De Braziliaanse minister van Arbeid Carlos Lupi is gisteren opgestapt na beschuldigingen over corruptie. Hij is sinds juni de zevende minister die het begin dit jaar aangetreden kabinet van president Dilma Rousseff verlaat.

Lupi verklaart de dupe te zijn van een 'politieke en persoonlijke hetze door de media'. Die berichten al enige tijd over steekpenningen die stelselmatig aan Lupi's hoogste ambtenaren zouden zijn uitbetaald.

Zes van de zeven ministers die onder Rousseff opstapten, waren het onderwerp van soortgelijke beschuldigingen. Toch lijdt haar populariteit niet onder het spervuur van verdachtmakingen. Omdat ze in staat is corrupte ministers terug te laten treden, wordt haar daadkracht juist geprezen. Volgens de laatste enquêtes wordt haar beleid door 70 procent van de bevolking gesteund.