Live

Amsterdam heeft een nieuwe burgemeester: Femke Halsema

Lees hier alles over de beëdiging van Femke Halsema als nieuwe burgemeester.

De ambtsketen wordt omgehangen bij Femke Halsema. Beeld Eva Plevier
De ambtsketen wordt omgehangen bij Femke Halsema.Beeld Eva Plevier

Lees de volledige speech van Femke Halsema terug, die ze zojuist heeft uitgesproken bij haar beëdiging: 'Dit zijn niet mijn openingswoorden maar die van Eberhard van der Laan'

null Beeld anp
Beeld anp

Femke Halsema verheugt zich op de Amsterdamse verjaardag, zegt ze.

"Om na te denken over de historie en de gezamenlijke toekomst. Als stadsbestuur maken wij de stad niet. We kunnen wel de bondgenoten zijn van al die Amsterdammers die zoeken naar vrijheid en geluk. Die elke dag hopen en verlangen. Soms teleurstellingen verwerken. Die doorgaan. Die herinneringen hebben aan de stad."

Dan wordt ze emotioneel, en zegt ze: "Het is een ongelofelijk voorrecht om Amsterdam en haar inwoners te dienen. Ik ga mijn best doen."

Rik Torn dankt Halsema voor haar mooie woorden. Hij overhandigt haar de voorzittershamer.

Ze klapt voor het eerst de hamer op de tafel en zegt: "En hiermee sluit ik deze vergadering."

De ambtsketen wordt omgehangen bij Femke Halsema Beeld anp
De ambtsketen wordt omgehangen bij Femke HalsemaBeeld anp

In haar speech noemt Halsema drie grote opgaven:

Het woord is nu aan de nieuwe burgemeester, Femke Halsema.

"Amsterdammers. En ook hoogwaardigheidsbekleders, voormalige burgemeester, familie en vrienden. Dank voor het hartelijk welkom dat u mij heet. En het vertrouwen dat u mij schenkt. Dat is als een cadeau. Waar je altijd dankbaar voor moet zijn. En dat zal ik iedere dag op nieuw waar moeten maken."

"Dat zijn niet mijn woorden, maar die van Eberhard van der Laan. Ik heb ze gekozen omdat ik het niet beter zou zeggen en omdat ik niet met een boogje om hem heen zou kunnen lopen. Dat kan helemaal niet."

"Eberhard was samengevallen met de stad. Als Damcostrijder, een beetje stout, maar als voorganger voor ons allemaal. De Amsterdammers hadden jou lief. Eberhard was uitzonderlijk."

"Ik sta op de schouders van reuzen. Maar het is wel een gewicht om te torsen. Het is een eer om u te mogen opvolgen."

"En meneer van Aartsen, ruim een half jaar geleden trof u een verdrrietige stad, een verdrietig stadhuis. Wij Amsterdammers hebben u leren kennen als vriendelijk, en onafhankelijk. U opereerde kalm en doortastend en daardoor ook troostend."

"Amsterdam groeit als kool. De economie, de werkgelegenheid. De stad maakt een schaalsprong door, nieuwe wijken, wegen. Er wordt braakliggend terrein woonbaar gemaakt voor duizenden nieuwe Amsterdammers."

"Ons werelddorp wordt langzaam een wereldstad. Amsterdam heeft altijd nieuwe mensen een plek gegeven. En nieuwe techniek. Ooit de boekdrukkunst en nu data en technologie een plek gegeven."

"Maar dat kan ook het wezen van de stad aantasten. Maar daarmee bedoel ik niet de humor. De scheldkannonades. Als je fietst en iemand per ongeluk voor de voeten rijdt."

"Het wezen van Amsterdam is de belofte van vrijheid. Dat je hier je geluk kunt najagen, je geluk in eigen hand kan nemen. Als uw burgemeester beschouw ik het behoeden van de vrijheid als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid."

Het woord is nu aan Bas Eenhoorn, burgemeester van Amstelveen: "Femke Halsema, je bent meer dan alleen burgemeester van Amsterdam. Een boegbeeld voor een hele beroepsgroep. De burgemeester van Amsterdam, daar kijken we allemaal naar. Zelfs die van Schiermonnikoog zal zich spiegelen aan die van de mooiste stad."

Hij pleit voor samenwerking in de bestrijding van criminaliteit. Tegen de ondermijning, terrorisme, radicalisering.

"De burgemeester is boegbeeld voor heel Nederland. Ook op missies naar het buitenland. Zonder die merknaam kunnen we onze economie niet verder ontwikkelen."

"De kracht van Amsterdam, van de metropool ligt in onderlinge verbondenheid. Die maakt ons sterker. Niet alleen Amsterdam, heel Nederland."

"We wensen je toe dat je fluitend naar je werk kan gaan en dat we trots kunnen zijn op jou als boegbeeld."

null Beeld anp
Beeld anp

Johnas van Lammeren krijgt nu namens de vertrouwenscommissie het woord. Hij feliciteert Halsema. Zijn praatje blijft kort, de procedure blijft geheim. "Er is een fantastische kandidaat uit naar voren gekomen."

"Deze commissie van installatie tot het afleveren van een burgemeester heeft er 3 maanden over gedaan, dat is 12 weken. We hebben naar kwaliteit gezocht en die ook gevonden."

Hij bedankt de commissie voor haar professionaliteit. "We hebben ons niet gek laten maken. We hebben voldaan aan onze taak."

En hij wenst Halsema een goede en succesvolle tijd. "Dat ze de stad mooier, beter en vooral liever achterlaat, voor ons aller Amsterdammers."

De locoburgemeester Groot Wassink krijgt weer het woord:

"Hoogedelachtbare vrouwe, burgemeester. Het is de correcte uitspraak", zegt Groot Wassink. Hij heet haar welkom.

"We zijn zeer blij met je benoeming en kijken uit naar de samenwerking. Jij hebt alles in huis om een goed burgemeester te worden. Een gevoel voor rechtvaardigheid, intellectuele kracht, betrokkenheid bij mensen. En misschien nog wel belangrijker, een zekere warsheid van conventies, wat goed past bij Amsterdam."

"Alles altijd voor de Amsterdammers en altijd alles voor de stad. Dankjewel."

Halsema wordt toegesproken door Rik Torn. "Ik hoef u zeker niet uit te leggen dat Amsterdam de mooiste stad van de wereld is." Hij wijst haar nog wel even op de overlast die toeristen met zich meebrengen.

En er zijn ook mindere gebeurtenissen die hij aanstipt. Zoals de aanslagen op de redacties van Panorama en de Telegraaf.

Torn introduceert de gemeenteraad. "Vrouwen zijn in de meerderheid in deze raad. Het lievelingsberoep is advocaat, daar heeft de raad er vijf van."

Torn wenst de burgemeester succes bij haar buitengewoon verantwoordelijke taak. Hij citeert uit haar eigen boek. Ze heeft gezegd dat ze geen keten zal dragen. Maar dat zal toch moeten. Hij nodigt Halsema uit om naar voren te komen om de ambtsketen over te dragen, waar de nieuwe burgemeester van Amsterdam de keten krijgt omgehangen.

null Beeld anp
Beeld anp

En dan nu: de aflegging van de belofte. Halsema moet de beloften die Remkes opnoemt beamen.

Dat verklaar en beloof ik, zegt Femke Halsema.

De commissaris feliciteert haar. Amsterdam heeft een nieuwe burgemeester.

null Beeld anp
Beeld anp

Remkes richt zich tot Halsema:

"Ik feliciteer Amsterdam met haar eerste burgermoeder. En ik feliciteer Halsema met haar burgemeesterschap. Femke, maak er iets moois van. De inwoners zullen dat zien."

Johan Remkes vervolgt:

"De burgemeester heeft een steeds belangrijkere stem gekregen. Dat vraagt om een goed gevoel van wat er in de stad leeft."

"Overigens wordt nog wel eens onderschat hoe zwaar deze taak op de persoonlijkheid van de burgemeester kan drukken. Dat betekent dat de burgemeester vertrouwen moet krijgen. Deze zal moeilijke besluiten moeten nemen."

"Voor een boegbeeld als burgemeester geldt dat in het bijzonder. Met name in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit."

“Onze geschiedenis kenmerkt zich nu eenmaal door slingerbewegingen. Een zeker langertermijn denken is belangrijk.”

Remkes noemt de ambitieuze woningbouwplannen. “Iedere bestuurder doet er goed aan om in de eigen omgeving voldoende kritische tegenspraak te verzamelen.”

"Inwoners moeten zich gesteund weten door een betrouwbare en redelijk voorspelbare overheid. De burgemeester heeft een belangrijke rol om dat uit te dragen. De burgemeester voert deze taak uit als zelfstandig bestuursorgaan."

"Dat is een van de redenen waarom wij in dit land nog een benoemde burgemeester hebben. Een open blik is voor de ruimhartige, internationale stad van groot belang. Molshopen zijn vaak gevaarlijker dan bergen in de politiek."

"De nieuwe burgemeester begint min of meer tegelijkertijd met een nieuwe raad en een nieuw college. Dat kan een voordeel zijn in het kiezen van de koers die is ingezet."

Nu is het de beurt aan commissaris van de Koning Johan Remkes:

"Als ik op Wikipedia zoek, zelfs ik doe dat zo af en toe, op de term thriller, dan krijg ik het volgende resultaat. Is afgeleid van het Engelse to thrill. Is een spannend verhaal, waarbij de nadruk ligt op actie en gevaar. Het doel is de lezer in spanning te houden. Het kan een film of een roman zijn. Of wat mij betreft, dames en heren, een burgemeestersprocedure. Althans in Amsterdam."

"De hoofdstad krijgt een burgemeester met een hart voor de stad en de inwoners."

"Een nieuwe burgemeester zal altijd vergeleken worden met voorgangers en met name met Eberhard van der Laan. Hij zal niet vergeten worden. Terecht. Ook bij mij heeft Eberhard een plaats, als collegabestuurder, maar vooral als dienstbaar mens. Hij gaf ons de opdracht mee: zorg goed voor de stad en voor elkaar."

"De burgemeester was altijd van PvdA-signatuur. De eerste, burgemeester De Boer, zei: Ik ging zitten en het liep. Blijkbaar viel het burgemeestersambt hem niet zwaar. Sindsdien is er veel veranderd in het ambt en de omgangsvormen."

"De acht PvdA-bestuurders hebben allen in hun eigen stijl een eigen stempel op de stad gedrukt. Tijden veranderen. En de stad Amsterdam in hoog tempo. Welke veranderingen wezenlijk zijn geweest, zullen historici na decennia beoordelen. Zeker is dat we vandaag ook bij een historisch moment aanwezig zijn."

"Het is de benoeming van de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad."

De vergadering is hervat. Nu staat de beëdiging van Femke Halsema op de agenda. Volg het live via deze livestream.

Rik Torn heeft de vergadering heropend. De griffier leest het koninklijke besluit voor. “Ondertekend door koning Willem Alexander bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje Nassau, enzovoort, enzovoort.”

Bij zijn afscheid waarschuwde Van Aartsen de gemeenteraad dat het tolerante Amsterdamse drugsbeleid tegen z’n grenzen aanloopt.

“Wat als de lifestyle van de één, bijdraagt aan de dood van de ander?”, zei hij. “Wat als een veelbelovende tiener wordt neergeschoten voor de ogen van anderen, als er piepjonge slachtoffers zijn van vergiftigde cocaïne, als journalisten worden bedreigd? Dan zijn we de grens van vrijheid en blijheid ver voorbij.”

Lees de volledige afscheidsspeech van Van Aartsen terug.

Het eerste deel van de buitengewone raadsvergadering is voorbij, zegt Rik Torn. Hij schorst de vergadering tot 18.00 uur. Dan staat de beëdiging van Femke Halsema op de agenda.

Rik Torn geeft Van Aartsen het woord.

Van Aartsen: "Laat ik heel kort de plaatsvervangend voorzitter als de eerste locoburgemeester bedanken. Ik heb het gedaan zoals ik het nodig vond om te doen. Ik heb dat met heel veel plezier en vooral in samenwerking met u kunnen doen."

"Dank voor het graven in mijn historie. Leden van de raad, het is geen geheim, dat ik schoorvoetend naar Amsterdam ben gekomen, vorig jaar november. Een ding heb ik meteen duidelijk gemaakt. Amsterdam moest zo snel mogelijk een opvolger krijgen. Iemand met een langer perspectief dan een waarnemer."

"Ik ben heel erg blij dat dat is gelukt. Met dank aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie."

"Mevrouw, de aanstaande burgemeester, Femke, pas goed op de stad. Met die woorden nam ik afscheid. Ik ben er zeker van dat iedere bestuurder met dergelijke woorden afscheid neemt. Het is iets heel kostbaars wat je moet overdragen. Zorg ovor het welvaren van je stad en haar mensen."

"Amsterdam is een wonderschone stad en ik ben blij dat ik deze stad de laatste maanden beter heb leren kennen. Een stad die door pragmatische, nuchtere en sobere mensen is opgebouwd. Die aantrekt, nieuwsgierig maakt. Geen stad zo trots als Amsterdam. De stad waar alles kan."

"Dat laatste klinkt heel zonnig maar mij grijpt dat inmiddels naar de keel. Overvallen, liquidaties, ingeschoten ruiten, handgranaten aan de deur. Daarvan zou je kunnen zeggen dat deze dingen nou eenmaal gebeuren in een levendige stad. Maar wat als er piepjonge slachtoffers vallen van overvallen. Als journalisten de dupe worden. Dan zijn we de grens van vrijheid voorbij."

"Extra mankracht voor de politie zal nodig zijn. Daar heb ik tot het laatste uur voor gestreden. Ik ben met minister Grapperhaus in gesprek geweest. De minister heeft laten weten dat de Amsterdamse voorstellen geheel passen in zijn plannen. Maar deze wil hij in een totaalpakket bekend maken, ik vermoed tijdens Prinsjesdag. Dat is jammer, maar meer heb ik niet kunnen doen."

"Leden van de raad, wat ook uw opvattingen of doelstellingen zijn. Ik wil u vanuit de grond van mijn hart danken. Houd een ding voor ogen. De stad is groter dan welke partij, groep of fractie dan ook. Niemand is groter dan de stad. Dank u wel. Ik zal de keten aan de voorzitter overdragen."

Wethouder Rutger Groot Wassink van GroenLinks spreekt nu Van Aartsen toe:

"Beste Jozias, namens het college is het mij een eer en genoegen om je een woord van dank toe te spreken. Je bent een voortreffelijke kapitein geweest op een schip dat stuurloos dreigde te dragen na het verlies van onze vorige burgemeester. Door jouw rust en stoicijnsheid heb je gedaan wat nodig had. Het waren ingewikkelde tijden met ingewikkelde dossiers."

"Van het begin af aan heb je direct voor balans en rust en nuchterheid gezorgd die ook nodig was na die periode. Ik denk dat die rust erg nodig was."

"Je deed je voor als een buitenstaander in Amsterdam. Je zei soms: Wat ik nou toch tegenkom, daar snap ik helemaal niets van! Daarmee hield je ons een spiegel voor. Je liet ons zien dat de Amsterdamse methode niet altijd per se de beste methode was."

"Je hebt grote betrokkenheid getoond bij de stad. Ik zag je vaak wandelen. Dat vond ik een mooi beeld. Je kende stad niet goed, maar je bent veel in de stad geweest en heel veel gewandeld. Zo heb je betrokkenheid getoond naar de mensen van de stad.
Je hebt steeds gezegd, vanaf het begin: we kunnen alleen samenwerken met alle anderen in de stad. Alle andere stadsdelen."

"Je bent een zeer betrokken man die begaan is met het lot van mensen. Die dan wel burgervader is, maar ook in is voor een grapje."

"Ik weet dat jij terug gaat naar Den Haag. Het is me nooit duidelijk geworden, ben jij nou Hagenaar of Hagenees? Maar ik heb het stellige idee dat je ook Amsterdammer geworden bent en dat vind ik heel mooi. Dankjewel!"

Groot Wassink geeft een ‘fraaie prent’ en een bezoek aan het Gouden Eeuw diner cadeau, namens het college.

Groot Wassink naast Van Aartsen. Beeld anp
Groot Wassink naast Van Aartsen.Beeld anp

Gemeenteraadslid Rik Torn leidt de buitengewone raadsvergadering en spreekt waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen momenteel toe. “Het is niet alleen een afsluiting van jouw waarnemend burgemeesterschap maar ook van jouw jarenlange loopbaan als bestuurder.”

Daarna neemt Torn de carrière van Van Aartsen door, die onder meer fractievoorzitter van de VVD was en burgemeester van Den Haag.

“Wat is dat nou voor man?”, vroeg Torn zich af toen Van Aartsen aantrad als waarnemend burgemeester van Amsterdam.

Tijdens zijn eerste raadsvergadering sprak hij de raad op een heel ontspannende en prettige wijze toe. Torn: “Hij sprak de woorden: vooruit met die geit. Volgens mij wordt dit een heel prettige waarnemend burgemeester, dacht ik toen. En dat heb je meer dan waargemaakt. Dank, dank, dank, Jozias.”

Het afscheidscadeau voor Van Aartsen is een kaart van Amsterdam. "Lekker groot, dan kunt u daar straks in Den Haag niet omheen."

Eerst staat het afscheid van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen op de agenda. Femke Halsema kijkt vanaf de tribune toe.

Halsema komt de Stopera binnen. Beeld anp
Halsema komt de Stopera binnen.Beeld anp

Zelf meekijken? Volg hier de livestream van de buitengewone vergadering.

De speciale raadsvergadering waarin Femke Halsema geïnstalleerd zal worden staat op het punt van beginnen.

De middag zal beginnen met het afscheid van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen.

Aanwezig zijn onder meer Femke van der Laan, Ed van Thijn, Job Cohen, Onno Hoes, Pauline Krikke, Jan van Zanen, Kees Vendrik, Pieter Broertjes, politiecommandant Erik Akerboom, Ineke van Gent en Alexander Rinnooy Kan, Klaas Knot en Herman Tjeenk Willink.

Wat gaat Femke Halsema zeggen bij haar beëdiging: wordt het een verbindend praatje, of een scherpe toespraak? Dit deden haar voorgangers bij hun beëdiging.

Eberhard van der Laan krijgt de ambtsketting om. Beeld anp
Eberhard van der Laan krijgt de ambtsketting om.Beeld anp

Hoe is Femke Halsema als bestuurder? Volgens oud-collega's draait het bij haar om menselijke relaties, zo blijkt uit een rondgang van Het Parool.

Lees verder: 'Ze vermijdt de confrontatie niet, maar wel het beschadigen van mensen'

null Beeld anp
Beeld anp

Wat wordt de eerste taak van de nieuwe burgemeester?

Dat is meteen een flinke: de Noord/Zuidlijn openen. Zaterdag 21 juli vindt er een groot feest plaats omdat de veelbesproken metrolijn 22 juli eindelijk gaat rijden. Het is de vuurdoop van Halsema, waarvan wordt verwacht dat ze daar een presentatie zal geven.

Dit zijn in het kort de taken van een burgemeester:

- Zorgen voor de openbare orde en veiligheid. Hieronder vallen onder meer de liquidatiegolf, bedreigingen, terreurdreiging, handhaving en de brandweer.

- Daarnaast is ze verantwoordelijk voor regelgeving en juridische zaken, denk aan rechtszaken over Zwarte Piet of demonstraties en nieuwe regels.

- Communiceren met de stad.

- Lid zijn van 'de driehoek' met het Openbaar Ministerie en politie.

- Het voorzitten van de veiligheidsregio in geval van grote rampen.

- 'Hoeden' van Amsterdammers. Mensen in nood kunnen in het uiterste geval een beroep op haar doen.

Lees ook: Dit staat Halsema als burgemeester te wachten

Wat gebeurde tot nu toe? Een overzicht:

In april werd een profielschets opgesteld van de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Hierin stonden de kwaliteiten omschreven die een kandidaat moet hebben.

Vervolgens werd de vacature gepubliceerd en werden achter gesloten deuren sollicitatiegesprekken gevoerd door de vertrouwenscommissie.

Zoals altijd bij een burgemeestersbenoeming in Amsterdam verliep het proces niet soepel. De vacature werd 18 mei heropend, omdat te weinig geschikte kandidaten zich hadden gemeld.

In totaal 114 mensen solliciteerden naar de functie. 18 mensen hebben of hadden ervaring in het (lokaal) openbaar bestuur.

27 juni werd bekend dat Femke Halsema is gekozen tot nieuwe burgemeester, al mislukte haar benoeming nog bijna.

Halsema (GroenLinks) werd vooraf al direct genoemd als één van de voornaamste kandidaten, net als Carolien Gehrels (PvdA).

In verband met haar aantreden als burgemeester heeft Halsema al haar bestuursfuncties opgezegd. Het kabinet heeft begin deze maand ingestemd met de benoeming van Halsema.

Alles wat we hebben geschreven over de nieuwe burgemeester.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) ontving Femke Halsema begin deze maand voor een kennismakingsgesprek. Beeld anp
Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) ontving Femke Halsema begin deze maand voor een kennismakingsgesprek.Beeld anp

Femke Halsema krijgt vandaag de ambtsketting omgehangen, tijdens een buitengewone raadsvergadering. Die begint rond 17.00 uur. De vergadering is straks live te volgen in dit blog en via een livestream op Parool.nl.

Commissaris van de Koning Johan Remkes zal een toespraak houden en beëdigt Halsema.

Na de beëdiging komen ook Rutger Groot Wassink (GroenLinks), voorzitter van de vertrouwenscommissie Johnas van Lammeren en Halsema zelf aan het woord.

In dezelfde vergadering neemt de Amsterdamse gemeenteraad afscheid van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. Hij vervulde de functie sinds december, zodat de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen een profiel kon opstellen voor de nieuwe eerste burger.

De 52-jarige Halsema werd vanaf het begin genoemd als opvolger van Van der Laan.

Tijdens een urenlange geheime vergadering koos de Amsterdamse gemeenteraad er op 27 juni voor om haar voor te dragen als nieuwe burgemeester. De andere kandidaat was de voormalige Amsterdamse PvdA-wethouder Carolien Gehrels.

Met de komst van Halsema krijgt Amsterdam voor het eerste een vrouw aan het roer. Bijzonder is ook dat de hoofdstad voor het eerst in decennia geen PvdA-burgemeester heeft.

Jozias van Aartsen Beeld anp
Jozias van AartsenBeeld anp

Sta achter Femke Halsema als ze donderdag beëdigd is als burgemeester van Amsterdam, betoogt Jan Paternotte (D66) in een opiniestuk. Volgens hem doen partijen die haar wantrouwen ook zichzelf tekort.

Lees het betoog van Paternotte: 'Gun Halsema de rol van verbinder'

Femke Halsema was dé topfavoriet om burgemeester van Amsterdam te worden. Door politieke intriges, tegenstand in de raad en een verrassende outsider ging het toch nog bijna mis.

De reconstructie: Hoe de benoeming van favoriet Halsema bijna mislukte

null Beeld Robin de Puy
Beeld Robin de Puy

Joep Bertrams, voormalig politiek tekenaar van Het Parool, maakte vandaag deze tekening over de benoeming van Femke Halsema.

Een rommelige procedure en een langdurig debat zorgen voor een valse start voor de vrouw die toch al de nodige weerstand oproept, schrijven verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops in deze analyse.

Naar verwachting zal het kabinet volgende week vrijdag een besluit nemen over de voordracht van Halsema, waarna de koning haar ­benoemt. De tussenliggende tijd wordt gebruikt voor de ‘naslag’ van veiligheidsdienst AIVD en de Belastingdienst, een gebruikelijk en diepgaand onderzoek naar de achtergrond van een kandidaat.

Als daar verder geen bezwaren uit naar voren komen, staat Halsema niets in de weg om in de raadsvergadering van 18 en 19 juli beëdigd en geïnstalleerd te worden als burgemeester.

Femke Halsema heeft gereageerd op het burgemeesterschap. Ze schrijft op haar website dat haar voordracht door de raad als burgemeester haar 'blij, trots en nederig' maakt.

'Het is een groot voorrecht om mijn stadgenoten de komende jaren in deze rol te mogen dienen. Met alles wat ik kan bieden zal ik me inspannen om burgemeester van alle Amsterdammers te zijn.'

Het besluit over de formele benoeming door het kabinet komt nog. Halsema zal de tussentijd benutten om zich voor te bereiden op haar nieuwe verantwoordelijkheid.

Halsema tijdens het AmsterdamDiner Beeld anp
Halsema tijdens het AmsterdamDinerBeeld anp

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen: "Ik feliciteer mijn oud-collega Femke Halsema met het besluit van de gemeenteraad. En wens haar veel wijsheid toe, maar ook veel plezier in haar werk. Het is een buitengewone eer en een voorrecht om deze heel bijzondere stad en de Amsterdammers te mogen dienen."

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. Beeld anp
Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen.Beeld anp

Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag, verwelkomt Halsema als collega. "Ik ken Femke als een fijn mens, iemand die zeer betrokken is bij wat ze doet. Ik weet zeker dat ze zich met hart en ziel zal inzetten voor Amsterdam. En het is een mooie bijkomstigheid dat straks van de burgemeesters van de vier grote steden er twee vrouw zijn. Dat mag ook wel anno 2018. Ik zie kortom erg uit naar de samenwerking met Femke."

Burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke. Beeld anp
Burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke.Beeld anp

De PvdA Amsterdam is "blij" met de voordracht van Halsema: "De eerste vrouwelijke burgemeester van de stad."

Waarnemend partijvoorzitter GroenLinks Jeroen Postma tweet: "Wat een dag: historische klimaatwet + Femke Halsema wordt de nieuwe burgemeester van Amsterdam!"

Minister Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs) vindt het "mooi nieuws'' dat Amsterdam voor het eerst een vrouw als burgemeester krijgt. Haar partijgenoot in de Tweede Kamer Jan Paternotte, die tot vorig jaar zelf in de Amsterdamse gemeenteraad zat, vindt dat ook: "Prachtig, voor het eerst een burgermoeder. Amsterdam, gefeliciteerd!."

Het Aidsfonds feliciteert Halsema op Twitter: "Felicitaties aan Femke Halsema, die door de gemeenteraad is gekozen als nieuwe burgemeester van Amsterdam. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van Aidsfonds heeft ze bewezen heel betrokken en toegewijd te zijn aan Amsterdam."

Wethouder en GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink: “Ik ben heel blij, vooral omdat we het team dat de stad moet besturen nu compleet hebben, en dat is heel belangrijk.

Ik ben ook erg blij dat GroenLinks de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam levert, dat is voor de partij een mooi moment. Maar de blijdschap overheerst toch vooral omdat de stad weer een burgemeester heeft. We wisten dat Jozias van Aartsen hier tijdelijk zou zijn. Hem ben ik enorm dankbaar, maar nu is ons team compleet. Ik ken haar als uitgesproken, maar ook als een buitengewoon slim en verbindend persoon. Ze weet mensen voor zich te winnen, daar maak ik mij geen zorgen om.”

null Beeld anp
Beeld anp

Oud-burgemeester Job Cohen: "Ik feliciteer haar van harte. Ze moet het nu waarmaken, maar daarin heb ik vertrouwen. Ik ken Femke goed, ze is een heel goede politica, die op een verstandige manier met deze ingewikkelde raad zal omgaan. Ze moet een verbindende rol spelen, een eigen stijl ontwikkelen en boven de partijen staan. Dat ligt voor de hand. We leven in een ingewikkelde tijd, en daar moet de nieuwe burgemeester zich op een goede manier toe verhouden.

Halsema heeft inderdaad geen bestuurlijke ervaring als minister of staatssecretaris. Dat weet ze en dat moet ze ontwikkelen. Als je het niet hebt, moet je laten zien dat je het kunt ontwikkelen.

Heel mooi dat we nu een vrouw hebben als burgemeester. Inderdaad, niet meer van de PvdA. Dat krijg je als je het niet meer zo goed doet bij verkiezingen. Ik merk dat burgemeestersbenoemingen niet meer langs partijlijnen lopen en vind het heel goed dat de raad op zoek gaat naar de beste kandidaat."

null Beeld anp
Beeld anp

Op Twitter feliciteren landelijke partijleiders Femke Halsema met haar benoeming. Zo wenst Lodewijk Asscher (PvdA)  Halsema veel succes, en laat Jesse Klaver (GroenLinks) weten: "Amsterdam. Wat krijg je een krachtig boegbeeld. Wat krijg je een fantastische burgemeester!

Femke. Wat een prachtige ambt. Wat een zware baan. Wat een belangrijke baan. Burgemeester van Amsterdam. Het is je op het lijf geschreven. Je bent echt een warm mens. Met een groot hart. Een hart op de tong. Scherp. Geestig. En altijd loyaal."

Lodewijk Asscher Beeld anp
Lodewijk AsscherBeeld anp

De nieuwe burgemeester gaat over openbare orde en veiligheid en zal, in de geest van Eberhard van der Laan, waken over de 'lieve stad'. Dit zijn haar vijf voornaamste dossiers.

Femke Roosma (GroenLinks): "Ik denk dat Amsterdam heel erg blij en trots mag zijn met deze voordracht. Zij wordt de eerste vrouwelijke burgemeester, dat is heel mooi. Ik ben heel verheugd. Dat sommige mensen vraagtekens zetten bij de bestuurlijke ervaring van Halsema, begrijp ik niet. Die heeft ze wel opgebouwd, onder meer bij zorginstellingen en ook bij goede doelen. Ik denk dat mevrouw Halsema een verbinder zal zijn, iemand die er is voor alle Amsterdammers."

Sofyan Mbarki (PvdA): "Het is een historisch moment, een vrouwelijke burgemeester. Inderdaad, ook voor het eerst sinds tijden geen PvdA-burgemeester. Dit is een afspiegeling van Amsterdam: het college is resultaat van verkiezingen en burgemeester benoemd door gemeenteraad."

Annabel Nanninga (FvD): "De term 'gedoodverfd' is hier van toepassing. De naam van Halsema ging heel lang rond. Dat we geen PvdA-burgemeester meer hebben, vind ik historischer dan dat we een vrouw hebben. Sekse interesseert mij niet. Ik vind het college niet evenwichtig. Als ik de raad optel bij college en nieuwe burgemeester, vind ik het niet evenwichtig. Wij gaan constructieve oppositie voeren."

Reinier van Dantzig (D66): "Ik ben heel blij met de keuze van de raad. We hebben een progressieve burgemeester en een vrouw. Ik verheug mij op de samenwerking. Gebrek aan bestuurlijke ervaring? Ik denk dat we een zeer capabele burgemeester krijgen, met veel kennis van rechtspraak en justitie."

Er is scepsis over de benoeming van de politica uit Oost, maar Femke Halsema heeft negatieve verwachtingen al vaker overwonnen. Lees het profiel van Halsema, die je een geboren politica zou kunnen noemen.

Femke Halsema. Beeld Sjoukje Bierma
Femke Halsema.Beeld Sjoukje Bierma

Na een lang beraad achter gesloten deuren is woensdagavond bekendgemaakt dat Femke Halsema wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester. Voormalig GroenLinks-leider Halsema (52) volgt Eberhard van der Laan op, die in oktober vorig jaar overleed.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden