Kunst & Media Bewaar

De verbinding tussen Gaudí en de Amsterdamse School

Casa Milà in Barcelona, een ontwerp van Antoni Gaudí
Casa Milà in Barcelona, een ontwerp van Antoni Gaudí © Getty Images

Sinds lang zijn de ontwerpen en maquettes van Antoni Gaudí weer te zien in Amsterdam. Er wordt een verbinding gelegd tussen hem en de Amsterdamse School.

Wat hebben de Catalaanse architect Antoni Gaudí en Michel de Klerk (Amsterdamse School) met elkaar gemeen?

Oppervlakkig gezien zijn dat de golvende zwierige gevels van de gebouwen die ze in Barcelona en Amsterdam nagelaten hebben. Maar noemen de Catalanen dat modernisme, in Amsterdam wordt de Amsterdamse School toch vooral als expressionistisch beschouwd.

Modernisme, dat zou pas na de stichting van De Stijl een relevante stroming in de bouwkunst worden.

Dan zijn er de details waarmee zowel Gaudí als De Klerk beroemd zijn geworden, motieven in de natuur die terugkeren op tegelversieringen, de schelpvorm in het trappenhuis van de Sagrada Familia, plastisch houtsnijwerk in deuren en het palmblad in een hek.