47 aanhoudingen bij ontruiming Bungehuis, bezetting voorbij

De bezetting van het Bungehuis is voorbij. De politie heeft 47 mensen aangehouden. De situatie was even grimmig toen sympathiserende actievoerders door de ME werden weggedreven. In de chaos raakte één iemand gewond.

null Beeld anp
Beeld anp

De ontruiming begon vanochtend rond 09.30 uur, nadat het overleg tussen de bezetters en de UvA gisteravond definitief klapte. Volgens de studentenbezetters worden te weinig van hun eisen ingewilligd. De UvA stelde voor een debatmarathon te houden over de wensen van de studenten. De bezetters vinden dat niet genoeg, dus bleven in het Bungehuis.

Vorige week donderdag oordeelde de rechter dat de bezetters het Bungehuis moeten verlaten en legde een dwangsom op van duizend euro voor elke dag dat de bezetters in het Bungehuis blijven. Omdat gesprekken tussen de UvA en de bezetters niets opleverden, werd vandaag overgegaan tot ontruiming.

De ME verschafte zich vanmorgen toegang tot het pand door een ruit in te slaan. Daarna konden de barricades bij de voordeur worden weggehaald. Eén voor één werden de bezetters uit het Bungehuis gehaald en in arrestantenbusjes gezet.

Grimmige situatie
De ontruiming werd korte tijd gestaakt toen sympathiserende demonstranten zittend de stoep blokkeerden, waardoor er geen nieuw arrestantenbusje voor het Bungehuis kon parkeren. De situatie werd grimmig toen de ME en politie te paard hen met wapenstokken uiteen probeerden te drijven. Eén student raakte in de chaos gewond toen een paard op zijn voet ging staan.

Toen de actievoerders richting de Paleisstraat waren verdreven, kon de ME de ontruiming voortzetten. Het duurde uiteindelijk tot 13.45 uur tot het Bungehuis helemaal leeg was.

Burgemeester tevreden
Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam is tevreden over het 'beheerste, de-escalerende optreden' van de politie. 'Hij vindt het spijtig dat het tot een ontruiming heeft moeten komen, maar positief dat de bezetters bij hun verzet geen geweld hebben gebruikt', laat zijn woordvoerder weten. Van der Laan hoopt dat het vertrouwen tussen de studenten en het bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) snel wordt hersteld.

Onnodig geweld
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) laat daarentegen weten 'het gewelddadige ingrijpen van de politie' bij de ontruiming van het Bungehuis af te keuren. 'De bezetting door studenten en docenten voor meer inspraak is vredig verlopen en de LSVb vindt het dan ook onnodig dat er bij de ontruiming geweld is gebruikt'.

De studentenvakbond vindt dat het hoog tijd is dat de inspraak van studenten en docenten op de Universiteit van Amsterdam verbetert. 'Dat wil zeggen, niet alleen om tafel gaan, maar daadwerkelijk iets met de input doen.

Het Bungehuis werd in totaal elf dagen bezet door de actiegroep De Nieuwe Universiteit, die een meer democratisch georganiseerde universiteit eist.

Lees hieronder het liveblog terug.

Het College van Bestuur van de UvA houdt om 15.00 uur een persconferentie in SPUI25. Wij sluiten het liveblog af. Dank voor het volgen!

Zo'n 150 sympathisanten lopen al zingend en trommelend richting het Maagdenhuis. Daar willen ze de demonstratie voortzetten.

Er zijn in totaal 46 mensen aangehouden bij de ontruiming van het Bungehuis. Dat meldt de politie. Eén omstander is gewond geraakt toen een paard op zijn voet stond.

Enkele foto's van de ontruimingsactie van het ANP.

null Beeld anp
Beeld anp
null Beeld anp
Beeld anp
null Beeld anp
Beeld anp
null Beeld anp
Beeld anp
null Beeld anp
Beeld anp

Naar schatting zijn er zo'n dertig à veertig bezetters gearresteerd en afgevoerd door de politie. Het lijkt erop dat de actie voorbij is. Er gaan mensen het Bungehuis in die niet van de politie zijn. Alle arrestantenbussen zijn vertrokken.

Ook De Speld haakt in op de ontruiming van het Bungehuis.

De gemoedelijke sfeer zoals die er aan het begin van de ontruiming was, is weer helemaal terug. Er wordt getrommeld, geklapt en gezongen door de sympathisanten.

null Beeld Laura Obdeijn
Beeld Laura Obdeijn

Studenten Merel en Nelie hebben zich bij de sympathisanten gevoegd. 'Er gebeurt niet veel meer, maar we kunnen ze in ieder geval een goede aftocht geven door ze flink te blijven toejuichen.'

Merel en Nelie. Beeld Laura Obdeijn
Merel en Nelie.Beeld Laura Obdeijn

Nu de sympathisanten zijn weggedreven van het Bungehuis, verloopt de ontruiming rustig. Bezetters worden één voor één geboeid uit het pand gehaald en in de arrestantenbusjes gezet.

Er rijdt opnieuw een busje met arrestanten weg. Er klinkt luid applaus.

Telegraafverslaggever Jelmer Geerds meldt dat er nog een actievoerder gewond is geraakt.

Er staan twee arrestantenbusjes voor het Bungehuis, waar bezetters één voor één in worden gezet. Er zouden nog steeds enkele tientallen bezetters in het Bungehuis zitten. De sympathisanten worden op grote afstand gehouden.

Rutger Groot Wassink, factievoorzitter van GroenLinks Amsterdam, heeft zijn steun uitgesproken voor de bezetters en sympathisanten.

Lees ook het artikel dat onderwijsverslaggever Lorianne van Gelder gisteren schreef: Hoe kon een UvA-ruzie zo ontsporen?

De Spuistraat wordt nu afgezet met ME-bussen. De boel wordt schoongeveegd, zodat er ruimte is voor de arrestantenbusjes. Sympathisanten worden weggeduwd door de ME.

null Beeld Laura Obdeijn
Beeld Laura Obdeijn

De sympathisanten worden door ME'ers en politie te paard weggedreven van het Bungehuis, in de richting van de Paleisstraat. De stoep voor het Bungehuis is leeg.

null Beeld Laura Obdeijn
Beeld Laura Obdeijn

Demonstrant en ex-bezetter Maurits Harting, die eerder aan het woord kwam in dit liveblog, is gewond geraakt. Een paard is op zijn voet gaan staan. Een ambulance wil er doorheen, maar de ME-bus staat in de weg.

Volgens verslaggever Lorianne van Gelder wordt de situatie grimmiger en zijn er opstootjes tussen demonstranten en ME'ers. De politie wil mensen weg hebben om ruimte te maken voor een nieuwe arrestantenbus. Politie te paard komt over de stoep om de groep uiteen te drijven. De menigte wordt steeds bozer. 'Studenten worden neergeslagen', wordt er geroepen.

null Beeld Lorianne van Gelder
Beeld Lorianne van Gelder

Ook vakbond FNV mengt zich weer in de discussie tussen de bezetters en de UvA. De vakbond wil dat het College van Bestuur van de universiteit in gesprek blijft met studenten en personeel over het onderwijs. 'De rechter mag dan hebben besloten dat het Bungehuis ontruimd wordt, de zorgen van de actievoerders zijn nog niet weggenomen. Ik ga ervan uit dat het bestuur dit hele duidelijke signaal van de studenten serieus heeft genomen en het gesprek blijft aangaan. De problemen moeten worden opgelost’, aldus Jan Boersma van FNV Overheid.

Nu een nieuw arrestantenbusje is gearriveerd kunnen weer demonstranten worden afgevoerd. Dat gebeurt dan ook direct.

Het arrestantenbusje dat eerder door de zittende sympathisanten werd geblokkeerd, is nu via de andere kant de Spuistraat ingereden en rijdt achteruit de stoep op. Politie te paard houdt mensen tegen die bij het busje proberen te komen. ME'ers houden wapenstokken in de aanslag.

Student Maurits Harting, die ook een aantal dagen bezetter is geweest, zegt dat er met het grootst mogelijke respect met het Bungehuis is omgegaan. 'We hadden een schoonmaakploeg en iedereen ruimde zijn eigen troep op. Er stond altijd wel iemand af te wassen. De bibliotheek zag er hetzelfde uit, behalve dat er matjes en slaapzakken lagen. Er is niets kapot gegaan, behalve het raam dat vanochtend door de ME is ingetikt. Daar baal ik van. We hebben echt een band met het gebouw gekregen, dan is het jammer dat dit gebeurt.'

Maurits Harting Beeld Lorianne van Gelder
Maurits HartingBeeld Lorianne van Gelder

De politie haalt de spandoeken weg die de bezetters aan het Bungehuis hebben gehangen.

null Beeld Laura Obdeijn
Beeld Laura Obdeijn

Voormalig bezetter Maria zegt dat er nog zo'n vijftig bezetters in het Bungehuis zitten.

De sympathisanten - ongeveer vijftig - zijn erbij gaan zitten. Ze gaan onverstoorbaar door met zingen. 'Bezet! Blokkeer! Dit beleid pik ik niet meer', klinkt het. Ze blokkeren de stoep zodat een nieuwe arrestantenbus niet voor de ingang van het Bungehuis kan worden geparkeerd.

null Beeld Lorianne van Gelder
Beeld Lorianne van Gelder

Ook de tweede arrestantenbus rijdt weg, met daarin twaalf actievoerders. Sympathisanten wilden er weer achteraan rennen, maar ze waren niet snel genoeg.

Student Maria (23) is in tranen. 'Ik heb zelf zeven dagen in het Bungehuis gezeten. Ik had willen blijven, maar ik durf niet.' Ze is verdrietig omdat ze 'al haar vrienden gearresteerd ziet worden'.

Studente Maria. Beeld Lorianne van Gelder
Studente Maria.Beeld Lorianne van Gelder

Nog steeds komen plukjes bezetters onder begeleiding van de ME naar buiten. Er wordt geen geweld gebruikt. Volgens verslaggever Laura Obdeijn zijn er nu ongeveer tien demonstranten gearresteerd.

null Beeld Laura Obdeijn
Beeld Laura Obdeijn

Uit naastgelegen kraakpand Vrankrijk klinkt 'Fuck the police!'. Dat is te horen op een filmpje dat Ward Wijndelts op Twitter heeft gepost.

Ook UvA-docent Rudolf Valkhoff wordt gearresteerd, meldt verslaggever Laura Obdeijn. Valkhoff is docent Algemene Cultuurwetenschappen, een opleiding die helemaal gaat verdwijnen. 'Hij is een beetje de vader van de studie', zegt een van zijn studenten. 'Hij zet zich altijd in voor het behoud van de studie en ligt daarom regelmatig in de clinch met het UvA-bestuur.'

Inmiddels is een nieuwe - grotere - arrestantenbus gearriveerd bij het Bungehuis.

null Beeld Lorianne van Gelder
Beeld Lorianne van Gelder

Het arrestantenbusje rijdt weg. Een groep sympathisanten rent erachteraan. Politie te paard komt in actie.

Studenten rennen achter het arrestantenbusje aan. Beeld Laura Obdeijn
Studenten rennen achter het arrestantenbusje aan.Beeld Laura Obdeijn

Buiten wordt nog steeds gezongen. 'Heeeehoo ME, arresteer Louise G.', klinkt het.

Langzaam maar zeker worden meer actievoerders door de ME naar buiten gebracht en in het arrestantenbusje gezet. De ontruiming gaat er op het oog geweldloos aan toe. De arrestanten zitten niet stil in het arrestantenbusje, dat continu heen en weer schudt.

Drie arrestanten worden door de ME uit het Bungehuis gehaald. Ze zijn naar het arrestantenbusje gebracht. Ze krijgen luid applaus van omstanders, die leuzen scanderen en liederen zingen.

De Nieuwe Universiteit, zoals de bezetters zich noemen, heeft een persbericht uitgestuurd. 'De Nieuwe Universiteit kon helaas niet akkoord gaan met het door het CvB voorgestelde plan van een 'science festival', waarin geen van de gestelde eisen ingewilligd zouden worden. Het CvB heeft zich niet bereid getoond naar de kritiek op de suggesties van de Nieuw Universiteit te luisteren.'

De bezetters zijn teleurgesteld dat de UvA zich 'de gehele bezetting niet heeft ogengesteld voor een dialoog. 'Ze hebben geprobeerd ons met dreiging van geweld en boetes onder druk te zetten. De Nieuwe Universiteit voelt zich dan ook genoodzaakt het verzet met hand en tand voort te zetten. Wij zullen ons altijd blijven inzetten voor een democratischer en transparanter hoger onderwijs systeem.'

Ondertussen gaat het protest buiten door.

null Beeld Lorianne van Gelder
Beeld Lorianne van Gelder

Studenten Naomi en Emma zijn niet in het Bungehuis geweest, maar hebben wel vrienden binnen zitten. 'Ze zijn niet van plan te gaan vechten en hebben zich niet vastgeketend, maar willen zich ook niet zomaar overgeven. Het is triest dat er ontruimd moet worden. Uiteindelijk is er helemaal niets bereikt.'

Naomi en Emma Beeld Laura Obdeijn
Naomi en EmmaBeeld Laura Obdeijn

Volgens een van de bezetters die al naar buiten is, 'hangt er binnen een sfeer van passief verzet. Verzet zonder geweld. Sommigen zijn het pand uit, want we zitten hier al een week. Het is voor iedereen een individuele keuze. Iedereen gaat de strijd op zijn eigen manier aan.'

Er zijn ook omstanders die vinden dat de bezetting lang genoeg heeft geduurd, zoals filosofiedocent Jaap Maart. 'Ik sympathiseerde wel met de bezetters, maar ze zijn te lang blijven zitten. Het werk en onderwijs worden ernstig gehinderd. Het is jammer dat ze niet op de voorstellen van het CvB zijn ingegaan.'

Docent Jaap Maart. Beeld Lorianne van Gelder
Docent Jaap Maart.Beeld Lorianne van Gelder

Ondertussen gaan de bezetters via Twitter verder met actievoeren. Ze proberen #viezelouise treding topic te maken.

Vanuit het naastgelegen Slangenpand wordt met rookbommen gegooid. De politie zet extra hekken neer.

null Beeld Lorianne van Gelder
Beeld Lorianne van Gelder

'Er staat politie te paard voor de deur en er gaan nog meer agenten het Bungehuis binnen,' meldt verslaggever Lorianne van Gelder. Er komt nu ook een arrestatiebusje voorrijden, geflankeerd door de politiepaarden.

null Beeld Lorianne van Gelder
Beeld Lorianne van Gelder

Volgens twee sympathisanten die nauw in contact staan met de bezetters, zijn de barricades bij de deur weggehaald, maar is er 'een reële kans' dat die barricades naar elders in het pand zijn verplaatst.

Bezetter Maaike (22) heeft het Bungehuis zojuist vrijwillig verlaten. Ze heeft er vier dagen gezeten. De studente heeft deze week een tentamen en wil niet in de problemen komen. 'Ik denk dat de acties doorgaan. Ik ben een bezorgde student, bezorgd over de hele staat van het hoger onderwijs.' Volgens Maaike heeft de ME de bezetters vriendelijk verzocht het pand te verlaten.

Maaike heeft het Bungehuis vrijwillig verlaten. Beeld Lorianne van Gelder
Maaike heeft het Bungehuis vrijwillig verlaten.Beeld Lorianne van Gelder

De bezetters die naar buiten zijn gekomen, krijgen luid applaus van omstanders. Die zingen 'Heehooo CVB, hier krijg je problemen mee!'

Er zijn drie bezetters uit het Bungehuis gekomen. Ze willen vanwege tentamens en werk niet in de problemen komen en gearresteerd worden. Het is onduidelijk hoeveel bezetters nog binnen zijn. Een van de bezetters die naar buiten is gekomen, zegt dat er nog een groep binnen is die zich heeft verstopt.

De hoofdingang van het Bungehuis is inmiddels geopend. De ME'ers hebben de stoelen die de draaideur blokkeerden weggehaald. Er zijn nu vijf ME'ers in het pand.

Bezetter Maurits Harting (19) moest vanochtend naar college, maar is met grote haast teruggekeerd naar het Bungehuis om zijn mede-bezetters te steunen. 'Het Bungehuis is ons kindje geworden', zegt de student Engels. 'Ik wil zien wat er gebeurt.'

Maurits Harting. Beeld Lorianne van Gelder
Maurits Harting.Beeld Lorianne van Gelder

Hoewel de ME het Bungehuis al heeft betreden, is de situatie nog rustig, meldt verslaggever Lorianne van Gelder. 'Er komen wel steeds meer omstanders en overal hangen mensen uit de ramen.' Ook vanuit het naastgelegen kraakpand Vrankrijk wordt de situatie met grote aandacht gevolgd.

null Beeld Lorianne van Gelder
Beeld Lorianne van Gelder
null Beeld Lorianne van Gelder
Beeld Lorianne van Gelder

Naast het Bungehuis is een arrestantenbusje neergezet. De studenten kunnen regelrecht het busje in, zegt verslaggever Lorianne van Gelder.

null Beeld Lorianne van Gelder
Beeld Lorianne van Gelder

De bezetting van het Bungehuis heeft in totaal elf dagen geduurd. Gisteravond is het overleg tussen de bezetters en de UvA definitief geklapt. Volgens de studentenbezetters worden te weinig van hun eisen ingewilligd. De UvA stelde voor een debatmarathon te houden over de wensen van de studenten. De bezetters vinden dat niet genoeg.

null Beeld Lorianne van Gelder
Beeld Lorianne van Gelder
null Beeld Lorianne van Gelder
Beeld Lorianne van Gelder

Drie ME'ers zijn hebben via het raam het Bungehuis betreden.

De ontruiming van het Bungehuis is zojuist begonnen. Dat meldt verslaggever Lorianne van Gelder. De politie zet hekken neer en er is politie te paard. Er komen steeds meer omstanders kijken.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden