live

Rutte loodst begrotingsplan soepel door Kamer

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen debatteerde de Tweede Kamer over de tijdens Prinsjesdag 2018 gepresenteerde plannen van het kabinet. Vrijdag was de tweede dag van het debat.

Live

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Rutte loodst begrotingsplan door Kamer

  Premier Mark Rutte heeft zonder veel moeite de kabinetsplannen voor volgend jaar door de Tweede Kamer geloodst.

  Het grootste pijnpunt, de afschaffing van de dividendbelasting, stuit weliswaar op onoverkomelijke bezwaren bij de oppositiefracties, maar de premier hield vol dat de maatregel nodig is voor de Nederlandse economie.

  Een door de voltallige oppositie ingediend voorstel om alternatieven te onderzoeken voor het bijna 2 miljard kostende plan, wees hij af.

  Ook op andere punten hoefde Rutte nauwelijks iets toe te geven. De oppositie wist wel te bereiken dat een bezuiniging van 19,5 miljoen euro op leerwerkplekken voor mbo'ers en vmbo'ers ongedaan wordt gemaakt.

  Een motie van PvdA-leider Lodewijk Asscher kreeg brede steun. Verder kon een CDA-motie op instemming rekenen om de kennis en ervaring van sociale werkplaatsen te gebruiken om mensen met een beperking aan het werk te helpen.

  En veel verdergaand SP-voorstel, dat vroeg de sociale werkvoorziening in haar oude glorie te herstellen, kreeg geen meerderheid.

  Rutte was niet alleen streng voor de oppositie, maar ook voor zijn eigen VVD. Een suggestie van de liberale fractieleider Klaas Dijkhoff om misdaden in probleemwijken harder te bestraffen dan elders, zal het kabinet niet overnemen.

  Wel is de premier bereid een onderzoek te laten verrichten naar de aanpak van integratieproblemen in andere landen. Eerder hadden de regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie ook al negatief gereageerd op Dijkhoffs plan.

  De oppositiefracties toonden zich teleurgesteld over de afwijzende opstelling van de premier. Die liet geen "uitgestoken hand" zien, klaagden Asscher en GroenLinks-leider Jesse Klaver.

  Asscher sprak geïrriteerd van een "routineuze Rutte". De premier kon in zijn onbuigzame houding volharden omdat hij weet dat de coalitiepartijen nog over een krappe meerderheid in beide Kamers beschikken. Of dat na de senaatsverkiezingen van mei volgend jaar nog steeds het geval is, is de vraag.

  GroenLinks en de VVD vonden elkaar nog wel in een voorstel om witteboordencriminaliteit harder aan te pakken, en kregen daarin ook de rest van de Kamer mee. Het kabinet wordt gevraagd binnen een jaar met concrete voorstellen te komen.

 2. Baudet: 'Debat beneden mijn waardigheid'

  FVD-leider Thierry Baudet heeft zich vandaag nauwelijks laten zien in de Tweede Kamer omdat hij het "beneden zijn waardigheid" vindt om "zinloze argumentaties af te steken".

  Hij denkt dat er toch niet naar hem wordt geluisterd. Baudet zei dat aan het slot van het debat. De gedachtewisseling over de kabinetsplannen voor volgend jaar is volgens hem "flauwekul" omdat alles dichtgetimmerd is in het regeerakkoord.

  Baudet kreeg scherpe kritiek uit de Kamer. Niet alleen de coalitiefracties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie haalden naar hem uit, ook GroenLinks-leider Jesse Klaver deed dat. Klaver zei dat hij het heel vaak niet eens is met PVV-leider Geert Wilders, "maar hij staat hier tenminste".

  CDA-leider Sybrand Buma wees erop dat Baudet zich in de Tweede Kamer heeft laten kiezen en voor zijn werk wordt betaald.

  VVD-leider Klaas Dijkhoff hield Baudet voor dat alles wat hij in Nederland wil veranderen, te bespreken was geweest in het debat, "We hebben het nu over u, misschien is dat uw favoriete onderwerp, maar was het niet nuttiger geweest om deze tijd inhoudelijker te besteden?''

  Woensdag vulde Baudet al een deel van zijn spreektijd met een gedicht. "Pseudo-poëtisch gereutel,'' zei Dijkhoff daarover.

  Baudet gaf geen rechtstreeks antwoord op de vraag van D66-leider Alexander Pechtold of hij de Kamer als een 'nepparlement' beschouwt. Wel zei hij dat de parlementaire democratie volgens hem niet goed functioneert.

  Ook minister-president Mark Rutte pakte Baudet stevig aan. Toen die er blijk van gaf weinig kennis te hebben van de procedures in de Tweede Kamer, bood hij hem aan het met de camera's uit nog eens uit te leggen. Hij sprak van ,,een pijnlijk moment''.

 3. Oppositie: alternatief voor dividendtaks

  De voltallige oppositie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet serieus zoekt naar alternatieven voor de afschaffing van de dividendbelasting.

  Zelfs SGP-leider Kees van der Staaij, die tot dusver niet meedeed met het collectieve verzet van de oppositie tegen de omstreden maatregel, zette zijn handtekening onder het verzoek.

  Van der Staaij complimenteerde indiener Jesse Klaver (GroenLinks) dat het hem is gelukt een motie op te stellen waar de SGP zich in kan vinden.

  Ook hij wil dat het kabinet kijkt of er echt geen betere en goedkopere manieren zijn om het Nederlandse vestigingsklimaat te verbeteren. De afschaffing van de dividendbelasting kost de schatkist structureel bijna 2 miljard euro en komt vooral buitenlandse aandeelhouders van grote bedrijven ten goede.

  Tijdens dag twee bleek overigens al dat minister-president Mark Rutte, net als de coalitiefracties in de Tweede Kamer, niet van plan is van het omstreden voorstel af te zien. Hij hield vol dat het van groot belang is voor de Nederlandse economie.

 4. Meer lokale zeggenschap bij burgers

  De Tweede Kamer wil dat het kabinet nog dit jaar met voorstellen komt om mensen meer zeggenschap te geven over wat er in hun eigen buurt gebeurt.

  Een voorstel daartoe van de ChristenUnie kan rekenen op steun van in ieder geval de overige coalitiepartijen.

  Burgers en verenigingen krijgen wat de regeringspartijen betreft ruimte om alternatieve voorstellen in te dienen voor de uitvoering van overheidstaken zoals de groenvoorziening.

  Ook kunnen zij daarmee zeggenschap krijgen over bijvoorbeeld het zwembad of de bibliotheek in hun gemeente.

  "Of het nu gaat om onderwijs, zorg, je woonomgeving, je lokale bestuur, het is cruciaal dat mensen meer zeggenschap en meer eigenaarschap krijgen,'' aldus CU-fractieleider Gert-Jan Segers

  Dat geldt wat hem betreft voor alle terreinen "waar de samenleving het misschien wel beter kan dan de overheid of de markt.''

 5. 'Asscher beste debater'

  Lodewijk Asscher is de beste debater van de Algemene Politieke Beschouwingen. Dat vindt het Nederlands Debat Instituut.

  Juryvoorzitter Roderik van Grieken: "Lodewijk Asscher wint de Debatprijs vanwege een uitzonderlijk goede eerste termijnspeech in combinatie met een duidelijke en consistente debatstrategie en scherpe interrupties."

  De jury was onder de indruk van het feit dat Asscher (PvdA) zijn eerste termijnspeech volledig uit het hoofd hield: "een unicum".

  De tweede plaats is dit jaar voor Jesse Klaver (GroenLinks). "Ook hij was in de volle breedte van het debat aanwezig met aanhoudende interrupties, krachtige stijlfiguren en sterke voorbeelden die tot de verbeelding spraken."

  De prijs is een initiatief van het Nederlands Debat Instituut in samenwerking met de Universiteit Leiden.

 6. Klaar met het grootste hoofdpijndossier

  Na anderhalf uur was premier Mark Rutte bij de Algemene Beschouwingen vrijdag klaar met zijn grootste hoofdpijndossier van de afgelopen maanden: de afschaffing van de dividendbelasting.

  De oppositie beukte op hem in, maar nieuwe inzichten leverde het niet op. De 'uitgestoken hand' die Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) van de premier wilden zien, bleef uit.

  Rutte hamerde er net als de afgelopen maanden op op dat de maatregel nodig is voor de Nederlandse economie. Bedrijven zouden minder snel hierheen komen of blijven als de belasting niet wordt afgeschaft, betoogde de premier. Zijn betoog kon op weinig begrip van de oppositie rekenen. De fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen bemoeiden zich niet met het debat.

  PvdA-voorman Lodewijk Asscher wilde weten waaruit dit blijkt. Rutte erkende dat zijn stelling 'net als bij alle belastingmaatregelen niet 100 procent te onderbouwen is', maar verwees wel naar 'recente' onderzoeken en deskundigen die zijn standpunt onderschrijven.

  Asscher was hier niet van onder de indruk. "Het is 10.45 uur en we gaan meteen een Ruttiaans rookgordijn in," concludeerde de PvdA-leider een kwartier na het begin van het debat. Hij beschuldigde Rutte meermaals van 'chantage'.

  Op de SGP na steunt de hele oppositie een wetsvoorstel van GroenLinks om te dividendbelasting opnieuw in te stellen zodra de kans zich aandient. SGP-leider Kees van de Staaij sluit zich er mogelijk nog bij aan. Hij zei tijdens het debat de argumenten van Rutte 'helder te vinden, maar niet overtuigend'.

  De SGP vindt het besluit dat 1,9 miljard kost 'kwetsbaar' omdat een klein aantal bedrijven de maatregel 'dicteert'. De 'argumenten zijn dunner geworden en de maatregel duurder', concludeerde Van der Staaij.

  Volgens de premier gaat het niet alleen om een mogelijke verhuizing van van het hoofdkantoor van Shell en Unilever, ze vormen 'slechts de aanleiding'. Met de afschaffing moet het 'ongelijke speelveld met Engeland' verdwijnen. Ook zijn er geen andere maatregelen die de afschaffing van de dividendbelasting kunnen vervangen, zei Rutte.

 7. Arib roept op toon te matigen

  Voorzitter Khadija Arib heeft de Tweede Kamer opgeroepen te letten op de toon van het debat. Zij verklaarde veel brieven en mails te hebben gekregen waarin geklaagd wordt over het taalgebruik van Kamerleden tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen.

  Mensen klagen over 'hard en grof' taalgebruik, aldus Arib. De discussie mag volgens haar 'kritisch en scherp' zijn, maar kan zonder grof te worden.

  Woensdag tijdens de eerste dag van het debat over de begroting van volgend jaren haalden onder anderen Geert Wilders (PVV) en Tunahan Kuzu (DENK) hard naar elkaar uit. Zij beten elkaar toe 'op te rotten'. CDA-leider Sybrand Buma liet toen ook al weten zich te ergeren aan het taalgebruik van de volksvertegenwoordigers.

  Premier Mark Rutte geeft vrijdag antwoord op vragen die woensdag door de Kamer zijn gesteld over de kabinetsplannen.

 8. Debat gaat vrijdag verder

  Het kabinet reageert vrijdag. Dat is uitzonderlijk omdat er nooit op die dag wordt vergaderd, maar premier Mark Rutte moet donderdag bij een informele EU-top in Salzburg aanwezig zijn. Deze top gaat over illegale migratie en veiligheid.


  Dit blog gaat vrijdag verder.

 9. Uitgestoken hand coalitie ver te zoeken

  In de troonrede gaf het kabinet nog aan samenwerking te zoeken met de oppositie. Maar woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer is van een uitgestoken hand weinig te merken bij de vier coalitiepartijen. Geen van de coalitiepartijen zag brood in tegenvoorstellen die de drie grootste linkse oppositiepartijen samen hebben gedaan.

  "Ik sta hier met uitgestoken handen, maar wil er geen brandnetels in krijgen," zei Alexander Pechtold (D66) tegen Lodewijk Asscher (PvdA) toen die met een voorstel op onderwijsgebied kwam.

  Lilian Marijnissen (SP) werd door de coalitiepartijen stevig aangepakt toen ze stelde dat de "publieke sector in fik staat". CDA'er Sybrand Buma hoorde van Jesse Klaver van GroenLinks "een uur lang een litanie tegen ongeveer alles wat dit kabinet doet".

  VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hielden de gelederen strak gesloten. Alleen toen VVD'er Klaas Dijkhoff begon over zijn plan om misdrijven in probleemwijken harder te bestraffen, brak even de eenheid. "Het slaat helemaal nergens op," vonniste CDA'er Sybrand Buma. "Idioot," sprak Alexander Pechtold (D66) over het plan. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zei er "een beetje huiverig" van te worden.

  Dividendbelasting
  De afschaffing van de dividendbelasting was de rode lijn in de strijd van de linkse oppositie tegen het kabinet. Grote bedrijven zijn volgens Asscher zeer welkom in Nederland, maar ze moeten "ons niet de wet voorschrijven". Het kabinet moet zich richten op de innovatieve en creatieve economie van de toekomst, vindt Klaver. Dat is "veel belangrijker dan een hoofdkantoor-functie van Shell of Unilever". De omstreden maatregel van het kabinet die 1,9 miljard kost, werd door zowel Dijkhoff als Buma stevig verdedigd. De afschaffing is net zo noodzakelijk als extra investeringen in Defensie, zei Buma. Segers en Pechtold, beide niet blij met de afschaffing, noemden het onderwerp niet in hun bijdrages.

 10. Segers bezorgd over schulden studenten

  De ChristenUnie maakt zich zorgen over de stijgende schulden van studenten. "Dat wordt in toenemende mate een molensteen om de nek van onze jongste generatie," zei Gert-Jan Segers tijdens het debat over de plannen van het kabinet voor volgend jaar.

  De ChristenUnie wil dat dit probleem hoog op de agenda van het kabinet komt. Segers wees erop dat de totale studieschuld al boven de 20 miljard euro is gestegen. Jongeren moeten volgens hem meer betrokken worden bij de aanpak van dit probleem.

  Het gaat goed met de economie, maar dat is niet waar alles om draait, aldus de leider van de kleinste coalitiepartner. Segers maakt zich zorgen over de toenemende verdeeldheid in de samenleving. "Zeker, groei is belangrijk. Maar alleen als iedereen meetelt."