live

Eigen risico volgend jaar toch niet omhoog

Hoe gaat het verder met de kabinetsformatie, nu alleen een meerderheidskabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie mogelijk lijkt? In dit blog lees je alles over de formatie.

Live

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Eigen risico in 2018 toch niet hoger

  Het eigen risico in de zorg wordt komend jaar toch niet verhoogd. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet willen nog snel de wet veranderen om dat mogelijk te maken, heeft informateur Gerrit Zalm de Tweede Kamer laten weten.

  De Kamer had eerder op de dag gevraagd om duidelijkheid van de onderhandelende partijen. Voor woensdagavond staat nog een debat over het eigen risico gepland. Dat staat nu nog op 385 euro, maar zou volgend jaar stijgen naar 400 euro.

  Veel partijen pleitten in de verkiezingscampagne voor een verlaging of afschaffing van het eigen risico. Onder hen ook CDA en ChristenUnie, die momenteel met VVD en D66 praten over de vorming van een nieuw kabinet. Geen enkele partij bepleitte een verhoging.

 2. Einde in zicht?

  Het einde van de formatie is in zicht. Dat gevoel heeft D66-leider Alexander Pechtold. Hij voegde daar vrijdag wel aan toe dat "er nog het nodige te doen is''.

  Pechtold benadrukte dat er vrijdag 'nog geen klap wordt gegeven' op de formatie, " maar het tempo zit er wel in''.

  Als de vier partijen het financiële plaatje rond hebben moet het nog worden doorgerekend door het Centraal Planbureau.

  Het is vrijwel zeker dat de huidige kabinetsformatie de langste ooit wordt.
  Het huidige record van 208 dagen stamt uit 1977 en staat op naam van het kabinet-Van Agt. Als er op 9 oktober nog geen nieuwe regering is, wordt dat record verbroken.

 3. 'Kabinet pas na herfstreces op bordes'

  Deze kabinetsformatie wordt zo goed als zeker de langste ooit. Het nieuwe kabinet waar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aan werken staat hoogstwaarschijnlijk pas na de herfstvakantie op het bordes, schatten ingewijden van drie van deze partijen.

  Als er op 9 oktober inderdaad nog geen kabinet kan aantreden, breken de huidige onderhandelaars het record dat het kabinet-Van Agt in 1977 vestigde. Die kabinetsformatie vergde toen 208 dagen. Het is volgens een bron met kennis van zaken "heel reëel" dat Rutte-III pas na het herfstreces wordt beëdigd. Dan duurt de formatie al ruim twee weken langer dan die in 1977.

  Portugal
  De onderhandelaars hopen hun plannen eind deze week naar het Centraal Planbureau (CPB) te kunnen sturen, maar dan is het werk nog lang niet gedaan. Als het CPB heeft uitgerekend wat de plannen betekenen voor de portemonnee van de Nederlanders, willen ze die waarschijnlijk nog aanpassen.

  Vervolgens praat informateur Gerrit Zalm de Tweede Kamer bij en zal VVD-leider Mark Rutte de taak krijgen om een regeringsploeg te vormen. Dan is de laatste week voor het herfstreces al aangebroken. Omdat de koning in die week Portugal bezoekt, kan hij het nieuwe kabinet beter na de vakantie beëdigen, denken ingewijden.

  Politieke kopstukken
  Politieke kopstukken van allerlei pluimage spraken de afgelopen tijd hun ongeduld uit over de duur van de formatie. De onderhandelaars wijzen er dan steevast op dat het tijd kost om het met vier heel verschillende partijen eens te worden. Ook de mislukte poging om een kabinet te vormen met GroenLinks zou veel tijd hebben opgeslokt.

  VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen sinds 23 juni. Een eerdere poging gevieren een kabinet te vormen stuitte op bezwaren van D66, dat geen heil zag in het aanschuiven van de ChristenUnie.

