Lezersbrieven

Van ‘mesjogge’ tot ‘geniaal’: lezers over het Amsterdamse coalitieakkoord

De Kinkerstraat in Amsterdam.  Beeld Birgit Bijl
De Kinkerstraat in Amsterdam.Beeld Birgit Bijl

Het nieuwe Amsterdamse coalitieakkoord is woensdag gepresenteerd door PvdA, GroenLinks en D66. Lezers van Het Parool reageren hier op de plannen.

Het Parool

‘Verkeerde focus’

De focus is volledig verkeerd. Het bezuinigen op onderhoud leidt alleen tot verloedering van de stad. Goed dat er gestreefd wordt naar vermindering van auto’s in de stad. Maar het stadsbestuur zou moeten inzetten op grote ondergrondse of multi storage carparks net buiten de stad en goed openbaar vervoer, om een redelijk alternatief te bieden. Daarnaast zou de focus moeten liggen op aanpakken van de ‘goedkope’ asociale toeristen. Ook over de herlocatie van de OBA is niet goed nagedacht. De doelgroep van de OBA zit over het algemeen niet in Zuidoost. In Zuid zit de VU en het is natuurlijk een centraal punt van het OV. Ook terugdringen van de hoeveelheid internationale studenten zou goed zijn. Voor studenten is er al een groot tekort aan kamers.

Nick (20), Amsterdam

‘Een sociale stad, voor wie dan?’

Het is werkelijk mesjogge om de gemiddelde Amsterdammer wéér op te zadelen met lastenverzwaringen. Onze stad heeft het állerduurste OV van Nederland. Mensen gaan nergens meer naar toe, even de tram nemen is zo krankjorum duur geworden. Bezoek komt al niet meer langs door de hoge parkeertarieven. Dan mag je ook nog je super verhoogde energierekening betalen en wat boodschappen halen tegen de hoogste inflatie in de afgelopen 20 jaar. En dan komt dit college nog even langs met de zoveelste lastenverzwaring! Hoezo een sociale stad? In hemelsnaam, voor wie dan?

Patrick de Jong (47), Amsterdam

‘Loting op scholen wordt niet opgelost’

Ik vind heel veel dingen goed. Wat ik héél erg mis in het akkoord, is het probleem van de lotingen op de scholen, zowel basisscholen als middelbare scholen. Het is krankzinnig dat dat niet opgelost wordt. Ik weet dat het duur is, omdat het betekent dat er veel geld bij moet. Maar de keuze voor een school is een belangrijke keuze die de rest van je leven doorwerkt en dat jongeren nu op scholen terechtkomen waar ze echt niet heen willen, dat vind ik niet uit te leggen.

Daan Alberga (40), Amsterdam

‘Geen auto’s in de binnenstad juich ik toe’

Een bescheiden akkoord. Begrijpelijk, want het geld moet grotendeels uit Den Haag komen en daar zit een coalitie van een andere signatuur. Zonder fundamentele belastinghervorming - lees herverdeling - blijft het dweilen met de kraan open. Het bijeenschrapen van overige inkomsten blijft lastig en bovendien zijn parkeer- en toeristeninkomsten onzekere inkomstenbronnen.

Geen auto’s in de binnenstad juich ik van harte toe. Steden als Santiago de Compostela, waar dit al decennia het geval is, en waar ik een tijd woonde, zijn veel leefbaarder. Daar worden Amsterdammers blijere mensen van. Ik maak mij zorgen om de buitenwijken, Noord, Zuid-Oost en niet in de laatste plaats Nieuw-West waar ik nu 15 jaar woon. Ik zie slechts achteruitgang, op alle gebieden. De keerzijde van de bouwambitie breekt bewoners op: de betere winkels vertrekken, buurten raken ontwricht door sloop,, de voortdurende bouwput geeft overlast, meer criminaliteit, en destabiliteit. En waarvoor? Er komen nauwelijks of geen huurwoningen in het betaalbare segment voor terug.

De bouwambitie kan en moet mijns inziens dan ook anders. Bouw met hout: dat is duurzamer en goedkoper en het is de toekomst. Renoveer meer en sloop minder, verbied het hebben van meerdere woningen, ga speculatie tegen op alle mogelijke manieren en belast mensen die geld verdienen zonder te werken: beleggers bijvoorbeeld. Als ze uit de stad vertrekken als reactie: prima. Amsterdam heeft genoeg eigen grond. En probeer het zonder projectontwikkelaars die veel te veel willen verdienen. We zullen moeten omdenken. Beter omgaan met schaarse middelen. Niet alleen bouwen bouwen bouwen, maar ook herverdelen. Samen delen. Haal het geld waar het zit. Er ligt immers ook een enorm armoedevraagstuk dat moet worden opgelost.

Ik wens het college veel succes.

Anna Beffers (60), Amsterdam

‘Vallen Amsterdammers in Oud-West buiten de boot?’

Fijn dat er aandacht komt voor huisvesting van geboren en getogen Amsterdammers. Alleen lijkt het nu alsof de Amsterdammers die in Oud-West, Zuid of Oost geboren zijn buiten de voorrangsregeling vallen, dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Kiki Kranendonk (25), Amsterdam

‘Wat doet het college met werkloze jongeren?’

Waar haalt dit college al die handjes vandaan? Er is nu reeds een tekort aan mensen en materialen. De plannen zijn alleen al vanwege deze tekorten onhaalbaar. Moet niet worden ingezet op de grote klappers voor het klimaat? Schiphol, de haven, de grote industrie. Dat zet direct zoden aan de dijk. Verder lijkt er in Amsterdam een behoorlijke reserve aan jongeren te zijn die niet meedoen aan het arbeidsproces. Hoe wordt deze groep geactiveerd? Ze zijn immers broodnodig, maar lijken nu buiten de plannen te vallen. Wat doet het college met deze personen? Dit lijkt een gemiste kans binnen de plannen. Er is immers werk en het momentum om echt aan te haken lijkt aanwezig.

Rick Veltman (59), Amsterdam

‘Eerlijke poging, toch teleurgesteld’

Ik vind het een eerlijke poging om voor alle bewoners iets te doen. Ik ben wel ENORM teleurgesteld dat een helder standpunt ontbreekt over het tegengaan van het massatoerisme: het zet de stad onder druk. De burgemeester is hier veel duidelijker over, maar de coalitiepartijen durven dit niet hardop te zeggen, of denken alleen aan geld. Dit gaat op niet al te lange termijn als een boomerang terugkomen.

Kiki Brölmann (59), Amsterdam

‘Niets over de Lutkemeerpolder’

Het initiatief Voedselpark dat zich in de Lutkemeerpolder wil plaatsen moet onder aandacht worden gebracht in het coalitieakkoord. Hier staat nu niks over in. Als de plannen van de coalitie op het gebied van duurzaamheid ‘nog ambitieuzer’ zijn, waarom willen ze dan nog steeds doorgaan met hun plannen om een distributiecentrum te bouwen op het laatste stukje vruchtbare bodem van Amsterdam? Het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder is in 2003 gewijzigd naar bedrijventerrein, maar je zou toch denken dat op dit moment, anno 2022, de gemeente in ziet dat natuurlijke waarden niet meer als vanzelfsprekend kunnen worden gesteld. De ‘duurzame’ woorden van de gemeente zijn groter dan wat er in de praktijk van terecht komt. Geld wordt nog te vaak boven de waarde van de natuur gezet. Ik had dit graag anders willen zien.

Isa Sauer (22), Amsterdam

‘Hier kunnen bewoners wat mee’

De participatieparagraaf in het akkoord is positief. Naast veel mooie woorden, is vooral van belang dat álle wethouders verantwoordelijk worden gemaakt voor democratisering en dat de hele organisatie hierop wordt begeleid (gestuurd) door experts. Hier kunnen bewoners wat mee.

Jan Schrijver (50+), Amsterdam

‘Inzetten op windmolens is belachelijk’

Belachelijk dat er toch weer vol ingezet wordt op windmolens. Horizonvervuiling. Er zijn genoeg andere manieren te bedenken, bijvoorbeeld energie uit golven op zee en natuurlijk zonne-energie. Prefab bouwen is ook alweer zo’n lapmiddel. En versimpelde regelgeving zal ook wel weer betekenen dat er overal extra verdiepingen op een bestaand pand gebouwd worden. Bouw wat moois en duurzaams. De CO2-reductieplannen zijn totaal absurd. Geef dat geld uit aan kades en bruggen en aan seculier onderwijs.

David (57), Amsterdam

‘Niets over openbaar vervoer’

Zoals verwacht staat het akkoord vol met anti-automaatregelen en staat er niks concreets in over het openbaar vervoer. De signalen over de dreigende vervoersarmoede heeft de coalitie dus niet opgepikt. Een coalitie die zo vijandig staat tegenover de auto zou in het coalitieakkoord een hoofdstuk moeten toewijden aan het openbaar vervoer. Maar het is duidelijk dat de coalitie andere keuzes maakt. Het geld dat de coalitie had kunnen gebruiken om het openbaar vervoer te subsidiëren gaat naar peperdure ondergrondse parkeergarages voor dezelfde mensen die autoluwe straten willen. Ik had gehoopt dat de kloof tussen centrum en de buitenwijken kleiner zou worden, maar helaas kiest de coalitie voor het opwerpen van nog meer muren.

