live

Dit zijn de belangrijkste punten uit het regeerakkoord

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteerden dinsdagmiddag onder het motto 'vertrouwen in de toekomst' hun regeerakkoord. 

Live

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Topsalarissen

  Het nieuwe kabinet gaat de topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector niet verder aanpakken.

  Het wetsvoorstel dat ervoor moest zorgen dat niemand in de toekomst meer dan een minister verdient blijft op de plank liggen.

  Voor topbestuurders geldt al dat zij niet meer dan een minister mogen verdienen (179.000 euro). Op hoge adviseurs en medewerkers van (semi)publieke instanties die net onder de top zitten, zijn de huidige regels echter niet van toepassing.

  Een van de vaakst genoemde namen in dit verband is voormalig hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie Bernard Welten. Die verdient tegenwoordig als adviseur ruim 267.000 euro. Zijn baas, Erik Akerboom, krijgt 148.000 euro.

  De kritiek op de topsalarissen richt zich ook vaak op de publieke omroep, waar presentatoren als Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk ruim meer dan een minister verdienen. Lees hier verder.

 2. CPB over bezuiniging zorg

  Het Centraal Planbureau betwist de opbrengst die de nieuwe regeringscoalitie wil binnenhalen via een grootscheepse zorgbezuiniging.

  Daarvoor zijn de onderhandelaars van Rutte III ook gewaarschuwd. Desondanks hebben zij het megabedrag, bijna 2 miljard, ingeboekt als besparing.

  De afgelopen jaren beknotte zorgminister Schippers via afspraken met de medische wereld succesvol de groei van het aantal behandelingen door ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging. Haar opvolger moet die truc straks dunnetjes overdoen, heeft de coalitie bedacht.

  Volgens de rekenmeesters van het CPB kan via zulke deals in 2021 echter maximaal 0,9 miljard worden bezuinigd. Daarbij wordt ook nog gewaarschuwd dat zo'n ingreep leidt tot minder of slechtere zorg. Rutte III is het daar mee oneens en wil maar liefst 1,9 miljard besparen via zorgakkoorden. Lees hier verder.

 3. Goed voor economie

  Het regeerakkoord van Rutte III is goed voor de economie. Volgens een becijfering van het Centraal Planbureau neemt die met gemiddeld 2 procent per jaar toe. Zonder het beleid van het nieuwe kabinet zou dat 1,8 procent zijn.

  Volgens het CPB is de hogere groei onder meer te danken aan de lastenverlichting die het kabinet in petto heeft. Die leidt tot een hogere consumptie en dat is gunstig voor het bedrijfsleven.

  Het kabinet betaalt zijn plannen onder meer door wat royaler te zijn met geld. Het begrotingsoverschot komt daardoor in 2021 uit op 0,5 procent. Eerder ging het planbureau uit van een overschot van 1,6 procent.

 4. Geld voor Belastingdienst

  Om de Belastingdienst beter en goedkoper te laten werken, krijgt de organisatie er de komende jaren zo'n half miljard euro bij, zo hebben de partijen van de nieuwe coalitie besloten.

  Het gaat er vooral om de omgang met digitale data te verbeteren. De fiscus besteedt nu elk jaar 500 miljoen euro aan ICT. Voor volgend jaar is 25 miljoen extra uitgetrokken, voor 2019 250 miljoen en voor 2020 150 miljoen euro.

  Ook krijgt de fiscus meer capaciteit om fraude op de sporen, blijkt uit het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet reageert daarmee op de onthullingen van de zogenoemde Panama Papers over belastingontwijking en -ontduiking.

  Het huidige kabinet van VVD en PvdA had voor volgend jaar al 75 miljoen euro gereserveerd om te voorkomen dat de inning van belastingen in gevaar komt. Het gaat om een buffer die de Belastingdienst kan inzetten als het nodig is.

 5. Meerouderschap op lange baan

  Kinderen kunnen voorlopig niet meer dan twee wettelijk erkende ouders hebben. Het nieuwe kabinet gaat onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn voor zo'n verandering van het familierecht.

  Pleitbezorgers van 'meerouderschap' vinden zulk onderzoek niet nodig, omdat een commissie namens het kabinet vorig jaar al onderzoek heeft verricht. Die commissie raadde aan maximaal vier ouders te erkennen.

  Maar de nieuwe regeringscoalitie gaat eerst na wat dat zou betekenen voor ouders met een verschillende nationaliteit, voor immigranten en voor erflaters en erfgenamen.

  Ook moet worden onderzocht welke achternaam een kind zou krijgen en hoeveel een ouder moet opbrengen voor het levensonderhoud van een kind.

  "Het is vervolgens aan kabinet en Tweede Kamer om te bezien op welke wijze daaraan een vervolg moet worden gegeven'', staat in het regeerakkoord. CDA en ChristenUnie zien weinig in het mogelijk maken van meerouderschap, terwijl D66 juist voorstander is.

 6. Huurwoningen

  Gemeenten krijgen in het regeerakkoord de opdracht meer te doen om middeldure huurwoningen te realiseren, bijvoorbeeld door het aanbod te vergroten en te sturen op prijs. Ook moeten gemeenten meer sociale huurwoningen hiervoor verkopen.

  In Amsterdam is dit laatste vloeken in de kerk, met dank aan een meerderheid van PvdA, GroenLinks, SP en Partij van de Ouderen in de raad. De gemeente wil meer middeldure huurwoningen realiseren, maar dit mag niet te koste gaan van sociale huurwoningen.

  Sterker nog, bij nieuwbouw geldt een verdeling van 40 procent sociale huur, 40 procent middeldure huur en 20 procent vrije sector en koop. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank pleitte maandag ook voor meer middeldure huurwoningen in de vrije sector.

  Zie ook: De voor Amsterdam relevante punten uit het regeerakkoord

 7. Cultuur en historie

  In 2018 komt er voor cultuur 25 miljoen euro bij en de investeringen lopen op tot 80 miljoen structureel in 2020. Dit geld is ook voor 'historisch democratisch bewustzijn'.

  Erfgoed en monumenten (met name het nationaal restauratiefonds) krijgen volgend jaar een investering van 150 miljoen en het jaar erop ook nog eens van 100 miljoen. In de twee jaar daarna wordt dat bedrag telkens gehalveerd. In totaal komt de bijdrage de komende jaren neer op 325 miljoen.

  Dat schoolkinderen het Wilhelmus moeten leren was al bekend, net als het verplichte bezoek aan het Rijksmuseum en het parlement. Maar er komt nu ook een boekje met de geschiedeniscanon bij voor iedereen die achttien jaar wordt of het Nederlanderschap verwerft.

  De onderhandelaars voor het kabinet Rutte-III benadrukken het belang van kunst en cultuur voor de samenleving: verbindend, verrijkend en goed voor de economie en identiteit, schrijven ze.

  Het regeerakkoord wil ook de zogenoemde 'basisinfrastructuur' proberen uit te breiden, waarin de rijksgesubsidieerde instellingen zitten. "We breiden de basisinfrastructuur uit en zorgen voor continuïteit, zodat onze topinstellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen vasthouden.

  ''Voorts is er aandacht voor vernieuwing, talentontwikkeling, bereikbaarheid van het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen overal en voor behoud en ontwikkeling van volkscultuur.

  De belangenclub Kunsten ’92 is "verheugd'': "Hiermee kunnen in eerste instantie de grootste knelpunten en problemen in de sector worden aangepakt en er kan geïnvesteerd worden in versterking van de culturele infrastructuur.

  ''De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten is al net zo blij en spreekt van "bevestiging van de waarde van cultuur voor ons land''.

  Met een deel van het geld kunnen volgens de organisatie in onzekerheid verkerende instellingen worden geholpen "als Orkater, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Korzo, Dood Paard, Danstheater AYA, DOX, Maatschappij Discordia, Jeugdtheater Gnaffel, Theatergroep Suburbia en Matzer.''

 8. Pensioenstelsel

  Het aanstaande kabinet Rutte III wil het pensioenstelsel vernieuwen voor 2020.

  De sociale partners moeten de plannen vormgeven. In de loop van 2018 moet op hoofdlijnen overeenstemming zijn bereikt zodat daarna kan worden begonnen met het maken van wetgeving.

  Er moeten individuele spaarpotten komen in plaats van het huidige systeem waarbij gespaard wordt in een algemene pot waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd. Dat is in lijn met een eerdere verkenning van de Sociaal-Economische Raad. Wel blijft het gedeelde risico in stand.

 9. Expats

  Het fiscale voordeeltje voor expats, de zogenaamde 'expat ruling', wordt door het nieuwe kabinet versoberd.

  Dit is nodig om de verlaging van de vennootschapsbelasting en de afschaffing van de dividendbelasting te betalen.

 10. Meer ambassades

  Nederland krijgt meer ambassades en consulaten in het buitenland.

  Hiervoor maakt het nieuwe kabinet extra geld vrij, oplopend tot 40 miljoen euro structureel. Naast versterking en uitbreiding van het diplomatieke postennetwerk streeft het kabinet ernaar "koploper te worden in consulaire dienstverlening".

  Er komt een 24/7 Loket Buitenland waar Nederlanders in het buitenland terechtkunnen voor alle dienstverlening en producten van de rijksoverheid. Het moet helpen de band met Nederland te versterken. De afgelopen paar jaar zijn de ambassades en consulaten rond Europa al versterkt.