Live

Examenblog: Kan de vlag uit of (nog) niet?

In dit blog houden we je gedurende de hele examenperiode op de hoogte van het laatste nieuws over de examens, en het wel een wee van Amsterdamse scholieren.

null Beeld ANP
Beeld ANP

Het is een spannende dag voor de ongeveer 210.000 eindexamenleerlingen. Donderdag wordt namelijk de uitslag bekendgemaakt. Kan de vlag uit? Volgen er herexamens? Of wordt het volgend jaar nog eens proberen?

De normeringen van de examens voor leerlingen van het vmbo (niveau TL en GL), de havo en het vwo worden donderdag bekendgemaakt. Dan is duidelijk wat voor eindcijfers de examenleerlingen hebben en dus of ze geslaagd of gezakt zijn.

Leerlingen van de afdelingen KB en BB op het vmbo hebben al de uitslag gehad, de herexamens zijn daar 9 juni begonnen. Voor de rest begint het tweede tijdvak de komende dagen. De eindexamens van 2017 beginnen op 10 mei.

De eindexamens zijn voorbij. Voor wie niet in een keer slaagt, zijn er half juni herexamens, maar vrijdag in de 'reguliere speeltijd' hoefde nog maar een enkeling op te draven. Het ging om de taalvakken Arabisch, Russisch, Spaans, Turks en Fries en daarover kwamen niet veel klachten binnen.

Dit schooljaar deden 210.000 leerlingen eindexamen, iets meer dan vorig jaar. De meeste, ruim 111.000, zitten op het vmbo en verder deden 60.000 havisten en 39.000 vwo'ers examen.

Via de klachtenlijn van Laks kwamen al dik 203.000 bezwaren binnen, een record. "De vele klachten geven ons een beetje een dubbel gevoel", zei coördinator Loran Hempenius vrijdag. "We zijn blij dat havisten en vmbo'ers ons beter wisten te vinden dan voorheen. Anderzijds zien we natuurlijk het liefst dat alles op rolletjes verloopt. Wat dat betreft kan het echt nog beter".

De examens zijn officieel voorbij. De laatste dag verliep rustig: er kwamen weinig klachten binnen. Het totale aantal klachten over alle examens staat, op het moment van spreken, op 203.862. Naar verwachting zal dit niet veel meer worden.

Ruim 206.000 leerlingen deden dit jaar eindexamen. En dat ging niet zonder slag of stoot: het totale aantal klachten is meer dan vorig jaar. Toen werd met een totaal aantal klachten van 161.000 het record van het jaar daarvoor verbroken.

Volgens een woordvoerder van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, LAKS, is die toename vooral een gevolg van betere bekendheid van het LAKS. Tegelijkertijd klagen dit jaar havo- en vmbo-scholieren meer dan de jaren daarvoor. Zo kwamen er dit jaar 35.000 klachten meer van havisten dan van vwo'ers.

De meeste scholieren zijn al aan het genieten van een welverdiende vakantie, maar voor sommigen stond vrijdagochtend nog Russisch of Fries op het programma.

Achttien leerlingen bogen zich over het Russische examen: zes havisten en twaalf vwo'ers. Er kwamen negen klachten binnen, maar geen van allen was serieus. "Drie klachten waren bijvoorbeeld in het Russisch. Wellicht weten sommige vakantiegangers niet zo goed wat ze met hun vrije tijd moeten," aldus een woordvoerder. "Deze meldingen nemen we, vanzelfsprekend, niet mee."

Het examen Fries werd door 107 scholieren gemaakt. Hier kwamen twee klachten over binnen: de toets zou te lang zijn.

De laatste examens zijn nu bezig. Momenteel maken 3310 leerlingen van vwo, havo en vmbo het examen Spaans, 107 leerlingen Turks en 55 leerlingen Arabisch. Daarna hebben ook zij vakantie.

Een laatste groep scholieren moet vrijdag aan de bak voor het eindexamen in het voortgezet onderwijs. De examenperiode sluit met examens in de talen Arabisch, Russisch, Spaans, Turks en Fries.

Bij de klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren zijn tot nu toe meer dan 200.000 klachten binnengekomen. Dat nieuwe record werd donderdag bereikt. Het LAKS had dit jaar juist ingezet op minder klachten en had eindexamencoördinatoren vooraf gewezen op praktische zaken die niet goed gaan. Daarover kwamen dan ook minder klachten.

Donderdag stonden voor vwo'ers muziek en aardrijkskunde op het programma, voor havisten tekenen/handenarbeid/textiel en voor vmbo'ers nask (natuurkunde/scheikunde). "Er is weinig geklaagd. Over creatieve vakken komen sowieso meestal weinig klachten binnen", aldus woordvoerder Loran Hempenius. "Vaak horen we: dát was een leuk examen."

Voor verreweg de meeste scholieren zit het eindexamen er op. Vrijdag staan voor een klein aantal eindexamenkandidaten nog Arabisch, Russisch, Spaans, Turks en Fries op het programma.

Michael Vis (18) zit op de Joodse scholengemeenschap Maimonides in Amstelveen en doet zijn vwo-examen. Hij heeft net aardrijkskunde gedaan en heeft er een redelijk gevoel over.

“Voor mijn gevoel ging het wel goed, maar ik heb er nog niet naar gekeken. Er waren veel theorievragen over de aarde zelf en de winden. Over het algemeen zijn dit de onderwerpen die mensen het moeilijkst vinden, maar ik heb in ieder geval overal een antwoord op gegeven.”

Vis merkte dat er bij multiple choice vragen vaak een antwoord tussen zat wat misschien wel correct was, maar wat niet op het antwoordmodel staat en dus niet is wat de examenmakers willen horen.

“Voor elke combinatie die je kon doen kon je een redenering geven waarover iets is te zeggen. Maar de examenmakers bekijken het waarschijnlijk niet zo. Ik vind het wel moeilijk om in te schatten hoe de toets is gegaan. Ik heb mijn tijd in elk geval genomen."

Het aantal klachten over het vmbo-examen natuur- en scheikunde valt mee. Er zijn 184 leerlingen die een melding hebben gedaan bij LAKS.
Er is geen vraag uit het examen die er bovenuit springt.

Klachten gingen vooral over het woordgebruik wat leerlingen te lastig vonden. Daarnaast hadden sommigen moeite met de BiNas, de gids voor de bètavakken waarin leerlingen dingen mogen opzoeken.

Over het havo-examen tehatex (tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen), wat slechts door iets meer dan 4000 mensen werd gemaakt, kwamen in totaal 112 klachten binnen. Veel leerlingen klaagden bij handvaardigheid over handelingen die niet in de les waren besproken.

Wederom een rustige dag voor het Laks: donderdagochtend maakten 1105 vwo'ers het muziek-examen en hier kwamen 39 klachten over binnen. "We hoorden van scholieren dat het een technisch examen was. De creatieve kant kwam nauwelijks naar voren," aldus een woordvoerder van Laks.

Het totale aantal klachten over alle examens staat, op het moment van spreken, op 199.038. Eerder gaf het Laks aan te vrezen dit jaar de 200.000 klachten te halen, maar dat wordt nog spannend.

De laatste examens staan namelijk op het programma: donderdagmiddag buigt het vwo zich over aardrijkskunde, havo over tehatex (tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen) en vmbo over natuur- en scheikunde.

Vrijdag zijn de laatste examens de beurt: Fries, Russisch, Spaans, Turks en Arabisch.

Het was een ontzettend rustige dag voor het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) met in totaal zo'n 2500 klachten over de eindexamens van vandaag. Voor zowel vwo filosofie als Frans kwamen minder dan 300 klachten binnen. Vooral voor Frans, waar 14.500 leerlingen examen in deden, is dat weinig.

Over het examen scheikunde voor de havo kwamen 699 klachten binnen, maar dat is volgens het Laks erg weinig omdat er 25.000 leerlingen examen in deden. Vorig jaar kwamen er nog 3700 klachten over havo-scheikunde.

Ook over het examen maatschappijleer vmbo kwamen weinig klachten binnen. Ook al zijn de examens nog niet zo lang klaar, het tempo waarmee de klachten binnenkomen ligt laag.

Het Laks denkt nog steeds wel de 200.000 klachten te halen dit jaar. Opvallend is dat vooral de havo- en vmbo-leerlingen het Laks veel beter weten te vinden. Zij klaagden veel meer dan vorig jaar.

Voor ruim 3400 vwo'ers stond woensdagochtend het filosofie examen op het programma. "We hebben nu 135 klachten binnen. Dit is een gemiddeld aantal," aldus een woordvoerder van Laks.

Het thema van het examen was dit jaar voor het eerst scepticisme. De meldingen gaan vooral over slechte voorbereiding. "Voorgaande jaren ging het over vrije wil. Aan die oefentoetsen hadden de scholieren dus niet zoveel. Ook de docent behandelde het thema natuurlijk voor het eerst. Al met al hebben sommige leerlingen het gevoel dat ze zich niet goed genoeg hebben kunnen voorbereiden."

Het totale aantal klachten over alle examens staat, op het moment van spreken, op ongeveer 194.000. "Ik ben bang dat we de 200.000 wel gaan halen."

Woensdagmiddag gaat vwo aan de slag met Frans, havo met scheikunde en vmbo met maatschappijleer.

Bij de klachtenlijn eindexamens staat dinsdagavond de teller op ruim 192.000. Vrijdag werd het (toen record-)aantal klachten van vorig jaar (161.124) al gebroken, maar maandag en dinsdag alleen al zijn daar ruim 30.000 klachten bij gekomen.

Volgens een woordvoerder van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Laks, was dinsdag het aantal klachten over het eindexamenvak Economie op de havo dit jaar beduidend kleiner dan vorig jaar. Dit jaar kwamen er 'slechts' 1900 klachten over binnen, vorig jaar waren dat er 13.500.

Het Laks had dit jaar juist ingezet op minder klachten. Vooraf was eindexamencoördinatoren gewezen op allerlei praktische zaken die niet goed verlopen, zoals het niet uitdelen van errata (correcties in de tekst) of makkelijk te voorkomen geluidsoverlast. Daarom hoopte het Laks dit jaar onder de 120.000 klachten te blijven.

Volgens Loran Hempenius, coördinator van de eindexamenklachtenlijn van het Laks, is het aantal klachten over die praktische punten wel minder. Het aantal klachten over de inhoud van de examens is echter flink gestegen. Het Laks denkt dat ook een rol speelt dat havisten en vmbo'ers de klachtenlijn nu makkelijker weten te vinden en dat de website dit jaar is aangepast voor mobiel gebruik.

De examens duren nog drie dagen. Vrijdag sluiten scholieren de examenperiode af die examen doen in de talen Arabisch, Russisch, Spaans, Turks en Fries.

Mironne Zijlma (17) zit op het vmbo bij Scholengemeenschap Buitenveldert en wil na haar middelbare school pedagogisch medewerker worden. Haar examens gaan tot nu toe 'beter dan verwacht'.

Zijlma heeft net het examen biologie gemaakt. Ze vond het veel, maar wel makkelijk. "Ik had verwacht dat de vraagstelling moeilijker zou zijn. Er waren weinig opgaven waarbij je moest rekenen. Bij de toetsen van voorgaande jaren die ik als proef heb gemaakt, waren dit er meer."

Ook Boris Franken (16), van dezelfde school, vond het geen moeilijke toets. "Er werd vaak gevraagd om informatie uit bronnen te halen. Ook moest je bepaalde organen benoemen. Ik denk dat ik een hoog cijfer ga halen, het waren geen lastige vragen: eigenlijk vooral kennisvragen."

De klachten over het vmbo-examen van biologie vallen mee: het zijn er tot nu toe 117, terwijl er 36.000 mensen hebben meegedaan aan het maken van de toets. Dat is relatief weinig. Vorig jaar waren er iets meer dan duizend klachten over het biologie-examen.

Laks kreeg een opvallende klacht binnen over een epileptische aanval van een leerling. Andere examenkandidaten ervaarden daarvan geluidsoverlast. Laks gaat contact opnemen met de school en onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Slechts 19 leerlingen hebben geklaagd over het eindexamen Grieks. De toets werd door 2800 mensen gemaakt en is daarmee een van de kleinste vwo-examens. Er zijn geen specifieke klachten over de vragen: klachten gingen vooral over de moeilijkheidsgraad en de lengte van het tentamen. “Grieks is best goed gegaan,” zegt een woordvoerder van Laks.

Vanochtend was ook het examen Kunst 2: dit bestond uit de afzonderlijke vakken die leerlingen konden volgen, namelijk Dans en Drama. Aan de examens doen in totaal maar 503 mensen mee. “Ook hier werd er vooral geklaagd over dat het te moeilijk en te lang was.”

Tot nu toe zijn er weinig scholieren die geklaagd hebben over de toets Management en Organisatie: 247 van de 11.000 leerlingen. "We krijgen veel klachten over vraag elf. Wat er precies aan de hand was zoeken we nog uit," aldus een woordvoerder van Laks. "Voor M&O valt het mee. Veel leerlingen vonden het vervelend dat de onderwerpen anders waren dan de voorgaande examens."

Anna Siertsema van scholengemeenschap Buitenveldert is zelfverzekerd haar examen wiskunde in gegaan. “Ik heb een cursus in Leiden gedaan en heel veel geoefend. Dat maakte echt het verschil. Bij het oefenen ging het goed,” zegt Siertsema.

Ook het examen zelf ging boven verwachting.
“Ik had gezonde spanning maar vond het niet heel moeilijk. Wel was het een lange toets. Ik ben tot het einde blijven zitten. Tuurlijk zijn er een paar opgaven wat lastiger dan anderen, maar over het algemeen ben ik best tevreden.”

Het viel Siertsema op dat er veel kansberekening in het tentamen zat. “Dat vind ik op zich moeilijker dan andere onderdelen van wiskunde. Ik heb het ook nog vaak gecheckt om er zeker van te zijn dat ik geen fouten maakte. Bij elke vraag kregen we erg veel informatie, steeds hele lappen tekst waaruit je dan weer informatie moest filteren. Ik vond de lappen tekst vervelend.”

Boris Franken van de scholengemeenschap Buitenveldert heeft het examen natuur-scheikunde gemaakt. Voor zijn gevoel ging het ‘best wel lekker’. “Het was een pittige toets omdat hij lang was. Maar de vragen waren op zich niet zo lastig.”

Franken vertelt dat hij tijdens de vragen vooral moest ontbinden. Ook het rekenvermogen werd getest. Voor zijn examen heeft Franken enkele proefexamens gemaakt. “Ik vond de toetsen van voorgaande jaren lastiger. Ik weet vrijwel zeker dat er dit keer meer vragen in zaten dan normaal.”

Boris Franken Beeld Boris Franken
Boris FrankenBeeld Boris Franken

De klachten voor het vmbo-examen natuur- en scheikunde vallen tot nu toe mee. In totaal hebben 160 mensen een melding gemaakt van het examen. Hoewel ze net klaar zijn en de klachten nog kunnen komen, lijkt het erop dat het aantal overeenkomt met voorgaande jaren.

Toen lagen het aantal meldingen steeds tussen de driehonderd en vierhonderd. Vorig jaar was er een piek over het natuur-scheikunde examen: 1100 scholieren dienden een klacht in. “Het is wel goed gegaan, dat mogen we ook een keer zeggen,” aldus een woordvoerder van Laks.

Het aardrijkskunde examen van vmbo is nog geen uur afgelopen en er zijn nu al ruim 300 klachten binnen. Een woordvoerder van Laks noemt dit 'relatief veel'. "De klachten lijken veel op elkaar: het examen was te lang, de vraagstelling onduidelijk en de plaatjes onscherp."

Shania Abdoelrahman, scholier van Scholengemeenschap Reigersbos, kan zich hier in vinden. "Ik heb er geen goed gevoel over. Het examen was lastig. Ik kreeg echt een black-out."

Ook vwo'ers zijn aan het klagen: een veelgehoorde klacht is dat het Duitse examen van vanochtend behoorlijk lang was. Floris van Leeuwen, scholier op het Sint-Nicolaaslyceum in Zuid, beaamt dit. "Velen zaten in tijdsnood. Het ging bij mij prima, maar ik vond het wel moeilijker dan verwacht."

Vanmiddag staat er voor vmbo natuurkunde op het programma, voor havo wiskunde en voor vwo management & organisatie.

null Beeld Shania Abdoelrahman
Beeld Shania Abdoelrahman

Bij de klachtenlijn eindexamens volgden vrijdagavond de records elkaar op. Eerst sneuvelde na een week alweer het record voor het aantal klachten over een los eindexamen. Het havo-examen Engels was de boosdoener.

Vervolgens bleek dat in deze hele examenperiode in totaal al zeker 161.500 klachten zijn binnengekomen, meer dan ooit tevoren.

De teller voor het havo-examen Engels dat donderdag werd afgenomen, liep vrijdagavond richting 25.000, de hoogste notering ooit voor een individueel examen. Het vwo-eindexamen Nederlands van vorige week donderdag, dat nog maar net een week het record in handen had, werd daarmee al weer met enkele honderden klachten overtroffen.

Het record voor het aantal klachten over een eindexamen is na een week alweer verbroken. Boosdoener is het havo-examen Engels dat donderdag werd afgenomen.

Vrijdagavond rond 20.30 uur stond de teller al boven de 24.600. Dat is al dik honderd klachten meer dan het eindexamen Nederlands van vorige week donderdag heeft opgeleverd.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, LAKS meldde vrijdag dat de meeste klagers vinden dat het havo-examen Engels 'onduidelijk en vaag' was. Ook vonden velen het 'moeilijk en lang'. Vooral de iconische waarde van de taxi voor Londen of Engeland als geheel was voer voor discussie.

"Ik hoorde van anderen dat ze het best lang vonden, maar ik was best snel weg." Floris van Leeuwen, scholier op het vwo het Sint-Nicolaaslyceum in Zuid, had niet als zijn medestudenten de volle tijd nodig om het examen Natuurkunde tot een goed einde te brengen. Niet zo gek, want de 18-jarige scholier is meestal snel klaar met tentamens en andere toetsen.

De voorbereiding op het examen deed Floris in een andere stad. "In Leiden heb ik een examencursus Natuurkunde gevolgd. Drie dagen hard en intensief werken, maar het voordeel is dat je verder weinig meer hoeft te doen. Veel behandelde onderwerpen kwamen terug in het examen."

"Toch vond ik het best moeilijk. Het waren niet de standaardvragen die je misschien wel zou verwachten. Ze kozen voor een nieuwe insteek bij de vragen."

Na het weekend staan voor Floris, die na zijn welverdiende zomervakantie een tussenjaar in de planning heeft, de laatste twee examens op het programma: Duits en Biologie. "Ik geniet vanavond even van het weekend en daarna ga ik hard studeren voor Biologie. Dat is wel nodig."

undefined

Voor havisten stond het Duitse examen vanochtend op het programma. "De klachten over dit eindexamen blijven maar binnenstromen, de teller stond een klein uur na de eindtijd al op ruim 500 klachten," aldus een woordvoerder van LAKS. Er wordt vooral veel geklaagd over de hoeveelheid tekst.

Anna Siertsema van Scholengemeenschap Buitenveldert kan zich daar in vinden. "Het ging niet zo goed. Het examen bestond inderdaad uit heel veel teksten. Iedereen zat tot de laatste minuut in de zaal. Ook had ik moeite met de multiple choice: er waren steeds een stuk of vijf opties, wat ik erg veel vond."

Daarnaast maakten vanochtend 934 vmbo-leerlingen het muziek-examen en 3300 vwo'ers maatschappijwetenschappen. "Hier hebben we niet veel klachten over ontvangen. Alhoewel we hoorden dat er in het maatschappijwetenschappen-examen een woord stond dat niet in het woordenboek te vinden was," aldus de woordvoerder.

