Opinie Bewaar

'Voor iedereen dezelfde regels, ook bij de politie'

Een Amsterdamse wijkagent ging eind mei bij wijze van experiment met een hoofddoek op aan het werk in Osdorp
Een Amsterdamse wijkagent ging eind mei bij wijze van experiment met een hoofddoek op aan het werk in Osdorp © Twitter

Elk risico op aantasting van de gelijke behandeling door de overheid moet worden uitgesloten, schrijven Splinter Chabot en Laura van den Nieuwehuijsen van de JOVD Amsterdam.

De afgelopen weken was er een heftige discussie over het voorstel om moslima-agenten hoofddoeken te laten dragen, zodat mensen met een niet-westerse achtergrond gestimuleerd worden te solliciteren bij de politie. Inmiddels is besloten de hoofddoeken niet toe te staan.

In de discussie omtrent dit besluit ging er een ding systematisch fout. Vele malen werd ge­opperd dat, wanneer de hoofddoeken niet zouden worden toegelaten bij de politie, we hier in Nederland een groep buitensluiten op een bepaald vakgebied. Het tegenovergestelde is echter waar. Veel mensen die zich tegen dit voorstel keerden, wilden alles behalve het buitensluiten van één groep, zij wilden gelijkheid voor iedereen.

De argumentatie kwam voort uit een nobele gedachte: maak de politie representatiever

Nergens in Nederland wordt iedereen zó ­secuur hetzelfde behandeld als bij de politie. Juist de uniformiteit die deze organisatie kenmerkt, maakt dat iemand met het joodse geloof er net zo welkom is als een moslim of een christen of wat dan ook.

Voor hen allemaal gelden dezelfde regels, ze dragen dezelfde kleding en krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Volgens ons is dit dan ook een besluit dat de gelijkheid van mensen met verschillende overtuigingen en achtergronden juist enorm stimuleert.

Drang naar meer diversiteit
De argumentatie voor het voorstel kwam voort uit een ontzettend nobele gedachte: maak de politie representatiever voor de samenleving. Meer dan de helft van de Amsterdammers heeft ­immers een niet-westerse achtergrond. Toch moet de neutraliteit van de overheid gewaarborgd blijven.

De hedendaagse drang naar meer diversiteit is geen gegronde reden om een groep voor te trekken. Politiewerknemers hebben allemaal dezelfde kwalificaties en krijgen daarom allemaal dezelfde behandeling. Nederland is tolerant, en dat is ons land voor iedereen. De politie is een orgaan dat juist deze tolerantie waarborgt; mensen die er werken zorgen dat iedereen zich netjes aan de regels houdt en doet er iets aan als mensen dat niet doen.

Het is daarom van belang dat degenen die werkzaam zijn voor de politie, eenheid en neutraliteit uitstralen. De een doet daarom zijn of haar kruisje af, de ander zijn of haar keppeltje, en weer een ander zijn of haar hoofddoek.

Voor liberalen was dit vraagstuk lastig, omdat wij kijken naar individuele vrijheden. Het opleggen van een collectief geldende regel door de overheid moet goed beargumenteerd en noodzakelijk zijn, anders moeten mensen zelf de vrijheid hebben te bepalen wat ze doen. Wie bepaalt immers wat je mag dragen naar je werk als het praktisch gezien niet tegenwerkt? Dat is je eigen recht en niet dat van de overheid.

Grotere beleidszaken
Toch is dit geval anders, zelfs voor liberalen. Het dragen van een hoofddoek valt onder de vrijheid van godsdienst en het feit dat iedereen in Nederland deze individuele vrijheid in het dagelijks leven kan hebben, staat of valt bij de mate van bemoeienis van de overheid met religie in de samenleving.

Wanneer een overheid een voorkeur uitstraalt, heb je kans dat de vrijheden van mensen die buiten deze voorkeurscategorie vallen verminderen. In Nederland hebben we daarom religie en de staat van elkaar gescheiden, een scheiding die juist dient om religieuze vrijheid voor iedereen te garanderen. Een neutrale overheid betekent immers gelijke behandeling en vrijheden voor iedereen en voorkeursbehandelingen voor niemand.

Pragmatische argumentatie voor het toelaten van een hoofddoek bij de politie gaat daarom niet op. Immers, wanneer er ergens een kleine uitzondering wordt gemaakt op deze regel, zou dit ervoor kunnen zorgen dat mensen die in andere gevallen veel grotere, invloedrijkere beleidszaken op geloof willen baseren, een poot hebben om op te staan.

Op exact dezelfde manier
Elk risico, hoe klein ook, dat de gelijke behandeling van het volk door de overheid dreigt aan te tasten, dient uitgesloten te worden. Voor de overheid is iedereen hetzelfde, en voor iedereen gelden dezelfde regels. De politie is en blijft een onderdeel van een overheid die ervoor zorgt dat wij de samenleving kunnen worden die we willen zijn. Om tolerant en divers te kunnen zijn, zullen bemiddelaars van conflicten totaal onbevooroordeeld moeten zijn.

Alleen al de reacties op dit voorstel hebben ­laten zien dat we momenteel een samenleving zijn met veel verschillen van mening waarin veel problemen nog niet zijn opgelost. De politie is een van de organen die deze meningsverschillen en problemen oplost; zónder voorkeur voor de ene of de andere partij, mét rechtvaardigheid. Het is daarom van belang dat dit orgaan consequent uitstraalt dat zij er voor iedereen op exact dezelfde manier is en dat iedereen die er werkt dezelfde behandeling krijgt, welk geloof hij of zij ook aanhangt.

Lees ook: Wat is er tegen een agent met hoofddoek?