AMSTERDAM - De ledenraad van Ajax heeft donderdagavond ingestemd met de aanstelling van Uri Coronel (61) als voorzitter van de vereniging. Hij is daarmee de opvolger van John Jaakke.''Een belangrijk moment in mijn leven waar ik trots op ben,'' zei Coronel nadat de 24-koppige ledenraad in één stemronde zijn aanstelling als voorzitter van de voetbalvereniging officieel maakte.

Coronel wordt in het nieuwe bestuur geflankeerd door Joop Krant (financiële zaken) en Cor van Eijden (verenigingszaken).

Voorzitter John Jaakke, bestuurslid technische zaken Hennie Henrichs en bestuurslid financiële zaken Joop Saan leggen met onmiddellijke ingang hun functies in het bestuur van de vereniging neer. Zij blijven voorlopig nog wel lid van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV.

In de vergadering, gisteravond op De Toekomst, werd ook het rapport van de commissie-Coronel besproken. Daarin werd het bestuursmodel en het technisch beleid van Ajax van de afgelopen tien jaar onder de loep genomen.

''Dat rapport is de basis van ons werk,'' aldus Coronel, die zelf uitvoering gaf aan het kritische onderzoek waarvan de resultaten in februari verschenen. ''Sindsdien is er eigenlijk niet uitvoerig meer over gesproken. Het mag duidelijk zijn dat het rapport niet morgen is uitgevoerd. Dat gaan we stap voor stap doen. Het belangrijkste is dat we eerst zorgen dat er een zo goed mogelijk elftal op het veld komt te staan,'' zei Coronel in eerste reactie op zijn aanstelling.

Coronel wilde niet ingaan op de positie van Martin van Geel, wiens functioneren als technisch directeur van Ajax zwaar werd bekritiseerd in het rapport. ''Ik ga nu geen vragen beantwoorden over directieleden in dienst van Ajax,'' aldus de nieuwe voorzitter.

AFC Ajax NV moet nog een buitengewone vergadering van aandeelhouders beleggen voor de benoeming van Coronel, Krant en Van Eijden tot commissarissen van de vennootschap. ''Ik verwacht daarom pas half mei officieel te beginnen,'' aldus Coronel.Zaterdag in Het Parool een interview met Uri Coronel

© Het Parool, 18-04-2008