Vanmiddag mogen sommige eindexamenkandidaten weer aan de slag: voor vmbo staat economie op het programma, voor havo biologie en voor vwo natuurkunde.

null Beeld Anna Siertsema
Beeld Anna Siertsema

Het aantal klachten dat is ingediend voor het eindexamen Engels dat havisten maakten, schiet omhoog. 5900 mensen hebben een klacht ingediend over het examen. “En ze zijn pas anderhalf uur klaar,” zegt een woordvoerder van het LAKS.

Vorig jaar werden er zo’n 6500 klachten ingediend voor het examen. Het jaar daarvoor waren het er maar 800. “Er is nog geen specifieke klacht. Maar waar we normaal horen dat het te lang en te moeilijk was, horen we nu vooral dat het onduidelijk was in plaats van moeilijk. We gaan uitzoeken wat die onduidelijkheden waren.”

De klachten over het vwo-examen economie vallen mee. Tot nu toe zijn er nog maar 98 klachten ingediend. “ Economie valt altijd wel mee,” aldus een woordvoerder van het LAKS “Vorig jaar was er een kleine piek: toen hebben 4300 mensen geklaagd. Maar dat is nog weinig als je je bedenkt dat meer dan 20.000 mensen de toets maken. Ze zijn wel pas een uurtje klaar dus het kan nog komen. We krijgen vooral veel algemene klachten binnen over het correctiemodel.”

Veel vmbo’ers hebben geklaagd over het examen wiskunde, maar nog niet over een specifiek onderdeel. De leerlingen vonden het tentamen vooral te moeilijk en te lang.

Yvo Snoeker van het Ignatius Lyceum vond het eindexamen Economie best goed gaan. “Het was ongeveer wat ik ervan verwachte. Er was niet echt iets bijzonders aan. Ik heb wel iets van mijn extra tijd gebruikt.”

Volgens Snoeker was er veel variatie in de vragen. “We hebben zeven modules gehad en van alles werd een beetje gevraagd. Over sommigen werden wel wat meer vragen gesteld dan anderen, maar ik geloof dat het over het algemeen wel redelijk gespreid was.”

Anna Siertsema van Scholengemeenschap Buitenveldert heeft vertrouwen in het resultaat van haar Engels examen. “Het ging wel goed. Ik schrok een beetje van het aantal vragen: dat waren er 45. Toen ik begon vond ik dat wel veel, maar toen ik eenmaal bezig was ging het wel.”

Siertsema vond de teksten aan het begin van de toets makkelijker dan de teksten die volgden. “Het werd steeds moeilijker maar ik heb het op zich wel kunnen maken denk ik. Ik vond dat er wel erg veel teksten bij zaten. De korte teksten hadden maar een of twee vragen, dat vond ik niet zo fijn. Ik heb liever meer vragen over zo’n tekst waar je dan toch heel wat tijd in steekt. Maar ach… je hebt dan wel het idee dat je er sneller doorheen gaat.”

“Ik was een halfuur voor het einde klaar. Bij een paar vragen checkte ik nog voor de zekerheid de antwoorden die ik had ingevuld. Daarom duurde het ook wat langer.”

Ook bij Rijk van Beek van het Metis Montessori lyceum ging het examen 'wel oké'. "Het waren veel teksten. Het was redelijk lang en er zaten een paar teksten tussen die ik lastig vond over de riolen van Londen en de Olympische spelen."

"Het viel me op dat we veel moesten citeren, voor de rest viel het mee. Ik was na anderhalf uur klaar: het is veel meerkeuze en gaat dus redelijk snel. Ik ga zo nog naar het antwoordmodel kijken en als ik iets geks tegenkom dien ik misschien nog een klacht in, maar ik denk van niet.”

Boris Franken (16) zit op Scholengemeenschap Buitenveldert. Hij wil volgend jaar havo gaan doen. Tot nu toe vindt hij de examens wel lekker gaan en heeft hij alleen over Nederlands een beetje twijfels.

“Wiskunde ging goed, ik heb gehoord dat het best een makkelijke toets was van anderen en vond hem zelf ook niet al te lastig. Het waren 32 vragen: vorig jaar waren het er meer. Maar ze waren wel erg lang.”

De lengte van het examen is voor Franken geen reden om te klagen: “Ik laat de klachten lekker voor wat ze zijn”.

Abigail Mondria van het Over-Y college heeft vanochtend het vmbo-examen Duits gedaan. Hoewel ze het moeilijk vond, weet ze niet goed hoe het is gegaan.

“Ongeveer de helft van het tentamen bestond uit een lange tekst. De andere helft bestond uit korte teksten. Normaal zijn er niet zoveel korte teksten in een examen,” zegt Mondria.

Mondria is tot het einde gebleven. “Omdat het een lang tentamen was."

Lola Abbas van het Cygnus Gymnasium heeft net het tentamen Latijn gemaakt. “Ik denk dat het wel goed ging: ik ben goed in vertalen. Ik heb niet heel lang aan de voorbereiding gezeten, maar met een woordenboek kwam ik er ook uit.”

Abbas vond het tentamen dan ook niet heel moeilijk. Het viel haar op dat ze andere tekstfragmenten kreeg voorgeschoteld dan ze had verwacht. Het tentamen is opgesplitst in twee delen: de ene helft bestaat uit vragen over een geleerde tekst en de andere helft test je kennis van Latijn. “Die was redelijk lang,” vond Abbas.

Leerlingen moesten een bundel van Vergilius lezen ter voorbereiding op de toets.

De ochtend verloopt rustig bij LAKS. Voor het vmbo-examen Duits zijn 597 klachten binnen gekomen tot nu toe: vorig jaar waren dit er rond de 3400. Veruit de meest gehoorde klacht was dat het examen te moeilijk is.

Voor Latijn, een klein examen waar 7200 mensen aan meedoen, zijn 63 klachten binnen. “Ze zijn net klaar, het zal nog wel oplopen,” zegt een woordvoerder van LAKS. De klachten van Latijn gaan vooral over de verhouding tussen grammatica en stijl: de leerlingen vinden dat hier te weinig afwisseling in is.

Nog nooit is er zoveel geklaagd over een havo-eindexamen als over het examen geschiedenis van dit jaar. Dat stelt Loran Hempenius, coördinator van de examenklachtenlijn bij het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS).

Van de ruim 36.000 havisten die aan het examen deelnamen, dienden bijna 17.000 een klacht in. Veel scholieren klaagden dat er te veel werd gevraagd naar de zogenoemde kenmerkende aspecten van tijdvakken in de geschiedenis, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van wetenschappelijk denken in de tijd van de oude Romeinen en Grieken.

Ter vergelijking: in 2015 deden zo'n 5900 havisten hun beklag over het examen geschiedenis. Een jaar daarvoor kwam de teller uit op iets minder dan 5000.

Leerlingen van het vwo zwoegden vanmiddag op het examen wiskunde. Eytan Cortissos (18) zit op het Maimonides en heeft een bètapakket. Cortissos wil volgend jaar naar Leiden om daar wiskunde en natuurkunde te studeren. Daarna hoopt hij naar Cambridge te kunnen om een technische vervolgopleiding te volgen.

Cortissos heeft het volste vertrouwen in het resultaat van zijn examen. Hij denkt dat hij een tien zal halen, na maar enkele slordigheidsfouten te maken. "Het ging goed, maar ik hoorde van anderen dat ze het een lastige toets vonden. Ik vond hem ook lastiger dan die van de afgelopen jaren maar ik heb er veel vertrouwen in. Bij elke opgave ben ik er wel uitgekomen. Ik heb alles netjes opgeschreven. Er zat relatief veel meetkunde in het tentamen. Het was eigenlijk wel een leuke toets."

Yvo Snoeker van het Ignatius Gymnasium is heel erg opgelucht. "Dit was het examen waar ik het meest tegenop zag, maar het ging goed! Ik was vanochtend flink gespannen, maar het viel mee. Ik heb wiskunde A en krijg daarbij een deel algebra en een deel kansberekening"

"Wat me opviel is dat de stelling van Pythagoras in de toets voorkwam. Ik heb dat in de derde wel gehad, maar daarna nooit meer. Het hoort niet bij wiskunde A maar is wel in een opdracht verwerkt. Er stond bijgeschreven wat de stelling inhield. Ik kreeg extra tijd en heb er de volle drie uur en een kwartier gezeten."

Zijn vriend Bastiaan Beijderwellen van het Fons Vitae ging het heel wat minder goed af. Beijderwellen doet wiskunde B. "Het was heel moeilijk. Er zaten veel dingen in die niet in de examens van voorgaande jaren zaten. Het was vrij lang en ik kwam redelijk in tijdsnood. Normaal zit er maar een onderwerp in dat niet gebruikelijk is; nu waren het er meerdere. Deze gingen vooral over kansberekening."

Volgens Beijderwellen vond bijna iedereen het moeilijk en te lang: "Iedereen heeft er drie uur gezeten. Dat zegt genoeg."

Eytan Cortissos Beeld Eytan Cortissos
Eytan CortissosBeeld Eytan Cortissos

Abigail Mondria (16) doet dit jaar vmbo-examen op het Over-Y College. Ze wil na de middelbare school verpleegkunde studeren.

Mondria vond het examen Engels 'best wel goed gaan.' "De brief was makkelijk. Er waren best veel teksten maar die waren niet al te lang. Ik heb er uiteindelijk anderhalf uur over gedaan, dus ik had nog genoeg tijd over."

Ook Shania Abdoelrahman van Scholengemeenschap Reigersbos heeft een goed gevoel over het vmbo-examen Engels. "Ik hoop dat het goed ging. Ondanks mijn gevoel heb ik uiteindelijk vaak een cijfer dat ik niet verwachtte. Er zaten vooral meerkeuzevragen in. Wat mij opviel was dat het erg veel teksten waren. Ik was een kwartier voor tijd, om kwart over drie, klaar. Ik had mijn tijd wel nodig."

Over het examen Engels bij vmbo-t zijn 392 klachten binnengekomen. Aangezien de leerlingen nu pas thuis komen kan dit aantal nog oplopen. Vorig jaar kwam het klachtenaantal uit op 3.000. De meeste leerlingen vonden het examen niet zo makkelijk als Mondria en Abdoelrahman. Ze klaagden over het vele gebruik van moeilijke woorden.

Bij het vmbo-kader examen Engels werden filmpjes toegevoegd aan het examen. Een veelgehoorde klacht was dat de filmpjes niet goed hoorbaar waren. Ook kwam er een klacht binnen dat de leerlingen in plaats van een brief een e-mail moesten schrijven tijdens het examen bij de gemengde en de theoretische leerweg vmbo.

Abigail Mondria Beeld Abigail Mondria
Abigail MondriaBeeld Abigail Mondria

Vmbo’ers moesten vanochtend aan de bak: het geschiedenis examen stond op het programma. Tenichia Pycent (16) zit op het Over-Y College en gaat volgend jaar de opleiding Ondernemer Detailhandel volgen aan het ROC in Noord.

“Het geschiedenis examen was prima te doen. Het viel mij en mijn klasgenoten wel op dat het moeilijker was dan de oefentoetsen: er kwamen meer inzichtvragen in voor. Maar ik heb het sowieso gehaald.”

Ze gaat dan ook geen klacht indienen, maar haar jaargenoten denken daar anders over: nog geen uur na het examen zijn er al 534 klachten binnen bij LAKS. "Dit loopt aardig op. Vorig jaar hadden we in totaal maar 846 klachten over het geschiedenis examen," aldus een woordvoerder.

De klachten gaan inderdaad over de vraagstelling: veel inzichtvragen en soms was het onduidelijk wat er precies werd bedoeld. "We horen ook dat het examen voor sommigen veel te lang was."

Vmbo is nog niet klaar voor vandaag: om 13:30 uur maken 88.191 scholieren hun Engelse examen.

Het is een drukke examendag. Havisten zijn vandaag bezig met filosofie en management & organisatie, vwo’ers buigen zich over tehatex en wiskunde A, B of C.

Tenichia Pycent Beeld Tenichia Pycent
Tenichia PycentBeeld Tenichia Pycent

Op de derde dag van de eindexamens in het voortgezet onderwijs is staatssecretaris Sander Dekker langs geweest bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, LAKS. Hij nam dinsdag zelf een aantal telefonische klachten van eindexamenkandidaten in behandeling.

Een aantal leerlingen klaagde dat het vmbo-examen Nederlands te lang was. "Ze kwamen in tijdnood en kregen daardoor de briefopdracht of de samenvattingsopdracht niet af waar veel punten mee te behalen waren," aldus woordvoerder Loran Hempenius van LAKS. Over economie en beeldende vakken klaagden vmbo'ers niet of nauwelijks.

Havisten kregen dinsdag, na drie vrije dagen vanwege Pinksteren, Frans en geschiedenis voor hun kiezen. Aan het eind van middag had het LAKS over geschiedenis al zo'n 7000 klachten ontvangen, via de website of telefonisch. Scholieren vonden het vaak onduidelijk wat er nou precies gevraagd werd.

Vwo'ers hadden geschiedenis, waarvan het LAKS de indruk heeft dat ze het erg makkelijk vonden, en Engels.

