Opinie Bewaar

'Balian is meer in beeld dan de dieren van Artis zelf'

Beeld uit Het Nieuwe Artis
Beeld uit Het Nieuwe Artis © Het Nieuwe Artis

De documentaire Het Nieuwe Artis begint prachtig, vindt Paroollezer P. Bource. 'Maar al snel krijgt de kijker veelvuldig te maken met oud-directeur Haig Balian.'

Met gemengde gevoelens heb ik gekeken naar Het Nieuwe Artis. De documentaire begint mooi met prachtige, stemmige beelden van dieren in Artis en toegewijde en kundige dierverzorgers.

Maar al snel krijgt de kijker veelvuldig te maken met de oud-directeur van Artis, Haig Balian. Met, helaas, denigrerende opmerkingen over het domme publiek en ook een enkele verzorger wordt stevig gecorrigeerd. Een gevoel van onbehagen bekroop mij.

En ook de politiek in Amsterdam moet het ontgelden, onwetendheid is het oordeel van Balian. Na ook nog wat filosofische informatie van architecten en zelfs van een professor is het beeld mij wel duidelijk: het gaat hier om niet om Artis, het gaat hier om Balian. Balians wil is wet en wee degene die het niet met hem eens is.

Met deze documentaire wordt een prachtige kans gemist de kijker te laten zien wat het nieuwe Artis gaat inhouden

Deze documentaire is veel te persoonlijk ingekleurd. Zij zou een neutraal beeld en achtergrondinformatie moeten geven, al te boude stellingnames en uitspraken passen er niet.

Met deze documentaire wordt een prachtige kans gemist de kijker te laten zien wat het nieuwe Artis gaat inhouden. Nu zien we dat er een heel grote persoonlijke stempel van Balian op alles wordt gedrukt. Dusdanig dat hij bijna nog meer in beeld is dan de dieren van Artis zelf.

Deze documentaire heeft dan ook geen schijn van kans, de 'grote' Balian bepaalde het beeld en schoffeert en passant ook nog wat mensen en groeperingen. Ik ben niet veel wijzer geworden over wat het nieuwe Artis gaat inhouden. Heel jammer.

P. Bource, Amsterdam