Amsterdam Bewaar

Blunders stad: NZ-lijn nog duurder

Pas nu is bedacht dat er wissels nodig zijn bij het eindpunt op station Zuid/WTC. Foto Peter Elenbaas
Pas nu is bedacht dat er wissels nodig zijn bij het eindpunt op station Zuid/WTC. Foto Peter Elenbaas © UNKNOWN

AMSTERDAM - Geblunder bij de gemeente Amsterdam leidt waarschijnlijk tot verder uitstel en nog hogere kosten van de Noord/Zuidlijn. Pas nu is bedacht dat er wissels nodig zijn bij het eindpunt op station Zuid/WTC, om het maximaal aantal metro's over de lijn te kunnen laten rijden. Hierdoor is het zeer de vraag of de nu beoogde opleverdatum - najaar 2017 - haalbaar is. Bovendien zijn mogelijk extra brandwerende maatregelen in de tunnelbuizen nodig, wat nog eens negen maanden extra werk zou betekenen.

Er wordt nu gekeken naar een nieuwe plaats bij station Zuid om de metrostellen te laten keren. VVD-raadslid Robert Flos noemt de 'vergeten' wissels 'een beginnersfout'.

Deze fout is te wijten aan gebrekkige samenwerking tussen de betrokken gemeentelijke diensten. Wethouder Maarten van Poelgeest erkent in een brief aan de raad dat er door de diensten 'te veel gedacht (wordt) in delen van het project'. ''Het eindproduct, een rijdende metro die onderdeel is van een bestaand openbaarvervoersysteem, blijft hierdoor buiten beeld.''

Volgens externe deskundigen 'moet er nog veel gebeuren' voordat de onderlinge samenwerking op orde is. Vóór de zomer moet er een plan liggen. De adviseurs zijn bezorgd over het 'zelfkritische vermogen' bij de gemeente, waarvoor ze 'blijvend aandacht' vragen.

Een andere tegenvaller is dat het boren van de metrotunnels pas begin 2010 kan beginnen en niet dit voorjaar. Dit komt door het stilleggen van de werkzaamheden bij de stations Rokin en Vijzelgracht. Daar komt bij dat de herstelwerkzaamheden op de Vijzelgracht mogelijk langer duren. En de laatste ontgravingen daar moeten mogelijk op een tijdrovende en kostbare wijze worden uitgevoerd. Hiermee is nu nog geen rekening gehouden.

Voortaan zal de gemeente met realistischer inschattingen komen over het verloop van de aanleg. Tot nu toe presenteerde Amsterdam een planning die geen rekening hield met 'tijdsrisico's' en andere onzekerheden. Voortaan bevatten de kwartaalrapportages ook een planning die daar wel oog voor heeft, zoals gebruikelijk is bij dit soort grote projecten. (HET PAROOL)