Amsterdam Bewaar

Fraude NZ-lijn 'tikkende tijdbom'

Een ingewijde spreekt van 'een tikkende tijdbom', die ontploft zodra zich een klokkenluider aandient. © gpd
Een ingewijde spreekt van 'een tikkende tijdbom', die ontploft zodra zich een klokkenluider aandient. © gpd © UNKNOWN

Vermoedens van bouwfraude bij de Noord/Zuidlijn zijn jarenlang een splijtzwam geweest binnen de gemeente Amsterdam. Prominente functionarissen pleitten tevergeefs voor het inschakelen van de kartelpolitie, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Dit schrijft Parooljournalist Bas Soetenhorst in het vandaag verschenen boek Het wonder van de Noord/Zuidlijn.

In 2004 bood de NMa strafvermindering aan voor aannemers die hun schaduwboekhouding onthulden. Het ene na het andere bedrijf erkende daarop betrokkenheid bij illegale prijsafspraken, die de kosten van projecten hadden doen oplopen. Alleen rond de Noord/Zuidlijn bleef het stil. De daar gesignaleerde bouwfraude bleef beperkt tot één geval, dat al in 2002 bij toeval aan het licht was gekomen.

Het Adviesbureau Noord/Zuidlijn, bestaande uit commerciële ingenieursbureaus die namens de gemeente de aannemers aanstuurden, vermoedde dat nadien op grotere schaal bouwfraude was gepleegd. Directeur Henk Vlijm pleitte herhaaldelijk voor een gang naar de NMa, vanwege twijfels 'over de integriteit van de aannemers'.

De gemeente beschouwde dat als een zeer ingrijpende stap, die tot juridische tegenactie van de aannemers zou leiden en de voortgang van de aanleg zou bedreigen. Vlijm kreeg het verwijt oude koeien uit de sloot te willen halen. ''Laat het rusten, Henk, dat is geweest,'' maande een topambtenaar.

Een ingewijde spreekt van 'een tikkende tijdbom', die ontploft zodra zich een klokkenluider aandient. Maar Amsterdam wilde alleen met eventuele harde bewijzen naar de NMa, hoewel de gemeente in de parlementaire enquête naar bouwfraude juist was bekritiseerd omdat pas na lang aarzelen de kartelpolitie was ingelicht over het eerdere geval van bouwfraude.

Volgens ingewijden richtten de verdenkingen van het Adviesbureau zich op Strukton, belast met de bouwwerkzaamheden onder het Centraal Station, en op Max Bögl. Het Duitse bedrijf bouwt de stations Vijzelgracht, Rokin en Ceintuurbaan. Strukton en Max Bögl ontkennen elke betrokkenheid bij bouwfraude rond de Noord/Zuidlijn. (HET PAROOL)

Vandaag meer in Het Parool én een voorpublicatie van het boek 'Het wonder van de Noord/Zuidlijn'.