Update

Reacties: 'Wij zullen koningin Beatrix straks zeer gaan missen'

'Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop koningin Beatrix gedurende 33 jaar invulling heeft gegeven aan haar zware taak van staatshoofd.' Dat zei Diederik Samsom, fractieleider Partij van de Arbeid, vandaag op de bekendmaking van de abdicatie van de koningin. Na de toespraak van de koningin stromen de reacties binnen, een overzicht.

Redactie
Koningin Beatrix bij de nieuwjaarsreceptie in Amsterdam. Beeld ANP
Koningin Beatrix bij de nieuwjaarsreceptie in Amsterdam.Beeld ANP

Waarnemend gouverneur Curaçao, Adele van der Pluijm-Vrede: 'Koningin Beatrix was een bindende kracht tussen de landen in het Koninkrijk der Nederlanden. Tot in lengte der dagen zal koningin Beatrix op Curaçao worden herinnerd als een groot, wijs en betrokken vorstin, met een zichtbaar warme belangstelling voor Curaçao en de overige Koninkrijksdelen in het Caribisch Gebied. Wij zullen koningin Beatrix straks zeer gaan missen.'

Minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin van Suriname: 'Suriname heeft een respectvolle band gehad met koningin Beatrix en zal ook respectvol omgaan met de nieuwe koning Willem-Alexander.

'De toekomstige koning van het Koninkrijk der Nederlanden zal een zeer verantwoordelijke taak op zich nemen en hij krijgt van ons het nodige respect. Onze volkeren zijn historisch met elkaar verbonden. Dit is onderdeel van de geschiedenis.' Lackin hoopt dat Willem-Alexander als koning 'een beleid zal voeren dat meer de realiteit benadert en uit de huidige tijd is'.

Minister-president van Curaçao Daniel Hodge: 'Curaçao heeft een warme band met koningin Beatrix.Tijdens elk bezoek in de afgelopen decennia heeft de bevolking haar met open armen, liefde en hartelijkheid ontvangen'.

'De regering en de bevolking van Curaçao bedanken koningin Beatrix voor wat zij voor ons heeft betekend in 33 jaar als staatshoofd. Zij zal voor altijd in de harten van het volk als een vorstin worden gezien die liefde en compassie heeft getoond onder alle omstandigheden', aldus Hodge.

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin. Beeld anp
De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin.Beeld anp

Carel Kraayenhof, bandoneonspeler op het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima, tegen de NOS: 'Ik vond het een ontroerende en positieve toespraak. Ze bedankte het Nederlandse volk dat ze 33 jaar lang koningin heeft kunnen zijn. Maar wij moeten haar terug bedanken dat ze zich zolang heeft ingezet. Ik had een paar seconden na de uitzending al gelijk Buenos Aires aan de lijn. Het is voor het eerst dat een Argentijnse koningin wordt. Ze hopen dat de band tussen Nederland en Argentinië steviger wordt.'

Cabaretier Paul van Vliet, die met koningin Beatrix studeerde: 'Ik moest een beetje huilen toen ik de toespraak zag. Ze was er altijd, zolang ik besta. Ik ben opgegroeid met Wilhelmina en Juliana maar Beatrix was toch mijn koningin. We hebben samen gestudeerd en vanaf dat moment ontmoetten we elkaar regelmatig bij allerlei gelegenheden. Bij haar ondertrouw heb ik opgetreden. Vanaf dat moment was er iets extra's tussen ons. Het zat erin dat ze ging stoppen, maar ik dacht ook: die blijft nog wel even. Ze hield erg van haar werk en heeft het Koninklijk Huis aanzien en gezag gegeven. Ze heeft met hart en ziel haar werk gedaan.'

Europees commissaris Neelie Kroes: 'Ik heb het grootste respect voor koningin Beatrix. Het is een totale bewondering voor haar jaren van dienst en haar toewijding aan het Nederlandse volk.'

Bernard Haitink, voormalig chef-dirigent van het Concertgebouworkest, onderscheiden met een Eremedaille voor Kunst en Wetenschap en bevriend met Beatrix: 'Nederland had geen betere koningin kunnen hebben!'

Vlaamse minister-president Kris Peeters (op Twitter): 'Bewondering voor @Koningin_NL. Immer warme verstandh VL en NL. Klasse-koningin; grote empath vrouw; geappr als ps.'

'Ik kijk met immens veel respect naar de manier waarop koningin Beatrix haar ambt vervult en heeft vervuld', liet Ank Bijleveld in een eerste reactie op de troonsafstand van het staatshoofd weten.

De commissaris van de Koningin in Overijssel en voorzitter van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk zag de toespraak van Koningin Beatrix in de oude zaal van de Tweede Kamer. 'Het was erg ontroerend en indrukwekkend, zeker ook door de locatie waar ik was en het feit dat koningin Beatrix het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk noemde in haar toespraak.'

Het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk zal nu gevierd worden met Willem-Alexander als koning. 'Dat is onverwacht, maar zowel koningin Beatrix, als Willem-Alexander en Máxima hebben altijd met veel plezier meegewerkt aan de viering', aldus Bijleveld.

Diederik Samsom, PvdA-leider
'Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop koningin Beatrix gedurende 33 jaar invulling heeft gegeven aan haar zware taak van staatshoofd. Zij heeft zich laten kennen als een betrokken vorstin. Ook waarderen wij de bindende rol die zij in de samenleving heeft gespeeld. Naast haar grote professionaliteit wist en weet zij mensen te raken met haar medeleven in moeilijke tijden. Er komt nu een einde aan het tijdperk van koningin Beatrix als staatshoofd. Wij wensen prins Willem Alexander en zijn vrouw prinses Maxima veel succes en wijsheid toe om het koningschap op hun eigen wijze te gaan invullen.'

Emile Roemer, SP-leider
Emile Roemer, fractieleider SP, heeft veel waardering voor de manier waarop koningin Beatrix sinds haar aantreden in 1980 invulling gaf aan het koningschap. 'Beatrix heeft op een professionele wijze invulling gegeven aan haar moeilijke taak, dat hebben mensen zeer gewaardeerd. Daarbij heeft zij altijd een grote betrokkenheid getoond met mensen, dat heeft haar geliefd gemaakt. De laatste jaren heeft Beatrix ook gehoor gegeven aan de wens uit de Tweede Kamer om meer openheid te geven, over de organisatie van het koningshuis en over de financiën. Ook is de rol van de koningin bij de formatie aangepast. Beatrix voelde de geest van de tijd goed aan. Ik denk dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld om het koningshuis meer bij de tijd te brengen. Dat is een grote verdienste.'

Alexander Pechtold, D66-leider
'Koningin Beatrix heeft Nederland ruim dertig jaar met veel toewijding gediend. Als minister en fractievoorzitter van D66 heb ik haar leren kennen als een hardwerkend en professioneel staatshoofd dat de belangen van ons land ook over de grenzen uitstekend dient. Zij is een moderne vorstin die het koningschap op een eigentijdse manier vorm geeft. Daarbij heeft zij dikwijls belangrijke politiek-maatschappelijke thema's geagendeerd, zoals duurzaamheid, Europa en integratie. Ook gaf zij op een waardige manier invulling aan de recente veranderingen in de rol van het staatshoofd in ons parlementaire systeem. Wij danken koningin Beatrix voor haar inzet en wensen haar nog vele goede jaren met kinderen en kleinkinderen.'

Geert Wilders, leider PVV:
'De Partij voor de Vrijheid dankt Hare Majesteit voor 33 jaar trouwe dienst aan het Nederlandse volk. De koningin is een groot voorbeeld voor velen. Ondanks het feit dat diep leed haar op persoonlijk vlak niet werd bespaard, heeft Hare Majesteit te allen tijde ons vaderland vol plichtsbesef gediend. Namens de PVV spreek ik de hoop uit dat de koningin mag genieten van nog vele gezonde jaren vol geluk en voorspoed. De PVV wenst haar opvolger, prins Willem-Alexander, veel succes en wijsheid toe.'

Sybrand van Haersma-Buma, CDA-leider
'Het CDA is koningin Beatrix bijzonder dankbaar voor de inzet die zij de afgelopen 33 jaar voor Nederland heeft gehad. De Koningin heeft haar ambt op voorbeeldige wijze uitgeoefend. Op momenten van groot verdriet of bij intense vreugde was zij er voor het hele volk. Inspirerend, kundig en altijd betrokken bij het welzijn van alle Nederlanders. Nederland mag trots zijn op deze koningin. Wij zullen haar allemaal in haar functie missen. Ook voor de politiek heeft de koningin altijd haar belangstelling getoond en vele kabinetsformaties in goede banen geleid. Wij wensen onze aankomende koning Willem-Alexander en aankomende koningin Máxima een goede voorbereiding op de belangrijke taak die voor hen ligt.'

Arie Slob, ChristenUnie-leider
'Vanavond heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix haar aftreden aangekondigd. Dankbaarheid overheerst bij mij voor de lange periode waarin onze vorstin het koningschap uitoefent. Ik heb groot respect voor de wijze waarop ze invulling geeft aan het koningschap. Nauwgezet en met grote betrokkenheid voor ons land en haar inwoners, ook voor de inwoners van het Caribisch deel van het koninkrijk der Nederlanden. Als koningin voor iedereen, bewogen met wat kwetsbaar is, succes en talent vierde en terecht aandacht vroeg voor wat ons de in de samenleving bindt. Ook zagen we haar bij droevige gelegenheden als een moeder des vaderlands dichtbij mensen staan. Ik bid koningin Beatrix Gods onmisbare zegen toe alsook prins Willem-Alexander en prinses Maxima voor de taak die op hen wacht.'

Bram van Ojik, fractieleider van GroenLinks
'Sinds 1980 heeft koningin Beatrix het ambt professioneel en betrokken bekleed, met haar echtgenoot prins Claus naast haar als steun en toeverlaat. Het is een ambt dat grote persoonlijke offers vergt. Koningin Beatrix heeft Nederland in roerige tijden weten te verenigen. De laatste jaren van haar regering werden getekend door grote persoonlijke verliezen. Zij heeft het belang van kwetsbare waarden zoals verdraagzaamheid, zorg voor onze natuur en Europese solidariteit onvermoeibaar uitgedragen. GroenLinks dankt haar voor alles wat zij heeft betekend voor Nederland. Gelukkig krijgen we met Willem-Alexander en Máxima waardige opvolgers. Zij staan met hun inzet voor internationale samenwerking in een mooie traditie.'

Henk Krol, fractieleider van 50PLUS
'Ik heb grote waardering voor haar. Voor mij persoonlijk is het heel bijzonder want destijds toen ze aantrad was ik fractiemedewerker van de VVD en mocht ik in die hoedanigheid bij haar aantreden in de Nieuwe Kerk aanwezig zijn. Nu ben ik bij dit moment weer aanwezig. Het is bijzonder dat ik haar aantreden als de wisseling naar Willem-Alexander meemaak. Het is ook heel prettig om in de koningin een goed voorbeeld te hebben van mensen op een zekere leeftijd die uitstekend functioneren.'

Marianne Thieme, fractieleider Partij voor de Dieren
'Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de koningin heeft besloten op bijna 75-jarige leeftijd haar verantwoordelijkheden over te dragen aan een nieuwe generatie. Omdat het systeem van troonsopvolging per definitie in familiekring besloten wordt zonder politieke bemoeienis, heeft de Partij voor de Dieren geen waardeoordeel over het moment van abdicatie. De Partij voor de Dieren spreekt haar waardering uit voor de inzet van koningin Beatrix gedurende haar ambtsperiode en spreekt de wens uit dat koning Willem IV zijn voorbeeldfunctie op een voorbeeldige wijze zal invullen.'

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam
'Het past om aan te sluiten bij de bewondering en dank die minister-president Rutte heeft uitgesproken voor koningin Beatrix. Zij is een koningin met hart voor alle Nederlanders en oog voor eenieder in nood. Het is een eer om als hoofdstad een bijdrage te mogen leveren aan haar afscheid en om de nieuwe koning en koningin te mogen verwelkomen. Amsterdam en de Amsterdammers zullen er op 30 april met alle Nederlanders een onvergetelijke dag van maken.'

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam
'Ik heb haar leren kennen als een bijzonder warm en betrokken mens. Ze heeft altijd veel belangstelling voor Rotterdam gehad. Ik kan me nog herinneren dat ze een keer contact met ons opnam omdat ze incognito met mensen in Rotterdam-Zuid wilde komen praten. Dat heeft ze dan ook precies zo gedaan.'

Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag
'Koningin Beatrix bracht het koningschap terug naar Den Haag en ze vervulde dat volgens haar eigen hoge standaard. Met plichtsbetrachting, zelfbeheersing en discipline. Ze was zorgzaam, geïnteresseerd en toegewijd. Zij is een stadgenoot. Uit respect voor het staatshoofd en uit liefde voor een stadgenoot zal de stad Den Haag haar op haar verjaardag op een bijzondere manier feliciteren.' Hoe die felicitatie eruit zal zien, wilde hij nog niet zeggen.

Michiel Zonnevylle, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV)
'Koninginnedag zal waarschijnlijk niet al te veel veranderen als Willem-Alexander koning is. Het zal gevierd blijven worden zoals altijd, maar met wat accentverschillen. Koninginnedag is zo ingebakken, daar moet je praktisch gezien niet te veel aan willen veranderen. Toen ze zei dat ze het stokje ging overdragen, werd ik toch wel even stil. Ik heb heel veel bewondering voor ze het heeft gedaan. De tijden veranderen, het land heeft de koning nodig die past bij de tijd waarin we leven.

Erica Terpstra
Erica Terpstra was maandagavond 'helemaal opgewonden' door de berichten dat koningin Beatrix haar aftreden bekend zal maken. De oud-VVD-politica en vroegere topzwemster is trots op de majesteit. 'De manier waarop onze majesteit al die jaren haar roeping zo geweldig heeft vervuld, daar ben ik buitengewoon dankbaar voor', zei Terpstra bij de NOS.

Volgens de vroegere staatssecretaris van welzijn en sport heeft Beatrix veel voor Nederland betekend. 'Ik denk dat zij een inspiratie is geweest voor mensen die begrijpen dat het van belang is je 100 procent in te zetten voor datgene waar je voor staat', aldus Terpstra. Ook heeft de koningin haar 'warme hart' laten zien in tijden van nood en na ernstige gebeurtenissen in het land.

Jeroen Krabbé, acteur
Acteur Jeroen Krabbé, die de koningin vele malen heeft ontmoet: 'Ik ben heel erg ontroerd door de bijzondere speech. Haar aftreden verraste me enorm, al had ik het dit jaar ook wel verwacht met al die jubileumactiviteiten die eraan komen en ook vanwege haar 75e verjaardag. Ze was een briljante ceo van een hele grote onderneming met een heel groot hart. Ze is een erg bijzondere en zakelijke vrouw die haar regeerperiode op zo'n ongelofelijke manier en op zo'n warme en moederlijke wijze heeft volbracht.'

Ans Markus, kunstenares
Kunstenares Ans Markus maakte meerdere portretten van koningin Beatrix. In 1995 schilderde ze in opdracht van de gemeente Tilburg een staatsieportret waarvoor de koningin 2 uur lang poseerde. Markus vindt het 'heel jammer' dat Beatrix maandag aankondigde de troon over te dragen aan haar zoon. 'De koningin is zo vertrouwd. Een vast gegeven, met haar hoed en brede glimlach. Ze is een heel karakteristieke vrouw. Kenmerkend aan haar gezicht vond ik meteen de brede ruimte tussen haar wenkbrauwen. En ook haar neus, bovenlip en natuurlijk het kapsel zijn opvallend. Ik had niet verwacht dat ze dit jaar zou stoppen. Ze straalde zo de laatste tijd en deed haar werk met zichtbaar plezier.'

Humanistisch verbond
Het Humanistisch Verbond laat weten 'groot respect voor de wijze waarop koningin Beatrix haar functie heeft vervuld' te hebben. Voorzitter Boris van der Ham: 'koningin Beatrix is ruim 32 jaar een belangrijke samenbindende factor geweest. Ze combineerde kracht met kwetsbaarheid en warmte met professionaliteit. Met groot respect nemen we kennis van haar abdicatie.'

Commissaris van de Koningin in Drenthe Jacques Tichelaar laat dinsdag weten respect te hebben voor het besluit van de koningin. 'Ik zal haar warmte en betrokkenheid missen.' Nederland sluit met de troonsafstand van koningin Beatrix een belangrijke periode af, vindt Tichelaar. 'Of het nu goed of slecht gaat met ons land; er is altijd een verstandige en stabiele factor, en dat is ons koningshuis. Dat verdient grote waardering.' De commissaris wenst prins Willem Alexander geluk met de troonsopvolging. 'Ik voorspel hem een mooie regeerperiode.'

Koningin Beatrix Beeld photo_news
Koningin BeatrixBeeld photo_news
Dirigent Bernard Haitink in 2006 in het Concertgebouw. Beeld ANP
Dirigent Bernard Haitink in 2006 in het Concertgebouw.Beeld ANP

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden