Kunst & Media Bewaar

Persvrijheid: cruciaal of slechts een holle frase?

Persvrijheid: cruciaal of slechts een holle frase?
© Mikko Kuiper

Het belang van onafhankelijke pers wordt door iedereen onderschreven. Maar wordt daar ook gevolg aan gegeven of blijft het bij holle frasen?

Dat onafhankelijke pers de hoeksteen is van een vrije samenleving. Dat de persvrijheid een cruciale schakel vormt binnen een goed functionerende democratie. Dat journalisten altijd in volledige vrijheid hun werk moeten kunnen doen.

Aan grote woorden ontbrak het de afgelopen weken niet. Uit alle hoeken werd het belang van de vrije pers onderstreept. Politici zeiden het, juristen zeiden het en hoofdredacteuren zeiden het ook nog maar een keer: goede journalistiek is echt heel belangrijk.

Het zijn dan ook roerige tijden voor de media.