Plus

Oikofobie? Boreaal? Immanent? Oftewel: wat zei Baudet?

Thierry Baudet trok in zijn overwinningsspeech alle registers open. Hij refereerde aan de oudheid, de evolutie en de renaissance en liet bovendien een flinke scheut Trump doorklinken in zijn woorden. Voor wie het niet helemaal kon volgen: hier een nadere uitleg.

Sander van Mersbergen

1. Caroline
"Voordat ik iets zeg: de enige echte Caroliene staat hier he!"

Hier verwees Baudet naar de uitglijder van VVD-leider Mark Rutte in het NOS-debat, maandag. Die riep de hulp in van zijn PA toen hij de draad van zijn betoog kwijtraakte. Bij Forum luistert de PA naar dezelfde naam: Caroline Dauphin, zonder e dus.

2. Minerva
"De Uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. En dat geldt niet alleen voor deze avond, beste vrienden, beste campagnegenoten, beste partijgenoten, beste kompanen. Nu pas in deze laatste uren van de dag namelijk komen de polls binnen, komen de nieuwtjes binnen, weten we hoe we er voorstaan, hebben we kennis over wat er vandaag gebeurd is. Maar die Uil van Minerva die slaat niet alleen op deze avond pas zijn vleugels op. Het is breder, vaak duurt het tot het moment dat het bijna voorbij is, voordat we ons realiseren wat we hebben, en wat we hadden moeten koesteren. Als het bijna te laat is."

Minerva komt uit de Romeinse mythologie. Ze is de godin van verstand, vindingrijkheid en wijsheid. De uil was toen al het symbool hiervoor. Baudet laat de uil in zijn speech zweven boven een Nederland dat duister is, in crisis verkeert. Daarmee grijpt hij duidelijk terug naar de Duitse filosoof Hegel. 'Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug', schreef die in 1821. Vertaald: De uil van Minerva begint haar vlucht pas bij het aanbreken van de avondschemering. Wat hij bedoelde: het inzicht komt pas als de consequenties echt duidelijk worden.

3. Boreaal
"En zo staan we hier. Vanavond, te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de mooiste, grootste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek, die vol zelfvertrouwen was. En die de mooiste architectuur, de mooiste muziek en de mooiste schilderkunst heeft voortgebracht die ooit onder de sterrenhemel heeft bestaan. Ons land maakt onder deel uit van die beschavingsfamilie. Maar net als die andere landen van die boreale wereld, worden we kapotgemaakt door mensen die ons juist zouden moeten beschermen."

Boreaal betekent letterlijk 'noordelijk' of 'noordenwind'. Het woord wordt ook gebruikt om een geologisch tijdvak uit het verleden te beschrijven, ongeveer 9000 jaar voor Christus. In extreem-rechtse kringen dient het woord ook als een soort eufemisme voor raszuiverheidstheorieën. Baudet ontkent dat het bij hem die betekenis heeft.

4. Trumpiaanse redenering
"We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen, en die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders. Een kliekje, een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven, en geen idee hebben wat op de langere termijn de belangrijke issues zijn. Zij beheersen helaas de besluitvormingsorganen van ons land en maken in een merkwaardige mengeling van onkunde en cynisch eigenbelang keer op keer de verkeerde keuzes. Niet lang meer!"

Een Trumpiaanse redenering. Er is een 'elite', en dat is de vijand van het volk. Ook de wetenschap en de journalistiek zouden onderdeel zijn van dat 'kliekje'.

5. Verdraaide feiten
"Economische onbenul Mark Rutte verhoogt de belastingen op het dieptepunt van de crisis, waardoor de koopkracht ernstig afneemt, de pensioenen niet kunnen worden geïndexeerd en nu, vandaag, in totaal 2,5 miljoen mensen langs de kant staan in onze samenleving. Onder de armoedegrens, werkloos of quasi-werkloos."

