Binnenland Bewaar

Meer personeel op late NS-treinen

Meer personeel op late NS-treinen
© ANP

De dubbele 'bemensing' op NS-treinen wordt uitgebreid. Het gaat om treinen waar agressie meer dan gemiddeld voorkomt. In het weekeinde is er al veel sprake van twee spoormedewerkers op late treinen. Nu komt er gefaseerd dubbele bezetting op nachttreinen die dat nog niet hebben. Ook op bepaalde zondagochtendtreinen (terugkerend uitgaanspubliek) en op donderdag- en zaterdagavond komt extra personeel. Dat hebben de NS, vakbonden en de ondernemingsraad met elkaar afgesproken.

Ook komen er extra beveiligers voor de toegangscontroles op stations. Het gaat in totaal om meer dan honderd beveiligers.

De afgesproken maatregelen zijn onderdeel van de maatregelen die al in maart waren afgesproken. Door de combinatie van het versneld sluiten van poortjes, een permanente politievoorziening op de twintig grote stations met echte stationsagenten, de versnelde invoering van het stationsverbod en extra camera's op de kleinere stations, hopen alle partijen agressie verder terug te dringen.