Brexit-blog

Theresa May vraagt uitstel brexit tot 30 juni

Volg hier de laatste ontwikkelingen over de brexit.

null Beeld anp
Beeld anp

De Britse premier Theresa May vraagt de Europese Unie om brexit-uitstel tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar, zo staat in een brief die May stuurde aan EU-president Donald Tusk.

Het uitstel moet het Verenigd Koninkrijk in staat stellen een uitweg te vinden uit de impasse rond de brexit. Het Britse Lagerhuis heeft de brexitdeal van May tot dusver drie keer afgewezen. De premier overlegt nu met oppositieleider Jeremy Corbyn om te kijken of ze samen met een plan kunnen komen dat wel kan rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid.

May schrijft aan EU-topman Tusk dat ze de optie wil openhouden om de brexit eerder dan 30 juni te laten plaatsvinden. Ze hoopt dat het Britse vertrek uit de EU al voor 23 mei kan plaatsvinden, zodat het Verenigd Koninkrijk niet hoeft deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen.

De EU is niet verplicht om uitstel te verlenen. Alle lidstaten moeten instemmen met het aanpassen van de brexitdeadline, die nu op 12 april staat.

null Beeld ANP
Beeld ANP

Overleg over de patstelling over het brexitakkooord tussen de Britse premier Theresa May en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft zoals verwacht niet geleid tot een doorbraak.

De twee leiders hadden woensdagavond een 'constructief' gesprek en zullen hun onderhandelingsteams opdragen de opties in een 'positieve geest' te blijven verkennen.

Gezien de korte tijd die er nog rest tot 30 maart zullen May en Juncker de voortgang de komende dagen opnieuw bespreken, in ieder geval nog deze maand. Zij spreken in een verklaring van het 'historische belang' om de EU en het Verenigd Koninkrijk op een pad te krijgen naar een 'diep en uniek toekomstig partnerschap'.

Het voornaamste probleem is de 'backstop', de garantieregeling om een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland na het Britse vertrek per 30 maart te voorkomen. Het Britse parlement steunt het terugtrekkingsakkoord niet als er geen eindtijd aan wordt gekoppeld.

May en Juncker bespraken welke juridisch-bindende garanties er kunnen worden gegeven om te onderstrepen dat de backstop van tijdelijke aard is. Beiden bevestigden opnieuw dat ze geen harde grens willen in Ierland. Een van de mogelijkheden is om de politieke verklaring die bij het akkoord hoort aan te passen of te wijzigen.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en de Britse minister Stephen Barclay gaan hiermee aan de slag.

Een chaotisch vertrek van de Britten uit de Europese Unie zal in eerste instantie vooral door de voedingsmiddelensector worden gevoeld. Een nieuw onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de gevolgen van een harde brexit op de korte termijn meldt onder meer een verzwakkend effect van de concurrentiepositie door hogere kosten.

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie, aldus het PBL. Daarbij wordt veel geconcurreerd met Britse bedrijven.

Een heffing op voedingsmiddelen zou bijvoorbeeld direct effect hebben op de positie van de Nederlandse bedrijven in deze sector. Het rapport beschrijft de effecten na uittreding van het Verenigd Koninkrijk, los van hoe overheden en consumenten daarop zullen reageren.

Naast de levensmiddelenbranche zullen ook de chemiesector, de handel en de landbouw al op korte termijn last krijgen van het Britse afscheid, maar minder dan de levensmiddelenbranche. Sectoren als de financiële dienstverlening, telecom en de reisbranche zullen hun concurrentie positie juist versterken.

Verder meldt het PBL dat "economisch grotere" regio's als Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland relatief minder hard door de brexit worden getroffen, omdat bedrijven hier minder afhankelijk zijn van nauwe banden met de Britten. Daarnaast tellen de regio's relatief gezien meer bedrijven uit de dienstenbranche, die in eerste instantie voordeel hebben van de brexit.

Het PBL-onderzoek, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, volgt op eerdere rapporten over het effect van de brexit voor bedrijfstakken en de specifieke kosten van het Britse vertrek per regio.

Het PBL benadrukt dat in de studie niet wordt ingezoomd op de langetermijneffecten op de welvaart van de gemiddelde Nederlander. In doorsnee gaan onderzoekers hier uit van een negatief effect.

De Europese financiële markten kunnen ook in het geval van een no-dealbrexit gebruik blijven maken van drie belangrijke Britse dienstverleners.

Toezichthouder ESMA wil deze zogenoemde clearinghouses in het geval van een chaotische scheiding tijdelijke vergunningen geven voor de Europese markt. Dat is volgens de Europese marktwaakhond nodig om de financiële stabiliteit binnen de EU te bewaken.

Het gaat om de firma's LCH Limited, ICE Clear Europe Limited en LME Clear Limited. Deze partijen staan garant bij derivatentransacties tussen bijvoorbeeld pensioenfondsen, banken of vermogensbeheerders. Daarmee zijn ze van levensbelang voor soepele handel in financiële producten.

Groot-Brittannië, en hoofdstad Londen in het bijzonder, is een belangrijk internationaal knooppunt voor handel in financiële producten. Toezichthouders zoals de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijzen al langer op de problemen die kunnen ontstaan als dit centrum niet meer onder Europese regelgeving valt.

De ESMA broedt nog op een manier om de toegang tot andere belangrijke financieel dienstverleners te garanderen voor Europese partijen.

De patstelling rond het brexitverdrag staat ook na het bezoek van de Britse premier aan Brussel nog stevig overeind.

"Nog altijd geen doorbraak in zicht. De gesprekken zullen worden voortgezet,'' liet EU-president Donald Tusk weten na zijn ontmoeting met Theresa May.

De Britse premier denkt zelf dat het niet gemakkelijk zal worden. Zij kwam eerder op de dag met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker overeen dat onderhandelaars van beide partijen vanaf maandag gaan kijken of een oplossing kan worden gevonden die kan rekenen op de grootst mogelijke steun in het Britse parlement.

May komt voor het eind van de maand weer naar Brussel. De tijd begint steeds meer te dringen. Het Britse vertrek staat gepland voor 30 maart en daar houdt May aan vast. Ze voelde veel bereidheid om samen te werken om een no-dealbrexit te voorkomen.

De bewindsvrouw ging ook in op de uitspraak van Tusk over "hoe die speciale plek in de hel eruitziet voor degenen die de brexit hebben aangemoedigd''.
olgens May was die uitlating niet behulpzaam en heeft die gezorgd voor "wijdverspreide onthutsing'' in haar land.

Theresa May spreekt met de pers na haar gesprek met Donald Tusk Beeld ANP
Theresa May spreekt met de pers na haar gesprek met Donald TuskBeeld ANP

Een meerderheid van het Britse parlement heeft zich tegen de zogeheten backstop gekeerd. In het zogenoemde Brady amendement wordt opgeroepen het plan te vervangen door een alternatief regeling om een harde grens te voorkomen tussen EU-lid Ierland en het Britse Noord-Ierland.

Het amendement van de conservatieve parlementariër Graham Brady had de steun van de Britse regering. Premier Theresa May wil met een stevig mandaat van het parlement op zak in Brussel gaan praten over aanpassingen aan de brexitdeal, berichten Britse media. De backstop ligt erg gevoelig in de Britse politiek.

