UTRECHT - De Algemene Onderwijsbond (AOb) vraagt aan schooldirecties en onderwijspersoneel leerlingen vrijdag de gelegenheid te geven naar Amsterdam te gaan voor de manifestatie van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) op het Museumplein.De AOb steunt de oproep van het LAKS voor een verlaging van de urennorm van 1040 uur. ''De AOb is wel voor een duidelijke norm van onderwijstijd. Een bandbreedte van 960 tot 1040 uur geeft de scholen de ruimte om intensief en kwalitatief onderwijs aan te bieden. De AOb eist tijd voor kwaliteit.'' De bond zal ook spreken op de manifestatie.

Ook de CNV Onderwijsbond steunt het protest en vindt dat leerlingen een kans moeten krijgen naar de actie in Amsterdam te gaan. Daarbij liet de bond weten dat ook de leerkrachten mee moeten doen aan de acties om hun leerlingen te begeleiden.