Opinie Bewaar

'Scholen kunnen het lerarentekort niet oplossen, de overheid wel'

'Door het groeiende lerarentekort is er vrijwel nooit meer een invaller beschikbaar'
'Door het groeiende lerarentekort is er vrijwel nooit meer een invaller beschikbaar' © ANP

Dat kinderen naar huis worden gestuurd, is een probleem dat niet door scholen kan worden opgelost, schrijft Cordula Rooijendijk, directeur van Montessorischool De Amstel. 'Scholen doen hun uiterste best, totdat het niet meer lukt.'

Graag reageer ik op een artikel in de krant van dinsdag over het tekort aan invallers op school. Ouderorganisatie Ouders & Onderwijs stelt daarin dat het naar huis sturen van kinderen een heftig middel is en dat scholen 'soms te weinig nadenken over een plan B'.

Ik vind dit een stuitende opmerking. Scholen breken zich, zodra er een ziekmelding komt, het hoofd over hoe ze zieke leerkrachten kunnen vervangen. Door het enorme en groeiende lerarentekort is er vrijwel nooit meer een invaller beschikbaar, ook niet via de stadsbreed opgezette vervangingspools.

De gemeente kan er wel wat aan doen, door bijvoorbeeld betaalbare huizen voor leerkrachten in de stad te creëren

Scholen lossen het dus zelf op. Leerkrachten werken extra dagen, of nemen extra kinderen in de klas, of mensen die normaal geen klas draaien staan voor de klas - met als gevolg dat andere taken, zoals de extra begeleiding van leerlingen die dat nodig hebben of directietaken blijven liggen. Met als gevolg dat het gezonde personeel extra wordt belast, in een vak dat al zo veel energie vergt.

Scholen doen hun uiterste best om het onderwijs door te laten gaan, totdat het echt niet meer lukt.

Het probleem van de naar huis gestuurde kinderen is niet een probleem dat door scholen kan worden opgelost. De gemeente kan er wel wat aan doen, door bijvoorbeeld betaalbare huizen voor leerkrachten in de stad te creëren.

En de rijksoverheid kan er ook wat aan doen, door leerkrachten beter te betalen zodat meer mensen voor het vak kiezen. Doen gemeente en rijk dat niet, dan voorzie ik dat nog veel vaker dan nu kinderen naar huis gestuurd zullen worden.

Cordula Rooijendijk, directeur Montessorischool De Amstel