Binnenland Bewaar

Veel bedrijven nog niet klaar voor nieuwe privacywet

Veel bedrijven nog niet klaar voor nieuwe privacywet
© ANP

Veel organisaties zeggen nog niet klaar te zijn voor de nieuwe Europese privacywet.

Volgens accountants- en adviesfirma PwC, dat onderzoek deed onder 385 middel(grote) organisaties, blijkt dat slechts 42 procent verwacht klaar te zijn voor de strengere privacyregels.

Dit percentage ligt zelfs nog lager dan een jaar geleden (52 procent), toen veel organisaties nog geen helder beeld hadden van de volle impact van de EU-vordering, stelt PwC.

Zeggenschap
De nieuwe Europese regels, de zogeheten Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), gaan vrijdag 25 mei in. De nieuwe wet is strenger dan de huidige wet bescherming persoonsgegevens. Hij geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens.

Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet.

Datalekken
Onder de nieuwe regels mogen mensen hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Als mensen er met de organisatie niet uitkomen, kunnen ze een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook de ongeveer 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel moeten voldoen aan de nieuwe regels. ZZP Nederland krijgt tientallen telefoontjes per dag met vragen over de regels, zegt directeur Frank Alfrink. 

"Mensen dachten: dit geldt niet voor ons, dit is voor de grote jongens. Ze vragen ons: moet ik hier ook wat mee? Er is geen ander antwoord dan ja. Veel zzp'ers voldoen nog niet aan de regels. Ik hoop een op de tien, maar ik vrees acht op de tien.''

Coulant
Alfrink gaat ervan uit dat de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid, coulant is. "Het gaat erom dat je er mee bezig bent. Als je er maar bewust van bent dat het er is en dat je begonnen bent, dan laten ze je voorlopig met rust. Ze helpen de kleintjes om te zorgen dat dit lukt, in plaats van meteen al boetes op te leggen.''

De Autoriteit laat in een reactie weten dat de regels voor iedereen gelden, maar "we zullen niet direct naar de bakker of slager op de hoek gaan. We zijn een redelijke toezichthouder.''

Lees ook: Stortvloed aan verzoeken en boetes dreigt met nieuwe privacywet