DEN HAAG - De korpschefs, de dagelijkse leiding van de politie, hebben zich achter het akkoord over de miljoenenbezuiniging op de politie geschaard.

Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft dat gehoord van de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag, met wie ze deze week overeenstemming bereikte over de besparingen.

Ze zei dat donderdagavond tijdens een debat met de Tweede Kamer over de kwestie. De korpschefs, verenigd in de Raad van Hoofdcommissarissen, keerden zich recent nog tegen de door het kabinet opgelegde bezuinigingen. Ze berekenden dat die op termijn tot een verlies van circa vierduizend politiebanen leiden, terwijl de minister garandeert dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van het aantal agenten op straat en bij de recherche. (ANP)