Opinie Bewaar

'Niet alle Christenen stemmen op CDA, CU of SGP'

Sylvana Simons (BIJ1)
Sylvana Simons (BIJ1) © ANP

Leo Jacobs schrijft Het Parool dat hij 21 maart zal stemmen op BIJ1, want: 'Simons' streven is meer in de geest van Christus dan dat van de huichelaars van CDA, CU en SGP.'

Marc Kruyswijk denkt blijkbaar dat belijdende christenen alleen kunnen stemmen op een van de drie partijen die zich christelijk noemen (Het Parool, zaterdag 3 maart).

Onzin: het gaat om het programma en het nakomen van daarin gedane beloften, niet om de naam.

De belangrijkste boodschap van Christus, zoals verwoord in de evangeliën, is de absolute gelijkwaardigheid van alle mensen. Absolute of radicale gelijkwaardigheid impliceert dat men opkomt voor alle kwetsbare minderheden, en op dat punt laten die drie zich als christelijk afficherende partijen het, zij het in verschillende mate, lelijk afweten.

Zoals bijvoorbeeld over kinderen van vermeende terroristen in het Midden-Oosten, ongedocumenteerden in eigen land of vluchtelingen uit oorlogsgebieden.

De belangrijkste boodschap van Christus, is de absolute gelijkwaardigheid van alle mensen

Er zijn ook partijen die zich niet tooien met het onverdiende predicaat christelijk, maar zich wel willen inzetten voor gelijkwaardigheid van kwetsbaren in de samenleving.

Helaas zijn dit partijen die tot de oppositie behoren of net beginnen, maar dat is des te meer reden om zo'n partij te steunen.

Daarom zal ik als belijdend christen op 21 maart stemmen op BIJ1, op Sylvana Simons. Haar streven is meer in de geest van Christus dan dat van de huichelaars van CDA, CU en SGP.

Leo Jacobs, Amsterdam