De plannen van het kabinet om de veiligheidssituatie bij chemische bedrijven te verbeteren, zijn dinsdag kritisch ontvangen door de Tweede Kamer. Hoewel de meeste partijen blij zijn dat de problemen op het netvlies van de betrokken bewindslieden staan, zien veel Kamerleden ook nog tekortkomingen in het pakket maatregelen.

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra stelt dat er geen nieuwe regels nodig zijn, maar dat de huidige regels goed moeten worden toegepast. Hij zou graag zien dat de vergunning van bedrijven geschorst of tijdelijk ingetrokken kan worden. 'Als ultieme sanctie', aldus Dijkstra, die verder hamert op strenge handhaving en goed toezicht.

Coalitiegenote Marith Rebel van de PvdA is blij dat staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu de mogelijkheid krijgt om in te grijpen bij bedrijven. Maar wat haar betreft moet ook het toezicht worden verbeterd 'door de grootste, gevaarlijkste bedrijven onder de verantwoordelijkheid van één geïntegreerde rijksinspectie te brengen. Ook moeten de boetes omhoog en kunnen de kosten van de inspecties verhaald worden op de overtreders.'

Dat laatste wil oppositiepartij GroenLinks ook. 'En bij drie overtredingen moet zo'n bedrijf gewoon sluiten', aldus Kamerlid Liesbeth van Tongeren. Zij vindt de wetswijziging waarmee Mansveld kan ingrijpen overbodig. 'Een vergunning kan nu ook worden vernietigd, maar dat gebeurt nooit.' Van Tongeren is blij dat het besef is doorgedrongen dat er wat moet gebeuren in de chemie, maar vindt de plannen van het kabinet niet concreet genoeg.