Opinie Bewaar

'Wil VUmc kinderen opzadelen met een leerachterstand?'

'Wil VUmc kinderen opzadelen met een leerachterstand?'
© ANP

Paroollezer José Leeuw hoopt dat met een fusie tussen het AMC en het VUmc basisbehandelingen als het plaatsen van buisjes weer sneller kunnen worden uitgevoerd.

Op het Parool stond een artikel over de mogelijke fusie tussen AMC en VUmc. Dit mede om ervoor te kunnen zorgen dat er nog meer zeldzame aandoeningen bestudeerd kunnen worden en daardoor ook enkele patiënten hiermee geholpen kunnen worden.

Het volgende doet zich voor. Mijn kleindochter van 4 jaar, na 26 weken zwangerschap in het VUmc geboren en daar altijd onder behandeling geweest, heeft bij de KNO-arts een simpele behandeling nodig, buisjes in de oren.

Het kind is stokdoof en heeft hierdoor problemen op school en thuis. Zij is al eerder hieraan geholpen in het VUmc. Nu kan zij voor deze behandeling in augustus 2018 langs komen. Verklaring VUmc: ontmoedigingsbeleid. Wat denkt men hiermee te winnen? Kinderen opzadelen met een leerachterstand, spraakontwikkelingsstoornissen?

Als een fusie ervoor kan zorgen dat ook de gewone zorg op peil blijft, prima. Als een fusie de zorg voor een enkeling, die ik het overigens van harte gun, kan verbeteren vraag ik mij af waar het geld van onze verzekeringspremie aan besteed wordt.

Het baart mij wel zorgen dat basisbehandelingen niet binnen acceptabele tijd verleend kunnen worden.

José Leeuw, Ouderkerk aan de Amstel