DEN HAAG - Jeltje van Nieuwenhoven, de fractieleider van de PvdA in de Haagse gemeenteraad, beraadt zich op het verzoek om een openbaar debat over het uitsluiten van de PVV voor de Haagse collegevorming. Dat heeft haar woordvoerder donderdagavond laten weten.

Een meerderheid van de politieke partijen in de Haagse gemeenteraad heeft daar donderdag op aangedrongen. Alle partijen behalve de PvdA en de Partij voor de Dieren willen dat Van Nieuwenhoven uitlegt waarom haar partij de Haagse PVV-fractie heeft uitgesloten van verdere onderhandelingen.

De PvdA, met tien zetels de grootste partij in Den Haag, heeft donderdag alle partijen met meer dan twee zetels in de raad behalve de PVV uitgenodigd om maandag in gesprek te gaan over het vormen van een coalitie.

Proberen

Eerder gaven VVD, D66 en SP te kennen dat de twee grootste partijen, PvdA en PVV, moeten proberen om tot een coalitie te komen.

VVD, D66 en CDA drongen in die vergadering ook aan op het aanstellen van een onafhankelijke informateur die verkennende gesprekken over een mogelijk college zou moeten voeren. Van Nieuwenhoven stelde daar tot nu toe nog weinig voor te voelen. (ANP)