Opinie Bewaar

'De Bascule staat voor mij voor hoge kwaliteit en expertise'

De Bascule, academisch centrum voor jeugd- en kinderpsychiatrie
De Bascule, academisch centrum voor jeugd- en kinderpsychiatrie © Rink Hof

Jeugdarts G. C. A. Wiese meent dat het kritische artikel over de Bascule enige nuancering verdient. 'De afgelopen jaren is veel van het personeel wegbezuinigd en zijn de maatschappelijk deskundigen door de financiële tekorten bij Orion sterk in formatie teruggelopen.'

Het artikel in Het Parool van maandag waarin de Bascule er slecht van af komt, verdient enige nuancering. Jarenlang heb ik als jeugdarts gewerkt op Orionscholen voor onderwijs aan kinderen met een ernstige ontwikkelingsachterstand (zeer moeilijk lerend). Als de mate van de gedragsproblemen daartoe aanleiding gaf, werd naar de Bascule verwezen voor diagnostiek en behandeling.

Nu vrezen de logopedisten en de klassenassistenten van de loonlijst te worden gehaald

De wachttijd was in mijn ervaring nooit langer dan drie maanden. Er werd rechtstreeks verwezen naar de Bascule vanuit een multi­disciplinair team binnen school waar de jeugdarts onderdeel van is. Dus zonder tussenkomst van de huisarts.

Wegbezuinigd

De jeugdarts heeft door de positie binnen school meer zicht op de gedragsproblemen en het dagelijks functioneren van een kind en staat 'dichter' bij school dan de huisarts, waardoor de vraag om professionele hulp en diagnostiek sneller kan verlopen.

Mogelijk zijn de wachttijden van een jaar tussen de verwijzing van de huisarts en de start van de behandeling te verklaren door de keuze voor de verwijzingsroute.

Orionbestuurder Cor de Ruiter vertelt dat hij door wanbeleid bij de Bascule vijf sociotherapeuten in dienst moet nemen, maar vergeet te vermelden dat de afgelopen jaren veel van het personeel is wegbezuinigd en de maatschappelijk deskundigen door de financiële tekorten bij Orion sterk in formatie zijn teruggelopen. Nu vrezen de logopedisten en de klassenassistenten van de loonlijst te worden gehaald.

Vlucht naar voren
De Bascule staat voor mij voor hoge kwaliteit en expertise. Heeft Cor de Ruiter recht van spreken in zijn kritiek op de Bascule? Ik vind van niet en zie het als een vlucht naar voren om de aandacht van de eigen bedrijfsvoering af te leiden.

G.C.A. Wiese, jeugdarts