Brussel
In Brussel is afwijzend gereageerd op de uitkomst van de stemming. EU-president Donald Tusk liet direct weten dat de onderhandelingen tussen Brussel en Londen niet worden overgedaan. Er kan dus ook geen sprake zijn van gemorrel aan de backstop.

De backstop is de garantieregeling die ervoor moet zorgen dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland sowieso open blijft na de brexit. Dat betekent feitelijk dat het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van een douane-unie met de EU tot een andere manier is gevonden om de grens open te houden.

Het Britse parlement schaarde zich met 317 tegen 301 stemmen achter het voorstel van Brady. Die laat overigens in het middel door wat voor "alternatieve regelingen'' de backstop vervangen moet worden.

Uitstel
Het Britse parlement keurde eerder een voorstel af dat had kunnen leiden tot uitstel van de brexit. Het amendement van oppositielid Yvette Cooper was bedoeld om een no-dealbrexit te voorkomen. Het kreeg ook steun vanuit de conservatieve partij van premier Theresa May.

Met radiospotjes dringt een nieuwe overheidscampagne vanaf maandag bij het bedrijfsleven aan om zich voor te breiden op de gevolgen van de brexit. De actie richt zich op het midden- en kleinbedrijf (mkb) en (zorg)instellingen.

Volgens de regering kunnen veel bedrijven zich nog beter voorbereiden op het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Er is nog veel onduidelijk over de brexit. Grote vraag is of er een scheidingsakkoord komt. Als dat er niet komt, zal dat grote gevolgen hebben voor het bedrijfsleven en (zorg)instellingen. Er kunnen leveringsproblemen ontstaan en opstoppingen bij de ferryterminals. De Britten vertrekken op 29 maart uit de EU.

Begin februari wordt de campagne ook ingezet op social media en in advertenties. De slogan van de campagne is: Zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Als de Europese Unie en Groot-Brittannië uiteindelijk niet tot een akkoord komen, dan komt er ook nog een campagne die zich op burgers gaat richten.

De speciale brexitnoodwet wordt na felle kritiek door de Tweede Kamer aangepast. De wet geeft de regering verregaande bevoegdheid om in het geval van een harde brexit in te grijpen zonder dat het parlement er iets over te zeggen heeft. De Kamer perkt die bevoegdheid deels in, bleek donderdag in een debat over de wet.

Het kabinet bereidt zich voor op het voor Nederland zwartste scenario: een scheiding van het Verenigd Koninkrijk en de EU zónder afspraken. Maar, zegt verantwoordelijk minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, we kunnen ons niet overal op voorbereiden. Er kunnen ook acute situaties ontstaan die niet zijn voorzien en waarbij er direct moet worden ingegrepen.

Delen van de wet gingen de Kamer, waaronder regeringspartijen CDA en D66, echter te ver. Blok paste zijn wet daarop aan, maar daarmee was niet alle kritiek verstomd. Ook ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf sprak in een debat van een wet ‘die wonderlijk in elkaar steekt’ en de minister ‘een wel heel ruime machtiging geeft’. VVD’er Anne Mulder zei mogelijkheden voor verbetering te zien.

Daarmee wil een Kamermeerderheid op voorspraak van D66'er Kees Verhoeven en CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt de geldigheid van de wet aan banden leggen: zes maanden in plaats van een jaar. Ook krijgt de Kamer de bevoegdheid om de regering binnen drie weken terug te fluiten. Blok zei zich ‘gehoord de gevoeligheden in de Kamer’ niet te verzetten tegen de wijzigingsvoorstellen, waarover volgende week wordt gestemd.

Volgens de SP is de speciale brexitwet helemaal niet nodig. Als zich een noodgeval voordoet, stelde Kamerlid Renske Leijten, kan de Kamer desnoods op een zaterdag bijeen komen om zich erover te buigen. "Onvoorziene omstandigheden zijn voor mij niet voldoende om de glijbaan van regeren per decreet op te gaan.’’

Coalitiepartijen hameren op aanpassingen in de geplande noodwet brexit. Die geeft het kabinet speciale macht voor het geval de Britten zonder enige regeling eind maart de Europese Unie verlaten.

ChristenUnie (CU) en CDA willen een "extra drempel'' voor de regering om de noodwet brexit aan te spreken. De partijen komen met dat voorstel tijdens een debat donderdag in de Tweede Kamer met VVD-minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over de noodmaatregelen.

De regering mag alleen noodmaatregelen nemen als die niet via een al bestaande wet genomen kunnen worden, zegt CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf.

Verder willen CU en oppositiepartij SP dat in de noodwet wordt vastgelegd dat de grondwet als een paal boven water staat.

Onlangs waren het D66 en CDA die om nieuwe aanpassingen van de wet vroegen, nadat Blok na kritiek al wijzigingen had doorgevoerd. Het kabinet moet snel kunnen handelen maar het parlement moet altijd genoeg grip en controle houden, benadrukt D66. [Hanneke Keultjes en Peter Winterman]

De Tweede Kamer is tevreden over de voorbereidingen die het kabinet heeft getroffen om het hoofd te bieden aan de brexit. De hoop is dat alsnog een 'chaotisch vertrek' van de Britten zonder scheidingsakkoord voorkomen zal worden.

"Het gaat erom de schade te beperken," aldus Anne Mulder (VVD). "Er is een goede voorbereiding", zei Lodewijk Asscher (PvdA). Hij mist nog wel informatie over de crisisplanning voor de eerste 72 uur na de brexit op 29 maart.

Vooral over de gevolgen voor visserij, douane, veiligheid en medische hulpgoederen zitten partijen nog met vragen. Alleen Renske Leijten (SP) vindt 'het schokkend hoeveel niet duidelijk is'.

De meeste partijen pleitten ervoor om de Britten meer tijd te geven en de datum van 29 maart te verlengen. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei daar 'welwillend' naar te kijken. Dan is het volgens hem wel van belang dat Londen duidelijk maakt waarvoor die extra tijd nodig is en om welke termijn het gaat.

"Het is ongelofelijk complex," aldus staatssecretaris Menno Snel die verantwoordelijk is voor de douane. "We hopen alle potentiële scenario's in het oog te hebben."

Maar liefst vier bewindslieden komen woensdag naar de Tweede Kamer om te overleggen over de brexit. Het is de eerste keer dat de volksvertegenwoordigers spreken over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie sinds het Britse Lagerhuis vorige week de brexit-deal van premier Theresa May massaal verwierp.

Sindsdien is er grote onzekerheid en onduidelijkheid over hoe het nu verder gaat. Alles hangt af van het Britse parlement. Het grootste probleem is de 'backstop', de garantieregeling dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland.

"In alle eerlijkheid kunnen we niet zeggen hoe het volgende week er voor staat," zegt een nauw betrokken ambtenaar. De Britten verlaten de EU op 29 maart. Uitstel van de brexit kan er alleen komen als zowel alle 27 EU-lidstaten als Londen het daarover eens zijn.

Voor Nederland zijn de gevolgen groot als er geen scheidingsakkoord komt. Groot-Brittannië is de derde handelspartner. De overheid werkt alle scenario's door om voorbereid te zijn op een 'no deal'. Daarbij bleek dat de grootste risico's worden gelopen rond het verkeer bij ferryterminals, geneesmiddelen en handelsstromen.

De douane zegt voldoende capaciteit te hebben om een 'no deal' aan te kunnen. Maar er is veel onzeker. Zo is bijvoorbeeld onbekend hoe groot de handelsstroom straks wordt tussen Groot-Brittannië en Nederland. Daar bestaat nu ook maar beperkt zicht op omdat er nu geen aangifte bij de douane hoeft te worden gedaan.

De interesse van het bedrijfsleven in de gevolgen van de brexit groeit intussen wel. Volgende week begint een nieuwe overheidscampagne om ondernemers nog eens te wijzen op de gevolgen. Sinds de brexit-deal door het Lagerhuis is afgeschoten, wordt de overheidswebsite over de brexit veel meer bezocht.

Donderdag debatteert de Kamer ook nog met minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over de noodwet die het kabinet wil voor de brexit zodat in uiterste noodgeval snel kan worden ingegrepen. De Kamer vindt dat de wet ministers te veel macht geeft. Onder meer coalitiepartijen CDA en VVD willen een aanpassing.

De Kamer praat woensdag naast ministers Blok en Carola Schouten (Landbouw) met staatssecretarissen Menno Snel (Financiën) en Mona Keijzer (Economische Zaken).

null Beeld anp
Beeld anp

De Britse premier Theresa May heeft in het Lagerhuis gezegd dat ze nog een keer gaat kijken naar het probleem van de 'backstop' over de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland en dat ze daar met Brussel over gaat praten.

Ze voorziet er meer brexit-onderhandelingen over. May zou maandag in het parlement met een alternatief komen voor haar weggestemde overeenkomst met Brussel.

Ze ontvouwde in haar toespraak geen enkel plan of alternatief voor de bestaande overeenkomst met de EU. Ze herhaalde haar standpunten over de brexit en beklemtoonde fel tegen uitstel van de brexit of een nieuw referendum over het lidmaatschap van de EU te zijn.

Afgewezen
Het Lagerhuis heeft afgelopen dinsdag met een enorme meerderheid Mays brexitdeal afgewezen. Ze zei dat ze het parlement meer gaat raadplegen in de volgende ronde brexit-onderhandelingen. Maar volgens de EU kan er niet meer aan het bereikte akkoord worden getornd.

May hoopt desondanks dat de brexitdeal meer kans in het Lagerhuis maakt, als ze de 'backstop' eruit kan halen of anders definiëren. Dat betekent weer onderhandelen over een regeling voor de grens tussen het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) en het EU-lid Ierland. Als het Verenigd Koninkrijk zonder duidelijke afspraken uit de EU stapt, wordt die grens een buitengrens van de EU.

Daar zou controle nodig worden, maar dat is politiek spelen met vuur in Ierland. Daarom is in de brexitdeal afgesproken dat Noord-Ierland na de brexit feitelijk bij de EU blijft. Engeland, Schotland en Wales blijven bij de douane-unie tot een oplossing voor de status van de regio is bereikt. Dit wordt de 'backstop' genoemd en is een gruwel voor unionisten en voor de Britse voorstanders van een echte breuk met de EU.

In Ierland willen de republikeinen dat het Britse deel bij de republiek wordt gevoegd en de unionisten willen daar alles zo Brits mogelijk houden. Dit heeft in Ierland tot veel geweld geleid.

In een akkoord uit 1998 dat een einde aan het toenmalige geweld maakte, is onder meer vastgelegd dat de Brits-Ierse grens in het noorden van Ierland helemaal open blijft. Er zijn langs de weg ook nauwelijks aanwijzingen dat een grens wordt overschreden. Ierland is voor een belangrijk deel van zijn handel aangewezen op Noord-Ierland en Groot-Brittannië.

Britten reageren nadat bekend wordt dat de brexitdeal is weggestemd Beeld anp
Britten reageren nadat bekend wordt dat de brexitdeal is weggestemdBeeld anp

Britse parlementsleden van verschillende partijen willen maandag proberen met een wetsvoorstel te voorkomen dat het land eind maart zonder afspraken met de EU uit die unie stapt. De 'no-dealbrexit' zou in hun ogen zo schadelijk zijn voor onder meer de Britse economie dat het parlement dat niet mag toestaan.

Zo willen ze volgens de BBC vastleggen dat de premier tot 26 februari de tijd krijgt om voor de brexit een nieuwe deal te presenteren. Als die dan weer wordt afgewezen door het parlement, dan zal het het parlement uitstel van de brexit in stemming brengen. Naar verwachting wordt dan een 'no-dealbrexit' voorkomen, omdat een grote meerderheid tegen een 'no-dealbrexit' is.

Minister van Handel Liam Fox heeft zondag het initiatief fel afgewezen. Volgens hem heeft het parlement 'niet het recht de brexit te kapen' en de uitslag van het referendum van 2016 'te stelen van het volk'. Destijds stemde bijna 52 procent van de kiezers voor de brexit en 48 procent tegen.

De Britse premier Theresa May heeft bij diverse Europese regeringsleiders opnieuw een pleidooi voor haar bexitplannen gehouden. Volgens de krant The Telegraph hield zij - tot ongeloof van Europese diplomaten - vast aan haar eisen, ondanks de afwijzing van de brexitdeal door het Britse parlement eerder deze week.

May sprak onder meer met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron, de Ierse minister-president Leo Varadkar en premier Mark Rutte. Volgens ingewijden focuste ze zich daarbij voornamelijk op de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar kwam zij verder niet met iets nieuws.

Europese diplomaten denken dat het belrondje van May een poging is om de deadline van 29 maart uit te stellen en een brexitdeal te formeren die zij aan het Britse parlement kan verkopen, aldus de krant.

Columnisten Max Pam en Paul Brill schreven deze week over de brexit en de debatten in het Britse Lagerhuis de afgelopen weken. 'Eerlijk gezegd vind ik de kwaliteit van de debatten ook niet erg hoog. Er wordt eigenlijk niet echt gedebatteerd, het is meer een aaneenschakeling van vragen en verklaringen.'

Lees verder: 'Ik begon waarachtig sympathie te krijgen voor Theresa May'

In Groot-Brittannië is het omslagpunt bereikt, waardoor meer stemgerechtigden tegen dan voor een brexit zijn. Dat meldt de Britse krant The Independent zaterdag op basis van een onderzoek van YouGov.

Dit omslagpunt is volgens het onderzoek niet eens zozeer bereikt doordat er nu anders over een brexit wordt gedacht, maar op basis van de samenstelling van de bevolking. Zelfs als iedereen die in juni 2016 zijn stem bij het referendum heeft uitgebracht hetzelfde zou stemmen, dan is de stemming in het Verenigd Koninkrijk van pro-brexit omgeslagen in anti-brexit.

Overleden
Dit wordt veroorzaakt doordat veel pro-brexiteers zijn overleden, terwijl het aantal anti-brexiteers groeit omdat veel jongeren die tegen een brexit zijn, de stemgerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dit omslagpunt is zaterdag 19 januari bereikt, aldus The Independent.

Volgens het onderzoek krimpt het aantal voor-stemmers met 1350 mensen per dag. Het onderzoek geeft verder aan dat er jaarlijks 320.000 pro-brexiteers overlijden tegen 160.000 zogenaamde remainers. Per jaar bereiken 700.000 Britse jongeren de stemgerechtigde leeftijd. 65 procent daarvan zegt tegen een brexit te willen stemmen.

Bij de berekeningen wordt uitgegaan van het feit dat iedereen die in 2016 heeft gestemd niet van oordeel is veranderd en bij een nieuw referendum hetzelfde zal stemmen.

Al in het najaar van 2018 werd volgens meerdere onderzoeken duidelijk dat meer en meer Britten een brexit afkeuren en dat het aantal anti-brexiteers de overhand kreeg.

Momenteel is de stand 54 procent van de Britse bevolking tegen en 46 procent voor een brexit, aldus het gerenommeerde onderzoeksbureau What Uk Wants (Wat het Verenigd Koninkrijk wil).

De overheid heeft geen idee welke Britse producten er precies in onze schappen liggen. En dat terwijl in het slechtste scenario - een brexit zonder akkoord - over 2,5 maand al die producten moeten worden gecontroleerd als ze ons land binnenkomen. Chaos dreigt. Lees het hele artikel: Chaos dreigt bij import vanuit Verenigd Koninkrijk na brexit

null Beeld anp
Beeld anp

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn heeft volgens Britse media in een e-mail aan alle parlementariërs van zijn partij Labour gevraagd niet met de regering te spreken voor de no-dealbrexit van de baan is.

De oproep volgt op de start van nieuwe pogingen van de Conservatieve premier Theresa May om een parlementaire meerderheid te krijgen voor haar plan om uit de Europese Unie te stappen.

May wil daarover met de parlementsleden spreken. Het Lagerhuis heeft bepaald dat ze tot maandag de tijd heeft om met een alternatief te komen voor haar overeenkomst met de EU over de brexit. Dat akkoord werd dinsdag door een grote parlementaire meerderheid weggestemd.

Een motie van wantrouwen tegen de regering, ingediend door Corbyn, haalde het woensdag niet. May doet voornamelijk uitlatingen die de indruk wekken dat haar plan nog met wat aanpassingen een haalbare kaart is en er 29 maart een brexit komt.

Ze zegt geen verkiezingen te willen en ziet niets in uitstel van de brexit of een nieuw referendum. Daardoor dreigt er een vertrek uit de EU zonder duidelijke afspraken en velen vrezen dat dat een economische ramp wordt.

Premier May heeft donderdag Corbyn voor de tweede keer geschreven en gevraagd in gesprek te gaan. Ze zei dat het verkeerd is de parlementsleden te verbieden haar te ontmoeten en ze zou graag de voorstellen van Labour bespreken.

Maar volgens Sky News heeft May ook gezegd dat Corbyns eis om hoe dan ook een no-dealbrexit uit te sluiten, een onmogelijk voorwaarde voor haar is. Ze sprak donderdag wel met de leiders van andere oppositiepartijen.

Jeremy Corbyn Beeld anp
Jeremy CorbynBeeld anp

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het zorgwekkend dat tien weken voordat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie beoogt te verlaten, er nog steeds grote onzekerheid is over de voorwaarden. In combinatie met de verdeeldheid in het Britse parlement vergroot dit volgens de toezichthouder de kans op een no-dealbrexit.

In dat geval kunnen ondernemingen hun toegang tot de Britse financiële markten verliezen, met onzekerheid over de continuïteit van de effectenhandel en internationale bank- en verzekeringsdiensten.

Ook kan de uitbesteding naar Britse partijen in het geding komen.

Volgens de AFM is het daarom belangrijk dat financiële instellingen zich actief voorbereiden op een no-dealbrexit en hun voorbereidingen opschalen.

De AFM bereidt zich naar eigen zeggen voor op verschillende brexitscenario's. Mogelijk komt 30 tot 40 procent van de Europese kapitaalmarkt naar Nederland. Dit geldt voor zowel de aandelen- als de obligatiemarkt. Dit vraagt niet alleen meer capaciteit voor het verlenen van nieuwe vergunningen. Er zal ook meer doorlopend toezicht nodig zijn en het vraagt forse investeringen in IT, aldus de toezichthouder.

De AFM kwam vandaag met haar agenda voor 2019. Daarbij wordt dus voor een belangrijk deel gericht op het beheersen van de gevolgen van de brexit voor de Nederlandse kapitaalmarkten.

Een ander belangrijk speerpunt is het voorkomen van onverantwoord gebruik van technologie en data als gevolg van de toenemende digitalisering van financiële dienstverlening.

Ook gaat dit jaar extra aandacht uit naar het tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit.

De overheid begint op 28 januari een extra informatiecampagne om bedrijven te wijzen op de gevolgen van de brexit. Dat zei minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) in Nieuwsuur.

De campagne is gericht op ondernemers van het midden- en kleinbedrijf (mkb) die zich nog niet hebben verdiept in de gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie. Op 29 maart verlaten de Britten de EU.

Het Britse parlement wees dinsdag het akkoord dat premier Theresa May met Brussel heeft bereikt over de uittreding van de hand. Een vertrek zonder een scheidingsakkoord komt daardoor dichterbij. Zo'n 'harde brexit' zal grote gevolgen hebben voor het bedrijfsleven.

Bussel is in gespannen afwachting van de volgende stappen van de Britse premier Theresa May richting de EU nu zij een motie van wantrouwen in het Lagerhuis heeft overleefd en premier blijft.

Er circuleren "veel ideeën en gedachten'' om te voorkomen dat de Britten de EU (en zichzelf) grote schade toebrengen door zonder afspraken de EU te verlaten, aldus een hoge ambtenaar, en een ervan is uitstel van de brexit.

Bronnen in Brussel ontkennen tegenover het ANP dat concreet wordt gewerkt aan verlenging van het 'uittredings'-artikel 50 zodat de brexit over 29 maart wordt getild. Maar mocht May erom verzoeken dan is de EU niet doof, blijkt uit geluiden uit Europese hoofdsteden.

Het initiatief tot uitstel moet volgens de procedures van de Britten zelf komen. Mocht May uitstel vragen dan moet zij rechtvaardigen waarvoor de extra tijd nodig is. De EU wil horen "met welke serieuze oplossingen de meerderheid van het Britse parlement de brexitdeal kan steunen'', aldus een EU-diplomaat.

Dan nog moeten alle 27 EU-leiders instemmen met uitstel, dat tot uiterlijk 2 juli kan duren tenzij het Verenigd Koninkrijk alsnog meedoet aan de Europese verkiezingen eind mei.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zei vanavond tegen actualiteitenrubriek Nieuwsuur dat als de Britten uitstel willen, ze daarom kunnen vragen. "Wij kunnen dan besluiten of we dat wel of niet doen. Maar eerst moet de vraag komen uit het Verenigd Koninkrijk."

Volgens Timmermans is het onduidelijk waar May nu staat in de lopende discussie met de EU. "Hoe ze denkt is onduidelijk. We moeten kijken waar ze mee komt. Als ze op hetzelfde standpunt blijft staan, dan is het akkoord dat we overeenkwamen het best mogelijke resultaat. Als ze van standpunt verandert, dan moeten we kijken of dat iets aan de situatie verandert. De bal ligt aan hun kant van het veld."

null Beeld anp
Beeld anp

De brexitdeal van de Britse premier Theresa May is voltooid verleden tijd. En de kans dat er nieuwe verkiezingen komen, is voorlopig ook verkeken, nu May een motie van wantrouwen heeft overleefd. Welke opties zijn er nog?

