoor betere inkomsten voor goede chauffeurs.'

Volgens de gemeente Amsterdam gaan anonieme rijders tot het verleden behoren. Vanaf mei 2013 is elke taxichauffeur verplicht aangesloten bij een Toegelaten Taxiorganisatie (TTO). De TTO ziet zelf toe op de kwaliteit van zijn chauffeurs en de gemeente controleert de TTO. De klant krijgt een stevige positie door een verbeterd  klachtensysteem (via www.taxiklacht.nl) en doordat taxi's herkenbaar en herleidbaar zijn door een verplicht volgsysteem zoals 'track en trace'. De TTO moet altijd kunnen melden wie wanneer op welke taxi reed.

Op donderdag 4 oktober bespreekt de raadscommissie Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit het voorstel van het college. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de definitieve beslissing op woensdag 17 oktober. De Taxiverordening 2012 gaat dan op 8 november 2012 in werking. Na een overgangsperiode van een half jaar gaan de verbodsbepalingen op 8 mei 2013 in. Meer informatie staat op: www.amsterdam.nl/taxi