Campagnelanding 17 Bewaar

Onbekende voor de klas in het speciaal onderwijs? Dat gaat niet

Marije Hoogland (midden) begon een dag na haar afstuderen als kleuterjuf op SO De Heldrin
Marije Hoogland (midden) begon een dag na haar afstuderen als kleuterjuf op SO De Heldrin © Eva Plevier

Het speciaal onderwijs wordt geraakt door het lerarentekort, waar de effecten ingrijpender kunnen zijn dan in het regulier onderwijs. Op SO de Heldring gaat het nog net goed, vooral dankzij stagiairs.

Zes kinderen telt de rekenles van juf Gabriëlle de Vries. En behalve de juf, zijn er nog een stagiaire en een snuffelstagiair. Drie volwassenen op zes kinderen, een mooie score op De Heldring, basisschool voor speciaal onderwijs in Noord. Het is stil in het lokaal, de kinderen werken geconcentreerd aan hun sommen met geld. Ze vullen de prijs van boodschappen in, niet in cijfers, maar getekende muntjes.

Toch gaat deze school, die zich weer 'excellent' mag noemen volgens de onderwijsinspectie, ook gebukt onder het lerarentekort.