AMSTERDAM - Autochtone jongeren gaan niet graag naar buurthuizen, ze vinden er de sfeer niet prettig. Allochtone jongeren laten zich weinig zien in cafés, clubs en theaters.Dat staat in het rapport Vrijetijdsbesteding Amsterdamse jongeren 2006, opgesteld in opdracht van de gemeente. Ruim de helft van de Amsterdammers tussen de 12 en 23 jaar heeft een niet-westerse achtergrond. In totaal zijn er ongeveer 100.000 jongeren in de stad.

Voor het onderzoek vulden 785 jongeren een vragenlijst in, 53 jongeren werden geinterviewd.

De buurtcentra en jongerencentra zijn vooral bij autochtonen impopulair. Zij hebben minder vaak behoefte aan zo'n ontmoetingscentrum omdat ze thuis vrienden kunnen ontvangen. Bij hen heerst bovendien het beeld dat de centra vooral bevolkt worden door te stoere Marokkanen.

Jongeren besteden het grootste deel van hun vrije tijd achter de computer. Het liefst sporten ze, maar daarvoor zijn te weinig voorzieningen, vinden vooral de jongeren tussen 20 en 23 jaar. Zij vinden sporten ook te duur.

Meisjes (42 procent) sporten minder dan jongens (58 procent), die vaker op straat een balletje trappen. Van de allochtone meisjes sport minder dan een kwart. Sommige jongeren weten geen goede plek in de buurt, anderen moeten van hun ouders vrije tijd aan school besteden. Dit laatste geldt vooral voor allochtone meisjes. Voorts willen (ook autochtone) meisjes vaak alleen met meisjes sporten. De gemeente zegt wel naar de sportbehoefte te luisteren, maar geen voorzieningen te creëren voor het gescheiden sporten.

Zeventig procent van de autochtonen was het afgelopen jaar in een club geweest, tegen 24 procent van de Turken en Marokkanen. Autochtonen bezochten ook vaker het theater: 54 procent tegenover 21 procent. Turken en Marokkanen bezochten weer het vaakst de openbare bibliotheek.

De gemeente wil jongeren zelf actief maken. De nadruk ligt niet meer op voorzieningen voor rondhangen in de buurt, maar op het zelf laten organiseren van vertier.