Tanay Bilgin (26), Amsterdam

‘Doorpakken met bouw windmolens’

Ik vind dat er doorgepakt moet worden met het bouwen van windmolens. Er moet duidelijkheid komen over de beïnvloeding van tegenstanders door de olielobby en door Poetin. Die hebben belang bij uitstel en vertraging. Bij mij aan de Gaasperplas is genoeg wind en ruimte.

Hans van de Watering (73), Amsterdam

‘Bijzonder dat D66 kiest voor een wethouder van buiten de stad’

Het is een mooi, ambitieus akkoord. Er zitten genoeg elementen in waarmee Amsterdam meer sociaal en ook weer meer een stad voor haar bewoners kan worden. Het is jammer dat er geen vertegenwoordiging lijkt te zijn (wethouder) vanuit Amsterdam Zuidoost. Ook bijzonder dat D66 kiest voor een wethouder van buiten de stad (Shula Rijxman, red.), die buiten media en bestuur verder geen ervaring lijkt te hebben met deze portefeuille.

Petra Groenewoud (53), Amsterdam

‘Pak op wat er echt speelt’

Het verschil tussen de politiek en burgers wordt niet beslecht. Dat is een gemiste kans voor de komende vier jaar. Pak op wat er echt speelt bij de bewoners. Zij willen mooi wonen, goed werken en gezond en gezellig recreëren, uitgaan en bezoek ontvangen. Middels deze coalitie wordt er teruggegrepen naar vroeger, niet naar de toekomst.

Joost de Vries (55), Amsterdam

‘Meer ruimte voor overlastgevende evenementen?’

Evenementen komen in handen van een wethouder (GroenLinks), dus weg van de burgemeester. Bovendien wordt het plan om huur te vragen voor gebruik van openbare ruimte voor evenementen geschrapt. Is dit een indicatie voor meer ruimhartig bevorderen van (overlastgevende) evenementen ten nadele van bewoners?

Jan Schrijver (73), Amsterdam

‘Typisch softlinks’

Bezuinigen op de lange termijn ten behoeve van de korte termijn. Typisch softlinkse oplossing.

Sjerp van Wouden (34), Amsterdam

‘Auto- en huizenbezitter als pinautomaat’

Auto- en huizenbezitters worden, ook in deze plannen, gezien als pinautomaat en draaien op voor de financiering. Verder zie ik veel PvdA-ideeën/plannen en PvdA-bewoordingen (‘kansengelijkheid’) in het akkoord. Natuurlijk zijn er mensen die geholpen moeten worden, een extra zetje kunnen krijgen, maar ik vraag me werkelijk af wanneer de PvdA nu eens de eigen verantwoordelijkheid van ieder mens meeneemt in het verhaal.

N. van Dijk (57), Amsterdam

‘Gemiste kans: pak het toerisme aan’

Pak het toerisme aan in plaats van de bewoner. Dit akkoord is een gemiste kans. Verhoging van de toeristenbelasting in combinatie met het autovrij maken van de binnenstad zal de stad een stuk leefbaarder maken. Bied echt goede P+R oplossingen voor de bezoekers en toeristen en zorg voor een met camera’s bewaakte binnenstad (zoals in Amersfoort gebeurt), waardoor bewoners wel de stad in kunnen, maar anderen niet.

Patrick van den Berg (53), Amsterdam

‘Gemeente doet niets voor gewone Amsterdammer’

De plannen betekenen helemaal niets voor mij. Wat me onduidelijk is, is wat de gemeente doet voor de gewone Amsterdammer die hier woont en werkt. Naast het verhogen van de lasten natuurlijk. Dat is wel duidelijk.

Jaap (56), Amsterdam

‘Een isolatieoffensief: geniaal’

Eindelijk een goed idee: een isolatieoffensief is geniaal. Het zal helpen met van het gas af gaan, en het plan gaat ook kansenongelijkheid tegen, omdat armere mensen vaak in slechter geïsoleerde huizen wonen. En daarmee vaak meer voor energie betalen dan mensen die een nieuwbouwwoning kunnen betalen. Als ze het goed regelen, en beginnen bij de slechtst geïsoleerde woningen, dan kan binnen een jaar of twee een groot deel van Amsterdam geïsoleerd zijn.

Thijn (21), Diemen

‘Altijd hetzelfde liedje’

Altijd hetzelfde liedje. In plaats te snijden in eigen vlees, halen ze het geld bij de inwoners. Lekker makkelijk.

Jan van Rooij (70), Amsterdam

Tip Het Parool via Whatsapp

Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden