MC Slotervaart

Alles over het einde van MC Slotervaart

Het MC Slotervaart is failliet verklaard en de doorstart is van de baan. Volg hier alle gevolgen, ontwikkelingen en reacties.

null Beeld Dingena Mol
Beeld Dingena Mol

De curator van het failliete MC Slotervaart heeft onderhandelingen over de verkoop van het gebouw aan de gemeente Amsterdam op oudejaarsdag eenzijdig afgebroken, terwijl het stadsbestuur dacht dat op korte termijn overeenstemming bereikt zou kunnen worden. Dat schrijft wethouder Marieke van Doorninck.

De gemeente Amsterdam eist vijftien kunst­werken op uit de failliete boedel van het MC Slotervaart. Het gaat onder meer om 'belangrijk en monumentaal werk' van Karel Appel.

Het werk van Karel Appel in MC Slotervaart Beeld Dingena Mol
Het werk van Karel Appel in MC SlotervaartBeeld Dingena Mol

Een woordvoerder van wethouder Marieke van Doorninck schrijft per e-mail 'verbaasd' te zijn over suggestie dat het voorkeursrecht dat de gemeente heeft bedongen bij de verkoop van MC Slotervaart ten koste van de schuldeisers kan gaan.

De curatoren hebben bezwaar aangetekend tegen het voorkeursrecht, dat het stadsbestuur vestigde toen er nog sprake was van een mogelijke doorstart. De curatoren vrezen dat het voorkeursrecht zal leiden tot een lagere opbrengst dan wanneer het pand per opbod op de markt kan worden verkocht.

De gemeente zegt hierover 'het belang van een marktconforme prijs te respecteren'. Bovendien is het voorkeursrecht bedoeld om een plek van het ziekenhuis 'een medisch cluster' en daarom is het volgens de gemeente nog steeds relevant.

De zorgverzekeraars zijn tot nu toe 7 miljoen euro kwijt aan kosten rondom het faillissement van MC Slotervaart. Het geld is nodig voor voortzetting van de zorg voor patiënten en overdracht naar andere zorginstellingen.

Dit staat in het woensdag verschenen eerste verslag van de curatoren.

Los van een schuld van een kleine 8 miljoen bij huisbankier ING, zijn er voor 26,6 miljoen vordingen ingediend door schuldeisers van het ziekenhuis.

De artsen en verpleegkundigen van het failliete MC Slotervaart werden losgerukt van hun patiënten. Dat gaf chaos en verdriet, ook bij internist-oncoloog Hans-Martin Otten (54), zo vertelt hij in een interview.

Lees alles: 'Ik heb de begeleiding van stervende mensen moeten staken'

Het Slotervaartziekenhuis stond vaker aan de rand van de afgrond. Steeds liep het goed af. Tot 25 oktober. Hoe ging de laatste episode? Een reconstructie in zeven bedrijven. 'Bij een operatie wil je niet werken met klemmetjes die elk moment kapot kunnen gaan.'

null Beeld Dingena Mol
Beeld Dingena Mol

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis verwerpt beschuldigingen dat bewust is aangestuurd op het faillissement van MC Slotervaart.

MC Slotervaart werd deze zomer opgeschrikt door een calamiteit met een haperende pieper. De reanimatieapparatuur arriveerde pas na 12 minuten bij een patiënt in nood, die overleed.

De Calamiteitencommissie van het ziekenhuis schreef een brief naar de raad van bestuur. Daarin staat dat 'al langere tijd een zeer onveilige situatie [bestaat] door het niet functioneren van het piepersysteem, terwijl (...) geen passende veiligheidsmaatregelen worden genomen'. De commissie noemt dat 'uitermate zorgwekkend'.

De dagen na het sterfgeval waren er nog twee voorbeelden van falende piepers.

Verschillende bronnen schetsen tegenover Het Parool het beeld dat in de laatste maanden van het noodlijdende ziekenhuis beknibbeld werd op tal van zaken, waardoor artsen onvoldoende werden gefaciliteerd om hun werk goed te doen.

Lees het verhaal: Patiënt MC Slotervaart overleden na falende pieper

Alle patiënten van MC Slotervaart zijn inmiddels geïnformeerd over de voortzetting van hun zorg. Vandaag zijn de laatste brieven de deur uitgegaan, naar patiënten van tien specialismes.

In totaal hebben de curatoren de afgelopen tijd 73.000 brieven verstuurd. Dat betekent niet dat het om 73.000 patiënten gaat, sommige mensen hebben meerdere brieven ontvangen omdat ze bij verschillende afdelingen onder behandeling stonden.

De 56.000 patiënten van MC Slotervaart zijn over verschillende ziekenhuizen tot aan Haarlem aan toe verdeeld.

Andere tijden: het Slotervaartziekenhuis in 1977 Beeld anp
Andere tijden: het Slotervaartziekenhuis in 1977Beeld anp

Het Amsterdam Slaap Centrum van MC Slotervaart wordt per januari volgend jaar voorgezet in het Zaans Medisch Centrum. Een groot deel van de medewerkers van deze specialistische afdeling verhuist mee naar het ziekenhuis in Zaandam.

Het MC Slotervaart zegt zo de continuïteit van zorg voor patiënten met onder meer slaapapneu, rusteloze benen, slapeloosheid, parasomnie en narcolepsie te zo te waarborgen.

De patiënten van het Amsterdam Slaap Centrum worden hierover volgens het ziekenhuis op korte termijn per brief geïnformeerd.

Het overgrote deel van het personeel van het MC Slotervaart had daar vrijdag zijn laatste werkdag. De tranen om 'Slootje' vloeiden volop in de 'uithuilkamer' van de portiers. Lees het hele stuk hier.

Ook voor het personeel van het MC Slotervaart komt een tijdperk ten einde. Vrijdag is de laatste werkdag voor alle werknemers met een vast contract. De collega's met een jaarcontract hebben de deuren al achter zich gesloten.

Na vrijdag blijven nog 130 personen werken voor het MC Slotervaart om de patiëntendossiers goed over te dragen aan de ziekenhuizen in de omgeving. Wat er precies met het gebouw en de inboedel gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Oud-medewerkers van het failliete MC Slotervaart zamelen geld in voor een afscheidsfeest.

‘Niet alleen verliezen we ons werk, maar we verliezen ook elkaar: de Slotervaart-familie,’ schrijft Ches Rijpkema op de Facebookpagina Slotfeest MC Slotervaart, die hij samen met Roos Blom heeft opgezet. ‘Deze actie starten wij omdat het voltallige personeel van het MC Slotervaart een waardig afscheid met elkaar verdient.’

Rijpkema organiseerde begin november op het Museumplein ook al een protest tegen het afhandelen van het faillissement.

‘Het is heel belangrijk, voor de verwerking én voor het kunnen doorgaan, om het op een mooie manier met elkaar af te sluiten,’ schrijft ook Blom. ‘En daarom is het idee geboren van een groot feest, waar we de afgelopen ellendige zwarte weken achter ons kunnen laten en ons Slotervaart leven af kunnen sluiten met elkaar. Nog één keer lachen, praten, huilen, dansen en zingen.’

Rijpkema en Blom hebben als doel om 20.000 euro bij elkaar te brengen voor de liefst 1200 oud-medewerkers van het Slotervaart. De gemeente heeft al 5000 euro beschikbaar gesteld.

De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.

De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder geval poliklinische zorg in Lelystad en Dronten voortzetten.

Er blijven voorzieningen met poliklinieken, voor diagnostisch onderzoek, met poliklinische operatiekamers, voor dagbehandelingen en met een spoedpoli voor zeven dagen per week van acht uur in de ochtend tot tien uur 's avonds. Voor behandeling waarbij nachtopname nodig is, kunnen patiënten er dus zeker voorlopig niet meer terecht.

St Jansdal ziet volgens eigen zeggen op dit moment ook geen mogelijkheden om een volwaardige Spoedeisende Hulp te verwezenlijken, want dan zouden een intensive care, een ok-team, een beddenhuis, een interventieradioloog, een kinderarts, 24/7 radiologie en laboratoriumfaciliteiten nodig zijn. Daarvoor ontbreekt het aan zorgpersoneel.

Komende tijd moet er meer duidelijk worden over de precieze omvang van de voort te zetten zorg en het aantal werknemers dat een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt. Nu begint een overgangsfase onder bewindvoering van de curator, die tot 1 maart gaat duren.

Ook de onderhandelingen met de Stichting Antonius Zorggroep over voortzetting van zorg in de Noordoostpolder en op Urk zijn nog gaande. Die zouden begin volgende week tot resultaat moeten leiden.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zegt blij te zijn "dat de doorstart gelukt is en dat partijen er uit zijn gekomen''. Maar hij lijkt zich nog niet definitief te schikken in het verdwijnen van acute zorg uit Lelystad.

"Ik blijf mij inzetten om te kijken wat er meer mogelijk is. Als het niet dit jaar is, dan wellicht volgend jaar. Dat betekent dat ik, zoals ik ook aan de Tweede Kamer heb toegezegd, zo snel mogelijk met partijen om tafel ga om te kijken welke mogelijkheden ze daarvoor zien."

Wethouder Zorg Simone Kukenheim (D66) reageert op de verdeling van patiënten van MC Slotervaart: "Het is goed nieuws dat nu duidelijk is in welke zorginstelling de zorg kan worden voortgezet voor de verschillende patiëntengroepen uit MC Slotervaart. Individuele patiënten en huisartsen moeten hier nu snel duidelijkheid over krijgen."

"Daarbij hoop ik dat dit voor individuele patiënten een echte oplossing is die ook in hun persoonlijke situatie past. Het is belangrijk dat aan de afspraken nu echt invulling wordt gegeven. Het zorgvuldig overdragen van patientendossiers, goed informeren van patiënten en de transitie van personeel vragen nog veel aandacht en energie van alle verantwoordelijke partijen."

"Ik roep de partijen op dit met zorg op te pakken.Verder ben ik blij dat belangrijke specialismen voor (regio) Amsterdam beschikbaar blijven (zoals bijvoorbeeld geriatrie en plastische chirurgie voor transgenders)."

Simone Kukenheim Beeld anp
Simone KukenheimBeeld anp

Het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp neemt de afdeling bariatrie, waar mensen met overgewicht worden behandeld, over.

“Wij zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is voor de patiënten. Momenteel zijn we in gesprek met de medewerkers van het bariatrische team over hun overstap naar het Spaarne Gasthuis. Wij zorgen voor een gastvrije ontvangst voor patiënten en medewerkers,” aldus Ivo van Schaik, bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis.

Na weken van koortsachtig overleg zijn de ziekenhuizen, curatoren en zorgverzekeraars er eindelijk uit: de 56.000 patiënten van MC Slotervaart worden over verschillende ziekenhuizen tot aan Haarlem aan toe verdeeld. Lees het volledige verhaal.

null Beeld MC Slotervaart
Beeld MC Slotervaart

Patiënten die onder behandeling waren van het failliete MC Slotervaart in Amsterdam, krijgen binnen enkele dagen te horen welk ziekenhuis hun behandeling overneemt.

Ze krijgen daar 'rond komend weekend' bericht over, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. "Het staat de patiënten uiteraard vrij een ander ziekenhuis te kiezen," benadrukt Bruins.

Hoe de verschillende specialismen precies over andere ziekenhuizen worden verdeeld, wordt woensdagmorgen bekendgemaakt op de website van MC Slotervaart, kondigt Bruins aan. Op het ministerie van Volksgezondheid zijn dinsdag afspraken gemaakt over de overdracht van patiënten, een 'omvangrijke en ingewikkelde operatie'.

Curatoren, ziekenhuisbestuur, verzekeraar Zilveren Kruis, inspectiediensten en de gemeente Amsterdam waren bij het overleg.

Een overnameplan kreeg te weinig steun, constateerden de curatoren vorige week, tot verslagenheid van het personeel. De ondernemingsraad verweet verzekeraar Zilveren Kruis 'misbruik van marktmacht'.

De Geriatrie van het Slotervaartziekenhuis is de eerste afdeling die elders onderdak vindt.

De afdeling ouderengeneeskunde verhuist naar het OLVG locatie West, hemelsbreed een kleine vijf kilometer verderop.

De sluiting van MC Slotervaart stelt Amsterdam voor een grote opgave: tienduizenden patiënten elders opvangen, én verplegers en artsen zien te behouden voor de stad.

Lees verder: hoe moet het zonder MC Slotervaart?

Het bestuur van het noodlijdende MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen heeft tot één week voor het faillissement de toezichthouders en het ministerie van Volksgezondheid louter een positief beeld voorgespiegeld over de toekomst.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben - ondanks het geuite optimisme - continu de vinger aan de pols gehouden, blijkt uit een nieuw feitenrelaas dat minister Bruins (Medische Zorg) donderdagavond heeft aangeleverd op verzoek van de Tweede Kamer.

Lees verder: 'Ziekenhuistop schetste tot ondergang positief beeld'

De overdracht van patiënten van MC Slotervaart naar andere ziekenhuizen in de stad is nog steeds niet goed geregeld. De hele week wachten specialisten, maar ook huisartsen op een duidelijk plan.

Op verzoek van de curatoren heeft Zilveren Kruis geïnventariseerd hoe de zorg in de omliggende ziekenhuizen kan worden opgevangen. Over de invulling daarvan wordt al sinds het mislukken van de doorstart, afgelopen dinsdag, koortsachtig overlegd.

9000 patiënten
Ondertussen werken de specialisten en andere medewerkers van MC Slotervaart tegen de klippen op om de 9000 patiënten die tot eind 2019 een afspraak in het ziekenhuis hebben over te plaatsen naar een ander ziekenhuis. “Het is een chaos,” zegt psycholoog en or-lid Roos Blom. “Bij andere ziekenhuizen worden ze waarschijnlijk ook gek van de toestroom.”

Blom en haar collega’s van de or horen veel ‘verontrustende’ geluiden. “We horen van collega’s dat ze hun patiënten niet kunnen onderbrengen omdat er geen plaats is in een ander ziekenhuis. De wachttijden zijn lang. Of er is gedoe over de patiëntendossiers, omdat ze niet compleet zijn. We hebben ook patiënten die er erbij laten zitten en helemaal afhaken.”

Einde aan de chaos
Stella Zonneveld, voorzitter van de Huisartsenkring Amsterdam, had woensdag al verwacht dat er meer duidelijkheid zou komen. Ze hoopte dat er snel een einde aan de chaos zou komen, nadat een doorstart van de baan was.

En het Bestuur Medische Staf, die namens de 100 specialisten spreekt, gooide er gisteren een persbericht uit met de boodschap dat het overdragen van de dossiers van de patiënten ‘in alle redelijkheid nauwelijks uitvoerbaar (is) gezien het vertrek van veel personeel’.

Een medewerker vond vandaag op het kopieerapparaat van MC Slotervaart een kopie van een mail die de chaos schrijnend samenvat:¿Het ging over een patiënt die naar een ander ziekenhuis was doorgestuurd, maar direct retour kwam:¿‘Ze hebben haar gezegd dat wij het maar moeten regelen en dat zij het te druk hebben om de shit van ons op te lossen’.

(Malika Sevil)

Het overdragen van de dossiers van tienduizenden patiënten naar omliggende ziekenhuizen van MC Slotervaart is een ‘schier onmogelijke en zorgontwrichtende taak’. Dat zegt voorzitter Steven Fischer van het Bestuur Medische Staf van MC Slotervaart.

Het bestuur spreekt namens de circa honderd specialisten van het ziekenhuis. Volgens Fischer is het ontwrichtend omdat een specialist gedwongen wordt om een patiënt over te dragen. Hij legt uit dat het lang lopende relaties zijn, waarbij patiënten een band met hun arts hebben opgebouwd.

Plotsklaps
Die relatie moet nu door het faillissement van het ziekenhuis plotsklaps worden verbroken. De specialisten werken met man en macht om hun patiënten in andere ziekenhuizen onder te brengen. “We doen wat we kunnen om de patiënten goed over te dragen. Maar er zijn zoveel dossiers van patiënten dat het is schier onmogelijk is om dat goed af te wikkelen.”

De termijn om het ziekenhuis af te bouwen en de patiënten over te hevelen is voor onbepaalde tijd verlengd. “Maar de opdracht is in alle redelijkheid nauwelijks uitvoerbaar gezien het vertrek van veel personeel. De patiënt is een zorgvuldige afbouw niet gegund.”

Knopen doorhakken
Volgens zorgverzekeraar Zilveren Kruis zijn de omliggende ziekenhuizen bereid om de extra zorg op te vangen. Daar zou de capaciteit voor zijn en daar worden afspraken over gemaakt, maar knopen daarover zijn nog steeds niet doorgehakt.

Enkele afdelingen – zoals Geriatrie – verhuizen in zijn geheel naar een ander ziekenhuis, maar waar de patiënten van de andere afdelingen naartoe gaan, is nog steeds niet helder. De gesprekken daarover lopen nog, zegt een woordvoerder van MC Slotervaart.

Tot eind 2019 staan nog negenduizend afspraken met patiënten gepland, zo maakte MC Slotervaart gisteren bekend. Deze mensen krijgen binnenkort een bericht in welk ziekenhuis hun zorg wordt voorgezet. Ook zijn er nog enkele duizenden patiënten die nog geen afspraak hebben gemaakt, maar die nog wel moeten maken voor 2019.

(Malika Sevil)

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg), net terug van zorgverlof, sprak vanochtend in de raad voor het eerst over het faillissement van MC Slotervaart. Ze zei blij te zijn dat de afdeling geriatrie (ouderengeneeskunde) naar OLVG West gaat.

Dat OLVG interesse had om deze afdeling van MC Slotervaart over te nemen was al een tijdje bekend.

Voor veel patiënten is al een plek gevonden, maar nog 9000 patiënten moeten worden overgedragen aan andere ziekenhuizen, meldt MC Slotervaart. Het zijn patiënten die tot eind 2019 een afspraak in de agenda van het ziekenhuis hadden staan. Ze krijgen zo snel mogelijk bericht van het ziekenhuis waar ze terecht kunnen.

Daarnaast zijn nog enkele duizenden patiënten die nog geen afspraak hebben gemaakt in 2019, maar dat nog wel moeten gaan doen. Ook deze mensen krijgen, zodra er meer duidelijk is, te horen waar de vervolgafspraak is.

Nu bekend is dat een doorstart er niet gaat komen heeft het overdragen van patiënten en de bewaarplicht van patiëntendossiers prioriteit.

De fractie van de Amsterdamse SP vindt dat de gemeente MC Slotervaart moet opkopen. Nadat de plannen voor een doorstart door aandeelhouders van CCN zijn stukgelopen noemt fractievoorzitter Erik Flentge van de SP in Amsterdam 'opkoop de enige reddingsboei voor ons ziekenhuis'.

"De commerciële clubs en Achmea doen niks. Dan wordt het tijd dat de overheid de regie neemt en ons ziekenhuis redt. We roepen vervolgens de minister op dit ziekenhuis te exploiteren, bij voorkeur samen met de artsen en andere zorgverleners."

Vorige week al gaven diverse partijen in de gemeenteraad aan dat Amsterdam het ziekenhuis overeind moet houden. Wethouder Marjolein Moorman was voorzichtig: "We weten niet precies wat dat gaat kosten."

Nu de doorstart van MC Slotervaart is mislukt, ligt de schuldvraag op tafel. Zilveren Kruis, minister Bruins en oud-eigenaar Loek Winter kunnen hun borst natmaken.

In de Tweede Kamer is met verbijstering gereageerd op het definitieve bankroet van MC Slotervaart. Fleur Agema (PVV): "Dat een monument als het Slotervaart zomaar kan omvallen, is een dieptepunt in mijn politieke carrière."

null Beeld anp
Beeld anp

De eerste woorden van curator Marc van Zanten over het MC Slotervaart zijn bij het personeel keihard binnengekomen: het ziekenhuis gaat dicht. "Er waren tientallen gegadigden, in binnen- en buitenland. Wat is er gebeurd?"

Igor Tulevski, de oprichter van Cardiologie Centra Nederland (CCN) die de afgelopen dagen tevergeefs onderhandelde over een doorstart van MC Slotervaart, weerspreekt dat er te veel vraagtekens waren over de wijze waarop hij de zorg in het Amsterdamse ziekenhuis vorm had willen geven.

“Zorginhoudelijk waren er geen onduidelijkheden, dat is pertinent niet waar. Er waren geen enkele vragen over wat wij qua zorg voor ogen houden,” zegt hij in een interview met Het Parool.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg schreef dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer dat er ‘te veel vraagtekens rond zorginhoudelijke aspecten’ waren over het plan van Tulevski. Ook de plannen met het vastgoed riepen vraagtekens op, aldus de minister. Daarover zegt Tulevski: “Daar heb ik geen belangstelling voor. Ik ben cardioloog, geen makelaar ofzo. Mijn uitgangspunt is dat het vastgoed altijd in dienst van de zorg moet staan.”

Band met Loek Winter
Tulevski gaat ook in op zijn band met Loek Winter, tot het faillissement eigenaar van MC Slotervaart en via via aandeelhouder van CCN. Werknemers van het ziekenhuis vreesden dat Winter na de ondergang van het ziekenhuis via de achterdeur weer zou binnen komen bij een doorstart. Ook Zilveren Kruis zou er moeite mee hebben gehad.

“Ik geloof niet dat het geholpen heeft,” zegt Tulevski over de connectie met Winter. “We hebben iedereen duidelijk proberen te maken dat we er hem niet bij zouden betrekken.”

Lees het complete interview: 'Een gemiste kans'

(Bas Soetenhorst)

Igor Tulevski Beeld anp
Igor TulevskiBeeld anp

De ondernemingsraad van MC Slotervaart is ontgoocheld over de definitieve sluiting van het ziekenhuis. Volgens or-lid Roos Blom, heeft de ondernemingsraad het sterke gevoel dat de aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN) van meet af aan geen echte kans hebben gekregen van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

“Ik denk dat ze van te voren hebben gedacht: wij zijn er klaar mee. We hebben het gevoel dat we hebben gevochten tegen de bierkaai. Dat is heel frustrerend.”

Zowel een meerderheid van de medische staf als de or vond dat de overnamekandidaat CCN een kans verdiende om de plannen van een doorstart verder uit te werken, omdat het ‘kansen bood op werkgelegenheid voor medewerkers van het MC Slotervaart en voor de continuïteit van zorg aan patiënten’.

De or wijst erop dat het ziekenhuis zelf al, toen het nog niet failliet was, heeft aangeboden om het gecontroleerd af te bouwen, zodat patiënten in alle rust zouden kunnen worden overgedragen aan andere ziekenhuizen. Die ruimte wilde verzekeraar Zilveren Kruis destijds niet geven.

Nu wordt het ziekenhuis wel langer open gehouden, om dat zorgvuldig te kunnen doen, zo is vandaag afgesproken door de betrokken partijen. ‘De tijd die ons nu wel wordt gegund had ook gebruikt kunnen en moeten worden voor de uitwerking van een solide doorstartplan,’ stelt de or in een verklaring.

‘Medewerkers hebben zich vanaf het faillissement tot het uiterste ingespannen om ondanks de chaos alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Het enige wat hun nu wordt aangeboden is een tijdelijk contract om in het door de zorgverzekeraars gecreëerde doolhof een uitweg te zoeken voor patiënten, zonder enig uitzicht voor zichzelf’.

(Malika Sevil)

Bij de plannen voor een doorstart van MC Slotervaart waren er te veel vragen over ‘zorginhoudelijke aspecten’. Ook werden er vraagtekens gezet bij het ‘vastgoedcomponent’ van het plan.

Dat heeft minister Bruno Bruins zojuist in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Vandaag zaten alle betrokken partijen bij elkaar om te praten over een mogelijke doorstart van MC Slotervaart. Aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN) wilden verder in een afgeslankt ziekenhuis, zonder spoedeisende hulp en intensive care, zo meldden bronnen uit het ziekenhuis.

Eerder klonk ook kritiek onder medisch specialisten over de plannen van de aandeelhouders van CCN met het vastgoed. Het plan dat ze met het ziekenhuis hadden, kwam in hoofdlijnen overeen met een voorstel dat begin dit jaar nog is afgeschoten door zowel de medische staf als de ondernemingsraad van MC Slotervaart.

Externe adviseurs van de medische staf en de ondernemingsraad (or) waarschuwden begin dit jaar dat het plan om het vastgoed en de zorg van MC Slotervaart in aparte bv's onder te brengen, riskant was.

De vrees bestond dat winst uit de zorg zou worden weggesluisd via de huur die aan de vastgoedbv zou moeten worden betaald. Door het verzet van de specialisten en de or belandde dit splitsingsplan in de ijskast. Juist dit model had ook CCN-voorman Igor Tulevski nu voor ogen, aldus ingewijden.

Of dit het pijnpunt is, meldt de brief van de minister niet. Wel dat ‘het gedane voorstel niet kon rekenen op de steun van de meest betrokken partijen’. De curatoren hebben vervolgens geconcludeerd dat een doorstart niet mogelijk is en daarmee was deze definitief van de baan.

(Malika Sevil)

De prioriteit na de mislukte doorstart is dat de ziekenhuizen in de regio gezamenlijk met het personeel van het MC Slotervaart een goede overdracht van patiënten voortzetten. Dat schrijft wethouder Simone Kukenheim (Zorg) in een brief aan de gemeenteraad.

Kukenheim heeft het over een 'veilige, beheerste en zorgvuldige overdracht van patiënten' en dat 'patiënten hier goed over worden geïnformeerd'.

In het crisisteam van het MC Slotervaart zitten sinds maandag ook experts van de gemeente die het proces van de overdracht in goede banen proberen te leiden.

'De wensen van de gemeente dat er ook op de langere termijn voldoende capaciteit en kwaliteit voor medische specialistische zorg beschikbaar moet blijven, blijven van kracht,' zo schrijft Kukenheim. 'Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de groei van de stad.'

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vindt de mislukte doorstart van het MC Slotervaart 'voor iedereen die hoopte op een (gedeeltelijke) doorstart een teleurstellende uitkomst'. Dat meldt hij vanmiddag in een eerste reactie op de aankondiging van de curator.

Bruins: "Alle betrokkenen, zorgverleners, medewerkers en patiënten hadden graag gezien dat het ziekenhuis zou blijven.”

Vandaag hebben betrokken partijen rond het MC Slotervaart overleg gevoerd op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier zijn afspraken gemaakt over een patiënt-veilige en beheerste afbouw van de zorgverlening in het ziekenhuis.

De activiteiten van het MC Slotervaart worden voortgezet totdat de zorg volledig is overgedragen, aldus de minister. "Hier zal zo lang voor worden genomen als nodig is, maar tegelijk is de ambitie deze periode zo kort mogelijk te houden. De afspraken worden de komende dagen uitgewerkt."

(Edwin van der Aa)

De doorstart van MC Slotervaart door aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland gaat niet door.

De aandeelhouders van CCN hebben niet alle partijen voor zich weten te winnen. Na dagen van druk overleg op het allerhoogste niveau is het nu echt gedaan. Medewerkers moeten op zoek naar een andere baan.

CCN, de belangrijkste overnamekandidaat van MC Slotervaart, is bij een mogelijke overname van de IJsselmeerziekenhuizen ingehaald door ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.

De curatoren onderzoeken of St Jansdal de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een doorstart kan bezorgen. Dat is nu ook de enige kandidaat.

Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. "Gezien het belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel deel van de zorg wenst te continueren," aldus een woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen.

De keus is daarom op ziekenhuis St Jansdal gevallen om verder te onderhandelen over de mogelijke doorstart.

De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden.

De zorg in de IJsselmeerziekenhuizen wordt nu vanwege het faillissement wel afgeschaald. Bij overeenstemming over een doorstart, komt er meteen een plan om de werkzaamheden weer op te bouwen en voort te zetten.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te maken. Cardiologie Centra Nederland (CCN) had ook een doorstartplan ingediend voor de failliete IJsselmeerziekenhuizen en de Friese Antonius Zorggroep had eveneens interesse.

De mogelijke doorstart van MC Slotervaart is een zwaar en moeilijk traject, waarbij het veel tijd kost om er met alle partijen eruit te komen. Dat heeft curator Marc van Zanten maandagavond gezegd op een bijeenkomst voor het personeel van het ziekenhuis. Lees meer.

De partijen die betrokken zijn bij een eventuele doorstart van het failliete MC Slotervaart hebben maandag een drukke dag voor de boeg. De ondernemingsraad gaat alle cijfers nader bestuderen en de curatoren beoordelen de plannen die op tafel liggen om vervolgens met de zorgverzekeraars te kunnen praten.

De curatoren zijn in gesprek met een consortium over de overname van een substantieel deel van de zorgactiviteiten. In dat consortium zit een aantal aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN). Die willen onroerend goed en een deel van de zorg overnemen.

De medisch specialisten zouden 'met enthousiasme' akkoord hebben geven voor het verder uitwerken van het plan, maar verschillende bronnen weerspreken dit.

De ondernemingsraad toonde zich eerder hoopvol over een doorstart van het Amsterdamse ziekenhuis. Een doorstart biedt 'een aanzienlijke kans' op behoud van werkgelegenheid voor de werknemers.

De curatoren, Marc van Zanten en Marlous de Groot, beoordelen de plannen deze week en hopen snel met een besluit te komen.

De ondernemingsraad (or) van het failliete MC Slotervaart staat positief tegenover de plannen voor een doorstart van het Amsterdamse ziekenhuis. Lees hier meer.

Verschillende bronnen in MC Slotervaart weerspreken dat de medisch specialisten zaterdag 'met enthousiasme' akkoord zijn gegaan met het uitwerken van de doorstartplannen door aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN), zoals in een door MC Slotervaart verspreid persbericht staat.

De medisch specialisten van het failliete MC Slotervaart hebben zaterdag met elkaar overlegd over de doorstartplannen van hun ziekenhuis en zijn ermee akkoord gegaan. Volgens een woordvoerder van het Slotervaart is er met enthousiasme een akkoord gegeven om het plan verder uit te werken.

De curatoren zijn in gesprek met een consortium over de overname van een substantieel deel van de zorgactiviteiten. In dat consortium zit een aantal aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN). Die willen onroerend goed en een deel van de zorg overnemen.

De enige overnamekandidaat voor MC Slotervaart is een groep aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN). Zij willen een nieuw bedrijf oprichten om het ziekenhuis door te starten. Ook beloven ze het ongeruste personeel oud-eigenaar Loek Winter daarbij buiten de deur te houden.

Personeel van het ziekenhuis heeft donderdagavond de verlichting van de letters 'MC' op het dak van het ziekenhuis uitgezet, "om te onderstrepen dat het tijdperk van de MC Groep als eigenaar voorbij is".

null Beeld Het Parool
Beeld Het Parool

De curator van het failliete MC Slotervaart zet de onderhandelingen over overname van het ziekenhuis door met één partij. Ontmanteling is daarmee voorlopig van de baan.

Amsterdam heeft een manier gevonden om ongewenste overnamekandidaten van het failliete MC Slotervaart buiten de deur te houden.

De gemeente heeft het recht op eerste koop bedongen op het vastgoed van het MC Slotervaart.

De curator moet, indien een overnamepartij zich meldt, het ziekenhuis eerst aanbieden aan Amsterdam.

De Amsterdamse huisartsen doen een dringende oproep om de 'parels' van MC Slotervaart, zoals geriatrie, te redden. 'De wachtlijsten zullen anders verder oplopen.' Lees hier verder.

Wethouder Marjolein Moorman wil duidelijkheid van minister Bruno Bruins of hij al eerder wist over de kritieke toestand van het MC Slotervaart. 'Die extra tijd had veel kunnen schelen om dit proces gecontroleerd en zorgvuldig te laten verlopen,' schrijft Moorman in een brief. Lees hier meer.

Er komt een onafhankelijk, extern onderzoek naar de faillissementen van de ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeer. Dat laat minister Bruno Bruins vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Hoe het onderzoek er precies uit komt te zien, en wie het gaat uitvoeren, wil Bruins uiterlijk aan het einde van de maand bekendmaken.

De Tweede Kamer wil opheldering van minister Bruins (Medische Zorg) over de interne nota van eind augustus waarin de noodklok werd geluid over de IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart. Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) wil via schriftelijke vragen opheldering van Bruins over de gang van zaken.

Minister Bruno Bruins zei vorige week nog in het kamerdebat dat het mogelijke failliet van MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen pas op 18 oktober ter sprake kwam. Later kwam hij daarop terug: hij had op 30 augustus al een interne nota hierover gekregen. Dinsdag deelde hij in een brieg een samenvatting van die nota met de Kamer.

De nota was gebaseerd op telefoongesprekken met het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Deze nota ging onder andere over de financiële situatie. In de nota staat: 'Het WFZ noemde de situatie bij de MC-groep destijds nog zorgelijk, maar niet kritiek. Na een gesprek met bestuursvoorzitter (...) is daar verandering in gekomen.'

Er werden drie scenarios overlegd met de minister. Omzetgroei doordat zorgverzekeraars hogere prijzen gaan betalen, overname door een andere partij of faillissement.

Medewerkers van de gemeente gaan het crisisteam van het failliet verklaarde ziekenhuis bijstaan. Dat heeft het college vandaag besloten. Een ervaren team hoopt het proces zo in betere banen te kunnen leiden.

Toenmalig aandeelhouder Loek Winter en directieleden Tim Roldaan en Willem de Boer "nemen nadrukkelijk afstand" van de berichtgeving van Follow the Money.

Volgens het journalistieke onderzoeksplatform kochten de IJselmeerziekenhuizen (net als MC Slotervaart onderdeel van de MC Groep) vorig jaar en dit jaar maandenlang bepaalde kankermedicijnen in Duitsland, terwijl deze niet te declareren waren bij Nederlandse zorgverzekeraars. Het zou hebben geleid tot een verliespost voor de ziekenhuizen van tussen de 3 en 5 miljoen euro.

Het is "suggestief en gebaseerd op onjuiste informatie", stellen ze in een persverklaring.

Volgens hen is er geen verlies geleden of sprake van gemiste omzet bij het ziekenhuis omtrent de levering van dure geneesmiddelen. "Wij spreken met klem tegen dat er enige sprake is van verwijtbaar handelen door het bestuur van het ziekenhuis of dat deze kwestie heeft geleid tot het faillissement van het ziekenhuis."

"Binnen een aantal dagen wordt duidelijk of er een doorstart mogelijk is voor het MC Slotervaart," zei minister Bruno Bruins van Medische Zorg na afloop van een gesprek in het ziekenhuis.

Bruins was vandaag bij het MC Slotervaart om te spreken met de medewerkers over het faillissement van het ziekenhuis. Het ging over een mogelijke doorstart, maar hij was er bovenal om te 'luisteren en horen wat ze ervaren'. "Dat is waar we aandacht voor moeten hebben."

De minister op bezoek bij MC Slotervaart Beeld ANP
De minister op bezoek bij MC SlotervaartBeeld ANP

De poliklinieken van OLVG West zijn komende donderdagavond en volgende week woensdag en donderdagavond open voor patiënten van MC Slotervaart.

Patiënten van MC Slotervaart zitten in onzekerheid over het vervolg van hun behandeling. Velen weten nog niet waar en hoe ze hun behandeling kunnen voortzetten en bij welke specialist ze terecht komen. Deze extra spreekuren moet voor een deel van de patiënten meer duidelijkheid geven. Om deze avonden te kunnen draaien, heeft OLVG afspraken gemaakt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Structurele opvang
Over de structurele opvang van de poliklinische patiënten zijn de Amsterdamse ziekenhuizen in gesprek met Zilveren Kruis en de andere zorgverzekeraars. Bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch OLVG vindt het nu belangrijk dat patiënten ‘snel worden opgevangen en snel duidelijkheid krijgen over het vervolg van hun behandeling’. “Met deze extra inspanning hopen we de rust onder de patiënten en in de stad weer te herstellen,” zegt hij.

De extra avonden worden gedraaid door OLVG-medewerkers en eventueel ingehuurde krachten. Omdat er nog volop wordt gewerkt aan de roosters voor de extra diensten van volgende week, is nog niet bekend welke poliklinieken dan precies open gaan.

Dat geldt wel voor aanstaande donderdag: daarvan staat vast dat in elk geval de poli’s van interne geneeskunde, maag-,darm- en leverziekte en dermatologie patiënten ontvangen.

Hoewel de gemeente officieel geen partij is, roepen Cobie Groenendijk (SP), Roos Blom (MC Slotervaart) en oud-patiënt Jochem Brouwer de stad in een opiniestuk op alle opties te onderzoeken voor een doorstart van het MC Slotervaart.

Lees hun betoog: 'Amsterdam, onderzoek doorstart MC Slotervaart'

Curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken de inkoop van kankermedicijnen uit Duitsland die niet vergoed werden door zorgverzekeraars, waarover Follow the Money dinsdag publiceerde (zie ook de vorige post in dit blog).

Volgens het journalistieke onderzoeksplatform wist de aandeelhouder en toenmalig bestuurder van de ziekenhuizen in Flevoland Loek Winter dat de chemokuren niet vergoed werden. Het zou hebben geleid tot een verliespost voor de ziekenhuizen van tussen de 3 en 5 miljoen euro.

"De curatoren kijken naar wat er gebeurd is. Zij komen met een inhoudelijke reactie zodra echt duidelijk is wat er gebeurd is," aldus de woordvoerder van MC Groep IJsselmeer, met ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk.

De ziekenhuizen werden onlangs failliet verklaard, kort daarna werd MC Slotervaart, eveneens onderdeel van de MC Groep, failliet verklaard.

De kankermedicijnen werden ingekocht bij een Duitse leverancier. Volgens Follow the Money hebben Winter en voormalig ziekenhuisbestuurder Tim Roldaan belangen bij dit bedrijf.

Zilveren Kruis bevestigt voorschotten te hebben betaald voor de medicijnen, terwijl nog niet duidelijk was of ze wel voor vergoeding in aanmerking kwamen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro, ofwel ongeveer de helft van de totale schuld die de ziekenhuizen bij Zilveren Kruis hebben.

Volgens een woordvoerder van de zorgverzekeraar was de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog aan het onderzoeken of de medicijnen vergoed konden worden op het moment dat de ziekenhuizen failliet gingen.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wilde nog niet veel kwijt over de kwestie. "Ik heb dat bericht ook gelezen. De curator van IJsselmeer heeft vanmorgen laten weten dat ie dat uit gaat zoeken. Dus ik moet eventjes de resultaten van dat onderzoek afwachten.''

De woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen zegt dat de publicatie over de medicijnen "op dit moment" geen invloed heeft op het proces van een mogelijke doorstart.

De inmiddels failliete IJsselmeerziekenhuizen, net als MC Slotervaart onderdeel van de MC Groep, kochten vorig jaar en dit jaar maandenlang bepaalde kankermedicijnen in Duitsland, terwijl deze niet te declareren waren bij Nederlandse zorgverzekeraars.

De bestuurders van de ziekenhuizen, onder wie Loek Winter, zouden hebben geweten dat de medicijnen niet vergoed zouden worden. Dat schrijft Follow the Money dinsdag op basis van eigen onderzoek.

Volgens het journalistieke onderzoeksplatform zadelde deze praktijk de ziekenhuizen op met een verliespost van tussen de 3 miljoen en 5 miljoen euro. Onlangs werden eerst de IJsselmeerziekenhuizen en vervolgens het MC Slotervaart failliet verklaard.

De medicijnen werden ingekocht bij een Duitse leverancier. Volgens Follow the Money hebben Winter en medebestuurder Tim Roldaan (in het verleden directielid van MC Slotervaart) belangen bij dit bedrijf.

Winter en Roldaan willen tegenover Follow the Money niet ingaan op vragen over de kwestie.

Loek Winter in 2013 Beeld anp
Loek Winter in 2013Beeld anp

De curatoren van het MC Slotervaart, Marc van Zanten en Marlous de Groot, hebben maandagmiddag medewerkers ingelicht over het biedingsproces en eventueel het voortzetten van zorg in een ander ziekenhuis.

Van Zanten sprak over tientallen geïnteresseerde partijen die het Slotervaart geheel of in een deel willen overnemen. Medewerkers krijgen snel de uitkomsten te horen van dit proces.

Partijen die het bankroete MC Slotervaart willen kopen, krijgen tot begin deze week de kans om een bieding te doen. De curatoren verwachten eind van de week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de uitkomsten.

Op een bijeenkomst tegen het sluiten van het Slotervaart MC kwamen zondagmiddag op het Museumplein ruim 500 mensen af. Organisator en ex-medewerker van het ziekenhuis, Ches Rijpkema (27) vond het een geslaagde demonstratie.

null Beeld anp
Beeld anp

CDA-leider Sybrand Buma heeft in zijn toespraak op het CDA-congres flink uitgehaald naar minister Bruno Bruins van Medische Zorg.

Hij hekelt de manier waarop de VVD-bewindsman is omgegaan met de faillissementen van de IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart.

Volgens Buma krijgt het vertrouwen in de politiek een knauw als 'van de ene op de andere dag' een ziekenhuis omvalt. "Dit had zo niet mogen gebeuren. Dit had voorkomen moeten worden."

De curator van het MC Slotervaart laat zaterdag in een persbericht weten dat tientallen geïnteresseerde partijen zich gemeld hebben voor een doorstart van het hele ziekenhuis of onderdelen daarvan. Het gaat om partijen uit binnen- en buitenland.

Zeker 20.000 patiënten van het failliete MC Slotervaart zullen hun zorg elders moeten halen, zoals transgender Storm Vogel. Na een jaar op de wachtlijst te hebben gestaan voor een operatie, hoorde hij vijf weken voor de geplande datum dat de operatie niet doorgaat. "Ik ben gestrest, een beetje depressief. Ik ben alleen maar thuis geweest. Dit is een flinke klap."

Ex-patiënten Slotervaart: 'Dit is een mentale klap'

Storm Vogel Beeld Tammy van Nerum
Storm VogelBeeld Tammy van Nerum

De artsen van MC Slotervaart zijn door de directie eindeloos aan het lijntje gehouden toen ze met een overlevingsplan kwamen, aldus hun advocaat Cees Ravesteijn. "Meer dan een jaar vroegen ze om doorrekening van hun plan om het ziekenhuis te redden. Ze zijn nooit serieus genomen."

Burgemeester Femke Halsema vindt dat er een plan klaar had moeten liggen voor het failliet verklaarde MC Slotervaart.

De gemeente was volgens de burgemeester niet op de hoogte van de ernstige situatie.

Er zijn afspraken gemaakt over het afbouwen van de activiteiten van het MC Slotervaart. Twee onafhankelijke artsen zijn aangesteld om de zorgverleners te ondersteunen. Ook zal de zorginspectie vanaf maandag aanwezig zijn.

Waarom ben ik nu de hele dag op een PVV'erige manier boos over die twee failliete ziekenhuizen? vraagt Gijs Groenteman zich af in zijn column. 'Tot voor kort wist ik niet eens dat we een minister voor Medische Zorg hadden, nu ben ik woedend op Bruno Bruins.'

Eind volgende week moet er meer duidelijkheid zijn over de toekomst van MC Slotervaart, meldt het ziekenhuis vrijdag. De curatoren verwachten dan meer te kunnen zeggen over de uitkomsten van de verkoopprocedure.

Eerder werd al bekend dat drie partijen geïnteresseerd zijn in een overname. Uiterlijk begin volgende week kunnen zij een bod uitbrengen.

Door 'een complexe situatie' zouden de kansen op een succesvolle doorstart beperkt zijn. Daarom wordt door de curatoren en Zilveren Kruis gekeken naar een oplossing, mocht een (gedeeltelijke) doorstart niet mogelijk zijn.

Ook verwacht Zilveren Kruis volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven over welke patiëntengroepen naar welke andere zorgverzekeraars kunnen, mocht een doorstart niet mogelijk zijn.

De gemeente Amsterdam heeft de curatoren aangeboden te helpen bij de afbouw van de zorg.

De aandeelhouders van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen spreken tegen dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan ontoelaatbaar handelen en schimmige transacties. In een verklaring melden de eigenaren dat ze een accountant onderzoek laten doen naar de beschuldigingen en dat ze daarover zullen rapporteren aan de curatoren van de failliet verklaarde ziekenhuizen.

Een woordvoerder laat namens Loek Winter, Willem de Boer en andere aandeelhouders weten dat de verklaring vooral een reactie is op het debat woensdag in de Tweede Kamer over de ziekenhuizen. "Tijdens dat debat zijn de woorden 'ontoelaatbaar handelen' en 'schimmige transacties' gevallen.''

Ook wijzen de aandeelhouders erop dat zij een investering in de ziekenhuizen hebben gedaan van in totaal 14,7 miljoen euro in de vorm van leningen en kapitaal. Ze benadrukken dat ze zichzelf in de afgelopen tien jaar nooit dividend hebben uitgekeerd.

Willem de Boer Beeld anp
Willem de BoerBeeld anp

De rechterbank in Amsterdam heeft donderdag het verzet tegen het faillissement van MC Slotervaart van een groep specialisten van het ziekenhuis afgewezen.

Zit de curator van het failliete MC Slotervaart op een miljoenenschat? Wat is de waarde van de 'monumentale en unieke' Karel Appel, een grote glazen wand met kleurige gezichten, die in de centrale hal hangt?

De informatiebijeenkomsten voor personeel van het failliete MC Slotervaart worden druk bezocht, zegt een woordvoerster van NU'91, een beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden.

"De zaal zit vol, ruim honderd mensen per sessie. Er staan flinke rijen met mensen die informatie komen halen," zegt een woordvoerster.

Volgens haar hebben de medewerkers heel veel vragen. "Ze hebben te horen gekregen dat hun ziekenhuis failliet is en kregen vorige week geen salaris meer. Wij zijn er om het verhaal van mensen aan te horen, maar ook om juridische hulp te verlenen en ze te wijzen op hun rechten en plichten."

Het gaat onder meer om hulp bij het aanvragen van een uitkering en het snel vinden van een nieuwe baan. De besloten bijeenkomsten, georganiseerd door onder meer vakbonden, zorgkoepel Sigra en het UWV, worden donderdag en vrijdag gehouden.

Radioloog Evelijn Beuerle is een van de 45 medisch specialisten, ongeveer de helft van de totale staf, die is betrokken bij het plan om MC Slotervaart over te nemen. In het tv-programma Pauw zei ­Beuerle gisteravond dat het plan om het ziekenhuis over te nemen een jaar geleden is ontstaan. De specialisten vonden toen dat er meer medische invloed zou moeten komen in de organisatie van het ziekenhuis, dus ook meer zeggenschap voor de medische staf.

“Daar is een heel plan voor geschreven dat is aangeboden aan de raad van bestuur, maar die had er geen oren naar,” aldus Beuerle. Toen de specialisten in mei hoorden dat het financieel slecht ging met het ziekenhuis, is het plan verder uitgewerkt.

In het plan zoals het er nu ligt, leggen de specialisten ieder 50.000 euro in, bij elkaar 2,1 miljoen euro. “Dat is natuurlijk te weinig om het ziekenhuis overeind te houden, maar we willen hiermee duidelijk maken dat we ons committeren aan dit plan. Om het totale bedrag bij elkaar te krijgen, willen we op zoek gaan naar investeerders.”

Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet duidelijk. “Bedragen die we hebben gehoord varieerden tussen de 6 en 13 miljoen euro. Er werd een hoop heen en weer geschoven wat betreft de schulden.”

Beuerle benadrukte dat de rechtszaak, waarin de rechtbank vanmiddag uitspraak doet, niet gaat over een overname. De artsen hebben veel vragen over de financiële handel en wandel van het ziekenhuis voordat het failliet werd verklaard.

De rechter in Amsterdam maakt vanmiddag bekend of het faillissement van het Slotervaartziekenhuis wordt teruggedraaid. Een groep van meer dan veertig medisch-specialisten die werkzaam waren bij het ziekenhuis wil MC Slotervaart overnemen.

De specialisten tekenden verzet aan tegen het bankroet bij de faillissementskamer. Volgens de artsen zijn er veel vragen over de financiële handel en wandel van het Amsterdamse ziekenhuis, voordat het failliet werd verklaard.

Ook is er volgens hen onduidelijkheid over hoe de financiën van MC Slotervaart in elkaar steken.

De specialisten zouden per persoon 50.000 euro willen inleggen om het ziekenhuis over te nemen. Bij elkaar zou dat 2,5 miljoen euro zijn. Volgens experts is de kans dat het faillissement wordt teruggedraaid niet groot.

De schriftelijke uitspraak van de rechter komt naar verwachting om 14.00 uur.

Zorgminister Bruno Bruins heeft het faillissement van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen volledig volgens het boekje afgehandeld. En dat had hij nou net niet moeten doen. Lees de hele analyse hier.

Bruno Bruins Beeld anp
Bruno BruinsBeeld anp

Arts Hans-Martin Otten van het MC Slotervaart blijft erbij dat een van zijn patiënten vorige week ernstig in gevaar is geweest nadat het ziekenhuis failliet werd verklaard. Dat de calamiteitencommissie van het ziekenhuis het niet als calamiteit heeft aangemerkt, noemt hij "een definitiekwestie".

"Voor een calamiteit moet je formeel fysieke schade oplopen, dat was in dit geval gelukkig niet aan de hand. Het had echter wel ernstig kunnen aflopen."

Otten had laten weten dat een patiënt, die een zware chemokuur ondergaat, na het faillissement naar het verkeerde ziekenhuis was overgebracht en dat dit hem fataal had kunnen worden. Oplettende artsen voorkwamen volgens Otten dat het fout ging.

Otten zei eerder dat hij melding van dat incident zou doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, maar die heeft inmiddels laten weten geen melding te hebben ontvangen. "Dat was een faux-pas van mij. Ik dacht dat ik zelf zo'n melding kon doen, maar dat is niet zo. Dat moet de calamiteitencommissie doen," zegt hij woensdag.

Dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) woensdag in een Kamerdebat zei dat er geen patiënten in levensgevaar zijn geweest, noemt Otten "pure politiek". "Dat is aan hem. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen voor onze patiënten."

MC Slotervaart heeft in een persbericht gemeld dat in samenwerking met ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving afspraken zijn gemaakt over de behandelplekken in dagbehandeling bij alle specialismen waarin (chemo)-kuren worden toegediend.

Door de chaos die is ontstaan na het faillissement van MC Slotervaart maken artsen zich zorgen over de patiënten die ze behandelen. Internist oncoloog Hans-Martin Otten vertelde in Het Parool dat hij nog niet weet waar 25 kankerpatiënten die hij behandelt volgende week hun chemokuren krijgen.

Voor operaties die tot en met 23 november stonden ingepland is een alternatief gevonden. Behandelingen worden door andere ziekenhuizen overgenomen.

PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK en Forum voor Democratie hebben geen vertrouwen meer in minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Ze oordelen hard over zijn optreden rond het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis. De rest van de Kamer steunde de motie van wantrouwen van de PVV niet, maar veel partijen dringen wel aan op beterschap.

Het was voor het eerst dat Bruins een motie van wantrouwen voor zijn kiezen kreeg. Vrijwel de gehele oppositie velde een hard oordeel over de VVD-minister, die ook scherpe vragen kreeg van coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie. De chaotische en abrupte sluiting van de Amsterdamse en Flevolandse ziekenhuizen mag zich niet meer herhalen, stelde onder meer D66. De minister moet voortaan eerder op de hoogte zijn, zodat hij zo nodig kan ingrijpen.

Bruins stelde zich deemoedig op en herhaalde keer op keer dat hij van de gebeurtenissen wilde leren. Maar ook partijen die hem nog het voordeel van de twijfel geven, zoals de PvdA, benadrukken dat zijn ambt 'geen leer-werkplek' is.

Op aandringen van haast de voltallige Kamer beloofde Bruins dat hij 'heel ver wil gaan' om basiszorg en spoedzorg in Lelystad te behouden. Voor de andere IJsselmeerziekenhuizen wil hij dat niet toezeggen, en 'dan weten wij genoeg', schamperde de SP. De minister zegt te willen 'bewijzen dat ik alerter kan reageren'.

Hij werkt aan regels die ervoor moeten zorgen dat hij voortaan eerder wordt ingelicht over ziekenhuizen in de problemen. Het Slotervaartziekenhuis ging op de fles omdat de zorgverzekeraar vond dat de zorg er tekortschoot en de stekker eruit trok. Een groot deel van de Kamer vindt dat niet in de haak.

Ook Bruins vindt dat zo'n oordeel over de kwaliteit van zorg niet buiten de inspectie om kan worden geveld. De voltallige oppositie ziet graag dat de Kamer een onderzoek opent naar de ondergang van de ziekenhuizen, maar de coalitie houdt dat tegen.

Minister Bruno Bruins Beeld ANP
Minister Bruno BruinsBeeld ANP

Het debat over de failliete ziekenhuizen is hervat.

Minister Bruins heeft inmiddels contact gehad met MC Slotervaart, om informatie te winnen over de situatie met de patiënt die volgens behandelend arts Hans-Martin Otten in een levensbedreigende situatie is geweest door het faillissement. Volgens Bruins hebben de curator en ziekenhuisbestuurder Mariska Tichem gezegd dat er geen sprake is een levensbedreigende situatie. Die informatie zou van artsen van de ziekenhuizen die de patiënten hebben ontvangen komen.

De oppositie neemt geen genoegen met deze verklaring. Fleur Agema (PVV) vindt dat de minister de situatie bagatelliseert. "Hou daarmee op. De behandelend arts zegt dat er een levensbedreigende situatie is geweest."

Bruins reageert met stemverheffing dat hij niets bagatelliseert. "Ik vertel precies hoe het zit!"

Op de vraag van Lilianne Ploumen (PvdA) of de verklaring van Bruins betekent dat de patiënten nu niet meer in levensgevaar zijn of nooit geweest, antwoordt Bruins dat de betrokken partijen daar nu over praten.

Lilian Marijnissen (SP): "Ik vind dit wel heel kwalijk. De minister kan nog steeds niet zeggen of er wel een gevaarlijke situatie is geweest."

MC Slotervaart werkt momenteel aan een verklaring over de situatie. Die wordt naar verwachting later vanmiddag gepubliceerd.

Het Kamerdebat over de failliete ziekenhuizen is geschorst. Minister Bruno Bruins heeft aangegeven voor de tweede termijn van het debat contact te hebben gehad met de internist die aan Het Parool meldde dat het faillissement van MC Slotervaart een patiënt in levensgevaar heeft gebracht.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis voert op dit moment spoedoverleg met de curator naar aanleiding van berichtgeving over een patiënt die door het faillissement van het ziekenhuis in levensgevaar is gebracht.

"Die signalen zijn nieuw voor ons, als dit zo is, is het verschrikkelijk. We onderzoeken nu wat de situatie is," aldus een woordvoerder van Zilveren Kruis.

Volgens de zorgverzekeraar is de curator verantwoordelijk voor het uitplaatsen van patiënten bij het failliete ziekenhuis. Daar hebben wij niet de leiding in, dat is de curator," zegt de woordvoerder.

Zilveren Kruis komt later op de middag met een persverklaring.

Minister Bruno Bruins blijft er tijdens het debat over de failliete ziekenhuizen bij dat hij pas daags voor het faillissement van MC Slotervaart signalen hoorde van een aanstaande surseance.

“Er zijn in de afgelopen jaren meerdere jaren signalen geweest over de precaire situatie van beide ziekenhuizen. Daarbij is in mijn aanwezigheid nooit het woord surseance genoemd," aldus de minister.

Over de toekomst van MC Slotervaart doet hij nog geen uitspraken. De minister heeft de intentie de basiszorg, acute zorg en klinische verloskunde overeind te houden in Lelystad. “Ik richt me op Lelystad. Niet alleen op de vraag of, maar ook hoe.”

Het Kamerdebat over de failliete ziekenhuizen werd tijdelijk stilgelegd, nadat door berichtgeving van Het Parool bekend werd dat een patiënt door het sluiten van het MC Slotervaart in levensgevaar was gebracht. Inmiddels is het debat weer hervat.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zegt dat hij zijn "uiterste best gedaan" heeft om de melding boven water te krijgen, maar nog niets heeft gevonden. "Het systeem is binnenstebuiten gekeerd maar we vonden nog niks over dit incident."

De minister benadrukte dat hij het vreselijk zou vinden als er inderdaad iemand in gevaar is gekomen. De oppositie verwijt het de minister dat hij niet gelijk antwoord kan geven en zegt dat hij steeds verder in de problemen raakt vanwege dit incident.

Een werknemer van het MC Slotervaart organiseert komende zondagmiddag op het Museumplein een protestactie tegen sluiting van ziekenhuizen.

Op Facebook schrijft Ches Rijpkema, de organisator, dat Nederland in opstand moet komen. 'Nederland word wakker! Dit kan en mag niet zo verder gaan! Sta op voor de toekomst van jouw kinderen en kleinkinderen.'

Bijna de hele Tweede Kamer vraagt zich af of minister Bruno Bruins (Medische Zorg) niet de touwtjes in handen had kunnen nemen om de "chaos" rond de plotselinge sluiting van ziekenhuizen in Flevoland en Amsterdam te voorkomen.

Van de regeringspartijen was het CDA het scherpst over het optreden van de VVD-minister. De Kamer grijpt het debat over het faillissement van de Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen en het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis aan om het abrupte en wanordelijke karakter van dat bankroet aan de kaak te stellen.

Het zit alle partijen dwars dat patiënten in grote onzekerheid belandden en nog verkeren.

Bijna alle partijen dringen aan op een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, omdat de regio die zij bedienen veel kwetsbare mensen telt en ziekenhuizen in de omtrek enkel op papier zouden kunnen inspringen.

Alleen de VVD houdt het bij algemenere termen als "het behoud van zorg dichtbij". Dat kwam de partij op felle aanvallen van onder meer PVV en SP te staan.

Minister Bruins tijdens het debat Beeld anp
Minister Bruins tijdens het debatBeeld anp

Specialisten die voorheen werkzaam waren bij het failliete MC Slotervaart willen zelf het ziekenhuis overnemen. De specialisten zouden dat gezegd hebben bij een rechtszaak die is aangespannen om het faillissement tegen te houden, meldt de NOS.

Het zou gaan om een groep van ongeveer 40 specialisten, die de ruimte willen om met de curator en Zilveren Kruis te praten. Ze zouden bereid zijn een persoonlijke lening van 50.000 euro per persoon aan te gaan, aldus de NOS.

De personeelstekorten in de zorg kunnen een pleister op de wonde zijn voor personeel van het MC Slotervaart, zegt het UWV. Het Amsterdamse UWV heeft met anderen een speciale werkgroep opgezet en er zijn deze week al twee bijeenkomsten voor het personeel. Het UWV is hoopvol over hun kansen.

Het faillissement van MC Slotervaart heeft zeker één patiënt in levensgevaar gebracht. Omdat medisch specialisten vrezen voor calamiteiten, hebben ze een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Er moet meer politieke aandacht komen voor de financieel zwakkere ziekenhuizen in Nederland, "voordat zij zodanig klem worden gezet dat ze niet meer kunnen overleven". Dat stelt CNV Zorg en Welzijn in aanloop naar het Kamerdebat van vandaag over de medisch specialistische zorg.

"Net het hoofd boven water kunnen houden betekent namelijk geen ruimte voor investeringen, opleidingen en ontwikkeling van personeel. Dit is nou juist zo belangrijk om de kwaliteit van zorg en de toekomst van deze ziekenhuizen veilig te stellen," aldus de vakbond.

Wanneer een sluiting niet te voorkomen is, moet er een "zachte landing" worden gecreëerd. "En als partijen daar zelf niet toe in staat zijn, is het aan de minister de regie te nemen."

Volgens CNV is er bij het faillissement van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen onzorgvuldig omgesprongen met het personeel.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wacht om 10.15 uur een zwaar debat in de Tweede Kamer over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis.

Bruins gaf gisteren aan ook verrast te zijn door de snelheid waarmee de kwestie zich vorige week ontwikkelde, vooral in het geval van MC Slotervaart. Hij werd zwaar bekritiseerd in de Kamer en vrijwel alle partijen eisen uitleg over de gang van zaken, maar veel antwoorden kon de minister nog niet geven.

De snelheid waarmee het faillissement van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis zich heeft voltrokken, is volgens de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman onverantwoord. "Je zou niet willen dat het zo snel gaat," zei Moorman tegen radiozender BNR. "Het is heel belangrijk dat zoiets niet nog eens kan gebeuren."

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zou volgens de wethouder 'veel meer de regie moeten nemen'. Het verbaast Moorman dat de minister zich overvallen voelde door het omvallen van het financieel noodlijdende ziekenhuis.

"Wij gaan er als gemeente niet over," aldus de wethouder. "Maar het is wel een Amsterdams ziekenhuis met Amsterdamse patiënten en Amsterdams personeel, dat er soms al tientallen jaren werkt."

Het MC Slotervaart is failliet gegaan omdat zorgverzekeraar Zilveren Kruis meende dat de kwaliteit van zorg daar niet meer gegarandeerd kon worden. Dat heeft minister Bruno Bruins vernomen van Zilveren Kruis, liet hij dinsdag weten aan de Tweede Kamer. Lees hier verder.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een onderzoek naar de manier waarop afgelopen week is omgegaan met de patiëntveiligheid bij het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen. De raad wil nagaan hoe het belang van de patiënten is gewogen voor en tijdens het faillissementsproces.

"In de komende weken zal een precieze focus van het onderzoek worden bepaald,'' aldus de raad.

Afgelopen vrijdag moesten alle patiënten in Slotervaart voor 15.00 uur het failliete ziekenhuis uit. Zo'n vijftig patiënten werden per ambulance overgeplaatst naar omliggende ziekenhuizen. Volgens zorgmedewerkers werd dit door veel patiënten als zwaar belastend ervaren.

De curators die het faillissement van MC Slotervaart afwikkelen, zijn in gesprek met tenminste drie mogelijke overnamekandidaten. De curatoren zijn druk in overleg met de kandidaten, en mogelijk melden zich nog nieuwe partijen die een complete of een gedeeltelijke doorstart willen maken, al dan niet alleen met bepaalde specialismen.

undefined

null Beeld ANP
Beeld ANP

Op dit moment is er nog geen concreet uitzicht op een "gehele doorstart" van het Slotervaartziekenhuis. Daarom bereiden de curatoren een goede afbouw van de poliklinische zorg voor. Dat meldt het failliet verklaarde ziekenhuis.

Zo bekijken specialisten alle patiëntendossiers om te zien waar poliklinische patiënten het beste af zijn. Een crisisteam voert meerdere malen per dag overleg om dat allemaal in goede banen te leiden.

Ook wordt gesproken met de zorgverzekeraars, omliggende ziekenhuizen, huisartsen, het ministerie en de gemeente. De poliklinieken zijn nog wel open.

Vrijdag waren de opgenomen patiënten al overgeplaatst, of konden naar huis. Dat moest heel snel gebeuren omdat er niet genoeg personeel was voor de operatiekamer en intensive care. En dat kwam weer doordat veel gespecialiseerd personeel geen vast contract had, stelt het ziekenhuis.

Het ziekenhuis noemt het faillissement voor patiënten en medewerkers opnieuw "droevig en onverwachts".

Medewerkers en patiënten van de failliete ziekenhuizen in Lelystad en Amsterdam zijn op bezoek geweest bij Zilveren Kruis in Leiden. Zilveren Kruis voerde gesprekken met de bezoekers.

De actievoerders waren boos op de zorgverzekeraar, die het niet meer zag zitten de instellingen te financieren.

Er werden onder meer persoonlijke ervaringen gedeeld. Zo vertelde een verpleegkundige hoe ze over de ontwikkelingen sprak met iemand die niet meer beter wordt.

Volgens een woordvoerster van de SP, die de actie hielp op touw te zetten, waren er meer dan tweehonderd mensen op de bijeenkomst afgekomen. Omdat de ontmoeting de SP te weinig opleverde, roept de partij mensen op woensdag het debat over onder meer ziekenhuiszorg in de Tweede Kamer bij te wonen. "De politiek is nu aan zet."

null Beeld anp
Beeld anp

Patiënten en personeel van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen voeren maandagmiddag, met steun van de SP, actie bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea.

De verzekeraar trok de stekker uit de noodlijdende ziekenhuizen, met faillissement tot gevolg. Mensen spreken nu massaal hun steun uit voor het behoud van deze instellingen, aldus de SP.

Kamerlid Henk van Gerven: "Het is te gek voor woorden dat een ziekenhuis door zorgverzekeraars de das wordt omgedaan. We roepen de minister op om in te grijpen en deze ziekenhuizen voor Amsterdam en Flevoland te behouden. Niet het commerciële belang van verzekeraars, maar zorg voor de mensen moet voorop staan."

Miljarden
Mensen snappen volgens de SP‘er niet dat er miljarden worden uitgetrokken als banken failliet gaan, maar dat er niets gebeurt om deze ziekenhuizen te behouden. Terwijl de verzekeraars miljarden aan reserves hebben.

Van Gerven: "Deze faillissementen laten zien dat het zorgsysteem failliet is en alleen het geld telt.“ De SP pleit al langer voor een Nationaal ZorgFonds zonder commerciële zorgverzekeraars.

De actievoerders verzamelen maandagmiddag om 14.15 bij het MC Slotervaart om vanaf daar met drie bussen naar Achmea in Leiden te vertrekken.

Het ligt niet voor de hand dat er binnenkort meer ziekenhuizen omvallen, nu MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn gegaan. Dat zegt Martin van Rijn, oud-staatssecretaris en nu ziekenhuisbestuurder, tegen Het Parool.

"De marges zijn klein momenteel in ziekenhuisland, maar het zou me verbazen als er meer organisaties het niet redden. Voor zover ik weet dreigt er nergens acuut gevaar."

Martin van Rijn Beeld anp
Martin van RijnBeeld anp

De Amsterdamse SP-fractie gaat morgenmiddag met een bus naar het hoofdkantoor van zorgverzekeraar Achmea voor een gesprek over hoe het nu verder moet met de gedupeerde patiënten. Patiënten die mee willen om verhaal te halen kunnen zich hier aanmelden.

Huisartsen worden platgebeld door radeloze patiënten van MC Slotervaart. "De zorgverzekeraar zegt: de huisarts regelt het wel. Wij moeten mensen weer opnieuw verwijzen en dan komen ze weer achteraan op de wachtlijst."

"Mensen zijn echt overdonderd, verdrietig en angstig voor de toekomst." Dat zei burgemeester Femke Halsema voor de camera van AT5 na haar bezoek aan het MC Slotervaart, waar ze sprak met het personeel.

Ze noemt de gesprekken met medewerkers ontroerend. "Je praat met een vrouw die er 43 jaar gewerkt heeft en vanaf dag 1 op dag 2 haar baan kwijt is. Mensen zijn heel erg verdrietig. Je spreekt mensen die zo betrokken zijn bij patiënten, die zo’n hart voor de zaak hebben."

Volgens de burgemeester moet er voor hen snel meer geregeld worden. "De zorgverzekeraar moet aan de bak om ervoor te zorgen dat de komende week meer duidelijk komt."

Volgens haar ligt de verantwoordelijkheid bij het Rijk en de zorgverzekeraars en staat de gemeente 'met de rug tegen de muur'. "Maar wij proberen waar nodig te ondersteunen en samen met het UWV plekken te creëren waar mensen weer aan het werk kunnen. Het is wel ons ziekenhuis."

null Beeld anp
Beeld anp

Het faillissement van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen zag minister Bruno Bruins van Medische Zorg begin deze week nog niet aankomen. Wel vindt hij dat hij de afgelopen weken terecht op de achtergrond is gebleven.

Lees hier het hele interview met de minister.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Beeld ANP
Minister Bruno Bruins van Medische Zorg.Beeld ANP

Burgemeester Femke Halsema is op bezoek bij het MC Slotervaart. Ze spreekt daar onder meer met mensen van het crisisteam, het personeel en laat zich informeren over de ontstane situatie nadat een dag eerder bekend was geworden dat het ziekenhuis failliet is.

Volgens haar woordvoerder laat ze verder weten dat de gemeente 'erg meeleeft' met het personeel en de patiënten. "Ook vraagt ze of we als gemeente nog iets kunnen betekenen.''

Alle patiënten die nog in het MC Slotervaart lagen zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving. Dat laat het ziekenhuis weten. De klinische afdelingen zijn vanaf dit moment gesloten.

Acht patiënten zijn naar het Amsterdam UMC gebracht en zeven naar het OLVG. De overige patiënten zijn verplaatst naar onder meer het Antoni van Leeuwenhoek en ziekenhuizen in Amstelveen en Amstelland.

De poliklinische afdelingen blijven open. Patiënten worden door het ziekenhuis gebeld als hun afspraak op de polikliniek niet doorgaat en elders moet plaatsvinden.

De ambulancedienst van het Slotervaartziekenhuis is nog druk bezig om alle patiënten naar andere ziekenhuizen te vervoeren.

Het is onduidelijk of het gaat lukken om iedereen voor 15.00 uur te verplaatsen. "We werken keihard om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen," aldus woordvoerder Marcel Paapst van het Slotervaartziekenhuis.

De telefoons in het callcenter van het failliete Slotervaartziekenhuis staan roodgloeiend. Al tegen het lunchuur was er ruim 1300 keer gebeld, nu al drie keer zoveel als op een normale dag.

Op het callcenter werken vandaag non-stop zeven telefonistes. Onder hen zijn ook verpleegkundigen van de spoedeisende hulp die dinsdag al gesloten werd. "Wat moeten we anders?”

Ze moeten de bezorgde patiënten vaak een antwoord schuldig blijven. "De meest gestelde vraag is: waar gaat mijn dokter naar toe, maar dat weten de dokters zelf ook niet,” zegt telefoniste Marga van Balken.

"Andere vragen zijn: gaat mijn heup-, knie-, darmoperatie wel door? Waar moet ik straks naar toe? En hoe lang moet ik dan nog wachten op mijn behandeling? Maar wij weten dat ook niet niet.”

Tot aan het lunchuur is er al ruim 1300 keer gebeld. Normaal zijn dat er zo’n 400 op één dag en staan er zo’n drie tot vier mensen in de wacht. Vandaag zijn er constant 30, oplopend tot 62, wachtenden.

Patiënten bellen snikkend op. "Wij houden het zelf ook niet droog,” vertelt verpleegkundig specialist Lies de Boorder van de bariatrie-afdeling.

"Er was zelfs een patiënt die zei: ik weet dat de afspraken tot en met maandag doorgaan maar ik ben niet ernstig ziek. Dus wil je alsjeblieft mijn schaarse plekje bij de internist geven aan iemand die het nodig heeft. Ik schoot helemaal vol.”

Ook werd vandaag een patiënt verteld dat zijn darmoperatie komende maandag niet doorgaat. Obesitaschirurg Maurits de Brauw: "Hij heeft een darmtumor en dat wordt gezien als niet acute zorg. Je gaat niet binnen een paar weken dood. Maar die patiënt moet natuurlijk wel snel geholpen worden. Maar in welk ziekenhuis?

Op de toetsenborden in het callcenter ligt een briefje met een standaardantwoord aan de patiënt over afspraken op vrijdag 26 oktober of maandag 29 oktober. "Controledagen gaan wel door. Als u een afspraak na maandag heeft staan, dan wordt u spoedig geïnformeerd als uw afspraak niet doorgaat. Zonder tegenbericht gaat uw afspraak wel door.”

Een andere verpleegkundige, die zojuist wéér het gesprek met een onzekere patiënt heeft moeten beëindigen, zegt: "Mensen kunnen het niet bevatten. Ik sprak net een mevrouw die zei: we storten twintig miljoen naar Indonesië en deze mensen stuur je op straat? Soms bellen mensen alleen maar om te zeggen hoe erg ze het vinden dat het ziekenhuis sluit. Ze komen hier al zo lang.”

(Hanneke van Houwelingen)

De PVV in de Tweede Kamer wil een parlementair onderzoek naar de systemen in de zorg. Dat zei PVV-Kamerlid Fleur Agema op Radio 1 naar aanleiding van het faillissement van ziekenhuizen in Lelystad en Amsterdam afgelopen week.

"Het gaat overal helemaal de mist in," constateert het Kamerlid. De politica vindt het ook belachelijk dat de zorgminister een crisisstaf opzette om de gevolgen van het bankroet te begeleiden. Ze vindt dat hij zo'n team op touw had moeten zetten juist om de ziekenhuizen open te houden.

Agema wilde eerder deze week al dat de Kamer zou terugkomen van herfstreces om over de zorgcrisis te praten, maar kreeg daar onvoldoende steun voor. Alleen GroenLinks en de PvdA waren ervoor te porren. Of ze wel een meerderheid krijgt voor een onderzoek, vraagt ze zich dan ook sterk af.

De ambulancedienst heeft 8 of 9 extra wagens ingezet om de 24 overgebleven patiënten deze ochtend uit het Slotervaartziekenhuis te weg te halen.

De patiënten moeten voor 15.00 uur op een nieuwe locatie zijn ondergebracht, waarvan acht naar het Amsterdam UMC gaan en zeven naar het OLVG. De overige patiënten zijn verplaatst naar onder meer het Antoni van Leeuwenhoek en ziekenhuizen in Amstelveen en Amstelland.

Ook de de 31 patiënten die op de herstelafdeling van zorginstelling Amsta verblijven zijn elders ondergebracht. De helft kon terecht bij het OLVG.

null Beeld -
Beeld -

De vestigingen van de bankroete MC IJsselmeerziekenhuizen kunnen in ieder geval voorlopig openblijven. Net als het MC Slotervaart zijn de IJsselmeerziekenhuizen bankroet.

De rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland heeft daarvoor toestemming gegeven. Deze houdt toezicht op de curatoren en de wijze waarop zij het faillissement afwikkelen.

De rechter-commissaris constateert dat er een situatie is waarbij "voorlopig een verantwoorde voortzetting mogelijk is".

Dit is "dankzij de inzet van de curatoren, het zeer betrokken personeel en de hulp van de omliggende ziekenhuizen", aldus een bericht van de rechtbank vrijdag. Ook is er financiële steun van de zorgverzekeraars, waaronder het Zilveren Kruis.

De curatoren werden aanvankelijk geconfronteerd met "een nagenoeg onvoorbereid faillissement van de ziekenhuizen en hebben zo goed en zo kwaad als dat kon geprobeerd overzicht te krijgen en te bezien hoe het verder moet," aldus de rechtbank.

Parool-lezers reageren op het faillissement van het Slotervaartziekenhuis.

Dag mooi lief gek Slotervaartziekenhuis, schrijft Martijn de Vreeze. "Je was er voor mijn ribben als ik weer eens capriolen had uitgehaald in de botsauto's. Je was er voor mijn vingers als ik stuntte met vuurwerk."

Cyril Gijsen ziet vooral mogelijkheden om het gebouw als woonruimte te gebruiken. "Ik zou zeggen, gemeente, draal niet en grijp uw kans om jongeren die in Amsterdam zijn geboren en getogen hun grondrecht toe te kennen, om zelfstandig in deze stad te wonen, studeren en werken."

Lees hier meer reacties op het faillissement van het Slotervaartziekenhuis

Medewerkers van MC Slotervaart horen donderdag dat het ziekenhuis definitief failliet is verklaard. Beeld Dingena Mol
Medewerkers van MC Slotervaart horen donderdag dat het ziekenhuis definitief failliet is verklaard.Beeld Dingena Mol

Bij de polikliniek is het vanochtend een komen en gaan van patiënten. Fredericus Drieman (75) uit Badhoevedorp is gekomen om zijn patiëntgegevens op te halen. Hij komt al van jongs af aan bij het ziekenhuis, maar wil niet dat zijn gegevens digitaal worden doorgestuurd.

“Straks belandt het bij het AMC en moet ik daarheen. Ik heb ze liever zelf, zodat ik zelf kan kiezen.”

Het Spaarne Ziekenhuis in Hoofdorp ziet hij als alternatief. “Het is spijtig, maar er is weinig aan te doen. Dicht gaat dit sowieso.”

Rob Brugger (67) uit Amstelveen heeft vandaag twee controleafspraken voor zijn diabetes. “Volgens mij gaat het nog door, maar we zullen zien. Het is verschrikkelijk voor de patiënten.”

Waar hij hierna heengaat weet hij niet. “Tot vijf jaar geleden liep ik bij het ziekenhuis in Amstelveen, maar daar hebben ze waarschijnlijk een fout gemaakt met een operatie. Als ik hier weg moet ga ik denk ik dus niet terug naar Amstelveen.”

De polikliniek van MC Slotervaart Beeld Tom Kieft
De polikliniek van MC SlotervaartBeeld Tom Kieft

Het Slotervaartziekenhuis heeft van de verzekeraars genoeg geld gekregen om het werk in de poliklinieken voorlopig voort te zetten, aldus een woordvoerder vrijdagochtend, zeker nog in de maand november.

Er staan nog 30.000 afspraken met 17.000 patiënten. Wie niet gebeld wordt dat hij of zij voor zo'n afspraak naar een andere instelling moet gaan, kan gewoon naar het Slotervaart komen voor bijvoorbeeld de afgesproken controle.

Vandaag moeten alle patiënten voor 15.00 uur weg zijn. De onduidelijkheid levert een hoop stress op. "Niemand weet waar hij aan toe is."

Ambulances verlaten vrijdagochtend het terrein van het MC Slotervaart. Beeld ANP
Ambulances verlaten vrijdagochtend het terrein van het MC Slotervaart.Beeld ANP
null Beeld ANP
Beeld ANP

De betrokkenen bij het drama rond de Slotervaart- en IJsselmeerziekenhuizen wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar. Hoe kon het zo misgaan en wie is verantwoordelijk?

Patiënten die nog in het failliet verklaarde MC Slotervaart liggen moeten voor vandaag 15.00 uur zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Donderdag eind van de middag lagen er nog rond de vijftig patiënten.

Zij worden voornamelijk met ambulances naar andere ziekenhuizen in de regio Amsterdam vervoerd. Een speciaal crisisteam houdt zich bezig met het overplaatsen van de patiënten. In het team zitten afgevaardigden van elk ziekenhuis in de omgeving. "Zij bekijken welke patiënt naar welk ziekenhuis kan en houden daarbij rekening met de individuele zorg van de patiënt’', zei curator Marc van Zanten.

De poliklinieken in Slotervaart blijven voorlopig open omdat er nog veel afspraken staan gepland. Medewerkers is met klem gevraagd om te blijven werken, ondanks dat de salarissen donderdag niet zijn uitbetaald.

Het is voor de korte termijn mogelijk om de patiëntenzorg in de failliete ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen op een kwalitatief goed en veilig niveau te houden. Dat schreef minister Bruins donderdagavond laat aan de Tweede Kamer.

In MC Slotervaart liggen nog 50 mensen die de komende uren en morgenochtend naar een ander ziekenhuis in Amsterdam worden gebracht. Dat zei curator Marc van Zanten vanavond bij Nieuwsuur.

MC Slotervaart blijft de komende tijd nog wel open voor de poliklinische patiënten. 17.000 patiënten hebben de komende maand nog 30.000 bezoeken in het MC Slotervaart staan. “Volgende week zullen daar ook nog chemokuren zijn, en daar zullen we ook voor moeten zorgen.”

Het personeel blijft dus nodig. Vandaar dat curator Marc van Zanten het dringende verzoek aan het personeel heeft gedaan: “Vertrek niet, blijf zolang je nodig bent.”Om deze zorg te betalen hebben de verzekeraars een krediet ter beschikking gesteld.

Van Zanten sluit niet uit dat bepaalde teams uit het ziekenhuis – zoals die van de afdeling waar de gastric bypasses worden gedaan – elders samen verder gaan.

Het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (en de Flevose IJsselmeerziekenhuizen) is voor de Kamer geen reden het herfstreces te onderbreken. Het voorstel van PVV-Kamerlid Fleur Agema om dat te doen werd allen gesteund door GroenLinks, PvdA en SP.

Agema vroeg de zorgspecialisten van de Kamer vrijdagmiddag bijeen te komen voor een debat met verantwoordelijk minister Bruno Bruins, maar tevergeefs. De PVV-parlementariër vreest dat de ziekenhuiszorg in het geding is. Ze wijst erop dat veertien andere ziekenhuizen er financieel ook niet geweldig voorstaan.

Ook de SP wil actie van Bruins. De minister van Volksgezondheid "moet het initiatief nemen om te komen tot een doorstart van de ziekenhuizen'', stelt Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Hij ziet in het donderdag uitgesproken faillissement van de Flevolandse en Amsterdamse ziekenhuizen "ook het faillissement van marktwerking in de zorg. Doordat minister Bruins niet heeft ingegrepen worden de patiënten en het personeel nu de dupe.''

Ook SGP-leider Kees van der Staaij en GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet zijn bezorgd. Van der Staaij vreest dat patiënten van noodzakelijke zorg verstoken blijven.
Ellemeet spreekt van "een drama voor de zorgverleners en de patiënten van deze ziekenhuizen''. Ze spreekt de zorgverzekeraars aan: "Het moet anders.''

De gemeente Amsterdam betreurt het faillissement van het MC Slotervaart. "De huidige patiënten van het MC Slotervaart moeten de zorg ontvangen die zij nodig hebben'', staat in een verklaring.

"Wij beseffen dat dit een ingrijpende situatie is voor de medewerkers van MC Slotervaart die hierdoor hun baan verliezen. Wij vinden het belangrijk dat deze medewerkers zo goed mogelijk worden begeleid naar ander werk, stage of opleidingsplaats.'' De gemeente zet zich daar samen met andere betrokken partijen, zoals de andere Amsterdamse ziekenhuizen, de zorgaanbieders en het UWV voor in.

"MC Slotervaart vervulde ook een belangrijke, maatschappelijke functie in de stad'', aldus gemeente. "We stellen vast dat het faillissement onrust veroorzaakt. De gemeente en de partijen zullen er alles aan doen om de rust zo snel mogelijk terug te laten keren.''

Volgens de gemeente hebben alle betrokken partijen laten weten dat de continuïteit van zorg voor Amsterdammers voorop staat. "De verzekeraars en ziekenhuizen in de regio hebben afspraken gemaakt waardoor patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben en waarmee de continuïteit van zorg gerealiseerd is.''

Het MC Slotervaart had op het moment dat de rechter het faillissement uitsprak nog ‘enkele duizenden poliklinische afspraken’ staan. Dat heeft curator Marc van Zanten gezegd op een persconferentie.

Donderdagmiddag voert het MC Slotervaart om 16.30 crisisoverleg met andere ziekenhuizen over de verdeling van de 74 patiënten die het woensdagavond nog in opname had liggen. Van Zanten, met naast hem directieleden Marlous de Groot en Mariska Tichem, prees de “loyale medewerkers die elke dag zijn gekomen, sterker nog die vroegen of ze diensten konden overnemen.”

Het personeel van het MC Slotervaart kreeg deze week te horen dat het nieuwe patiënten en klachten moet weigeren en alleen nog “lopende patiënten” mag zien. “Maar wat ga je doen als er helemaal geen geld is en je geen medicatie mag verstrekken?” vraagt Claudia Mertens zich hardop af.

Ze werkt al twintig jaar in het ziekenhuis en heeft al eerder meegemaakt dat het niet goed ging. “Maar dat het nu binnen twee dagen helemaal klaar is had ik echt niet verwacht.” Ze rook nattigheid toen het personeel van het ziekenhuis dinsdag bijeen geroepen werd.

“Ik voel me als een konijn dat op een snelweg in een groot wit licht staart en denkt ‘wat gebeurt hier?’” Mertens vindt het faillissement het ergst voor haar patiënten, van wie een aantal haar donderdagochtend “huilend om de hals” vloog. Sommigen ziet ze al twintig jaar.

“Dat zijn allemaal ouderen uit de buurt die elke maand komen voor een controle en nu naar een ander ziekenhuis moeten. Of ze moeten via internet hun dossier opvragen. Die mensen zijn allemaal tachtig of ouder. Die hebben helemaal geen internet.”

null Beeld Josien Wolthuizen
Beeld Josien Wolthuizen

Hendrik Gerrit Kat (93) uit Badhoevedorp is sinds de opening in 1975 patiënt geweest in het Slotervaart en kent het ziekenhuis “van binnen en buiten”. Toen Kat nog in Slotervaart woonde was het zijn “aanlooppunt” voor medische aangelegenheden, en dat is het ook na zijn verhuizing gebleven. “Ik ben hier onder meer geopereerd aan mijn hart en ben altijd voorbeeldig behandeld. De begeleiding is geweldig.”

Kat heeft de ontwikkelingen rondom het ziekenhuis de laatste tijd op de voet gevolgd en hield lang hoop dat de zaak rechtgetrokken zou worden, maar dat was “jammer genoeg” niet meer mogelijk. “Ik vind het een treurige toestand. Ook vanwege het gebouw dat hier blijft staan. Geweldige kapitaalvernietiging.” Op verzoek van een bekende verpleegkundige van de afdeling oogheelkunde, waar hij in het verleden ook behandeld werd, sprak hij donderdag ook al zijn zegje voor een cameraploeg. “Als ik het getij kan keren zal ik de eerste zijn”, besluit hij.

null Beeld Josien Wolthuizen
Beeld Josien Wolthuizen

Het Slotervaartziekenhuis was vanaf dag één een geval apart, als afvalputje voor patiënten die elders niet terecht konden. Ondanks de idealistische achtergrond was het bestaansrecht een terugkerend punt van discussie.

Neurochirurg Eric Bongartz (70) werkte tussen 1980 en zijn pensionering in 2013 onafgebroken in het MC Slotervaart. Hij heeft het in die tijd vaker bijna mis zien gaan. “In 1996 was er een tekort van tien miljoen en konden de pensioenen niet uitgekeerd worden.” Dat het nu definitief einde verhaal is voor het ziekenhuis maakt hem emotioneel, zegt Bongartz. “Ik ben ervan overtuigd dat hier goede zorg wordt geleverd. Elke organisatie heeft afdelingen die niet optimaal functioneren.”

In de periode dat hij er werkte verdubbelde de afdeling van Bongartz in omvang: van drie naar zeven medewerkers. Om hen maakt hij zich nog het minst zorgen. “Het verplegend personeel vindt zonder problemen een baan maar voor het keukenpersoneel, portiers en alle anderen, zeker 1000 van de 1300 werknemers, is dit een ramp. De gemeente Amsterdam zal blij zijn met alle nieuwe uitkeringen.”

null Beeld Josien Wolthuizen
Beeld Josien Wolthuizen

Twee verpleegkundigen van MC Slotervaart hielden al rekening met het ergste scenario. "Iedereen staat hier voor zijn job, maar ook voor de patiënten. Die worden nu al uit huis getransporteerd en overal staan verhuisbusjes.''

Ze zijn verslagen. "In één keer wordt alles onder je ogen weggegeven," zegt een van hen. "Ik snap het nog steeds niet," reageert de ander. "Het is een bittere pil, ik werk hier al vijftien jaar en het kwam altijd op het laatste moment weer goed."

"Patiënten vallen me huilend om de nek. Dit is echt heel erg," zegt een doktersassistent van een polikliniek met tranen in haar ogen. "Wij worden platgebeld door patiënten met vragen, maar we staan met onze rug tegen de muur. Er wordt gesproken over 'een gecontroleerde afbouw' van de zorg. Maar ik zie niet goed hoe we dit moeten doen."

Aan het pand van MC Slotervaart is door personeel een rode vlag opgehangen met de tekst 'RIP'.

Enkele tientallen zorgmedewerkers van het ziekenhuis voerden vanmiddag actie om het noodlijdende ziekenhuis open te houden. Ze deden dat voordat bekend werd dat het ziekenhuis failliet is.

Naast de 80 patiënten die op dit moment in het ziekenhuis liggen, die uiterlijk morgen naar een ander ziekenhuis worden overgeplaatst, zoekt MC Slotervaart naar een oplossing voor de poliklinische patiënten (de patiënten die op afspraak komen). Zij worden de komende periode aan een ander ziekenhuis overgedragen. Andere ziekenhuizen hebben al aangegeven de zorg van deze patiënten over te zullen nemen.

Bestuursvoorzitter Mariska Tichem zegt: "Het is een gecontroleerde afbouw, we moeten daar per dagdeel naar kijken, want zo spannend is het."

Als het fout gaat, dan gaat ook alles fout, zo blijkt uit de dt-fout in de titel van het persbericht van MC Slotervaart over het faillissement.

null Beeld Persbericht MC Slotervaart
Beeld Persbericht MC Slotervaart

Ook het BovenIJ ziekenhuis heeft op Twitter gereageerd op het nieuws:

De gemeente heeft initiatieven opgezet waarmee het personeel van MC Slotervaart aan een andere baan wordt geholpen. In de tussentijd worden ze betaald door het UWV.

Medewerkers voerden actie voor de deur, kort voordat het faillissement bekend werd gemaakt. Beeld anp
Medewerkers voerden actie voor de deur, kort voordat het faillissement bekend werd gemaakt.Beeld anp
null Beeld anp
Beeld anp

“Ik voel mij trots,” zo vertelde bestuursvoorzitter Mariska Tichem vanmiddag tegen personeel van het MC Slotervaart. Daarop werd ze uitgefloten door medewerkers.

Ze vervolgde: “Ik geef jullie ondanks alle boegeroep met opgeheven hoofd dit compliment.”

De bedden van het MC Slotervaart moeten voor morgenmiddag 15.00 uur leeg zijn. Dan moeten de laatste 80 patiënten overgeplaatst zijn.

Ziekenhuis OLVG heeft op Twitter gereageerd op het nieuws:

Volgens MC Slotervaart stellen zorgverzekeraars, onder leiding van Zilveren Kruis, geld beschikbaar voor een "voortvarende en gecontroleerde afbouw van de zorg".

Er heerst een groot verdriet onder het ziekenhuispersoneel. Aicha Ait El Hadj (43) werkt al bijna 25 jaar bij MC Slotervaart, in de coffee corner: “Je collega’s met wie je al twintig jaar werkt, dat zijn geen collega’s meer, dat is op een gegeven moment familie. Mensen werken hier met hun hart. Arts of schoonmaker, bij ons is het allemaal hetzelfde.”

Marjolein Moorman, wethouder Zorg in Amsterdam, reageert op Twitter op het nieuws.

Het faillissement van MC Slotervaart betekent dat het ziekenhuis op korte termijn gaat sluiten.

Bestuursvoorzitter Mariska Tichem tijdens de bijeenkomst voor het personeel: "We zijn teleurgesteld, maar ook trots. Ik geef jullie met opgeheven hoofd een compliment."

Patiënten die nu in het ziekenhuis liggen worden de komende dagen overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dat geldt ook voor de poliklinische patiënten. 'Dit traject wordt zorgvuldig en in overleg met alle betrokken partijen uitgevoerd,' aldus het ziekenhuis.

Voor de patiëntgegevens wordt nu door curatoren gezocht naar een oplossing die in overeenstemming is met de privacyrichtlijnen.

In het Slotervaartziekenhuis liggen momenteel nog ongeveer 80 patiënten. Of zij daar vannacht nog blijven liggen is niet duidelijk. De intensive care, waar de meest kwetsbare patiënten worden verpleegd, is al leeg.

Het is einde oefening voor MC Slotervaart. Het ziekenhuis is failliet verklaard. Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam verklaard tegen Het Parool. Lees hier verder.

Het personeel moest de ontwikkelingen rond het ziekenhuis uit de media vernemen, vertelt Dinnur Ogretizi (45), die al bij twintig jaar in het restaurant werkt. “We kregen niets van de leiding te horen. Ze zijn niet eerlijk naar het personeel geweest.”

Ook zouden de medewerkers donderdag hun salaris krijgen, maar Ogretizi kreeg dinsdag te horen dat dat niet ging gebeuren. “We zijn gewoon als een stuk vuil behandeld. Ze zijn gewoon nooit open geweest.”

null Beeld Josien Wolthuizen
Beeld Josien Wolthuizen

Medewerkers van MC Slotervaart, van ondersteundend tot verplegend personeel, hebben zich buiten het ziekenhuis verzameld. Ze demonstreren tegen het op handen zijnde faillissement, sommigen met tranen in de ogen.

Burgemeester Ina Adema (VVD) van Lelystad verwacht dat donderdag of vrijdag meer duidelijkheid komt over overnamegesprekken over het ziekenhuis in haar gemeente. Dat zei ze op NPO Radio 1.

Donderdagochtend werden de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland failliet verklaard. Zij zitten in dezelfde bestuurgroep als MC Slotervaart, dat ook een faillissement boven het hoofd hangt.

Adema zou overname en dus een doorstart zeer toejuichen, omdat er dan tenminste weer perspectief is. Ze zei ook dat de minister Bruno Bruins van Medische Zorg "scherp in zijn rol" moet zitten en verzekeraars op hun verantwoordelijkheid voor een continue zorg moet aanspreken.

Inmiddels zijn meerdere verhuiswagens bij het MC Slotervaart aangekomen. Of en welke spullen ze uit het ziekenhuis zullen weghalen is nog onbekend.

null Beeld Josien Wolthuizen
Beeld Josien Wolthuizen

In het restaurant van MC Slotervaart zit personeel in onzekerheid bij elkaar. Een receptioniste had de tranen in de ogen staan. In de gang stonden personeelsleden van de operatiekamers, die niet kunnen werken.

Gisteren trof obesitaschirurg Maurits de Brauw al een chaos aan. "We hebben dertig maagverkleiningsoperaties afgezegd."

Ook kijkoperaties voor galstenen of buikklachten mag hij niet uitvoeren. "Bizar. Ik moet patiënten naar andere ziekenhuizen sturen, die onze documentatie niet hebben."

Rond half 3 vanmiddag is er een actie gepland van het personeel van MC Slotervaart gepland, waarbij een spandoek wordt opgehangen.

In het geval van een faillissement, hebben de ziekenhuizen in de regio Amsterdam naar verwachting voldoende capaciteit om de patiëntenzorg van het noodlijdende MC Slotervaart over te nemen. "Binnen het netwerk in de regio Amsterdam zou het moeten lukken'', zegt een woordvoerder van het VUmc in Amsterdam.

Volgens hem hebben de ziekenhuizen in de regio, de bewindvoerder van het Slotervaartziekenhuis en zorgverzekeraar Zilveren Kruis woensdagavond een "constructief gesprek" gevoerd over het garanderen van zorg en patiëntveiligheid.

Daar waren onder meer het OLVG, het AMC, het UMC en het ziekenhuis in Amstelveen bij aanwezig. Het Zilveren Kruis bevestigt de gemaakte afspraken met ziekenhuizen.

"De betrokken partijen hebben de handen ineen geslagen voor de opvang van de patiënten van MC Slotervaart, mocht dit nodig zijn. Alle partijen voelen het maatschappelijk belang om te zorgen dat de patiënten uit Amsterdam, Amstelveen en Zaandam de zorg krijgen die zij nodig hebben."

Volgens de zorgverzekeraar is de spoedzorg "op geen enkele wijze in gevaar", ondanks dat de spoedeisende hulp van het MC Slotervaart inmiddels dicht is. "De overige zes spoedzorglocaties in Amsterdam kunnen deze extra zorg goed leveren en zijn hierop voorbereid."

In het MC Slotervaart liggen nu nog ongeveer tachtig patiënten. Het aan de rand van de afgrond bungelende ziekenhuis maakte woensdagavond bekend dat er geen nieuwe patiënten meer worden opgenomen.

Het definitieve einde van MC Slotervaart nadert razendsnel. Het voornemen van MC Slotervaart de komende tijd ‘gewoon’ open te blijven, hoewel een faillissement onafwendbaar lijkt, blijkt praktisch niet haalbaar.

Toeleveranciers haken af, operatiekamers zijn gesloten en inhuurkrachten blijven weg. Vanmiddag wordt het personeel op een bijeenkomst geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. In de wandelgangen werd vanmorgen gespeculeerd over een hele snelle sluiting van het complete ziekenhuis, bijna 44 jaar na de opening eind 1975.

“Mensen halen hun kantoren leeg,” meldt een anonieme medewerker. “Busjes werklieden reden gisteren af en aan om hun spullen op te halen. De apotheek gaat zijn voorraad op nul zetten.

“Het is echt chaos,” meldt een andere ingewijde. “Alle poliklinische patiënten worden afgebeld. De meeste klinische patiënten moeten morgen zijn overgeplaatst of met ontslag.”

Weer een andere bron zegt ook een heel snel einde te verwachten. “Maar wij hebben officieel nog niets gehoord en zijn aan het werk.”

De IJsselmeerziekenhuizen zijn vanochtend failliet verklaard door de rechtbank Midden-Nederland. Het gaat om de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek.

Kost de broodnodige inhuur van peperduur extern personeel MC Slotervaart de kop? Volgens de oppositiepartijen in de Tweede Kamer zit hier een ingewikkeld arbeidsmarktvraagstuk achter.

Lees verder: Oppositie wil macht zorgverzekeraars aan banden

Lilianne Ploumen van de PvdA Beeld anp
Lilianne Ploumen van de PvdABeeld anp

'Slotervaart, zeg ik eerlijk, is voltooid verleden tijd,' zegt Cees de Bruin, voorzitter van de cliëntenraad, tegen de NOS. Hij zegt dit nadat hij bekend maakte dat er een serieuze overnamekandidaat is voor MC IJsselmeerziekenhuizen, dat net als MC Slotervaart gisteren uitstel van betaling aanvroeg.

Die overname geldt volgens de belangenbehartiger van patiënten niet voor MC Slotervaart. Ook zegt hij dat er genoeg andere zorgverleners in Amsterdam zitten die in het gat van het Slotervaartziekenhuis kunnen springen.

SP Amsterdam is een petitie gestart voor het behoud van MC Slotervaart. 'Het is te gek voor woorden dat een drukbezocht ziekenhuis door verzekeraars de das wordt omgedaan. Zeker in een wijk waar mensen het niet breed hebben,' is te lezen in de aankondiging.

De SP is tegen de zorg als winstmarkt - 'de zorg moet weer in publieke handen komen' - en roept de minister op om in te grijpen.

MC Slotervaart heeft vanavond besloten om geen nieuwe patiënten meer op te nemen. De operatiekamers en intensive care blijven alleen operationeel voor patiënten die op dit moment in het ziekenhuis liggen. "De patiënten die er nu nog liggen, zijn in goede handen,'' zei een woordvoerder.

Het ziekenhuis is met Zilveren Kruis en andere zorgverzekeraars overeengekomen dat er geld beschikbaar is voor de zorg van de patiënten die op dit moment in het ziekenhuis zijn.

De dag na de aankondiging dat er uitstel van betaling is gevraagd, hebben alle medewerkers van MC Slotervaart woensdag hun werk weer opgepakt. "De zorg voor de patiënten staat bij ons allemaal voorop," aldus bestuursvoorzitter Mariska Tichem.

Sinds gisteren is de spoedeisende hulp gesloten. Hier werken veel uitzendkrachten, die door de situatie veelal niet meer beschikbaar zijn. Door het personeelstekort dat hierdoor ontstaat, is het onverantwoord om deze afdeling voor nieuwe patiënten open te houden, aldus het ziekenhuis.

Het ziekenhuis hoopt deze week op meer duidelijkheid over de situatie. Het bestuur en de bewindvoerders geven de medewerkers morgen een toelichting over de actuele situatie.

De patiënten van het Slotervaartziekenhuis zijn behoorlijk geschrokken van het nieuws dat het voortbestaan van 'hun' ziekenhuis aan een zijden draadje hangt. "Waar moeten we heen? Mijn hele dossier ligt hier. Het is ook zo vertrouwd." Lees hier wat de patiënten in het ziekenhuis zeggen over het dreigende faillissement.

Geen enkele zorgmedewerker van het MC Slotervaart heeft zich woensdag ziek gemeld. "Al het personeel is gekomen. Er zijn zelfs medewerkers die vandaag vrij waren en belden: redden we het allemaal of moet ik komen," zegt Petra Meijer, voorzitter van de ondernemingsraad van MC Slotervaart.

De medewerkers zijn volgens haar wel erg verdrietig. "Dit is een organisatie waar mensen al heel lang werken. Zij kunnen zich niet voorstellen dat ze straks misschien niet meer met elkaar werken."

Volgens haar zet juist nu iedereen de schouders eronder in de hoop dat het ziekenhuis op een of andere manier een doorstart maakt.

Ook patiënten zijn bezorgd. "We krijgen vragen als: wat als het straks wel dichtgaat? Waar moeten we dan naartoe? Maar daar hebben we nu geen antwoord op. We weten het niet."

MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen kregen woensdag uitstel van betaling. Daardoor is het niet duidelijk of de salarissen van deze maand aan het personeel worden uitbetaald. Bij het Slotervaartziekenhuis werken 1200 mensen.

De ziekenhuizen in Amsterdam zijn dinsdag overvallen door het nieuws dat het voort­bestaan van MC Slotervaart aan een zijden draadje hangt.

Hoewel MC Slotervaart al langer grote financiële problemen heeft, lag bij de andere ziekenhuizen geen noodscenario klaar voor het geval de zorgverzekeraars de geldkraan zouden dichtdraaien.

Lees verder: Drama gooit zorg in de stad op z'n kop

Het Slotervaartziekenhuis was vanaf dag één een geval apart, als alfvalputje voor patiënten die elders niet terecht konden. Ondanks de idealistische achtergrond was het bestaansrecht een terugkerend punt van discussie.

Slotervaartziekenhuis in 1982. Beeld anp
Slotervaartziekenhuis in 1982.Beeld anp

Het nieuws over de financiële problemen komt hard aan bij het personeel van het MC Slotervaart. De sfeer in de centrale hal van het ziekenhuis houdt het midden tussen verslagenheid en ongeloof.

Lees verder: Tranen bij personeel MC Slotervaart na slechte nieuws

Het is op dit moment niet duidelijk of de salarissen van deze maand aan het personeel van de ziekenhuizen worden uitbetaald. De medewerkers die in dienst zijn, kunnen terecht bij het UWV.

Maar voor de medewerkers die extern worden ingehuurd, waar vooral bij het Slotervaartziekenhuis sprake van is, geldt dat niet. Op de vraag of die mensen nog wel komen werken nu ze geen zicht hebben op betaling, antwoordde bestuursvoorzitter Marika Tichem dat ze later op de dag in gesprek gaat met de bewindvoerder om voor hen een oplossing te vinden.

Bestuursvoorzitters Mariska Tichem van het MC Slotervaart. Beeld anp
Bestuursvoorzitters Mariska Tichem van het MC Slotervaart.Beeld anp

Zilveren Kruis is de afgelopen periode met beide ziekenhuizen intensief in gesprek geweest over mogelijke toekomstscenario’s. Volgens de zorgverzekeraar is het de ziekenhuisbesturen niet gelukt om tot een haalbaar toekomstscenario te komen, terwijl de financiële positie ondertussen rap achteruit ging.

"De MC Groep vroeg ons recent om extra financiering te vertrekken zodat ze meer tijd zou hebben om naar een oplossing voor de toekomst te kijken," zegt directievoorzitter Georgette Fijneman.

"Maar financiering verstrekken aan een bedrijf in financiële nood is geen taak van een zorgverzekeraar, meer iets voor een bank. Wij moeten van het premiegeld zorg betalen, geen bedrijven financieren. Dat is niet onze rol. Daarom hebben we dat verzoek van de MC Groep afgewezen.”

De spoedeisende hulp van MC Slotervaart sluit per direct voor nieuwe patiënten. Het ziekenhuis blijft wel open voor patiënten die er al zijn, zolang het nog niet duidelijk is wat er met MC Slotervaart gebeurt.

Alleen als er nog investeerders worden gevonden die bereid zijn geld te steken in het MC Slotervaart, is het ziekenhuis te redden. “In alle eerlijkheid: de kans daarop is klein.”

Dit heeft bestuursvoorzitter Mariska Tichem dinsdagmiddag gezegd op een besloten bijeenkomst waarop het personeel werd ingelicht over de surseance van betaling. Een opname daarvan is in bezit van deze krant.

“Ik moet helaas vandaag slecht nieuws met jullie delen,” zei ze bij aanvang. “We hebben de afgelopen maanden, dagen, weken gestreden om ons ziekenhuis overeind te houden. Maar op dit moment moet ik jullie helaas mededelen dat het niet is gelukt. En de situatie is nu zo dat de zorgverzekeraars de financiering van ons ziekenhuis stoppen. Samen met de raad van commissarissen en de aandeelhouders ben ik tot de conclusie gekomen dat er niets anders opzit. Daarom heb ik vanochtend bij de rechtbank uitstel van betaling aangevraagd.”

Dinsdagmiddag nog zou een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder gaan overleggen met de zorgverzekeraars over de situatie, aldus Tichem. Deze bewindvoerder kijkt of er nog investeerders te vinden zijn.

Tichem zei de afgelopen weken tevergeefs mogelijke fusies met andere ziekenhuizen te hebben onderzocht.

Mariska Tichem. Beeld MC Slotervaart
Mariska Tichem.Beeld MC Slotervaart

We hebben de afgelopen maanden, dagen, weken gestreden om ons ziekenhuis overeind te houden

Bestuursvoorzitter Mariska Tichem

De ondernemingsraad van het MC Slotervaart is 'verbijsterd' dat er uitstel van betaling wordt aangevraagd door het ziekenhuis. De raad vindt het 'buitengewoon kwalijk' dat de zorgverzekeraar een dergelijke macht heeft gekregen. Lees hier alle reacties op het nieuws.

null Beeld anp
Beeld anp

Het ziekenhuis blijft voorlopig wel open, staat in een handout voor het personeel, verstrekt door de leiding en in bezit van Het Parool. 'We blijven werken en we blijven zorg verlenen. Zelfs als de ziekenhuizen failliet gaan blijven we ook nog enige tijd open, maar zal de patiëntenzorg worden overgedragen.'

Het MC Slotervaart in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad vragen dinsdag uitstel van betaling aan. "Een faillissement is mogelijk onafwendbaar," stelt het ziekenhuis zelf.

De ziekenhuizen kampen al langere tijden met grote financiële problemen. Volgens de directie zijn beide ziekenhuizen in de financiële problemen gekomen 'door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte. In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst'.

Lees verder: Het Slotervaartziekenhuis kent een lange geschiedenis van financiële problemem

Ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam vraagt uitstel van betaling aan. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars stoppen met de financiering, aldus een woordvoerder.

Dinsdag worden de medewerkers en patiënten van beide ziekenhuizen op de hoogte gebracht van de actuele situatie. "Een faillissement is mogelijk onafwendbaar".

De patiëntenzorg blijft gegarandeerd, zo wordt beloofd: ,,Dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg."

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden