Opinie Bewaar

'Stadsecoloog, ga in gesprek met de boeren'

De kop van een kleine mantelmeeuw. Ze vreten massaal de jonge weidevogels op in het ecosysteem in Waterland Oost.
De kop van een kleine mantelmeeuw. Ze vreten massaal de jonge weidevogels op in het ecosysteem in Waterland Oost. © ANP

Het suggereren van een causaal verband tussen het halveren van de weidevogelpopulatie en de boerenactiviteit, schiet bij bioloog Roy Montijn uit Ransdorp in het verkeerde keelgat.

Met stijgende verbazing las ik vorige week in ­Het Parool over de
bovenmatige predatie (opvreten) van weidevogels door mantelmeeuwen in Landelijk Noord.

Eindelijk, dacht ik toen ik het artikel las over het wegvreten van jonge grutto's, tureluurs, watersnippen door mantelmeeuwen, eindelijk is dit besef ook ingedaald bij de Amsterdamse gemeente. Totdat het artikel  opeens een vreemde wending kreeg; stadsecoloog Fred Haaijen geeft voor het gemak alle Waterlandse boeren weer eens de schuld van deze ellende.

Tekentafel
Wat is er aan de hand? Stadsecologen zoals Haaijen ontwierpen vanachter de tekentafel een natuurcompensatie-eiland. Jammer alleen dat ze met al hun stadsecologische kennis niet konden bedenken dat ze aan de wieg stonden van een ecologische ramp.

De mantelmeeuwen die zich inmiddels op het eiland hebben gevestigd, vreten massaal de jonge ­weidevogels op in het ecosysteem Waterland Oost.

Achter de tekentafel stonden de ecologen aan de wieg van een ramp

Dat ecosysteem is ontstaan door de eeuwenlange boerenactiviteit en
de komst van cultuurvolgers zoals weidevogels als de grutto, kievit en tureluur.

Foutjes
Dit heeft geleid tot de hoogste dichtheid van dergelijke weidevogels in de wereld. De komst van het natuurcompensatie-eiland heeft dit in een paar jaar naar de klote geholpen.

Nu gun ik iedereen zijn foutjes; kunnen we alleen maar van leren. Maar als de stadsecoloog de boeren de schuld geeft door een causaal verband te suggereren tussen het halveren van de weidevogelpopulatie en de boerenactiviteit, schiet dat bij mij in het verkeerde keelgat.

Heeft de stadsecoloog wel eens met de boeren gesproken, in plaats van over de boeren? Nee natuurlijk. Jammer, anders had hij geweten dat de boeren al heel lang bezig zijn met het verantwoord omgaan met broedende weidevogels.

Slim maaibeleid
Mijn buurman is bijvoorbeeld niet eens in staat tot de schaalvergroting waar hij van beschuldigd wordt, of het inzetten van turbogras (wat is dat eigenlijk?) en alle andere flauwekul die hem door de stadsecoloog worden aangewreven om zijn eigen straatje schoon te kunnen vegen.

Nee, mijn buurman is actief bezig om al het jonge weidevogelgrut door slim maaibeleid te beschermen.

Misschien is de tijd rijp voor de stadsecoloog om eens met de boeren in gesprek te gaan en goed te luisteren naar hun ervaringen, adviezen en suggesties.