Opinie Bewaar

In de nieuwe eeuw is het grote geld heer en meester

Patrick Meershoek
Patrick Meershoek © Maarten Steenvoort

Amsterdam heet een barmhartige stad te zijn, maar voor de mensen met veel geld was het in de vorige eeuw knarsetanden in deze stad. Zij hadden weliswaar de middelen om het leven te leiden zoals zij dat wensten, maar kregen daarvoor van hogerhand slechts in beperkte mate de mogelijkheid.

Een machtig verbond van een sociaaldemocratisch stadsbestuur en sociaal bewogen woningcorporaties bepaalde dat de beschikbare ruimte vooral moest worden gebruikt voor de huisvesting van mensen met een beetje geld of met weinig geld.

Alleen met veel pijn en moeite werd er af en toe een stukje Amsterdamse grond beschikbaar gesteld voor de bouw van villawoningen.