1. Intrekken van brexit. De Britten hebben de brexit in maart 2017 in gang gezet met het sturen van een brief naar de Europese Unie. Daarin stellen ze artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie in werking. Dat artikel gaat over uittreding. Op 29 maart dit jaar, twee jaar na de brief, verloopt de onderhandelingstermijn. Na die dag zijn de Britten automatisch geen lid van de EU meer. Maar Londen mag dat besluit eenzijdig intrekken. In dat geval blijven de Britten lid van de EU, in elk geval voorlopig.

2. Verder onderhandelen. Sommige conservatieven willen dat May weer met de EU gaat onderhandelen. Ze hopen dat de brexitdeal kan worden aangepast en dat May nieuwe concessies kan afdwingen. Als het nodig is, zou de brexittermijn moeten worden verlengd tot na 29 maart. Er zijn bijvoorbeeld voorstanders van brexit die af willen van de zogeheten 'backstop'. Dat is een noodplan om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden.

3. No-dealbrexit. Als er voor 29 maart geen akkoord is en de deadline blijft staan, vallen de Britten na die dag onder geen enkel EU-verdrag meer, zonder dat er vervangende afspraken zijn. Dan is het niet duidelijk wat voor rechten Britten in de EU en EU-burgers in Groot-Brittannië hebben. De grenscontroles moeten worden opgevoerd, boten, treinen, vrachtauto's en vliegtuigen kunnen enorme vertragingen oplopen en dat kan de handel bijzonder moeilijk maken.

4. Nieuw referendum. Vooral voorstanders van de EU willen dat de Britten nog een kans krijgen om over EU-lidmaatschap te stemmen. Ze hopen dat de kiezers nu anders stemmen dan bij het referendum in juni 2016. Toen wilde 51,9 procent de EU verlaten (Leave), terwijl 48,1 procent lid wilde blijven (Remain).

null Beeld anp
Beeld anp

De Britse premier May heeft woensdagavond een motie van wantrouwen overleefd. 306 parlementariërs stemden voor de motie, 325 stemden tegen.

De motie was ingediend door oppositiepartij Labour, na de vernietigende nederlaag die May dinsdag leed met de stemming over haar brexitdeal.

Labourleider Corbyn zei dat het land nu door "een zombieregering'' wordt geleid en dat premier May totaal geen controle meer over de gebeurtenissen heeft. Corbyn mikte met zijn motie op nieuwe verkiezingen.

De stemming betekent dat May nu zal doorgaan met gesprekken met parlementariërs van alle partijen. Dit om te proberen op een lijn te komen over de vraag hoe verder te gaan met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, nadat haar voorgestelde deal dinsdag was afgewezen. May moet voor maandag met een alternatief komen voor haar weggestemde brexitdeal.

Het is inmiddels duidelijk dat de Britten meer tijd nodig hebben om hun brexitproblemen op te lossen. Een meerderheid van de Britse parlementsleden vreest dat het land niet zonder afspraken met Brussel uit de EU kan stappen, omdat dan een economische ramp zou volgen. Hoge ambtenaren in Brussel gaven eerder aan dat de brexit tot juli kan worden opgeschort.

Theresa May Beeld ap
Theresa MayBeeld ap

Het eenzijdige vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, beter bekend als de no-deal brexit, zal Amsterdam een economische tegenvaller opleveren van een miljard euro. Dat schrijft wethouder Udo Kock (economie) woensdag aan de raad. Lees hier het volledige artikel.

null Beeld anp
Beeld anp

De Britse premier Theresa May heeft in het parlement betoogd dat vervroegde verkiezingen houden het laatste is wat de Britten nu moeten doen. Een stembusgang vertraagt de brexit en maakt de onzekerheid alleen maar groter, aldus May, die gisteren in hetzelfde Lagerhuis een historische nederlaag leed over haar brexitplan.

Oppositieleider Jeremy Corbyn heeft onmiddellijk een motie van wantrouwen tegen de regering ingediend. Daar wordt rond 20.00 uur over gestemd. Corbyn heeft gezegd dat het land nu door "een zombieregering'' wordt geleid en dat premier May totaal geen controle meer over de gebeurtenissen heeft.

Corbyn mikt op nieuwe verkiezingen. Hij wil opnieuw met de EU gaan onderhandelen over een brexit als hij die stembusgang wint.

De onderhandelingen die May heeft gevoerd leidden tot akkoorden met Brussel die dinsdag werden weggestemd door een enorme meerderheid van de parlementariërs, inclusief 118 Conservatieven uit Mays eigen fractie van 317 leden. Maar haar kansen lijken nu beter. Ze beklemtoonde dat de partij van Corbyn, Labour, de economie zal ruïneren. De angst voor de links-radicale Corbyn is groot. May zou het met de steun van de 317 Conservatieven en tien Noord-Ieren net redden. De Conservatieven zullen woensdagavond hun 'burgeroorlog' over het wel of niet verlaten van de EU onderbreken, schatten Britse media in.

Als de regering het vertrouwen behoudt, moet May voor maandag met een alternatief komen voor haar weggestemde brexitdeal. Als de regering onvoldoende vertrouwen blijkt te hebben, moet er in twee weken tijd geprobeerd worden een andere regering te vormen, mogelijk met andere mensen en partijen. Als dat niet lukt volgen nieuwe verkiezingen.

Het is inmiddels duidelijk dat de Britten meer tijd nodig hebben om hun brexitproblemen op te lossen. Een meerderheid van de Britse parlementsleden vreest dat het land niet zonder afspraken met Brussel uit de EU kan stappen, omdat dan een economische ramp zou volgen. Hoge ambtenaren in Brussel gaven eerder aan de brexit tot juli kan worden opgeschort.

null Beeld anp
Beeld anp

De verslagen premier May houdt vol, zoals de ridder zonder ledematen van Monty Python. Ook als ze vanavond niet wordt afgezet, is de brexitimpasse compleet, schrijft Paroolverslaggever Bas Soetenhorst.

Het Britse bedrijfsleven is uiterst huiverig voor een no-dealbrexit. Diverse brancheorganisaties waarschuwden vandaag, een dag nadat het Lagerhuis de brexitdeal tussen de EU en de Britse premier May had weggestemd, voor de gevolgen van een chaotische scheiding.

Het idee dat Britse bedrijven hun achterstand goed kunnen maken als ze zonder handelsakkoorden internationaal moeten opereren, is volkomen "koekoek", zei voorman John Allan van de werkgeversvereniging in de industrie.

Ook vanuit de Britse Kamer van Koophandel komen bezorgde geluiden. De politiek heeft het bedrijfsleven laten vallen, aldus directeur-generaal Adam Marshall. Eén op de vijf Britse bedrijven zal minder mensen in dienst nemen in de voorbereiding op een no-dealbrexit, verwacht hij.

De problemen van een no-deal kunnen echter nog fundamenteler zijn, denkt Marshall. "Elk bedrijf zal andere stappen nemen, ik maak me zorgen om firma's die daar geen geld voor hebben of onvoldoende hebben om zich voor te bereiden op vier of vijf verschillende uitkomsten."

De Britse regering kan respijt krijgen om alsnog een brexitdeal door het parlement te loodsen, wat premier Mark Rutte betreft. Als de Britten daarom vragen, zal de Europese Unie daar "welwillend" naar kijken.

"Maar dan moeten ze wel een idee hebben hoe ze het dan willen oplossen," waarschuwt Rutte. "Als we nog een paar maanden langer in dit cirkeltje blijven draaien"' heeft uitstel volgens de premier geen zin.

De overeenkomst die op tafel lag was immers "de enige mogelijke deal". Pas als de Britten een of meer harde eisen willen laten vallen, zijn andere afspraken misschien mogelijk. Rutte is "constant beschikbaar als we daarover moeten meedenken".

Het Britse Lagerhuis komt na de historische nederlaag van premier Theresa May, wier brexitdeal werd weggestemd, vanmiddag opnieuw in vergadering bijeen.

Belangrijkste punt van debat is ditmaal de motie van wantrouwen die oppositiepartij Labour gisteravond indiende tegen May.

Volgens de woordvoerder van de premier zal die motie rond 20.00 uur Nederlandse tijd in stemming worden gebracht. Behalve Labour sturen ook de Schotse Nationale Partij (SNP) en de Groenen aan op het aftreden van May. Als dat gebeurt hebben de Conservatieven twee weken de tijd om een nieuw kabinet te vormen. Slagen zij niet, dan komen er nieuwe verkiezingen.

Een belangrijke groep partijgenoten van May, allen felle tegenstanders van het akkoord dat ze bereikte in Brussel over het vertrek uit de EU, heeft al laten weten de premier niet te zullen laten vallen.

Ook de Democratische Unionistische Partij uit Noord-Ierland, die tien zetels heeft in het House of Commons en May gedoogsteun verleent, zal tegen de motie van Labourleider Jeremy Corbyn stemmen.

De prangende vraag is of en hoeveel May nog te vrezen heeft van afvalligen in eigen kring.

Theresa May voor de stemming van dinsdagavond... Beeld afp
Theresa May voor de stemming van dinsdagavond...Beeld afp
...en na de stemming. Beeld anp
...en na de stemming.Beeld anp

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken stelt dat de EU-landen geen trek hebben in 'majeure aanpassingen' aan de huidige brexitdeal. "Zo gaat het niet werken. Als dat de strategie van het Verenigd Koninkrijk is, is die tot mislukken gedoemd."

Lees meer: Blok: Geen 'majeure aanpassingen' aan brexitdeal

Stef Blok Beeld ANP
Stef BlokBeeld ANP

De brexitdeal van premier Theresa May raakt ook Britten die in Nederland wonen. "Een Nederlands paspoort zou ook een optie kunnen zijn, maar ik wil mijn Britse paspoort graag houden. In mijn hart ben en blijf ik een Brit."

Lees meer reacties van Nederlandse Britten op de weggestemde deal: Nederlandse Britten over de brexit: 'Het blijft een chaos'


Premier Mark Rutte heeft teleurgesteld gereageerd op de dramatische nederlaag van zijn Britse collega Theresa May.

"Ik betreur, maar respecteer de uitslag van de stemming in het Britse Lagerhuis over de huidige brexitdeal," twittert de minister-president. Nederland en de EU staan nog steeds achter het huidige akkoord, benadrukt Rutte. "Ondanks deze tegenslag betekent dit nog geen no deal-situatie."

Lees verder: Rutte 'betreurt maar respecteert' uitslag brexitstemming

Boris Johnson, de voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken en een uitgesproken brexiteer, reageerde op het wegstemmen van het brexitakkoord van premier Theresa May met de woorden:

"De deal is dood. Het was ook zo overduidelijk een slechte deal voor het Verenigd Koninkrijk. We zouden ons actief moeten gaan voorbereiden op een no deal, met meer enthousiasme dan ooit.''

De chaos en onzekerheid duurt voort. Zo reageren partijen in de Tweede Kamer na de ongekende nederlaag van de Britse premier Theresa May over haar brexitdeal.

"Dit betekent nog meer onduidelijkheid. Voor het Verenigd Koninkrijk, voor de EU, voor Nederland", aldus D66'er Kees Verhoeven.

"Wat D66 betreft blijven de Britten welkom in de EU", twittert fractievoorzitter Rob Jetten.

CDA'er Pieter Omtzigt vraagt zich na de "historische nederlaag" af of er binnen drie dagen een plan B van May zal zijn en of er wel een plan is waarvoor een meerderheid in het Britse parlement te vinden is.

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf betekent de uitslag dat "onduidelijkheid, onzekerheid en chaos" blijven bestaan.

Voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW wil dat premier Mark Rutte tot actie overgaat om de "chaos van een no-dealbrexit'' te voorkomen.

Dat zei de ondernemersvoorman nadat de brexitdeal tussen de Britten en Brussel werd weggestemd in het Britse Lagerhuis.

"Premier Mark Rutte moet met zijn langjarige ervaring in de EU kijken welke mogelijkheden er zijn om uit deze impasse te geraken door de zaak te temporiseren, zonder dat we de onderhandelingspositie van de EU ondergraven'', aldus De Boer.

"Dit kabinet verdient lof voor alles wat ze al doen met het aantrekken van bijvoorbeeld extra personeel bij de douane en de noodwet. Maar zaak is nu vooral dat we voorkomen dat er überhaupt een no-deal komt. De gevolgen daarvan voor de havens, de aanvoer van medicijnen, landingsrechten en financiële transacties zijn namelijk niet te overzien.''

Ook MKB-Nederland maakt zich zorgen en heeft een somber advies voor ondernemers binnen de eigen achterban:

"Enige wat je nu kan doen is uitgaan van een 'no-deal', oftewel het zwartste scenario en je daarop voorbereiden. Dan kan het uiteindelijk alleen maar meevallen'', stelt de organisatie.

Het Britse parlement begint woensdag om ongeveer 14.00 uur Nederlandse tijd met een debat over de motie van wantrouwen tegen premier Theresa May.

Rond 20.00 uur Nederlandse tijd is de stemming over de motie, liet de woordvoerder van May weten.

Premier Mark Rutte betreurt de zware nederlaag die de Britse premier Theresa May heeft geleden in het Lagerhuis over haar brexitdeal. Hij blijft achter het huidige akkoord staan.

"Ik betreur, maar respecteer de uitslag van de stemming in het Britse Lagerhuis over huidige Brexitdeal. Nederland en de EU staan achter het huidige akkoord, maar blijven ons voorbereiden op alle mogelijke scenario's."

"Ondanks deze tegenslag betekent dit nog geen 'no-deal' situatie. Hoe nu verder is aan het Verenigd Koninkrijk", laat hij op Facebook weten.

null Beeld anp
Beeld anp

Bij de motie van wantrouwen woensdag krijgt de Britse premier Theresa May steun van haar belangrijkste tegenstanders uit eigen kring.

De zogeheten European Research Group (ERG), een samenwerking van conservatieve voorstanders van brexit, zal haar steunen en tegen de motie stemmen.

Dat meldt de BBC op basis van bronnen binnen die groep.

Eerder zegde de protestantse Noord-Ierse partij DUP haar steun toe aan May. Met de steun van brexiteers en de DUP groeien de kansen van May om de motie van wantrouwen te overleven.

May leed dinsdagavond een grote nederlaag bij de stemming over de brexitdeal. Haar akkoord kreeg 202 stemmen voor en 432 stemmen tegen, waaronder veel uit eigen kring.

De Schotse premier Nicola Sturgeon reageerde niet verrast op de historische nederlaag van Theresa May in de stemming over haar brexitdeal.

"Het was al maanden duidelijk dat die eraan zat te komen'', liet ze op Twitter weten.

"Er is genoeg tijd verspild. Het is tijd om de artikel 50-klok stil te zetten en die kwestie Schotland stemde voor lid blijven van de EU en we willen er niet tegen onze zin worden uitgesleept'', aldus Sturgeon, leidster van de Schotse nationalisten.

Het risico op een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU is toegenomen. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker stelt dat in een schriftelijke reactie op de weggestemde brexitdeal.

"Ik spoor het Verenigd Koninkrijk dringend aan zo snel mogelijk zijn intenties aan ons duidelijk te maken. De tijd is bijna op.''

Juncker zegt het stemresultaat "met spijt'' te hebben vastgesteld. "Aan Europese zijde gaan wij door met het ratificatieproces van het terugtrekkingsakkoord'', verklaart hij, "dat de enige manier biedt om een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te verzekeren.''

Hij wijst erop dat de EU-onderhandelaars voortdurend creativiteit en flexibiliteit hebben getoond.

"President Tusk en ik hebben ook onze goede wil getoond door aanvullende verduidelijkingen en verzekeringen in onze briefwisselingen aan premier Theresa May aan te bieden.''

Nu de brexitdeal is verworpen, zou Groot-Brittannië het hele brexitbesluit moeten intrekken. Dat is "de enige verstandige optie'', zei de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, een van de belangrijkste tegenstanders van de brexit.

Hij wil dat "het Britse volk de laatste stem krijgt, met de mogelijkheid om in de Europese Unie te blijven''.

De Britse premier Theresa May stuurde in maart 2017 een brief naar de Europese Unie, waarmee zij artikel 50 van het EU-verdrag activeerde. Dat artikel gaat over uittreding.

Vanaf dat moment kregen de Britten en de EU twee jaar de tijd om een akkoord te bereiken. Die termijn verloopt op 29 maart van dit jaar.

Na die dag zijn de Britten automatisch geen EU-lid meer, maar Londen mag dat besluit eenzijdig intrekken. Khan wil dat premier May dat doet.

De Nederlandse transportsector maakt zich op voor een 'no-dealbrexit', nu de brexitdeal van premier Theresa May is weggestemd door het Britse Lagerhuis.

Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) betekent dat: lange wachtrijen voor terminals, overvolle parkeerplaatsen en mogelijk zelfs een tekort aan vergunningen.

"Dramatisch'', zegt Elmer de Bruin, brexit-specialist bij TLN, in een eerste reactie. "De Britten snijden hiermee allereerst zichzelf in de vingers, maar ook hun belangrijkste handelspartners: de rest van Europa.''

Het EU-lidmaatschap van de Britten loopt op 29 maart af. Als er dan niets is geregeld, is er een 'no-dealbrexit'. De Nederlandse transport- en logistieksector krijgt volgens De Bruin in dat geval met grote problemen te maken.

"Onze sector merkt de negatieve effecten van een harde grens misschien wel het meest'', aldus de deskundige.

"We doen er in Nederland alles aan om lange wachttijden te voorkomen, om tekorten aan transportvergunningen op te vangen. Maar de kans dat er toch uren voor de grens gewacht moet worden is groot.''

De motie van wantrouwen tegen de Britse premier May krijgt in elk geval de steun van de Schotse Nationale Partij (SNP) en de Groenen. De protestantse Noord-Ierse partij DUP, die May gedoogsteun geeft, zal tegen de motie stemmen en May dus steunen.

Als de motie van wantrouwen wordt aangenomen, krijgen de Conservatieven twee weken de tijd om een nieuwe regering te vormen. Als dat niet lukt, komen er nieuwe verkiezingen.

Volgens Britse media hebben 118 Conservatieve Lagerhuisleden, partijgenoten van May, tegen de deal gestemd. Sommige voorstanders van brexit zeiden na de stemming dat Groot-Brittannië bereid moet zijn om zonder akkoord uit de EU te stappen.

Oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour sprak van een "catastrofale nederlaag'' voor de regering.

EU-president Donald Tusk reageerde binnen drie minuten nadat het Britse Lagerhuis de brexitdeal van premier May met Brussel had weggestemd.

"Als een deal onmogelijk is, en niemand wil een no-dealbrexit, wie zal dan eindelijk de moed hebben om te zeggen wat de enige positieve oplossing is?'', twitterde de voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders.

Labour, de grootste Britse oppositiepartij, heeft zoals verwacht een motie van wantrouwen tegen premier Theresa May en haar kabinet ingediend. Daar wordt woensdag over gedebatteerd.

Partijleider Jeremy Corbyn diende de motie in na de stemming over de brexitdeal.

Het Britse Lagerhuis heeft de brexitdeal afgewezen, zoals verwacht. Het akkoord met de Europese Unie kreeg 202 stemmen voor en 432 tegen. De laatste keer dat een Britse premier zo'n grote nederlaag leed, was in 1924.
De regering luistert naar het Lagerhuis, zei premier Theresa May in een eerste reactie.

Volgens Britse media hebben 118 Conservatieve Lagerhuisleden, partijgenoten van May, tegen de deal gestemd. Sommige voorstanders van brexit zeiden na de stemming dat Groot-Brittannië bereid moet zijn om zonder akkoord uit de EU te stappen.

Oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour sprak van een "catastrofale nederlaag'' voor de regering.

null Beeld afp
Beeld afp

De Britse premier Theresa May heeft dinsdagavond een laatste oproep gedaan aan het Lagerhuis om voor haar brexitdeal met de Europese Unie te stemmen.

"Een stem tegen is een stem voor onzekerheid, verdeeldheid en het risico op een brexit zonder akkoord'', aldus May.

Volgens May is er geen alternatief voor haar deal en hebben de Britten niet gestemd om zonder akkoord uit de EU te stappen.

May pleitte ook tegen een tweede referendum, waar sommige politici op aandringen. Dat leidt volgens de premier tot meer verdeeldheid.

Labour, de grootste oppositiepartij in het Britse parlement, zal zoals verwacht tegen de brexitdeal van premier Theresa May stemmen. Partijleider Jeremy Corbyn noemde het akkoord met de EU "een slechte deal'' en wil dat er nieuwe verkiezingen komen.

Ook wil hij dat de Europese Unie nieuwe onderhandelingen niet uitsluit.

In het Britse Lagerhuis is het debat over de Brexitdeal die premier Theresa May met de Europese Unie sloot inmiddels begonnen. De apotheose van de avond begint op zijn vroegst om 21.30 uur Nederlandse tijd, als het pakket met afspraken ter stemming wordt gebracht.

Die stemming werkt als volgt: alle 650 leden van het Britse parlement verlaten de zaal en slaan links, of rechtsaf. De rechtergang is voor parlementariërs met vertrouwen in de Brexitdeal, links betekent een stem tegen. Aan het eind van iedere gang zitten bodes klaar om het aantal parlementsleden te tellen.

Vervolgens loopt iedereen terug het Lagerhuis in, waar duidelijk wordt welke van de twee opties de meeste stemmen kreeg. In het geval dat de Brexitdeal van May sneuvelt, heeft de premier nog maar drie dagen om nieuwe plannen te presenteren.

Voorafgaand aan het beslissend moment wordt er overigens al gestemd over vier amendementen. Twee daarvan, waarvan één ingediend door oppositieleider Jeremy Corbin, verwerpen May's deal. De verwachting is niet dat die amendementen invloed zullen hebben op het verloop van de avond.

Cartoonist Hein de Kort over de stemming over de brexitdeal:

null Beeld Hein de Kort
Beeld Hein de Kort

Voor de Houses of Parliament in Londen hebben zich voor- en tegenstanders van de brexit verzameld.

null Beeld anp
Beeld anp
null Beeld anp
Beeld anp
null Beeld anp
Beeld anp
null Beeld anp
Beeld anp

Dát haar brexitdeal het loodje legt in het Britse Lagerhuis, is onvermijdelijk. Alleen uitstel van de stemming of een ingrijpende wijziging van de inhoud van het akkoord kan het verlies voor Theresa May afwenden, schrijft Paroolverslaggever Bas Soetenhorst.

Lees verder: Hoe diep zal Theresa May vallen?

null Beeld anp
Beeld anp

The Guardian zet de voorpagina's van de Britse kranten van vanochtend op een rij:

Coalitiepartijen CDA en D66 willen dat de noodwet die het kabinet extra macht geeft na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie opnieuw wordt aangepast.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft de wet al eerder veranderd na kritiek van de Kamer.

'D66 en CDA willen verdere aanpassing van de #Brexit noodwet van het kabinet. Kabinet moet snel kunnen handelen maar parlement moet altijd genoeg grip en controle houden', laat D66'er Kees Verhoeven via Twitter weten.

De coalitiepartijen willen dat de wet op twee punten wordt gewijzigd. De extra bevoegdheden mogen maar zes maanden duren en alle maatregelen moeten binnen tien weken door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Gebeurt dat laatste niet, dan vervallen ze. "Met deze aanpassingen is het wetsvoorstel voldoende in balans," aldus Verhoeven tegen Nieuwsuur.

De noodwet is opgesteld voor het geval er geen scheidingsakkoord komt met de Britten. Met de noodwet zegt het kabinet dan mogelijke problemen het hoofd te kunnen bieden.

In een laatste poging het Lagerhuis achter haar brexitplan te krijgen, deed de Britse premier Theresa May gisteren een oproep "in het belang van het land". Ze waarschuwde voor "verlamming in het parlement" en het "uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk" als de deal om uit de EU te treden vanavond wordt afgewezen, meldde de BBC.

Het vertrouwen in de politiek zal "catastrofale schade" lijden als het VK de Europese Unie niet zal verlaten, zei ze. De premier verwelkomde nieuwe EU-garanties over de impact van de deal ten aanzien van Noord-Ierland, die volgens haar "juridische kracht" hebben.

De EU heeft haar verzekerd de zogeheten 'backstop' niet te gebruiken, maar als dat wel zo is, voor "de kortst mogelijke termijn". De backstop is het noodplan om terugkeer naar fysieke grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen.

null Beeld anp
Beeld anp

In Nederland woonachtige Britten krijgen een brief met daarin uitleg over wat hun te wachten staat na de brexit. De brief valt bij zo'n 45.000 mensen op de mat.

Theresa May legt haar brexit-deal met de EU voor aan het 650 leden tellende parlement, dat het naar het zich laat aanzien in meerderheid een heel slecht plan vindt.

Als een meerderheid toch instemt, mogelijk uit angst voor nog meer brexitproblemen, dan kan het Verenigd Koninkrijk 29 maart uit de EU stappen. Er verandert dan praktisch niets tot eind 2020, terwijl de EU en Londen hun scheiding afronden.

Dit scenario is onwaarschijnlijk, omdat al een heleboel parlementsleden zich tegen het plan hebben gekeerd.

Als het Lagerhuis dinsdagavond de voorstellen wegstemt, heeft May drie parlementaire werkdagen om te bekijken wat ze nu gaat doen (tot 21 januari) en met een plan B te komen.

Tal van media suggereren dat ze moet aftreden als haar nederlaag in het Lagerhuis erg groot is. Dit leidt dan in eerste instantie tot de keuze van een nieuwe premier uit de Conservatieve partij.

May kan ook met instemming van twee derde van het Lagerhuis nieuwe verkiezingen houden. Ze kan ook besluiten de brexitdeal later nog een keer in stemming te brengen of met een andere versie komen. Probleem is dat wat de EU betreft, veranderen niet meer kan. Volgens EU-topambtenaren kan Londen wel rekenen op uitstel van de brexit tot in juli.

Het lidmaatschap van de Britten van de EU loopt nu aan het eind van de dag op 29 maart af. Als er dan niets is geregeld, is er een 'no-dealbrexit'. Dat lijkt op een ramp uit te lopen voor de Britse economie en ook erg schadelijk voor de EU. May heeft daarom gezegd dat er helemaal geen brexit komt als dit een 'no-dealbrexit' dreigt te worden.

Een meerderheid van de parlementariërs wil de 'no deal' voorkomen, maar de vraag is hoe. Oppositieleider Jeremy Corbyn van de partij Labour wil, zodra Mays plan is weggestemd, de regering met een motie van wantrouwen wegstemmen en nieuwe verkiezingen houden. Maar het ziet ernaar uit dat hij daarvoor ook de tien Noord-Ierse parlementariërs van de DUP nodig heeft, die May tot dusver in het zadel houden.

De 317 Conservatieve parlementsleden lijken achter May te staan, ook de circa honderd die gruwen van haar brexitplan.

Als een motie van wantrouwen wordt aangenomen, moet binnen twee weken blijken of de regering alsnog het vertrouwen terugwint of er een andere regering gevormd kan worden, mogelijk met een nieuwe premier en andere partijen. Anders volgen op zijn vroegst 25 dagen later, in de laatste week van februari, verkiezingen.

De tegenstanders van de brexit ijveren ondertussen voor een oplossing die ook het probleem veroorzaakte: een referendum.

May wil geen tweede referendum, maar haar uitspraak "mijn brexitdeal of geen brexit" zou volgens sommige parlementariërs een goede keuzevraag opleveren: Wilt u de brexit met het bereikte akkoord of wilt u lid van de EU blijven? Voor een referendum is echter wetgeving en andere voorbereiding nodig, die mogelijk wel zes weken in beslag nemen.

null Beeld anp
Beeld anp

Het Britse parlement (650 zetels) stemt naar verwachting dinsdagavond over de deal die premier Theresa May met de EU heeft gesloten over het vertrek van het koninkrijk uit de Europese Unie.

Volgens Britse media maakt haar brexitdeal geen schijn van kans, omdat een grote meerderheid van het Lagerhuis zich om verschillende redenen tegen het akkoord keert. Behalve vrijwel heel de oppositie stemmen mogelijk ook honderd van de 317 parlementsleden van Mays Conservatieve Partij tegen de deal.

May hoopt toch dat ze dankzij de angst voor een brexit zonder afspraken met Brussel, de no-dealbrexit, de parlementariërs op het nippertje achter haar plan krijgt. Een no-dealbrexit zou eind maart een enorme economische klap voor de Britten betekenen en ook Europa beschadigen.

Bij een afwijzing van Mays overeenkomst komt haar regering in gevaar. Een grote afgang zou haar tot aftreden kunnen dwingen of de regering zou vallen door een motie van wantrouwen.

May heeft volgens het parlement vanaf woensdag drie werkdagen de tijd om met een ander plan te komen als haar voorstellen dinsdagavond in het Lagerhuis sneuvelen. Onder de opties zijn uitstel van de brexit, verkiezingen, nog een referendum over het EU-lidmaatschap of gewoon lid blijven.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden