Binnenland Bewaar

Ook top ministerie wilde kosten Spelen verzwijgen

Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. © ANP

Niet alleen lagere ambtenaren, maar ook de hoogste ambtenaar op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wilde niet dat de kosten voor het mogelijk binnenhalen van de Olympische Spelen 2028 in een brief aan de Tweede Kamer zouden belanden. Dat blijkt uit een document waar RTL Nieuws vandaag de hand op wist te leggen.

De VWS-ambtenaren wilden de hoogte van het bedrag, 8 miljard euro, niet opnemen in het schrijven omdat dat slecht zou zijn voor het politieke draagvlak. De secretaris-generaal van het ministerie adviseerde om in de brief, die in 2011 werd gestuurd, geen bedragen op te nemen wegens 'het risico dat de Olympische ambitie wordt afgeschoten'. Lagere ambtenaren zouden eerder al zoiets hebben aangeraden, berichtte RTL maandag.

Debat
Kamerleden gaven toen aan dat ze vinden dat de communicatie vanuit het ministerie over dit onderwerp niet goed verloopt. In de uitzending vandaag herhaalden ze dat. Sommigen vinden dat de Kamer onvolledig is geïnformeerd. Over de kwestie is in de Tweede Kamer al een debat gepland.

'De minister heeft de Kamer volledig en juist geïnformeerd', aldus een VWS-woordvoerder donderdag. 'Voor minister Schippers was het argument om het bedrag van 8 miljard niet te noemen het feit dat het noemen van een som van bedragen, 17 jaar voor aanvang van de Spelen, volstrekt willekeurig zou zijn. Het argument van negatieve beïnvloeding van draagvlak heeft geen enkele rol gespeeld bij haar beslissing over de aanbiedingsbrief. Dit argument heeft de minister ook nooit bereikt.'

Baten
De zegsman wijst er op dat de bewindsvrouw evenmin heeft geprobeerd aan positieve beïnvloeding te doen door alleen de baten te noemen. 'De minister zal de notitie op basis waarvan de brief is opgesteld en de ambtelijke notitie ten behoeve van haar inbreng in het kabinetsberaad hierover openbaar maken', vervolgde hij.

In 2016 moet een keuze worden gemaakt over de Nederlandse kandidatuur voor de Spelen.