DEN HAAG - De wachtlijsten voor buitenschoolse opvang (BSO) zijn ook volgend schooljaar nog niet weggewerkt. Wel kan de pijn verzacht worden als ouders hun vrije dagen niet meer op woensdag en vrijdag plannen, gemeenten meer prioriteit geven aan opvang en scholen voortaan dagelijks van acht tot twee lesgeven.Die conclusie trekt oud-staatssecretaris Bruno Bruins (VVD), voorzitter van de taskforce bestrijding wachtlijsten buitenschoolse opvang.

Sinds 1 augustus staan twintigduizend kinderen op een wachtlijst. Gemiddeld duurt het ruim zes maanden geduld hebben voor een kind in aanmerking komt voor een plaats.

Opmerkelijk is dat de meeste kinderopvangorganisaties alleen op maandag, dinsdag en donderdag met wachtlijsten kampen. Bruins: ''Juist op woensdag en vrijdag zijn er nog opvangplaatsen genoeg, omdat ouders op die dagen vrij nemen en geen opvang voor hun kinderen nodig hebben.''

Bruins vindt dat de planners in de kinderopvang ouders moeten overhalen voor andere dagen te kiezen. Daarnaast acht Bruins het noodzakelijk dat gemeenten extra hun best doen om de wachtlijsten tegen te gaan.