Het vwo-examen Engels bevatte volgens veel leerlingen een aantal moeilijke woorden. Er zijn in totaal 728 klachten ingediend over het examen. "De meeste klachten gaan over de moeilijke woorden. De tekst was erg economisch en er kwamen woorden in voor die niet in het woordenboek staan. Daarnaast waren er soms wel zes opties bij meerkeuzevragen."

Voor het havo-eindexamen Frans valt het aantal klachten met 317 mee, ondanks dat het door velen als lastig werd ervaren. “De vragen waren volgens sommige studenten moeilijk. Ook bij dit examen moesten veel woorden worden opgezocht.”

Lola Abbas (17), leerling van het Cygnus Gymnasium in Oost, doet dit jaar examen op het vwo. Ze gaat na haar examens een jaar lang in Berlijn wonen om de Duitse taal te leren.

Abbas heeft, in tegenstelling tot toen ze nog aan het leren was, vertrouwen in een goede afloop van het Geschiedenis-examen. "Toen ik de opgaven van vorig jaar zag, dacht ik dat ik een twee zou halen. Ik wist helemaal niets. Maar het ging beter dan verwacht en ik heb overal wat in kunnen vullen."

Ook Abbas vond het examen Engels wel erg makkelijk. "Het waren voornamelijk meerkeuzevragen. Het was geen uitdaging, maar de normering zal dan wel streng worden."

In tegenstelling tot veel medeleerlingen ging Nederlands afgelopen donderdag erg goed bij Lola. "Ik had het binnen een uur en kwartier al af. Drie weken geleden vond ik de eindexamens nog heel spannend, maar toen ik ging leren en steeds dichterbij het moment kwam verdween de spanning. Ik dacht: ik kan er als het zover is toch niets meer aan doen."

Lola Abbas Beeld Lola Abbas
Lola AbbasBeeld Lola Abbas

Yvo Snoeker (18) zit op het Ignatius Gymnasium en doet eindexamen op het vwo. Snoeker heeft het pakket Economie & Maatschappij met latijn en wil na zijn eindexamens Wijsbegeerte studeren aan de UvA.

Snoeker moest dinsdagochtend Geschiedenis maken en had in de middag zijn Engels toets. "Geschiedenis ging goed. Ik ben er oké in, het is niet een van mijn beste vakken. Waarschijnlijk wordt het wel een voldoende."

"Daarna was Engels. Ik kan eerlijk zeggen dat ik daar best wel goed in ben. Het was heel makkelijk en ook niet erg lang: ik was een half uur van tevoren al klaar. Eigenlijk was het te makkelijk." Snoeker is nu minder gespannen over zijn examens dan toen hij nog moest beginnen. "Ik heb er nu wel wat meer ervaring in. Ik had bij Engels gehoopt op wat meer variatie. Als een van de eersten was ik klaar."

Yvo Snoeker Beeld Yvo Snoeker
Yvo SnoekerBeeld Yvo Snoeker

Het LAKS heeft 481 klachten binnen over het vmbo-examen Nederlands. Dit is vergeleken met voorgaande jaren 'best veel', zegt een woordvoerder.

De klachten gingen over het type vragen: volgens de leerlingen waren er te veel open vragen, meer dan in voorgaande toetsen werd gevraagd. Daarnaast vonden de kandidaten het tentamen te lang.

Shania Abdoelrahman (16) zit op Scholengemeenschap Reigersbos en doet dit jaar haar vmbo-eindexamen. Dinsdag moest zij de tentamens Kunst en Nederlands doen. Beide toetsen vond ze redelijk gaan.

"Nederlands ging goed maar het was wel veel. Bij Tekenen moesten we erg veel schrijven, maar het ging hopelijk goed. In het begin was ik zenuwachtig, maar toen ik even bezig was voelde het alsof ik gewoon een normale toets aan het maken was. Bij Nederlands was ik als een van de laatsten klaar. Er waren ook mensen die de toets niet afkregen."

Na haar eindexamens hoopt Abdoelrahman aangenomen te worden op het ROC waar ze maatschappelijke zorg wil studeren.

Shania Abdoelrahman Beeld Shania Abdoelrahman
Shania AbdoelrahmanBeeld Shania Abdoelrahman

Zowel de examenleerlingen van het vwo en de havo hadden dinsdagochtend hun examen geschiedenis.

Volgens Rijk van Beek (16) van het Metis Montessori Lyceum was het havo-examen goed te doen. "Over het algemeen was iedereen ruim op tijd klaar. Sommige vragen kon ik zo invullen." Het viel hem op dat er vooral veel over de Nederlandse geschiedenis werd gevraagd. "Terwijl we die van Duitsland ook uitgebreid moesten leren."

Volgens een woordvoerder van Laks wordt er over het geschiedenis examen over het algemeen 'redelijk' geklaagd. Op het moment van spreken, rond 12:25 uur, zijn er 360 klachten binnen over het havo-examen en 55 over het vwo-examen. Het verschil komt volgens hem door het feit dat 36.000 havisten het vak geschiedenis volgen, tegenover 18.000 leerlingen op het vwo.

Ruim 9000 vmbo-leerlingen maakten vanochtend het examen beeldende vorming. Hier zijn, tot zover, weinig klachten over.

Dinsdagmiddag zijn de talen aan de beurt: voor de vwo'ers staat het Engelse examen op het programma, voor de havisten Frans en voor het vmbo Nederlands.

Het vwo-examen Nederlands heeft een recordaantal klachten opgeleverd. Over het examen van donderdag blijven via de website en telefonisch klachten binnenkomen bij het LAKS. Verreweg de meeste klagers vinden dat het examen veel te lang was.

Vrijdagavond laat was de teller opgelopen tot 22.255 bezwaren. Daarmee is het officieel het examen waar de meeste klachten ooit over zijn binnengekomen. Het oude record (22.000 klachten) was het vorige vwo-examen Nederlands in 2015.

Er zijn vrijdag maar weinig klachten binnengekomen over de eindexamens. Het aantal klachten over aardrijkskunde (havo) bleef beperkt tot een paar honderd, tegen vorig jaar ruim 1900. Een leerling klaagde dat in zijn atlas 'allemaal dode spinnen' zaten.

Over het havo-examen Nederlands kwamen nauwelijks klachten binnen. Dat was donderdag wel anders, toen de vwo'ers het vak voorgeschoteld kregen: rond de 20.000 klachten, bijna een record.

Het liep vrijdag na afloop van de vwo-examens kunst en scheikunde bepaald niet storm bij het LAKS. "Een meisje was in tranen over een fragment in het kunstexamen over geweld, wat haar diep raakte," vertelde een woordvoerder.

Tegen de vmbo-examens Transport en logistiek, voertuigentechniek en Frans kwamen vrijdag ook nauwelijks bezwaren binnen.

Het eindexamen Scheikunde voor vwo was redelijk pittig. Bastiaan Beijderwellen, leerling op het Fons Vitae, kreeg de laatste vraag niet eens ingevuld. Klasgenoten van hem meerdere vragen niet.

Dat zat 'm vooral in de lengte van de vragen, en de antwoorden die erbij gegeven moesten worden. "Er zat helemaal niets aan multiple choice bij, en om de 4, 5 vragen een nieuw onderwerp," zegt Bastiaan. "Zoals biogas en allemaal andere vage scheikundige termen zoals silicium ofzo."

In de examens na het pinksterweekend heeft hij meer vertrouwen. Dan wachten namelijk Engels en Geschiedenis, en dat ligt Bastiaan beter. Met zijn vakkenpakket kan hij nog alle kanten op. Na de zomer wil Bastiaan Bedrijfskunde gaan studeren.

null Beeld Bastiaan Beijderwellen
Beeld Bastiaan Beijderwellen

Waar het examen Nederlands voor het vwo donderdag goed was voor tot 20.500 klachten bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), vond Havist Rijk van Beek Nederlands vrijdag zeker te doen. "Vwo is gister echt genaaid, maar ik sta hier tussen allemaal lachende mensen die het vandaag ook niet moeilijk vonden," zegt de leerling van het Metis Montessori Lyceum.

Rijk vond Nederlands vrijdag van alle (proef-)examens die hij tot dusver maakte de eenvoudigste. De havo wierp zich vandaag over een reeks opdrachten als vergelijkingen, samenvatten in tien woorden en satellietteksten. "Er zaten ook een paar leuke dingen tussen die ik nog niet had gehad", zegt Rijk.

Dinsdag staan Frans en Geschiedenis op het program, beiden vakken waar Rijk 'wel goed' voor staat. "Maar eerst ga ik vanavond leuke dingen doen."

Laks is vrijdag nog druk bezig met klachten over het Nederlands examen van het vwo ontvangen en filteren. De teller van klachten staat momenteel op 20.500. Vorig jaar waren er in totaal 22.025 klachten binnen gekomen over dit examen. Dit was het hoogste aantal klachten ooit.

Laks heeft, een uur na het examen, 207 klachten binnen over de aardrijkskunde toets van de havo. Vorig jaar kreeg de organisatie in totaal 1905 klachten over dit vak. "Over de aardrijkskunde toets wordt meestal het minst geklaagd", aldus een woordvoerder van Laks.

Anna Siertsema (17) zit op het Scholengemeenschap Buitenveldert en doet dit jaar haar havo eindexamen. Ze heeft vanochtend het aardrijkskunde examen gemaakt.

"Het was prima te doen. Een paar vragen kon ik zo invullen. Er zaten een paar geniepige vraagjes tussen, waarbij veel inzicht nodig was. Dat vond ik wel lastig."

Het viel haar op dat ze deze toets moeilijker vond dan de schriftelijke examens eerder dit jaar. "Maar iedereen denkt wel dat hij of zij deze toets heeft gehaald."

Het is een drukke dag vandaag: om 13:30 uur hebben de havisten hun Nederlands examen. "Ik moet weer even concentratie opbrengen, maar ik heb er wel vertrouwen in."

Anna Siertsema Beeld Anna Siertsema
Anna SiertsemaBeeld Anna Siertsema

Floris van Leeuwen (18) zit op het Sint Nicolaaslyceum in Zuid en doet dit jaar zijn eindexamen vwo. De eerste toets, Nederlands, ging 'best oké'.

"De toets was in het begin makkelijk, maar het werd steeds lastiger. Er werden moeilijke woorden gebruikt. Ook viel mij op dat de argumentatiestructuren in de tekst niet op volgorde stonden. In de oefentoetsen stond de argumentatie steeds bij de stelling, maar dat was nu niet het geval."

"Bovendien werden er meer open vragen gesteld dan in de oefentoets."

Van Leeuwen hoorde dan ook dat veel eindexamenkandidaten langer over de toets deden dan bij het oefentoets het geval was. "Een paar jaargenoten en ik liepen weg met het idee van: 'Het was pittig, maar we hebben het wel gehaald.'

Floris van Leeuwen Beeld Floris van Leeuwen
Floris van LeeuwenBeeld Floris van Leeuwen

Leerlingen hebben massaal klachten ingediend bij Laks over het examen Nederlands. "De telefoon staat roodgloeiend. In een paar minuten zijn er vijfhonderd klachten bijgekomen. In totaal zijn het er 3200. Veel vonden het examen te lang en konden hun laatste twee opgaven niet maken," aldus een woordvoerder van Laks.

Laks wacht de gegevens af en kijkt of de klachten overeenkomen met de statistieken. Mochten de klachten gegrond zijn, dan kunnen de leerlingen op een versoepeling van de normen rekenen. Op dit moment worden de klachten nog verwerkt. Later op de avond heeft Laks pas tijd om alles te controleren.

Er zijn al 300 klachten voor het examen maatschappijwetenschappen binnengekomen. Volgens een woordvoerder van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gaan de meeste klachten over de lengte en moeilijkheidsgraad van het examen. "Maar de meeste klachten zijn algemeen en gaan niet over één specifieke vraag. Daar kunnen we weinig mee."

"De organisatorische klachten vielen mee. Er zijn wel wat klachten over geluidsoverlast binnengekomen. Zo is er een telefoon van een conciërge afgegaan en maakten de leerlingen in de pauze bijvoorbeeld teveel lawaai."

Klachten waar wel wat mee gedaan kan worden, gaan bijvoorbeeld over vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. De eerste klacht ging over een begrip dat niet in de leersyllabus stond. De klachten gaan ongeveer op gelijke voet met vorig jaar. Toen zijn er in totaal 560 klachten binnengekomen.

Burgemeester Van Der Laan wenst leerlingen die dit jaar eindexamen doen heel veel succes in een videoboodschap. "Jullie gaan het redden, ik wens jullie heel veel succes, wij hebben jullie straks heel hard nodig.” Bekijk zijn succeswens hieronder.

Rijk van Beek (16) doet dit jaar Havo eindexamen aan het Metis Montessori Lyceum. Hij heeft net zijn eerste toets, maatschappijwetenschappen, gehad.

"Ik vond het zelf hartstikke goed gaan, echt verbazingwekkend goed. Er waren een paar vragen die een beetje tegenvielen maar ze vroegen vooral heel veel kennis. Ik was als één van de eersten klaar, om kwart over elf," aldus van Beek.

"Er zat een vraag tussen die ik nog nooit had gezien in de vorige examens: een wel of niet vraag. Je kreeg hierbij een scenario en moest aangeven of het legaal was en zeggen welke wet ermee te maken had. Dat was een pittige vraag die veel woog. Ook werd de term 'dark figure' gevraagd. In de geleerde syllabus staat het woord er niet in. Ik heb mijn laptop er al bij om zo een klacht in te dienen."

Van Beek verwacht een hoog cijfer te halen en geeft aan zin te hebben in de uitslag. "Ik heb vijf eierkoeken gegeten tijdens het examen en anderhalve liter water gedronken. Ik had veel spanning toen ik begon, aangezien het mijn eerste examen was en ook meteen een grote. Maatschappijwetenschappen is redelijk berucht. Maar het viel mee. Als het de komende week zo doorgaat zou dat leuk zijn."

Rijk van Beek Beeld Rijk van Beek
Rijk van BeekBeeld Rijk van Beek

Vorig jaar deden 196 duizend scholieren eindexamen in Nederland. Daarvan slaagden er ruim 178 duizend, zo'n 17 duizend haalden het dus niet. Dataplatform LocalFocus zette de resultaten van vorig jaar, gebaseerd op cijfers van DUO en het CBS, op een rij.

In Amsterdam slaagde 90 procent (1604) van de vwo-leerlingen, 84 procent (1374) van de havo-leerlingen en 91 procent (3107) van de vmbo-leerlingen. Daarmee deden de eindexamenkandidaten het op het vwo en vmbo iets minder goed dan gemiddeld in Nederland. Gemiddeld slaagde in Nederland vorig jaar 92 procent van de vwo-leerlingen, 86 procent van de havo-leerlingen en 94 procent van de vmbo-leerlingen.

Op onderstaande kaart zie je de slagingspercentages per school.

Het is zo ver: de eindexamens gaan van start voor 210.000 leerlingen, onder wie 7513 Amsterdamse.

De havo-leerlingen trappen af met maatschappijwetenschappen en natuurkunde. De vwo'ers zullen het examen Nederlands afleggen.

Vrijdag in de ochtend begint Vmbo-gemengde leerweg met transport en logistiek en voertuigentechniek en in de middag beginnen alle vmbo-stromingen met Frans.

Voor havo- en vwo-leerlingen die de studieboeken zo vlak voor het examen beu zijn en de pagina's niet meer kunnen zien, begon Amsterdammer Micha Proper (22) dit jaar het platform Digistudies op YouTube, waarop docenten en docenten in opleiding in filmpjes van zeven à acht minuten de stof nog een keer herhalen.

Het meest bekeken filmpje is voor het vak Nederlands, tekstverklaren, en gaat over signaalwoorden en verbanden. Het is nu achtduizend keer bekeken.

Maar ook voor andere vakken kun je er terecht, van Frans tot wiskunde B.

"Veel leraren deden zelf al zoiets, maar ik wilde dat bij elkaar brengen op een platform," zegt Proper.

Hij kwam op het idee voor een leermethode zonder boeken, omdat hij, toen hij zelf eindexamen havo deed, een hekel kreeg aan het lezen van de saaie studieboeken. "Je moet al zo veel lezen, beeld is dan een fijne afwisseling. Bovendien onthoud je dingen vaak makkelijker als het visueel is gemaakt."

Hij raadt aan de filmpjes één of twee dagen voor het examen te bekijken als opfrisser. "Je kunt het zien als een soort examentraining."

Ook kun je onder de honderdvijftig filmpjes via de comments vragen stellen aan de docent in het filmpje.

Het examen ziet er dit jaar uit zoals de voorgaande jaren. Chinees is nog geen examenvak. Wel is voor vwo’ers de rekentoets, ingevoerd in 2014, dit jaar voor het eerst medebepalend voor het behalen van het diploma. Bij havisten en vmbo’ers komt de uitslag alleen op de bijlage van de cijferlijst te staan. Ook wordt er dit jaar weer goed gelet op de spelling en grammatica van leerlingen. Cryptisch antwoorden is er dus niet meer bij.

Wat je na de laatste voorbereidingen nog te doen staat? Niet veel, zegt Loran Hempenius van het LAKS. "Gewoon je hoofd koel houden en knallen."

Van 12 tot en met 27 mei hoor je in de gymzalen en aula’s alleen nog maar het gekraak van de hersenen.

Tenminste, dat hopen de leerlingen. "Helaas hoor je de gekste dingen," zegt Loran Hempenius, examenklachtencoördinator van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks).

Surveillanten met klikkende hakken, iemand nam eens een baby mee en weer een ander verorberde een Indische rijsttafel tijdens het examen. "Achteraf kun je erom lachen, maar tijdens het examen is dat niet leuk."

Toch mag er over de examens wel wat minder worden geklaagd, stelt het Laks. "Het leek bijna een doel op zich om elk jaar meer klachten te krijgen, maar je wilt natuurlijk dat het zo goed mogelijk gaat."

Donderdag 12 mei beginnen middelbare scholieren de eindexamens weer. Afgelopen jaar leverde de toetsperiode landelijk een recordaantal van 161.000 klachten op van deelnemende leerlingen. Maar het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hoopt dat deze negatieve ontwikkeling dit jaar wordt doorbroken.

Het LAKS heeft de afgelopen tijd ingezet op preventie omdat een aantal klachten, zoals over niet-behandelde lesstof, makkelijk is te voorkomen. De belangenorganisatie kwam onder meer met tips op een congres van eindexamencoördinatoren. Daarnaast heeft de VO-raad (sectororganisatie voortgezet onderwijs) na evaluatie de protocollen geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Dat gebeurt jaarlijks.

Vorig jaar moesten 850 examens opnieuw worden gedaan, bijvoorbeeld door computerstoringen, maar ook omdat leraren waren vergeten de errata (correcties in de tekst) uit te delen of voor te lezen, aldus Loran Hempenius, coördinator van de eindexamenklachtenlijn van het LAKS.

Ook klagen leerlingen veelvuldig dat de examenstof nooit is behandeld. De eindexamencoördinatoren hebben de leerlingen er als het goed is extra attent op gemaakt dat online een overzicht met leeractiviteiten, beschikbaar is. Deze syllabus moet misverstanden voorkomen.

Sommige klachten als geluidsoverlast van hakken van surveillanten of afgaande mobieltjes zijn lastiger te bestrijden. Toch wordt ook hier weer aandacht voor gevraagd.

Donderdag trappen havoleerlingen af met maatschappijwetenschappen en natuurkunde. De vwo'ers wacht die dag het beruchte examen Nederlands, dat elk jaar de meeste klachten oplevert.

Het vmbo begint vrijdag met Frans.In 2014 waren er 116.000 klachten, het jaar ervoor 143.000. Het record van 2015 kwam mede door de naamsbekendheid van de klachtenlijn, die in 1988 in het leven werd geroepen.

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden