Binnenland Bewaar

Toerisme in Amsterdam inventief in kaart gebracht via sociale media

Toerisme in Amsterdam inventief in kaart gebracht via sociale media
© Flickr

Door het analyseren van 500.000 foto's die toeristen tijdens hun bezoek aan Amsterdam maakten en deelden via de site Flickr bracht Sander van der Drift (30) de bezoekersstromen in kaart. Hij studeerde er cum laude op af.

Je zou bijvoorbeeld ook Instagram en Twittergegevens kunnen analyseren, voor een nog completer beeld.

Zijn onderzoek werd met een 9 beoordeeld en eerder mocht hij zijn bevindingen al presenteren aan de gemeente Amsterdam. Die had wel behoefte aan een genuanceerd en objectief geluid in de verhitte toerismediscussie.

Zelf volgde hij die problematiek al een tijdje. 'Toerisme is aan de ene kant supergoed voor een stad, maar het levert ook veel problemen op. Dat maakt het een erg interessant onderzoeksgebied,' zegt Van der Drift.

Via sociale media
Het Amsterdamse toerisme leek hem een goed onderwerp voor zijn scriptie, het slotstuk van zijn master Geo Information Sciences. Een interessant en urgent onderwerp, met maatschappelijke waarde.

Van der Drift onderzocht het Amsterdamse toerisme op een originele en nieuwe manier. Niet door een simpele meting van bezoekersaantallen - de traditionele methode - maar via sociale media.

Tijdstip en locatie
Van der Drift analyseerde 500.000 foto's die toeristen via de fotosite Flickr hadden gedeeld. 'Foto's van Flickr zijn vrij beschikbaar voor niet-commerciële doeleinden. En een foto heeft vrijwel altijd een relatie met de locatie waar deze is genomen. Toeristen nemen foto's op locaties die zij interessant vinden. Dat zijn over het algemeen de drukke plekken. Plus: het overgrote deel van de content op Flickr is geproduceerd door toeristen.'

Van der Drift onderzocht op welk tijdstip en op welke locatie de foto's waren genomen. Omdat toeristen doorgaans meerdere foto's per dag online zetten, kon hij met een algoritme vaststellen wat ongeveer de routes zijn die zij tijdens hun bezoek aan Amsterdam bewandelen.

Hotspots
Ook kon Van der Drift zien waar de Amsterdamse hotspots zich bevinden. 'Bij de I Amsterdamletters en op de Dam werden de meeste foto's gemaakt. Niet zo verwonderlijk: werkelijk elke bezoeker klimt op die letters. Verder haal je de usual suspects er wel uit. De Bloemenmarkt, het Anne Frank Huis, het Museumplein en de Dam bijvoorbeeld.'

Ja, dat van die hotspots was wel bekend. Het vernieuwende van Van der Drifts onderzoek zit hem in de analyse van de toeristische routes. Elke Amsterdammer weet wel globaal waar die lopen, maar doordat nu ze in kaart zijn gebracht kan de gemeente gerichte stappen nemen om het toerisme in betere banen te leiden.

Grootstedelijke problematiek
Van der Drift: 'Het kan zeker helpen. De gemeente Amsterdam had nog geen inzicht in hoeveel mensen er over pleinen of grachten lopen, en wanneer het piekmomenten zijn. Ze had slechts de beschikking over bezoekersaantallen van musea, hotels en dergelijke. Dit is dus zeker een aanvulling.'

Na de presentatie aan de gemeente in maart kreeg Van der Drift van het instituut Advanced Metropolitan Solutions een certificaat. Het AMS houdt zich bezig met grootstedelijke problematiek, en werkt nauw samen met het Massachusetts Institute of Technology, de Technische Universiteit Delft en de Wageningen Universiteit. De gemeente heeft naar aanleiding van Van der Drifts onderzoek een team van acht ambtenaren opgesteld dat verder onderzoek zal doen naar toerisme.

Spreiding geen slecht idee
Dat is nodig, zegt Van der Drift: 'Je zou bijvoorbeeld ook Instagram en Twittergegevens kunnen analyseren, voor een nog completer beeld.'

Zelf zal Van der Drift daar voorlopig niet aan bijdragen; hij heeft er geen tijd voor. Wel moedigt hij de gemeente aan de gegevens te gebruiken. Maar dé oplossing heeft ook hij niet. 'Spreiding is geen slecht idee, want er zijn veel meer leuke plekken dan alleen maar de hotspots. Een oplossing is wel vereist, want de komende decennia zal het toerisme nog veel sneller toenemen.'