Opinie Bewaar

'Amsterdam, stop met die eenzijdige overheidsinformatie'

Huis-aan-huisblad City
Huis-aan-huisblad City © City

Een onafhankelijke, pluriforme pers in Amsterdam is volgens City-uitgever Bart Geefshuijsen steeds moeilijker te financieren. Waarom wil de gemeente het nog lastiger maken, vraagt hij zich af.

Met de lancering van huis-aan-huisblad City in Amsterdam ligt ­onmiddellijk de vraag op tafel waarom de gemeente zelf zes keer per jaar een huis-aan-huisblad uitbrengt met belastinggeld en de kranten in de brievenbussen stopt van liefst 500.000 (!) huishoudens.

'Omdat het om overheidsinformatie gaat,' schrijft de gemeente. Overheidsinformatie, nogal een ruim begrip. Want het gaat om nieuws dat in een huis-aan-huisblad van een private uitgever niet zou misstaan.

Of bedoelt Amsterdam met 'overheidsinformatie' eenzijdige, niet-journalistieke communicatie waar maar één doel wordt nagestreefd: het eenzijdig 'informeren' van de burgers en zo nodig propaganda bedrijven in de voorbereiding en uitvoering van politieke besluitvorming?

Pluriforme pers
Propaganda, zoals de brief aan alle Amsterdammers in december 2017 waarin stond dat er 6000 bomen worden gespaard als er geen folders meer worden verspreid. De Reclame Code Commissie heeft de gemeente hiervoor op de vingers getikt.

Gemeente brengt met blad en voorschriften uitgevers in gevaar

Een onafhankelijke, pluriforme pers in de regio Amsterdam is een groot democratisch goed, maar dit is door het veranderende medialandschap steeds moeilijker te finan­cieren. Dat geldt des te meer als het gemeentebestuur met regelgeving ingrijpt in de bedrijfsvoering van de lokale uitgevers.

De gemeente schrijft voor hoeveel redactiepagina's er elke week moeten worden gemaakt en bovendien bepaalt de gemeente ook nog eens waarover onafhankelijke journalisten moeten schrijven. In ­Amsterdam is het bijvoorbeeld verplicht om nieuws uit alle stadsdelen te brengen.

Papier inzamelen
Amsterdam bewandelt tot dusver als enige gemeente in Nederland deze route en wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) zinspeelt zelfs - na de komst van City in de hoofdstad - op extra maatregelen.

Daardoor worden mogelijk de pluriformiteit van de media en hun exploitatie rechtstreeks in gevaar gebracht, want gratis weekkranten zijn volledig afhankelijk van advertentie-inkomsten, bij explosief stijgende kosten voor papier en bezorging.

Wij willen juist met wethouder Van Doorninck een open dialoog over hoe het mogelijk is veel meer Amsterdammers dan nu te enthousiasmeren oud papier in te zamelen. Nog niet eens de helft van de Amsterdammers brengt dit afval apart naar de papier­container, terwijl in de rest van Nederland 87 procent dat jaar in, jaar uit wel doet.

Bart Geefshuijsen, uitgever City

Lees ook: Gemeente onderzoekt aanpak met reclame gevuld huis-aan-huisblad