Opinie Bewaar

Bombardeer de zondag met regenbogen

Roos Schlikker
Roos Schlikker © Oof Verschuren

'O Heer mijn God ook deze nacht zijt loof en eer U toegedacht. Omdat Gij dag en duister schept en ons het licht gegeven hebt.'

Ja, God, kent U het nog? Het lied waarmee ik U op christelijke basisschool De Bonkelaar wekelijks toezong? Ik kneep mijn oogjes stijf dicht, pogend de begeleidingsblokfluit van juffrouw Stuurman te negeren, en wendde mij rechtstreeks tot U. Here wilt U altijd voor mij blijven zorgen?

'Om Christus' wil doe mij niet aan, het kwaad dat ik U heb gedaan,
veeleer vergeef mij, Heer, en geef, dat ik voortaan in vrede leef.

Maar wat als mijn jongen later van een jongen houdt?