De koopkracht neemt ernstig af: bekt lekker, maar strookt niet helemaal met de feiten. Hij had dichter bij de waarheid gezeten als hij gezegd had dat de groei van de koopkracht sinds 2008 stagneert. Werkenden gaan er nog wel op vooruit, maar mensen die aan de zijlijn staan niet echt. Wat zeker waar is, is dat de koopkracht tot 2008 veel harder groeide. Wat ook waar is, is dat gemiddelde koopkrachtplaatjes niet voor iedereen gelden. Zie bijvoorbeeld de ophef over de loonstrookjes, begin dit jaar.

6. Bekend stokpaardje
"Vervolgens lieten achtereenvolgende kabinetten Rutte de grenzen wagenwijd open staan en braken die kabinetten immigratierecord na immigratierecord. Met alle immigratie- en integratieproblemen die we al hebben werden opnieuw honderdduizenden mensen uit totaal andere culturen dan de onze binnengelaten en stemde de coalitie ook nog eens tegen onze motie om de Syriërs die terugkunnen ook te helpen terug te keren. Vervolgens tekenden zij het Marrakech immigratiepact met alle gevolgen die dat de komende jaren ook weer zal hebben."

Een bekend stokpaardje van Baudet, en voorheen ook van Wilders. Immigratiecijfers zijn vaak erg ingewikkeld, en daardoor voor vele interpretaties vatbaar. Kijk je naar de totale immigratie, het immigratiesaldo, de immigratie van niet-westerse Nederlanders? Of naar de asielaanvragen? Uit cijfers van het CBS blijkt dat de immigratie uit niet-EU landen tussen 2013 en 2017 hoger was dan in de periode daarvoor. Het gaat om ongeveer 94.000 mensen per jaar, waarvan ruim driekwart uit niet-westerse landen. De oorlog in Syrië droeg hieraan in belangrijke mate bij. Het aantal asielzoekers daalt de laatste jaren wel. In de periode tussen 2004 en 2013 kwamen er per jaar gemiddeld ongeveer 57.000 mensen van buiten de EU ons land binnen.

7. Taal niet overal afgeschaft
"Een absolute crisis bij de politie dreigt, waardoor onze veiligheid op straat, die al nauwelijks meer kan worden gewaarborgd nog verder onder druk zal komen te staan en we natuurlijk ook afgelopen maandag in Utrecht zagen dat verkrachters, roofovervallers, levensgevaarlijke mensen gewoon vrij rondlopen. Het is een schande."

"En er is een kaalslag gaande in ons onderwijs. Er is een bureaucratische woeker in de gezondheidszorg. En beide moeten worden aangepakt. Maar dat zijn niet alle fouten van Rutte. Hij liet bijvoorbeeld ook alle plannen van die verschrikkelijke Europese Unie om de baas over ons te spelen gewoon doorgang vinden. Hij offerde de pulsvissers op. Liet de boeren met hun fosfaatrechten stukken en accepteerde dat ook onze pensioenen nu geleidelijk onder EU-toezicht worden gebracht."

"Wat is hier aan de hand? Waarom gebeurde dit allemaal? Men gelooft niet meer in Nederland, dat is zeker. Niet meer in de Westerse beschaving ook. Niet meer in onze taal die inmiddels is afgeschaft op onze universiteiten. Men gelooft niet meer in onze kunsten, in ons verleden. Men gelooft niet meer in onze feestdagen. Onze helden, onze traditionele stedenbouw."

Eén universiteit, de VU in Amsterdam, besloot onlangs de bacheloropleiding Nederlands te schrappen. De UvA biedt de studie nog wel aan, in dezelfde stad, en ook op andere universiteiten kan men Nederlands studeren. Wel taant de belangstelling voor de studie. Ook zijn er zorgen over de opkomst van Engels in de collegebanken. Sommige opleidingen worden compleet in het Engels aangeboden. Dat Nederlands afgeschaft is, klopt echter niet.

8. Geloof in opwarming aarde
"Maar in al dat ongeloof, dat immense vacuüm, dat culturele en spirituele vacuum is tegelijkertijd haast ongemerkt een grandioze ketterij binnengedrongen, een nieuwe immanente religie. Een politieke theologie. De leden van het kartel. Ze geloven in niets, maar vereren tegelijk één afgod, genaamd transitie."

Een (iets) makkelijker woord voor immanent is binnenwereldlijk. Bij een immanente religie is God aanwezig in zijn schepping, is hij overal. Wellicht bedoelt Baudet hier dat de hele klimaatpolitiek van bestaande partijen doordrenkt is van hun 'geloof' in de opwarming van de aarde en de rol van de mens daarin.

9. Masochisme en 10. Doodscultus
"Honderden miljarden, wij denken zelfs duizend miljard, als je alle kosten bij elkaar optelt, willen zij offeren op het altaar van deze afgod, in de vorm van windmolens, warmtepompen, zonnepanelen en andere volkomen onrendabele projecten die ons niets brengen, die de planeet niets verder helpen, maar die ons wel heel veel geld kosten en dus heel erg straffen. Het is een masochistische ketterij, dit geseculariseerde zondvloedgeloof dat zich in onze tijd heeft meester gemaakt van de harten en geesten van onze bestuurders. Een manie vergelijkbaar met de doodscultus die ooit Paaseiland teisterde."

Een masochist is iemand die genot beleeft aan pijn. Ketterij is een bewuste afwijking van een geloofsleer. We doen onszelf dus expres pijn door af te wijken van ons geloof. Het geloof dat we volgens Baudet zijn verloren, is het geloof in de Westerse beschaving en in Nederland.

De doodscultus op Paaseiland is er eentje voor de kenners. De bevolking van Paaseiland, een Polynesisch eiland in de Grote Oceaan, zou ergens in de 16e of 17e eeuw bijna ten onder zijn gegaan aan een cultus rond gigantische voorouderbeelden. Die hakten ze uit vulkanisch tufsteen. Om de beelden te vervoeren en op te richten was veel hout nodig. Dat zou hebben geleid tot ontbossing, hongersnood en conflicten. De theorie is niet onomstreden. Onder meer de Nederlandse bioloog Jan Boersema maakte er in 2011 gehakt van.

11. Oikofobie
"En deze duurzaamheidsafgoderij stort niet alleen onze economie in de totale ondergang. Hij is ook bedoeld om onze geest, ons zelfbewustzijn, nog verder te krenken. Inderdaad: schuldgevoel is hetgeen waarmee deze klimaathekserij zich mee voedt. Wij moeten boeten, zo papegaaien de machtszoekende bestuurders van dit land de ecologische hogepriesters na. Het is pure oikofobie, pure zelfhaat. Het is een schuldcomplex, dat blijkbaar een uitweg nodig heeft. En als u er iets van wil zeggen. Als de bevolking zich keert tegen de algehele capitulatie van dit land, als de mensen protesteren. Weet u wat ze dan doen? Dan schaffen ze het referendum af. Dat is de toestand van ons land vandaag."

Oikofobie wordt in de cultuurfilosofie gezien als een tegenhanger van xenofobie. Het is een term die Baudet vaak gebruikt voor de aversie die we in Nederland zouden hebben van onze eigen cultuur en nationale identiteit. De term wordt vaak toegeschreven aan een Engelse filosoof, Roger Scruton.

12. Foutief geciteerd
"Die arrogantie, dames en heren, vrienden, die stupiditeit, die is vandaag afgestraft. Want op deze dag, nu we in deze crisis verkeren, deze schemer, deze zonsondergang. Op deze dag is de Uil van Minerva dan toch opgestegen. Vandaag is Forum van Democratie ofwel de grootste, ofwel de gedeeld grootste, ofwel de een-na-grootste partij van Nederland geworden. De kiezers in Nederland hebben net als de Uil van Minerva hun vleugels uitgespreid, hebben hun ware macht getoond, de uil der wijzen is gaan vliegen en heeft de hele aardkring in beweging gebracht. Want deze vleugels zijn niet alleen vleugels om mee te vliegen. Het zijn ook wieken om lucht mee te slaan. Om een veranderingswind in gang te zetten. Om ons land weer van ons te maken en een einde te maken aan het tijdperk van culturele, economische en politieke capitulatie."

"Vrienden, vrienden. Wij hebben niet stilgestaan de afgelopen tijd. We hebben meer dan 2000 cv's doorgespit, we hebben meer dan 1300 mensen gesproken, we hebben meer dan 600 diepteinterviews afgenomen, we hebben honderden mensen getraind. We hebben fantastische lijsten samengesteld en met die mensen een hoopvolle, optimistische en serieuze campagne gevoerd. Heel Nederland hebben we bezocht in zalen, op straten, in winkelcentra, bij bedrijven zijn we geweest. Scholen, ziekenhuizen, overal. We hebben het land in beweging gekregen."

"En het resultaat, dames en heren, het resultaat, vanavond, het resultaat. De zon was mij nooit opgevallen, zegt Menno Wigman, als hij niet steeds was ondergegaan. De schoonheid van Nederland was mij niet zo duidelijk op het netvlies gekomen als ons mooie land niet zo was verkwanseld door de bestuurders van het kartel. Sterker, als dit alles niet was gebeurd, deze ongecontroleerde immigratie die ons straatbeeld zo vertekent, al die linkse indoctrinatie in het onderwijs, al die lelijke architectuur. En die machtsuitbreiding van de EU, al die klimaatketterij. Als al die gekte niet was gebeurd dan was ik nooit de politiek ingegaan."

Baudet citeert graag uit Wigman, bij de Algemene Beschouwingen in september deed hij het ook. De familie van de in 2018 overleden Amsterdamse stadsdichter is daar niet blij mee. ,,Hij citeerde de dichtregels foutief, en de familie ziet bovendien dat Baudet de poëzie in een context plaatst die mijlenver van het wereldbeeld van Wigman staat", schrijft familielid Anneke Wigman.

13. Archeologische vondsten
"Maar... maar wij zijn naar het front geroepen. Omdat het moet. Omdat ons land ons nodig heeft. En wij, beste vrienden, wij zijn het product van 300.000 jaar evolutie. Wij hebben meerdere ijstijden overleefd, wij hebben mammoeten gevloerd. Wij zijn dragers, wij zijn erfgenamen van de grootste beschaving die ooit heeft bestaan."

Op basis van archeologische vondsten wordt inderdaad aangenomen dat de moderne mens 300.000 jaar geleden al leefde. Niet zo lang geleden werden er in Marokko schedels gevonden die uit die tijd stammen.

Het klopt dat we meerdere ijstijden hebben overleefd, zegt Wil Robroek, professor palaeolithische archeologie in Leiden. Ook het vloeren van de mammoeten is correct, zegt Robroek. Als Baudet hiermee tenminste bedoelt dat we individuele mammoeten hebben uitgeschakeld. Voor het uitsterven van de soort kunnen we niet verantwoordelijk worden geacht. De reden daarvan is namelijk onbekend.

14. Metafysisch
"Wij dragen een unieke kracht. En, enkele tientallen jaren van indoctrinatie door de media en het onderwijs kunnen dat nooit begraven. Iets wat in ons zit, wat nooit kan worden afgepakt. En vandaag, en dat voel je ook in de zaal, vandaag hebben we gekozen om weer te strijden. Weer te dromen, weer te hopen, weer te vechten. En als ik nu terugkijk op de afgelopen drie jaar, dan is dat het sterkste gevoel dat ik heb. Wat wij samen hebben bereikt. Die zin om weer te bouwen. Die zin om er samen voor te gaan. Dat geloof in de toekomst, en daar wil ik jullie voor bedanken."

"Toen wij begonnen, toen wij begonnen aan deze reis om samen met alle mensen die hier nu zijn en nog veel meer mensen handtekeningen te verzamelen voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, toen zei iedereen. Iedereen zei: lukt je nooit. Daarna moesten we de 30 procent opkomstdrempel halen. 6 april 2016. Iedereen zei: lukt je nooit. Wij zijn het hele land doorgegaan. Overal geweest, overal gedebatteerd. Iedereen dacht dat het ons niet ging lukken, maar het lukte ons wel. We haalden het, het werd een overweldigend nee. Rutte lachte, iedereen lachte, want er was een inlegvelletje tevoorschijn getoverd weet u nog, waarmee de stem van de bevolking terzijde werd geschoven. Wij namen het niet."

"Wij accepteerden het niet en wij startten onze eigen partij. En iedereen had het over versplintering en had het over Peppie en Kokkie en dit en dat en iedereen zei: lukt je nooit. Maar het lukte ons wel en we kwamen met twee zetels in de Tweede Kamer op 15 maart 2017. En ook toen, ook toen hadden ze hun woorden klaar. Ook toen lachte Mark Rutte en zei: met twee zetels in de Tweede Kamer effectief oppositie voeren lukt je nooit. En hier staan we vanavond. In alle provincies zijn we vertegenwoordigd. In de Eerste Kamer zijn we vertegenwoordigd. Jullie hebben Annabel gehoord.. In Amsterdam zijn we er. Vanavond is hier ook Derk Jan Eppink die de lijst aanvoert in het Europees Parlement. Ook daar staan we er. En vandaag is dus het moment om een boodschap te sturen aan Mark Rutte en de gevestigde machten. Forum voor Democratie nog langer negeren dat lukt je nooit!"

"Wij weten als FvD'ers dat je de metafysische grondslagen van het christendom niet hoeft te aanvaarden, om toch de wederopstandingsgedachte als leidend motief van de westerse beschaving te kunnen aanvaarden. Iets dat dood leek, iets dat voorbij leek, iets dat achter ons zou liggen, iets dat definitief achter ons zou liggen, dat kan, zo weten wij weer tot bloei komen. Het idee dat iets dat dood was, iets dat voorgoed voorbij was, weer tot bloei kan komen, precies dat is onze leidraad, ons leidende motief, ons levensmotto."

Metafysisch betekent zoveel als bovennatuurlijk, niet met onze zintuigen waar te nemen. Baudet verwijst nadrukkelijk naar het wederopstandingsverhaal van Jezus Christus, dat de grondslag is voor het christendom, maar wetenschappelijk niet te verklaren is.

"Want wij zijn de partij van de Wedergeboorte. Van de Renaissance. Dat is wat wij willen bewerkstelligen, en het is nooit urgenter geweest dan nu om dat te bewerkstelligen. Nooit noodzakelijker geweest dan nu, dat mensen van goede wil de handen ineen slaan. Om de banden met onze tradities te herstellen. Om onze kracht te hervinden en nieuwe kruisbestuivingen tot stand te brengen. Om al het goede dat we in de wereld kunnen vinden te verbinden met onze oude wortels en zo ons land weer te laten bloeien."

"Wij zijn aan het bouwen. We zijn bezig een partij te bouwen, met een opleidingsinstituut, met lokale afdelingen, met provinciale fracties, met een Eerste Kamerfractie, met een Tweede Kamerfractie, met een Europese Parlementsfractie. We gaan een nieuwe generatie opleiden en we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Wij hebben de mensen om de EU te verslaan. We hebben concrete oplossingen om de massa-integratie te stoppen. We hebben de mensen die de controle over onze grenzen kunnen herstellen. En om de euromunt te ontvlechten. Zodat wij eindelijk weer de baas worden in ons eigen land."

"We zullen niet rusten totdat onze democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken. We gaan bindende referenda introduceren. Volksinitiatieven. Open sollicitaties voor publieke functies. Gekozen burgemeesters. En wij saneren de NPO. Zo is het. Opnieuw gaan we voorbij onze horizonten reiken. We gaan een renaissance teweeg brengen. Waarin ons zelfvertrouwen is hersteld. Waarin we weer veilig kunnen leven in een vertrouwde omgeving, waarin de democratische rechtsstaat is hersteld. En de economische en culturele dynamiek kan terugkeren. En zoals u weet, doen we dat graag met alle andere partijen en bewegingen die ons willen versterken, want wij zijn het vlaggenschip van de renaissancevloot. En andere schepen kunnen zich bij ons voegen. We willen met iedereen samenwerken. Dat gaan we gestalte geven in de provincies, dat gaan we gestalte geven op nationaal niveau en dat gaan we gestalte geven op Europees niveau."

Want vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen en vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel."

Thierry Baudet in gesprek met de pers. Beeld anp
Thierry Baudet in gesprek met de pers.Beeld anp
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden