Binnenland Bewaar

Milieugroep in windenergie

Het Prinses Amalia Windpark ter hoogte van IJmuiden. Foto ANP/Sander Koning
Het Prinses Amalia Windpark ter hoogte van IJmuiden. Foto ANP/Sander Koning © UNKNOWN

DEN HAAG - Stichting Natuur en Milieu wil in samenwerking met burgers en bedrijven een windmolenpark aanleggen op zee. Samen met energieproducent Essent wordt hiervoor een vergunning aangevraagd. Volgens Natuur en Milieu is het initiatief nodig omdat de politiek te lang treuzelt met het stimuleren van windenergie en andere vormen van duurzame energie.

''De bouw van windmolenparken op zee wordt gefrustreerd door bureaucratie, tekortschietende overheidsfinancieringen en gevestigde belangen op de Noordzee,'' aldus de stichting. Natuur en Milieu heeft een coöperatie opgericht onder de naam Zeekracht.

Deze coöperatie zal de exploitatie van het windmolenpark op zee op zich nemen. De stichting verwacht dat veel particulieren bereid zijn om voor tien euro per jaar lid van Zeekracht te worden. Deze tientjesleden krijgen in ruil daarvoor voorrang bij de afname van de groene stroom die het windmolenpark op zee gaat leveren. De bijdrage van tien euro is volgens woordvoerster Mirjam de Rijk symbolisch van aard. ''Op die manier laat je zien dat je windenergie belangrijk vindt en dat je er best iets voor over hebt.'' Volgens onafhankelijk onderzoek vindt tachtig procent van alle Nederlanders dat windmolens op zee gestimuleerd moeten worden en 81 procent dat de regering het opwekken van groene stroom moet stimuleren.

Slechts zestien procent van de ondervraagden vindt dat de overheid al genoeg doet om het gebruik van windenergie te stimuleren.

De stichting Natuur en Milieu wil met het plan niet alleen bereiken dat er meer groene stroom beschikbaar komt, maar ook de politiek onder druk zetten om de productie van windenergie op zee serieuzer te stimuleren. (HET PAROOL)