AMSTERDAM - De evangelische scholengemeenschap De Passie in Amsterdam mag leerkrachten die uitkomen voor hun homoseksualiteit niet langer weren.Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling gisteren bepaald in een zaak die het Meldpunt Discriminatie Amsterdam had aangespannen.

De school voor vwo, havo en vmbo kwam in januari in opspraak. In de Scholengids van Het Parool zei directeur Jaap Wisse van De Passie dat homoseksualiteit niet strookt met de uitgangspunten van de school en dat er dus geen openlijk homoseksuele docenten werken.

Toenmalige wethouder Ahmed Aboutaleb eiste daarop opheldering en vroeg zich af of de Wet Gelijke Behandeling niet werd overtreden. In februari vroeg de gemeenteraad om maatregelen tegen de school.

Volgens de Commissie Gelijke Behandeling heeft de onderwijsinstelling met de gedane uitspraken en het gevoerde beleid onderscheid gemaakt op grond van 'het enkele feit van de homoseksuele gerichtheid van (potentiële) leerkrachten'. Ook noemde de commissie het op voorhand in twijfel trekken van de geschiktheid van een (potentiële) medewerker alleen vanwege zijn homoseksuele gerichtheid, in strijd met de wet.

De commissie zegt dat met de openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht ook de basis is gelegd voor een meer menselijke benadering van homoseksuelen.

Het COC vraagt de gemeente passende maatregelen te nemen en roept de school op publiekelijk terug te komen van het eerder gevoerde personeelsbeleid.