Opinie Bewaar

Alleen mededogen is een zieke bedelaar een glimlach schenken

Theodor Holman
Theodor Holman © Wolff

Ooit kende ik de tekst van de Franse communard Eugène Pottier uit 1871 vrijwel uit mijn hoofd, althans de Nederlandse vertaling van Henriëtte Roland Holst uit 1899. Nu nog slechts één regel: "Ontwaakt, verworpenen der aarde!"

Niet alleen moesten die verworpenen der aarde wakker worden en blijven, ook zij, die meenden al ontwaakt te zijn, moesten zich solidair verklaren met die verworpenen.

Dat is nog steeds een mooie gedachte.

Het kwam overeen met wat de Franse filosoof Sartre zei. Hij stelde - ik parafraseer: Elke discussie over maatschappelijke veranderingen moet altijd de verbetering van de minst bedeelden tot doel hebben.