Opinie Bewaar

Het toneelstuk van de burgerparticipatie

Patrick Meershoek
Patrick Meershoek © Maarten Steenvoort

Zoals deelnemers aan missverkiezingen koppig blijven hopen op wereldvrede, zo dromen bestuurders volgens eigen zeggen elke nacht van een grotere betrokkenheid van de burger bij het bestuur.

Ook het nieuwe college heeft versterking van de participatieve democratie uitgeroepen tot een prioriteit.

Een prachtig voornemen dat rampzalig kan uitpakken, weten de mensen die vorige week een vergadering bijwoonden van de stadsdeelcommissie in Zuidoost. De agenda was helemaal vrijgemaakt om met de bewoners van het stadsdeel van gedachten te wisselen over het onderwerp participatie.

Er waren negen bewoners komen opdraven. Een aantal van hen was op persoonlijke titel uitgenodigd door het stadsdeel, en het was opvallend met hoeveel warmte en enthousiasme deze mensen over bestuurders en ambtenaren spraken.