Amsterdam Bewaar

Advies Veerman: bouw Noord/Zuidlijn af

Volgens de commissie Veerman gaat het afbouwen van de metrolijn nog eens 500 miljoen euro extra kosten. Foto ANP/Marcel Antonisse
Volgens de commissie Veerman gaat het afbouwen van de metrolijn nog eens 500 miljoen euro extra kosten. Foto ANP/Marcel Antonisse © UNKNOWN

AMSTERDAM - De Noord/Zuidlijn moet helemaal worden voltooid voor 3,1 miljard euro, 500 miljoen meer dan begroot. Dit schrijft de commissie-Veerman in een zwaarwegend advies aan Amsterdam.

Nu stoppen of alleen de verbinding met Amsterdam-Noord afbouwen is volgens de commissie geen optie. Dan zou tussen de 1,7 en 2 miljard euro voor niets zijn geïnvesteerd. Voortzetting van de bouw moet wel met extra veiligheidsmaatregelen worden omkleed. De organisatie van het gemeentelijk apparaat moet drastisch op de schop.

De commissie uit zware kritiek op de gemeente, die te weinig greep heeft op het project. Er zijn 'wezenlijke tekortkomingen op het gebied van projectorganisatie, risicoanalyse en risicobeheersing'. Ook is er 'geschaad vertrouwen bij de bevolking' en is de gemeente traag met vergunningenprocedures voor de bouw. De gemeente moet ruimhartiger omgaan met schadeclaims. Commissievoorzitter en oud-minister Cees Veerman waarschuwt dat 'de burger aan de rand van zijn incasseringsvermogen' is.

Verwacht dat nog acht jaar gebouwd moet worden. Er is een jaar tijdwinst te boeken door vanuit zowel noordelijke als zuidelijke richting te boren. Nu is nog het idee vanaf Centraal Station naar het Scheldeplein te gaan. Dat gaat langzaam, omdat bij station Vijzelgracht nog technische problemen moeten worden opgelost. Veerman stelt voor om, zodra de Vijzelgracht is bereikt, de boor te verplaatsen naar het zuidelijk deel. Ondertussen kan aan een oplossing worden gewerkt voor de Vijzelgracht.

Voor nieuwe risico's moet een half miljard euro extra worden gereserveerd. Onduidelijk is wie hiervoor opdraait. Tot voor kort werden de kosten geraamd op 2,4 miljard euro. Veerman noemt een bedrag van 2,6. Naar nu blijkt heeft de gemeente eerder omfloerst gemeld dat dit laatste bedrag de laatste stand van zaken is. De extra 200 miljoen is wel al gedekt in de begroting van Amsterdam.

Veerman schrijft dat de gemeente de resterende 500 miljoen in de eigen begroting moet zoeken 'en tevens in onderhandeling moet' met het kabinet en de provincie Noord-Holland over een bijdrage. De commissie komt Amsterdam te hulp, door te benadrukken dat de NZ-lijn het Amsterdamse belang overstijgt en van belang is voor de bereikbaarheid binnen de Randstad. (HET PAROOL)

Download hier het rapport van de Commissie Veerman.
Bouwen aan een verbinding (pdf/amsterdam.nl)