Opinie Bewaar

'Maak de nevenfuncties van experts duidelijk'

Zef Hemel
Zef Hemel © ANP

Soms is het belangrijk om te kijken er naar wat er niet over iemand wordt gezegd, schrijft politicoloog Teun Dominicus in dit opiniestuk. 'Hij is beleidsmaker, wetenschapper en adviseur.'

Woensdag 29 november sprak de socioloog Saskia Sassen in De Balie. Zij is wereldwijd een van de meest gerespecteerde academici op het gebied van stadssociologie en gentrificatie.

In haar lezing waarschuwde ze voor de toenemende macht van financiële instellingen in steden als Amsterdam.

Vele Amsterdammers kunnen hierover meepraten: de krapte op de woningmarkt door het opkopen van huizen door speculanten is iets wat men niet kan negeren in onze mooie stad.

Het betoog van Sassen is dus een prettige bijdrage aan het publieke debat in Amsterdam in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Na haar lezing ging Sassen in debat met Zef Hemel. Hij werd door de presentator voorgesteld als hoogleraar urban and regional planning aan de Universiteit van Amsterdam. Wat hier staat klopt, maar soms is het belangrijker om te kijken naar wat er niet wordt gezegd.

Andere instantie
Hemel is namelijk bijzonder hoogleraar: hij bezet de ­Wibautleerstoel sinds 2012. Deze leerstoel is ingesteld door de ­gemeente Amsterdam en Hemel heeft de opdracht gekregen oplossingen aan te dragen voor sociaal-­economische en ruimtelijke problemen van dezelfde gemeente.

Hoogleraren die op de loonlijst van KPMG of EY staan schuiven te vaak aan bij Pauw of DWDD

Hemel werd parttime hoogleraar: hij bleef zijn baan als adjunct-directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening uitoefenen voor drie dagen per week.

Sinds 2004 werkte hij bij deze gemeentelijke instelling. Tegenwoordig werkt Hemel, naast zijn hoogleraarschap, ook voor de Amsterdam Economic Board, een platform dat gericht is op samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden.

Ik betoog niet dat Zef Hemel geen expert is op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ik onderschrijf dat hij veel weet over beleid in Amsterdam.

Dit laatste is ook logisch, omdat hij steeds vanuit een andere instantie aan de tafel zit waar de knikkers worden verdeeld.

Hij is beleidsmaker voor de gemeente, wetenschapper die het beleid van de gemeente beoordeelt en adviseur van een platform waar grote bedrijven en gemeente samenwerken.

Fake news
Het is schadelijk voor het publieke debat als een expert wordt opgevoerd als een hoogleraar, terwijl hij tegelijkertijd andere posities bekleed.

Hemel is hierin geen uitzondering: hoogleraren die op de loonlijst van KPMG of EY staan en tegelijkertijd positief spreken over belastingontwijking van grote multinationals schuiven te vaak aan bij Pauw of DWDD.

In een tijd van feitenvrije politiek, fake news en alternatieve feiten is het de plicht van culturele podia, media en andere dragers van het publieke debat om het publiek te informeren over nevenfuncties van experts.

Zo kan het publiek de bijdrage van sprekers zelf beter op waarde schatten.