AMSTERDAM - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een plan gemaakt om de problemen rond de onderwijstijd aan te pakken.Dat heeft de scholierenorganisatie zaterdag bekendgemaakt.

Het LAKS heeft het plan inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd en hoopt dat het woensdag tijdens het spoeddebat over de kwestie wordt meegenomen. Het LAKS zegt in het plan nadrukkelijk te hebben gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Het LAKS wil dat het minimumaantal lesuren van 1040 per jaar wordt teruggebracht tot 960. De scholierenbond vindt verder dat de loze uren tussen lessen tot een minimum moeten worden beperkt.

Het plan bestaat uit drie punten: onderwijstijd, studielast en de inspectie. Het Laks pleit voor een bandbreedte van 860 tot 1040 uur lesuren (gemiddeld 960). Scholen krijgen daardoor de mogelijkheid onderwijs op maat te bieden en extra te investeren in leerlingen die begeleiding nodig hebben.

Verder moet de studielast van alle scholieren in het voortgezet onderwijs worden verdeeld in onderwijstijduren en huiswerkuren. Zo wordt duidelijk hoe hoog de werkdruk voor scholieren mag zijn. Het totaal van deze twee factoren mag volgens het LAKS maximaal op 1400 uren liggen per schooljaar. Dat is maximaal 36 uur per week.

Ook pleit het LAKS ervoor de bezuinigingen op de Inspectie van het Onderwijs terug te draaien om de controle op de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Scholieren demonstreerden vrijdag in tientallen plaatsen tegen het plan van het ministerie van Onderwijs om leerlingen in het voortgezet onderwijs 1040 uur les te laten volgen per jaar. (ANP)

www.laks.nl