HILVERSUM - Nederland heeft uiterlijk in 2011 een netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin, die probleemgezinnen vroegtijdig moeten signaleren en zo nodig ingrijpen. Het kabinet maakt daar de komende vier jaar 441 miljoen euro voor vrij.Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) heeft dat vandaag bekendgemaakt op een 'Kindertop' in Hilversum. De Centra voor Jeugd en Gezin richten zich op alle kinderen - van nul tot en met negentien jaar - en krijgen onderdak in scholen, buurthuizen, consultatiebureaus en gezondheidscentra. De grote steden krijgen de centra voor Jeugd en Gezin als eerste.

Volgens een woordvoerder van Rouvoet krijgt ieder kind dat in Nederland geboren wordt, vanaf volgend jaar al een elektronisch dossier. Daarin staat informatie over het kind zelf, maar ook over de gezinssituatie en zijn omgeving.

Om te voorkomen dat meer instanties zich met een kind bezighouden, zonder dat ze dat van elkaar weten, komt er een verwijsindex in 2009. Die index zorgt ervoor dat hulpverleners die onafhankelijk van elkaar problemen melden over hetzelfde kind, met elkaar in contact komen.