  De partij van Gert-Jan Segers kwam alsnog aan tafel toen het niet bleek te lukken de onderhandelingen met GroenLinks nieuw leven in te blazen.

 4. Eerste Kamervoorzitter: 't duurt te lang

  De formatie duurt te lang, vindt Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol. In het radioprogramma Kamerbreed zei ze dat gewone burgers zich afvragen hoe het mogelijk is "dat die lui zo lang zitten te kletsen".

  De verkiezingen voor de Tweede Kamer waren op 15 maart. Sinds 1945 duurde maar één formatie langer dan de huidige. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen sinds eind juni over de vorming van een nieuw kabinet.

  Broekers-Knol vindt het verder 'zorgelijk' als er een dik regeerakkoord komt. Dat is de "dood in de pot voor de democratie". "De democratie bloeit met een goed debat," aldus de VVD'er. "Als dat debat al met tweehonderd pagina's regeerakkoord wordt dichtgetimmerd - dat is een persoonlijke mening - is dat niet bevorderlijk voor de democratie."

 5. 'Nieuw kabinet telt zestien ministers'

  Het kabinet waar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aan werken gaat waarschijnlijk zestien ministers tellen. VVD zou naast de minister-president vijf ministers mogen leveren, CDA en D66 ieder vier en 'junior partner' CU twee, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Nu zijn er dertien ministers.

  Welke portefeuilles erbij komen is nog onduidelijk. D66 ziet graag een extra ministerie voor Klimaat en het CDA bepleit de terugkeer van een minister van Landbouw. CDA en ChristenUnie maakten zich eerder sterk voor een minister van Familiezaken of Jeugd en Gezin.

  Een van de ingewikkeldste puzzels is de toekomst van het reuzendepartement van Veiligheid en Justitie. D66 en ChristenUnie zien dat liever opgesplitst, maar VVD en CDA willen tot dusver politie en justitie graag in één hand houden.

  Mogelijk wordt immigratie en asiel bij V&J weggehaald. Voor die portefeuille zou een zelfstandige minister kunnen worden aangesteld, die dan ook integratie van Sociale Zaken zou kunnen overnemen.

 6. Formatie zwijgt over eigen risico

  De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zwijgen in alle toonaarden over de mogelijke verhoging van het eigen risico in de zorg. Geen van de vier partijleiders wilde woensdag voorafgaand aan het formatieoverleg reageren op de berichtgeving.

  Het eigen risico, dat nu is vastgesteld op 385 euro, stijgt volgend jaar naar 400 euro, meldden bronnen in Den Haag. Ook de zorgpremie zou volgend jaar weer omhoog gaan. Het eigen risico is jaarlijks onderwerp van discussie, maar wat het nu nog meer een heikel punt maakt is dat CDA en CU in de verkiezingscampagne juist pleitten voor verlaging ervan.

  Toch wilde geen van de vier partijleiders op de verhalen ingaan. CU-voorman Gert-Jan Segers was nog het meest toeschietelijk en zei "met het verkiezingsprogramma onder de arm'' naar binnen te lopen.

 7. Bonden: gesprek niet hervatten

  De vakbonden gaan niet opnieuw onderhandelen met de werkgevers, na het mislukken van het polderoverleg over de arbeidsmarkt. Voorzitter Han Busker van de FNV heeft dat dinsdag aan de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie laten weten. Die hadden eerder nog een indringend beroep gedaan aan aan de sociale partners om toch verder te praten.

  "We gaan niet onderhandelen. We hebben aangegeven dat wat ons betreft het proces hier stopt,'' aldus Busker. "Als je weer aan tafel gaat zitten moet je het vertrouwen hebben dat je er met elkaar uitkomt''. Dat vertrouwen is er volgens hem niet. Hij gaat wel met voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW "evalueren'' wat er is gebeurd de afgelopen periode.

  Een akkoord in de polder over de arbeidsmarkt is belangrijk voor een nieuw kabinet. De vier partijen verschillen van mening over het onderwerp en hebben daarover volgens ingewijden zelf nog nauwelijks een letter op papier. Als werkgevers en werknemers tot een akkoord waren gekomen, zou dit de onderhandelingen gemakkelijker hebben gemaakt.

 8. 'Indringend beroep' om hervatten overleg

  De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een "indringend beroep'' gedaan op de sociale partners om toch te proberen "tot iets te komen''. Dat heeft voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW gezegd nadat hij de partijen uitleg had gegeven over het mislukken van het polderoverleg over de arbeidsmarkt met de vakbonden.

  Een akkoord in de polder over de arbeidsmarkt is belangrijk voor een nieuw kabinet. De vier partijen verschillen van mening over het onderwerp. Als werkgevers en werknemers tot een akkoord waren gekomen, zou dit de onderhandelingen gemakkelijker hebben gemaakt.

 9. Werkgevers geven uitleg

  Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW is aangeschoven bij de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om uitleg te geven over het mislukken van het polderoverleg over de arbeidsmarkt met de vakbonden.

  De Boer zei bij aankomst dat hij gaat toelichten "hoe belangrijk het is voor heel Nederland, iedereen die werkt, dat wij straks aan werkgevers kunnen zeggen, jullie kunnen weer zonder rare risico's iemand een contract aanbieden voor onbepaalde tijd''. Volgens De Boer willen de vakbonden niet meewerken aan wijzigingen in kwesties als de loondoorbetaling bij ziekte "die de arbeidsmarkt hebben doen verrotten''.

  Volgens hem "moet dat toch echt gebeuren''. Hij liet weten dat zijn grootste zorg is dat de partijen zo met elkaar overhoop komen te liggen "dat we het gewoon nooit meer eens kunnen worden''. Ook de vakbond schuift dinsdag aan. Han Busker van vakbond FNV zal zijn verhaal doen na De Boer.

 10. Vakbond en werkgevers weer naar formatie

  Na het mislukken van het polderoverleg over de arbeidsmarkt, praten de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dinsdag meteen met enkele hoofdrolspelers.

  Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW en Han Busker van vakbond FNV zullen in de middag aanschuiven. De partijen noemden het maandag "teleurstellend'' dat het overleg is mislukt.

  Vakbonden CNV, FNV en VCP zijn uit het overleg met werkgevers over hervormingen in de arbeidsmarkt gestapt. Ze werden het niet eens over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het ontslagrecht.

  De vakbonden zijn samen met VNO-NCW gevraagd langs te komen om toe te lichten waardoor het gesprek is mislukt, aldus CDA-voorman Sybrand Buma.

  Of het klappen van het polderoverleg voor vertraging zorgt bij bij de kabinetsformatie, is nog niet duidelijk. "Dat gaan we proberen te voorkomen," zei Rutte.

  Een akkoord in de polder over de arbeidsmarkt is belangrijk voor een nieuw kabinet. De vier partijen verschillen van mening over het onderwerp. Als werkgevers en werknemers tot een akkoord waren gekomen, zou dit de onderhandelingen gemakkelijker hebben gemaakt.

  De formerende partijen moeten nu zelf komen met plannen voor de arbeidsmarkt. Steun van werkgevers en werknemers voor die plannen is belangrijk. "Mijn ervaring is dat wil je grote hervormingen doorvoeren dat het buitengewoon dienstig is te komen tot breed maatschappelijk draagvlak en dat is echt ook een verplichting die bij werkgevers en werknemers ligt om daaraan bij te dragen", aldus Rutte.

  Toen de vakbonden en werkgevers medio vorige maand bij de formerende partijen langskwamen was al duidelijk dat een akkoord nog ver weg was. "Wij hebben nog niet het begin van een akkoord'', zei De Boer van VNO-NCW toen. Hij hoopte toch binnen enkele weken tot overeenstemming te komen.

  Informateur Gerrit Zalm heeft maandag koning Willem-Alexander op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de kabinetsformatie. Zalm werd ontvangen op de Eikenhorst.