Opinie Bewaar

'Koerswijziging Halsema verdient steun'

'Koerswijziging Halsema verdient steun'
© ANP

De koerswijziging van Halsema als het gaat om radicalisering verdient steun, schrijft Cees van Nierop in een lezersbrief. 'Ook vanuit politiek Den Haag.'

Burgemeester Femke Halsema heeft de gemeenteraad laten weten niets te zien in toenadering tot salafistische organisaties. Verder wil zij haatimams makkelijker kunnen weren, ook als deze strikt genomen binnen de lijntjes van de wet opereren.

Hiermee wijkt zij in belangrijke mate af van het bestaande beleid, dat juist pleit voor meer samenwerking met salafistische organisaties om radicalisering beter te kunnen aanpakken.

Halsema lijkt dit beter door te hebben dan haar voorgangers

Tegen dit voornemen bestond grote weerstand en niet voor niets: het gaat hier om organisaties die onze democratische rechtsstaat met al zijn verworvenheden het liefst zien verdwijnen.

Halsema lijkt dit beter door te hebben dan haar voorgangers. De koerswijziging van Halsema verdient daarom steun. Ook vanuit politiek Den Haag.

Cees van Nierop, Amsterdam