Binnenland Bewaar

Provincie wil massa's ganzen afschieten

Provincie wil massa's ganzen afschieten
© ANP

Het provinciebestuur van Noord-Holland wil het aantal wilde ganzen in de provincie drastisch verminderen. De komende vijf jaar zullen honderdduizenden vogels worden afgeschoten om een beheersbare populatie over te houden.

Om de reducties door te kunnen voeren, wordt de rustperiode voor winterganzen met twee maanden ingekort.

De reductie is volgens de provincie noodzakelijk om de explosief groeiende schade aan landbouwgewassen terug te dringen, zo staat in het nieuwe beheerplan voor ganzen. Vorig jaar kregen Noord-Hollandse boeren 4,2 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. Bijna negentig procent van die schade werd veroorzaakt door foeragerende ganzen.

Het akkoord moet de schade terugbrengen naar het niveau van tien jaar geleden. De Faunabeheereenheid moet daar nog aantallen vogels aan koppelen, maar ter vergelijking: in 2006 waren er in Noord-Holland 100.000 trekganzen en 25.000 standganzen.

Noord-Holland heeft zowel in de winter als in de zomer steeds grotere groepen ganzen op het land. In de winter maken naar schatting 250.000 trekganzen een tussenstop. Daarnaast zijn er 100.000 ganzen die hier het hele jaar door zijn. De provincie wil deze groepen terugbrengen naar de omvang van tien jaar geleden, respectievelijk 100.000 trekganzen en 25.000 standganzen.

Rustperiode
Om de reducties door te kunnen voeren, wordt de rustperiode voor winterganzen met twee maanden ingekort. Deze duurt voortaan van 1 november tot 1 maart. In de aangewezen rustgebieden geldt dan wel een volledig verbod op de jacht. De agrariërs op deze gronden krijgen hiervoor een speciale vergoeding, naast een volledige tegemoetkoming bij gewasschade.

Het nieuwe beheerplan heeft de steun van landbouworganisaties, maar ook van natuurclubs als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland. Ook natuur- en recreatiegebieden ondervinden last van de immer uitdijende ganzenpopulatie.

De structurele maatregelen tegen de ganzen staan los van de acties rond de luchthaven Schiphol. Daar worden elk jaar tienduizenden vogels gevangen en vergast omdat zij een risico vormen voor opstijgende en landende vliegtuigen.